📣 ประกาศสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Company Visit ปี 67

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุนหุ้น VI เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก

ล็อคหัวข้อ
Thai VI ComVisit
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 518
ผู้ติดตาม: 512

📣 ประกาศสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Company Visit ปี 67

โพสต์ที่ 1

โพสต์

สมาชิกสมาคมฯ ที่ได้มีส่วนร่วมแบ่งปันความรู้ แชร์ประสบการณ์ เพื่อตอบแทนให้กับสมาชิกที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนของเว็บบอร์ด ขอมอบสิทธิ์ประโยชน์ CV ประจำปี 2567


ทางทีม Company Visit ขอมอบสิทธิ์ CV ให้กับสมาชิกที่มียอด posts และ upvotes ในปี 2566 ดังนี้
1. สมาชิกที่มียอด posts และ upvotes ***มากที่สุด 60 อันดับแรก (ตามตารางด้านล่าง) จะได้รับสิทธิ์จอง CV 9 สิทธิ์
2. สมาชิกสมาคมฯ ทั่วไป จะได้รับสิทธิ์จอง CV 6 สิทธิ์โดยการคำนวณยอด post และ like คำนวณดังนี้
1. คำนวณจากการโพสที่เกิดขึ้นตลอดปี 2566
2. ให้น้ำหนักจำนวน upvotes มากกว่าจำนวน posts และไม่นำ downvotes มาคำนวณ
3. ตัดรายชื่อสมาชิกที่ไม่ต่ออายุสมาชิกออก

(สมาชิกสามารถตรวจสอบ รายชื่อของสมาชิก 60 อันดับแรก ได้ตามตารางด้านล่างนี้)


60 อันดับแรกประจำปี 2566.pngจึงเรียนมาเพื่อทราบ
ทีมงาน Company Visit

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน Company Visit
Thai VI ComVisit
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 518
ผู้ติดตาม: 512

Re: 📍 ประกาศสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Company Visit ปี 67

โพสต์ที่ 2

โพสต์

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. สมาชิกสามารถ cancel การ CV ได้โดยการ PM มาที่ Thai VI ComVisit เท่านั้น
2. กรณีที่สมาชิก cancel การไป CV ก่อนวันงาน 2 วัน (ในวันทำการไม่นับเสาร์-อาทิตย์ และแจ้งภายในเวลา 08.00-17.00 น.ในวันทำการ) สมาชิกจะเสียสิทธิ์การ CV 1 ครั้ง (ใช้สิทธิ์ 1 ครั้งเหมือนกับคนไป CV ตามปกติ)
3. กรณีที่สมาชิก no show โดยไม่มีการแจ้ง cancel สมาชิกจะเสียสิทธิ์การ CV 2 ครั้ง
4. กรณีที่เดินทางไปกับรถตู้ของสมาคม และ cancel หลังกำหนด สมาชิกจะเสียสิทธิ์การ CV 3 ครั้ง
5. กรณีที่เดินทางไปกับรถตู้ของสมาคม และ no show สมาชิกจะเสียสิทธิ์การ CV ตลอดอายุสมาชิกที่เหลือ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน Company Visit
ล็อคหัวข้อ