DHOUSE

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Post Reply
pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 35896
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

DHOUSE

Posts by pakapong_u » Wed Jun 17, 2020 3:07 pm

"ดีเฮ้าส์พัฒนา" จะนำหุ้นเข้า mai ระดมทุนพัฒนาโครงการ-คืนเงินกู้-เงินทุนหมุนเวียน

ทันหุ้น-สู้โควิด : "ดีเฮ้าส์พัฒนา" เตรียมนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(mai) โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 217.20 ล้านหุ้นหรือ 25.86% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ราคาพาร์หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งแต่งตั้งให้ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด(มหาชน) หรือ DHOUSE ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขาย ได้ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO ดังกล่าว ซึ่งเงินที่ได้จากการระดมทุนบริษัทมีแผนจะนำไปใช้ในช่วงปี 2563-2564 ประกอบด้วย การพัฒนาโครงการตามแผนธุรกิจและแผนการตลาด, ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิการ

ปัจจุบันบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยเพื่อขายหลากหลายรูปแบบประกอบด้วย บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด ทาวน์โฮม โอมออฟิศ และอาคารพาณิชย์ ซึ่งขณะนี้มีโครงการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเป็นหลัก และมีเป้าหมายที่จะขยายเข้าสู่พื้นที่จังหวัดอื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป ณ วันที่ 31 มี.ค.2563 บริษัทมีโครงการที่ขายหมดและปิดไปแล้ว 1 โครงการ และมีโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ 4 โครงการ และโครงการในอนาคต 5 โครงการ

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท จะเป็นครอบครัวเลิศรุ้งพร และครอบครัวแก้ววิศิษฏ์ ถือหุ้นรวมกัน 100% ภายหลังขายหุ้น IPO สัดส่วนจะลดเหลือ 74.14%

สำหรับโครงการในอนาคต ในช่วงปี 2564-2565 บริษัทมีแผนจะดำเนินการโครงการ U Park เป็นโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ จังหวัดมหาสารคาม มีมูลค่าโครงการ 607.07 ล้านบาท, โครงการ River Condo ประเภท Low Rise ในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ, โครงการ M Condo ประเภท Low Rise ในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้

นอกจากนี้ก็มีโครงการ แกรนด์ บิซ 2 เป็นโครงการอาคารพาณิชย์ขนาดกลาง อยู่ในจังหวัดมหาสารคาม และโครงการ S Condo เป็นคอนโดมิเนียมประเภท Low Rise ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 35896
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: DHOUSE

Posts by pakapong_u » Wed Jun 17, 2020 9:45 pm

https://market.sec.or.th/public/ipos/IP ... sID=299009

หนังสือชี้ชวนตราสารทุน
รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 15/06/2563
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : -
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด / นาย เสกสรรค์ ธโนปจัย


Tanukicho
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 143
Joined: Wed Jun 02, 2010 11:35 pm

Re: DHOUSE

Posts by Tanukicho » Thu Jun 18, 2020 8:24 am

ที่มา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
1.PNG
ข้อมูลนิติบุคคล(ก่อนควบรวม)
1.PNG (93.22 KiB) Viewed 341 times
2.PNG
งบแสดงฐานะการเงิน(ก่อนควบรวม)
2.PNG (107.15 KiB) Viewed 341 times
3.PNG
งบกำไรขาดทุน(ก่อนควบรวม)
3.PNG (92.64 KiB) Viewed 341 times
1.PNG
ข้อมูลนิติบุคคล(หลังควบรวม)
1.PNG (106.17 KiB) Viewed 341 times
2.PNG
งบแสดงฐานะการเงิน(หลังควบรวม)
2.PNG (98.18 KiB) Viewed 341 times
3.PNG
งบแสดงฐานะการเงิน(หลังควบรวม)
3.PNG (91.3 KiB) Viewed 341 times

“ กำไรเมื่อซื้อ ไม่ใช่เมื่อขาย ”
Cr.Richdad

pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 35896
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: DHOUSE

Posts by pakapong_u » Thu Jun 18, 2020 11:57 am

DHOUSE ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 217.20 ล้านหุ้น เข้าตลาด mai

18/06/2020 11:22DHOUSE
HoonSmart.com>> APM ที่ปรึกษาทางการเงิน “ดีเฮ้าส์พัฒนา” ยื่นไฟลิ่งก.ล.ต.ขายหุ้น IPO จำนวน 217.20 ล้านหุ้น เข้าตลาดเอ็ม เอ ไอ เพิ่มศักยภาพ ขยายโอกาสและเพิ่มความสามารถแข่งขันทางธุรกิจนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา (DHOUSE) เปิดเผยว่า ขณะนี้ DHOUSE ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2563 และยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว

“ปัจจุบัน DHOUSE มีทุนจดทะเบียนจำนวน 420.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 311.40 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอีกส่วนหนึ่งเป็นการรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) 108.60 ล้านบาท หรือคิดเป็น 217.20 ล้านหุ้น และจะนำหุ้นสามัญทั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)”นายสมภพ กล่าว
ด้านนายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. การระดมทุน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จะช่วยเพิ่มศักยภาพ ขยายโอกาส และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้า คู่ค้า และสถาบันการเงิน มากยิ่งขึ้น สร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว

DHOUSE นับเป็นผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย และเชิงพาณิชย์เพื่อขายหลากหลายรูปแบบ อาทิ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ และอาคารพาณิชย์ ด้วยประสบการณ์ที่มีมามากกว่า 10 ปี ทำให้ DHOUSE เป็นผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ระดับแนวหน้าของจังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันมีโครงการที่ดำเนินการอยู่ คือ โครงการเดอะแกรนด์ เรสซิเดนซ์ โครงการเดอะ แกรนด์ คาแนล โครงการแกรนด์ บิซ และ โครงการพฤกภิรมย์ ศาลากลาง


Post Reply