ประกาศสำหรับท่านที่สมัครสมาชิกทดลองใช้ฟรี และต่ออายุสมาชิก ในช่วงวันที่ 4 - 13 มีนาคม 2564

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุนหุ้น VI เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
ภาพประจำตัวสมาชิก
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 1110
ผู้ติดตาม: 502

ประกาศสำหรับท่านที่สมัครสมาชิกทดลองใช้ฟรี และต่ออายุสมาชิก ในช่วงวันที่ 4 - 13 มีนาคม 2564

โพสต์ที่ 1

โพสต์

เรียน ท่านสมาชิกทุกท่าน

จากเหตุการณ์ที่เว็บไซต์ www.thaivi.org เกิดเหตุขัดข้องเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อสมาชิกที่ได้สมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิกเข้ามา ระหว่างวันที่ 4 - 13 มีนาคม 2564 ทำให้ข้อมูลสูญหายบางส่วน ทางสมาคมฯ ขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอน้อมรับผิดทุกประการ

สมาคมฯ ขอเรียนชี้แจงแนวทางแก้ไขและเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิก ดังนี้


1. สำหรับสมาชิกที่สมัครทดลองใช้ฟรี 30 วัน (ระหว่าง 4 - 13 มีนาคม 2564)
= ทีมงานจะส่งอีเมลแจ้ง ชื่อ Username เดิม ที่ท่านเคยสมัครไว้ เมื่อท่านได้รับอีเมลจากทีมงาน ให้ดำเนินการสมัครทดลองใช้ฟรีมาอีกครั้งโดยใช้ข้อมูลเดิมนะคะ

เพื่อเป็นการขออภัย สมาคมฯ จะเพิ่มจำนวนการใช้งานเพิ่มฟรีอีก 30 วัน (รวมทดลองใช้ฟรีทั้งหมด 60 วัน)


2. สำหรับสมาชิกที่ต่ออายุ (ระหว่าง 4 - 13 มีนาคม 2564)
= ท่านไม่ต้องดำเนินการใดๆ ทีมงานจะดำเนินการต่ออายุให้ท่าน (กระบวนการอาจใช้เวลาประมาณ 1-3 วัน) และเพื่อเป็นการขออภัยทางสมาคมฯ จะเพิ่มจำนวนการใช้งานเพิ่มอีก 30 วัน


จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยเป็นอย่างสูงอีกครั้งขอบคุณค่ะ
(THAI VI OFFICER)
15/3/64 เวลา 16.10 น.
ขอแสดงความนับถือ
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)

ล็อคหัวข้อ