📍 ประกาศจัดกิจกรรม Company Visit และ 𝗘𝘅𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗲 𝗧𝗮𝗹𝗸 ในวันเดียวกัน (21 ก.ย. 66)

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุนหุ้น VI เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก

ล็อคหัวข้อ
Thai VI ComVisit
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 550
ผู้ติดตาม: 560

📍 ประกาศจัดกิจกรรม Company Visit และ 𝗘𝘅𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗲 𝗧𝗮𝗹𝗸 ในวันเดียวกัน (21 ก.ย. 66)

โพสต์ที่ 1

โพสต์

CV+ET 21-9-23.png

เนื่องด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 ทางสมาคมฯ มีการจัดกิจกรรม Company Visit และ Exclusive Talk ในวัน และเวลาเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 𝗖𝗩@𝗦𝗡𝗡𝗣 (𝗢𝗻-𝘀𝗶𝘁𝗲)
- 𝗘𝘅𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗲 𝗧𝗮𝗹𝗸 "𝗠𝗖" (𝗢𝗻-𝘀𝗶𝘁𝗲)🚩 กิจกรรม 𝗖𝗩@SNNP (𝗢𝗻-𝘀𝗶𝘁𝗲)
จัดขึ้นในเวลา 13.30-15.30 น. ณ โรงงานกิมเฮง ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
เปิดให้สมาชิกได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมใน วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. (รับสมาชิกทั้งหมด 20 ท่าน )

SNNP : บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว เช่น เยลลี่พร้อมดื่มและเยลลี่คาราจีแนน ภายใต้ตราสินค้าเจเล่ ปลาหมึกอบ ปลาหมึกเส้น และปลาเส้น ภายใต้ตราสินค้าเบนโตะ และขนมขึ้นรูปและขนมปังแท่งภายใต้ตราสินค้าดอกบัว โลตัส เป็นต้น
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

-------------

🚩 กิจกรรม 𝗘𝘅𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗲 𝗧𝗮𝗹𝗸 "MC" (𝗢𝗻-𝘀𝗶𝘁𝗲)
จัดขึ้นในเวลา 12.30-16.15 น. ณ อาคารทิสโก้สำนักงานใหญ่สาทร ชั้น 21
ห้อง Auditorium
เปิดให้สมาชิกได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมใน วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. (รับสมาชิกทั้งหมด 60 ท่าน )

MC : บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัทดำเนินธุรกิจค้าปลีกเครื่องแต่งกายและไลฟ์สไตล์ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท และเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น โดยมุ่งเน้นการเป็นผู้บริหารตราสินค้า บริหารการขายและการตลาด การออกแบบ จัดหาผลิตภัณฑ์ บริหารคลังสินค้าและการกระจายสินค้า
กลุ่มอุตสาหกรรม: บริการ


สำหรับท่านสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามประกาศ และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาข้างต้นที่แจ้งไว้นะคะ
ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน Company Visit
ล็อคหัวข้อ