📍(ประกาศรายชื่อ) ศิษย์เก่า หลักสูตรอบรมฯ รุ่นที่ 18

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุนหุ้น VI เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
โพสต์
ภาพประจำตัวสมาชิก
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 1072
ผู้ติดตาม: 490

📍(ประกาศรายชื่อ) ศิษย์เก่า หลักสูตรอบรมฯ รุ่นที่ 18

โพสต์ที่ 1

โพสต์ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตรอบรมฯ รุ่นที่ 18 - Alumni (ศิษย์เก่า)


(Day1) - วันเสาร์ 22 ต.ค.65
1 Gsmunlockth
2 Toro149
3 karnkarn
4 hiransil
5 PharmLawVI - สละสิทธิ์
6 Kitidech - สละสิทธิ์
7 wat_anawat
8 2nd wind

(Day2) - วันอาทิตย์ที่ 23 ต.ค.65
1 Gsmunlockth
2 am_pm17
3 mint_pitchaya
4 richierich
5 Toro149
6 JUPERJOE
7 JaePor
8 noknusara
9 hiransil
10 numpol.t
11 PharmLawVI- สละสิทธิ์
12 Kitidech - สละสิทธิ์
13 XU
14 wat_anawat
15 2nd wind
16 chattrapat.low

(Day3) - วันอาทิตย์ที่ 30 ต.ค.65
1 jee_vivi
2 nexorcus
3 ISET
4 Anuchitnimitkarndee1991
5 auporz
6 kulniti55
7 large
8 Exito
9 iampooky
10 golfinvest
11 Gsmunlockth
12 am_pm17
13 RnD-VI
14 Mikiko19
15 Pocky
16 ckthai
17 godjiboy
18 gotjitama
19 Win2
20 เดินทางหมื่นลี้
21 Mr.Children
22 mint_pitchaya
23 cassanovapat
24 nutthida.ch
25 wandede12345
26 Toro149
27 JUPERJOE
28 karnkarn
29 tony-l
30 pie31414

(Day4) - วันเสาร์ที่ 5 พ.ย.65
1 petemed
2 เดินทางหมื่นลี้
3 Moopama
4 hiransil
5 Kitidech - สละสิทธิ์
6 XU
7 wat_anawat
8 2nd wind

(Day5) - วันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย.65
1 Anuchitnimitkarndee1991
2 ผักกาด
3 kulniti55
4 notelio
5 wispan
6 atitus.b
7 golfinvest
8 Gsmunlockth
9 thakulv
10 AS.C
11 petemed
12 RnD-VI - สละสิทธิ์
13 nuchka
14 Pocky
15 ppunnavit
16 จอมยุทธอินทรี
17 luek007
18 Vierun - สละสิทธิ์
19 PREECHAK1972
20 Moopama
21 ISHIBLUE
22 richierich
23 Toro149
24 Nattawattae
25 JUPERJOE
26 JaePor
27 Green
28 Determination
29 hiransil
30 dech
31 monsoon

(Day6) - วันเสาร์ที่ 12 พ.ย.65
1 Anuchitnimitkarndee1991
2 ผักกาด
3 notelio
4 wispan
5 atitus.b
6 Gsmunlockth
7 thakulv
8 nuchka
9 Pocky
10 ppunnavit
11 จอมยุทธอินทรี
12 เดินทางหมื่นลี้
13 Bobby_GN
14 baggio
15 ISHIBLUE
16 JUPERJOE
17 karnkarn
18 tony-l
19 Ono
20 hiransil
21 monsoon
22 auddyman - สละสิทธิ์
23 PharmLawVI
24 Kitidech - สละสิทธิ์
25 sawade
26 XU
27 wat_anawat
28 2nd wind
29 ohm150 - สละสิทธิ์
30 Nattapolm

(Day7) - วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ย.65
1 Anuchitnimitkarndee1991
2 ผักกาด
3 kulniti55
4 barames
5 large
6 notelio
7 Gsmunlockth
8 finger
9 thakulv
10 nuchka
11 Pocky
12 psupas - สละสิทธิ์
13 ppunnavit
14 gotjitama
15 จอมยุทธอินทรี
16 PREECHAK1972
17 Bobby_GN
18 baggio
19 ISHIBLUE
20 Toro149
21 JUPERJOE
22 suwatkob
23 karnkarn
24 JaePor
25 Ono
26 Green
27 Determination
28 hiransil
29 dech
30 ChinA89
31 XU

📍 ดูรายชื่อเป็นไฟล์ภาพ: https://bit.ly/3yq2Aqf

______________________________________

รายชื่อสำรอง
(หากรายชื่อตัวจริง มีการแจ้งสละสิทธิ์ ทีมงานจึงจะติดต่อรายชื่อสำรองตามลำดับ เพื่อแจ้งให้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานนะคะ)
v
v

(Day3) - วันอาทิตย์ที่ 30 ต.ค.65
1 noknusara
2 hiransil
3 numpol.t
4 Kitidech
5 sawade
6 Arttharin
7 XU
8 wat_anawat
9 2nd wind
10 nuthan
11 Nattapolm

(Day5) - วันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย.65

1 auddyman
2 Kitidech
3 sawade
4 XU
5 wat_anawat
6 Indian Cork
7 2nd wind
8 Nattapolm
9 Sir.prince
10 i-salmon

(Day6) - วันเสาร์ที่ 12 พ.ย.65
1 chattrapat.low - ทีมงานไม่สามารถติดต่อได้

(Day7) - วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ย.65

1 wat_anawat
2 jatturong
3 amornkowa
4 2nd wind
5 ohm150
6 Nattapolm
7 therichestduck
8 chattrapat.lowหมายเหตุ:

- รายชื่อเรียงจากลำดับการโพสต์ก่อน-หลัง และทำตามกฎกติกา


ให้ผู้สมัครที่อยู่ในรายชื่อตัวจริง ชำระเงินตามวันที่ได้รับสิทธิ์

1 วัน = 4,000 บาท
2 วัน = 8,000 บาท
3 วัน = 12,000 บาท
4 วัน = 16,000 บาท
5 วัน = 20,000 บาท
6 วัน = 24,000 บาท
7 วัน = 28,000 บาท


(โปรดโอนเป็นเศษสตางค์เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ เช่น 4,000.19 บาท) มาที่

-

***โอนชำระเงินได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 19 ก.ย. 65 ภายในเวลา 16.00 น.นะคะ

แจ้งการโอนเงิน + ข้อมูลของผู้สมัคร

● กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มออนไลน์ Google Forms
https://bit.ly/3QF5q0O


หมายเหตุ:

- หากผู้สมัครที่ได้รับสิทธิ์ ไม่ได้โอนชำระเงินตามวันและเวลาที่กำหนด รายชื่อสำรองจะได้สิทธิ์แทนปริยาย ตามลำดับก่อน-หลัง

- ผู้ได้สิทธิ์เข้าอบรมต้องใช้ log in ของตัวเอง และ ชื่อ-นามสกุล ต้องตรงในระบบที่แจ้งไว้

- ผู้สมัครที่ได้สิทธิ์ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ทุกกรณี


------------------------

ฝากเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ก่อนจะโอนเงินสมัคร

1. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการลงทุนในแนวทางการลงทุนแบบเน้นคุณค่า ( Value Investment) และกิจการต่างๆ แก่สมาชิก
2. ส่งเสริม สนับสนุน ความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างสมาชิก
3. ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
4. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

คณาจารย์ทุกท่านสอนเพื่อถ่ายทอดความรู้อันทรงคุณค่า และสืบทอดเจตนารมณ์สมาคมฯ เป็นสำคัญ ทางทีมงานอบรมขอขอบคุณแทนผู้ร่วมอบรมมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


------------------------

(วันที่จัดอบรม - สถานที่)
วันที่ 22-23, 30 ตุลาคม และ 5-6, 12-13 พฤศจิกายน 2565 (รวม 7 วัน)
ทุกวันจะใช้ห้อง Ballroom 1 (ชั้น5)
...เฉพาะในวันที่ 12 พ.ย. ใช้ ห้อง Chamber (ชั้นใต้ดิน)..
เวลา 9.00-17.00 น. ที่โรงแรม S31 (สุขุมวิท 31)
► อาจารย์บางท่านอาจจะสอนเกินเวลา และมี Q&A หลังเลิกเรียน ถ้าใครมีธุระให้เผื่อเวลาไว้ด้วยค่ะ

การลงทะเบียนหน้างาน
- เตรียมบัตรประชาชนเพื่อยืนยันชื่อ -นามสกุล ที่ห้อง Ballroom 1 (ชั้น5)
- สมาคมฯ จัดเตรียม เอกสารการอบรมฯ + ป้ายชื่อ ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา
- สมาคมฯ จัดเตรียม อาหารว่างช่วงเช้าและบ่าย และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันค่ะ
- ให้ผู้เรียนเตรียม เสื้อกันหนาว ด้วยนะคะ (กรณีอุณหภูมิห้องเย็น)

การเดินทาง
BTS Phrom-Phong Station (Exit 5)
MRT Sukhumvit Station (Exit 2)
รถยนต์ส่วนตัว: นำมาจอดที่อาคารจอดรถได้ที่ชั้น 2A - ชั้น 4

พิกัด: https://goo.gl/maps/scJDiDsZAHrkW1co7

ตารางวันเรียน - หลักสูตรอบรมฯ รุ่น 18
https://drive.google.com/file/d/1xgnmc3 ... sp=sharing

หมายเหตุ:

- ผู้เรียนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นทุกกรณี

- หลักสูตรไม่อนุญาตให้อัดวีดีโอ หรือบันทึกเสียงโดยเด็ดขาด

- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อีเมล [email protected]
หรือโทรศัพท์ 02-619-1355 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
(หยุดเสาร์-อาทิตย์-นักขัตฤกษ์)


----------------------------------

Relate Link
กระทู้รับสมัคร - ศิษย์เก่า (Alumni) : https://bit.ly/3SvGmdK
ขอแสดงความนับถือ
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)

โพสต์