📣 ประกาศเพิ่มสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Company Visit ปี 67

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุนหุ้น VI เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก

ล็อคหัวข้อ
Thai VI ComVisit
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 563
ผู้ติดตาม: 576

📣 ประกาศเพิ่มสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Company Visit ปี 67

โพสต์ที่ 1

โพสต์

สมาชิกสมาคมฯ ที่ได้มีส่วนร่วมแบ่งปันความรู้ แชร์ประสบการณ์ เพื่อตอบแทนให้กับสมาชิกที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนของเว็บบอร์ด ขอมอบสิทธิ์ประโยชน์ CV ประจำปี 2567


🔉 เนื่องจากปี 2567 นี้ทางสมาคมฯ ได้มีการจัดกิจกรรม Company Visit เพิ่มมากขึ้น ทางสมาคมจึง เพิ่มสิทธิ์ให้กับสมาชิก เพื่อให้สอดคล้องกับความนิยมในกิจกรรม CVทางทีม Company Visit ขอปรับสิทธิ์ CV ให้กับสมาชิกที่มียอด posts และ upvotes ในปี 2566 ดังนี้
1. สมาชิกที่มียอด posts และ upvotes ***มากที่สุด 60 อันดับแรก (ตามตารางด้านล่าง) จะได้รับสิทธิ์จอง CV จาก 9 สิทธิ์ เป็น 18 สิทธิ์
2. สมาชิกสมาคมฯ ทั่วไป จะได้รับสิทธิ์จอง CV จาก 6 สิทธิ์ เป็น 12 สิทธิ์
3. โดยสำรองให้กับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม CV ในปี 2567 จำนวน 3-5 ที่นั่งของการลงทะเบียนในแต่ละกิจกรรม (ขึ้นอยู่กับจำนวนที่บริษัทเปิดรับ โดยทีมงานคัดกรองจากลำดับเวลาลงทะเบียนก่อน-หลัง)โดยการคำนวณยอด post และ like คำนวณดังนี้
1. คำนวณจากการโพสที่เกิดขึ้นตลอดปี 2566
2. ให้น้ำหนักจำนวน upvotes มากกว่าจำนวน posts และไม่นำ downvotes มาคำนวณ
3. ตัดรายชื่อสมาชิกที่ไม่ต่ออายุสมาชิกออก

(สมาชิกสามารถตรวจสอบ รายชื่อของสมาชิก 60 อันดับแรก ได้ตามตารางด้านล่างนี้)[/color]

60 อันดับแรกประจำปี 2566.pngจึงเรียนมาเพื่อทราบ
ทีมงาน Company Visit

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน Company Visit
Thai VI ComVisit
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 563
ผู้ติดตาม: 576

Re: 📍 ประกาศสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Company Visit ปี 67

โพสต์ที่ 2

โพสต์

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. สมาชิกสามารถ cancel การ CV ได้โดยการ PM มาที่ Thai VI ComVisit เท่านั้น
2. กรณีที่สมาชิก cancel การไป CV ก่อนวันงาน 2 วัน (ในวันทำการไม่นับเสาร์-อาทิตย์ และแจ้งภายในเวลา 08.00-17.00 น.ในวันทำการ) สมาชิกจะเสียสิทธิ์การ CV 1 ครั้ง (ใช้สิทธิ์ 1 ครั้งเหมือนกับคนไป CV ตามปกติ)
3. กรณีที่สมาชิก no show โดยไม่มีการแจ้ง cancel สมาชิกจะเสียสิทธิ์การ CV 2 ครั้ง
4. กรณีที่เดินทางไปกับรถตู้ของสมาคม และ cancel หลังกำหนด สมาชิกจะเสียสิทธิ์การ CV 3 ครั้ง
5. กรณีที่เดินทางไปกับรถตู้ของสมาคม และ no show สมาชิกจะเสียสิทธิ์การ CV ตลอดอายุสมาชิกที่เหลือ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน Company Visit
ล็อคหัวข้อ