✨คณะกรรมการสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า ปี 2566-2567

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุนหุ้น VI เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก

โพสต์ โพสต์
ภาพประจำตัวสมาชิก
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 1611
ผู้ติดตาม: 1537

✨คณะกรรมการสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า ปี 2566-2567

โพสต์ที่ 1

โพสต์

ประกาศแต่งตั้งกรรมการสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) ปี 2566-2567

จากการประชุมกรรมการสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) ประจำปี 2565
เพื่อความเหมาะสมในการดำเนินงานของสมาคมฯ และทดแทนกรรมการและอนุกรรมการสมาคมฯ
ชุดเก่าที่กำลังจะหมดวาระ ได้มีการเสนอและลงมติรับรอง แต่งตั้งกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ดังนี้

คณะกรรมการสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)
1. คุณเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ - นายกสมาคมฯ (investment biker)
2. คุณณัฐชาต คำศิริตระกูล - อุปนายกสมาคมฯ (mario)
3. คุณพรนภา ทรัพย์ดี - เหรัญญิกและกรรมการฯ (BE FREE)
4. คุณสรวุฒิ เลิศพลังสันติ - นายทะเบียนและกรรมการฯ (sorawut)
5. คุณวราพรรณ วงศ์สารคาม - เลขานุการและกรรมการฯ (theenuch)
6. คุณภาคย์ภูมิ ศิริหงษ์ทอง - กรรมการฯ (roadtobillion)
7. คุณวรุต มหาวาณิชย์วงศ์ - กรรมการฯ (aui_wm)
8. คุณพะเนียง พงษธา - กรรมการฯ (MaiFuen)
9. คุณอมร โควานิชเจริญ - กรรมการฯ (amornkowa)
10. คุณทิวา ชินธาดาพงศ์ - กรรมการฯ (sai)
11. คุณคณิน เหรียญทองเลิศ - กรรมการฯ (benzkanin)
12. คุณแทนพงศ์ ตัณศลารักษ์ - กรรมการฯ (Tpinvestor)
13. คุณธนายุทธ กังวานพณิชย์ - กรรมการฯ (Tana34)


Structure Organizational Chart1.png

คณะกรรมการฝ่ายออนไลน์และเทคโนโลยี
คุณวรุต มหาวาณิชย์วงศ์ ประธาน
คุณกรศุภ มังกรแก้ว อนุกรรมการ
คุณปณชัย ก่อสวัสดิ์วรกุล อนุกรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
คุณเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ ประธาน
คุณคณิน เหรียญทองเลิศ กรรมการ
คุณแทนพงศ์ ตัณศลารักษ์ กรรมการ
คุณธนายุทธ กังวานพณิชย์ กรรมการ
คุณเมธพนธ์ อมรธีรสรรค์ อนุกรรมการ


คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมและปฏิคม
คุณอมร โควานิชเจริญ ประธาน
คุณปัณณวิชญ์ เชาว์รุจิโรจน์ อนุกรรมการ
คุณจักรกฤษณ์ พึ่งตัว อนุกรรมการ
คุณปริญญ์ นิมมานนิตย์ อนุกรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพัฒนาสังคม
คุณพะเนียง พงษธา ประธาน
คุณวราพรรณ วงศ์สารคาม เลขานุการและกรรมการ
คุณภาคย์ภูมิ ศิริหงษ์ทอง กรรมการ
คุณชนินทร์ อรัญวัฒน์ อนุกรรมการ


และคุณพิมพ์พิสุทธิ์ ชัยเรืองจิตจรัส เป็นผู้จัดการสมาคมฯ

ซึ่งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 66 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)
ขอแสดงความนับถือ
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)
โพสต์โพสต์