หน้า 1 จากทั้งหมด 1

✏ ขั้นตอน(สมัครสมาชิก ThaiVI)

โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. ส.ค. 04, 2022 4:13 pm
โดย Thai VI Officer
Regis 1.pngRegis 2.pngRegis 3.pngขั้นตอนการสมัครสมาชิก ThaiVI

1. เข้าเว็บไซต์ www.thaivi.org และ คลิก 30-Day Free Trial

2. กรอกข้อมูล + แนบสำเนาบัตรประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ)

3. คลิก "สมัครสมาชิก"

เมื่อทีมงานได้รับข้อมูลจากท่านแล้ว จะดำเนินการตรวจสอบและอนุมัติภายใน 1-3 วันทำการ และหากอนุมัติแล้ว ระบบจะแจ้งให้รับทราบทางอีเมลอีกครั้ง จากนั้นท่านสามารถเริ่มต้นการใช้งานด้วย Login Name & Password ที่ท่านสมัครได้ทันทีค่ะหมายเหตุ

กรณีหากสมัครสมาชิกแล้ว แต่ระบบแจ้ง "ไม่อนุมัติ" อันเนื่องด้วยสาเหตุ ดังต่อไปนี้

• ไม่ได้แนบสำเนาบัตรประชาชน หรือ แนบสำเนาบัตรประชาชนที่ "หมดอายุ" หรือ บัตรประชาชนไม่ชัดเจน มีขนาดเล็กฯ หรือ แนบภาพถ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่สำเนาบัตรประชาชน

• กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น ไม่กรอกเบอร์โทรศัพท์ ไม่กรอกเลขบัตรปชช. หรืออื่นๆ

• กรอกข้อมูลชื่อ Login Name ไม่ถูกต้อง โดยมีสระนำหน้าชื่อ Login Name เช่น สระ อิ อี อื อึ และวรรณยุกต์ และอื่นๆ

• ลงทะเบียนเข้ามาซ้ำซ้อน

เมื่อระบบไม่อนุมัติ ด้วยสาเหตุข้างต้น ให้ท่านดำเนินการสมัครสมาชิกเข้ามาใหม่ โดยแนบไฟล์ภาพที่ชัดเจนและถูกต้อง และ/หรือ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน อีกครั้งค่ะ

• ติดต่อทีมงาน 02-619-1355 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.