AGM 2563

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Post Reply
amornkowa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1709
Joined: Fri Jun 24, 2011 10:46 pm

AGM 2563

Posts by amornkowa » Mon Jan 27, 2020 9:10 am

เดือนมกราคม เริ่มมีบริษัทจดทะเบียนที่ปิดปีที่เดือน กันยายน หลายบริษัท ช่วงสัปดาห์นี้
ถือเป็นสัปดาห์สุดท้ายในการจัดประชุม ดังนั้นขอเปิดห้องไว้สำหรับ เพื่อนสมาชิก
ที่ไปประชุมมาและเอื้อเฟื้อเนื้อหาในการประชุมให้กับสมาชิกที่ไม่สามารถไปได้ครับ

วันนี้ไปประชุม TFFIFไว้จะมาสรุปเนื้อหาที่น่าสนใจมาให้นะครับ


amornkowa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1709
Joined: Fri Jun 24, 2011 10:46 pm

Re: AGM 2563

Posts by amornkowa » Mon Jan 27, 2020 8:59 pm

AGM TFFIF 27 January 2020 14.00 at Bitech Bangna

วันนี้มีผู้เข้าประชุมทั้งหมด 1,040 ราย แบ่งเป็นมาด้วยตนเอง 475 ราย และ มอบฉันทะมา 565 ราย
คิดเป็นจำนวนหุ้น 44.5809% สามารถเปิดประชุมได้ เพราะมากกว่า 33.3%

ก่อนอื่นทาง บลจ กรุงไทย และ MFC ได้สรุปข้อมูลของกองทุนให้ผู้มาประชุมรับทราบดังนี้
TFFIF ลงทุนในสิทธิรายได้ 45% ของรายได้สุทธิทั้งสองเส้นทาง ประกอบไปด้วย

1.ทางด่วนเฉลิมรัช ดึงคนตอนเหนือเข้ากรุงเทพ ระยะทาง 28 KM
2.ทางพิเศษบูรพาวิถึ คนจากกรุงเทพไปตะวันออก ระยะทาง 55 KM

กองทุนทำสัญญากับการทางพิเศษไว้เป็นระยะ 30 ปี
ทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 กย 62 เท่ากับ 54,339 ลบ คิดเป็น NAV 11.88 บาท

วาระที่1 รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สำคัญและในอนาคต

การทางพิเศษ เป็นผู้บริหาร ทั้งสองเส้นทาง และ ควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทาง
โดยมีการบำรุงรักษา ตั้งแต่เวลา 22.00- 04.00 น และ เปิดช่องทาง1เลนสำหรับรถวิ่งในช่วงเวลานี้

Q1:ทรัพย์สินในอนาคต มีด้านใด และคาดว่าจะเพิ่มกองเมื่อไหร่
A1:ทางบลจตอบว่า ต้องดูความเหมาะสมของแต่ละทรัพย์สิน
และ จะมีการเปิดเผยข้อมูลให้มากขึ้น ส่วนการการลงทุนขยายเส้นทางเป็นหน้าที่ของการทางพิเศษ

Q2: ตัวเลขรถยนต์ทั้งสองเส้นทาง เติบโตทั้งคู่ ตัวเลขที่เป็น capacity เต็มทั้งสองสาย หรือ ยังมีนโยบายเพิ่มอย่างไร
Q3: มีแนวโน้มจะนำทางด่วนเส้นอื่นเข้ามาอีกไหม เช่น เส้นที่BEMได้ เข้ามาด้วยไหม

A2: เส้นฉลองรัช รับได้ 350,000 คันต่อวัน ปัจจุบัน มีรถ 241,000 คันต่อวัน ยังมีเหลืออีก
เส้นบูรพาวิถี รับได้ 360,000 คันต่อวัน ปัจจุบัน มีรถ 161,000 คันต่อวัน ยังมีเหลืออีก
แต่ทำไมgrowthลดลง ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้งานเป็นหลัก อาจมีขึ้นหรือลงได้
A3: การแบ่งรายได้จากเส้นทางร่วมกับเอกชนทำได้ยาก
การเพิ่มรายได้มาจาก การทางมีproject ฉลองรัช นครนายก - สระบุรี จะเสร็จใน 2569
ทำให้ปริมาณจราจรเพิ่มขึ้น ส่วนอีกเส้นทาง ใช้งบปี63 เสร็จกลางปี 2567

Q4: ถามในงบที่เกิดขึ้นจริง กับ ที่คาดประมาณ ตอน IPO ใกล้เคียงหรือต่างกันมาก อย่างไร
A4: ปริมาณ Traffic ตอนออกกอง Traffic ฉลองรัช เพิ่มขึ้น 20,000 คัน เป็น 240,000 คันต่อวัน
ส่วนเส้นบูรพาวิถี เมื่อก่อน 150,000 คัน เป็น 160,000 คัน จะเห็นว่าเพิ่มขึ้น 10%
แต่รายได้ประมาณการเข้ากอง และ จ่ายคืนผู้ถือหน่วย ซึ่งหายไป 72 ลบ

Q5: มีข่าวจะเอาเส้นทางสาย7 , 9 เอามาเพิ่มใน TFFIF ใช่ไหม
A5: ทรัพย์สินบางโครงการเกิดปัญหาทางกฏหมาย
ทางหลวงมีกระบวนการแก้กม ผ่านทางหลายสภา

วาระที่2 รับทราบผลการดำเนินการ

รายได้จากการลงทุน 99.42% รายได้ดอกเบี้ยรับ 0.58% และ ค่าใช้จ่าย 17.23%
รายได้สุทธิ 82.77%

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 31 ลบ เป็นค่าเบี้ยประกันกองทุน20 ลบ ซึ่งแบ่งออกเป็นสองอย่าง
คือ 1.ประกัน All risk เป็นเงินที่เอาไปซ่อมแซม
2. ประกันภัยธุรกิจชะงัก เป็นเงินที่ตีเป็นรายได้ 24 เดือน ถ้าโครงการหยุดไป

อีกส่วน เป็นค่าธรรมเนียมสำหรับจ่ายเงินปันผลผ่านธนาคาร

วาระที่ 3 รับทราบงบการเงิน

Q6: ผลตอบแทนเงินฝากธนาคาร 59 ลบ คิดเป็นเท่าไหร่
A6: เราเอาส่วนนี้กันเป็นสภาพคล่อง เราจะไปลง Government Bond อายุ 3 เดือนขึ้นไป
ผลตอบแทนที่ได้ ประมาณ 0.4-0.75%

Q7: อธิบาย รายได้ 1,700 ลบ ทำไมปันผล4ครั้งคิดเป็น 1794 ลบ ในงบ
A7: กำไร 1,700 ลบ ไปดูแต่เงินปันผลที่เกินนั้น มาจากรายได้ดอกเบี้ย จากที่ไปลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่อง

Q8: ค่าใช้จ่ายที่รอตัดจำหน่าย และ รายการที่รอตัดบัญชี
A8: อธิบายตามงบ รายได้ส่วนนึงหักค่าใช้จ่าย เราจ่าย 271 ลบ กำไรสุทธิจะน้อยกว่าปกติ

วาระที่ 4 นโยบายจ่ายปันผล มากกว่าหรือเท่ากับ 90% ถ้ามีสภาพคล่องส่วนเกิน ก็จ่ายออกมาในรูปเงินลดทุน

Q9:Freefloat เท่าไหร่ครับ
A9: วันที่ 29 สค มีรายย่อยคิดเป็น 46% ซึ่งมากกว่าช่วง IPO

Q10 & A10 หนังสือชี้ชวน แจ้งว่าจะจ่ายเงินปันผล ในช่วง 4.3-4.5%
เงินปันผลที่ได้จริง ถ้าคิดจำนวนวันเท่ากัน คือ 365วัน จะได้ปันผลเท่ากับ 4.12 % รวมเงินที่คืนทุนด้วย


International
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 23
Joined: Fri Jun 26, 2015 9:55 am

Re: AGM 2563

Posts by International » Wed Jan 29, 2020 8:07 am

ขอบคุณครับ


Toro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 443
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2563

Posts by Toro149 » Fri Feb 07, 2020 11:53 am

DDD EGM 2020
07/02/2020 10:00

+ ผู้ร่วมประชุม 63ราย มาด้วยตนเอง 38ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 84%

วาระ 1
+ รับรองรายงานการประชุมสามัญ เมื่อ 24/04/2019
+ ผถห.สอบถามว่าทำไมไม่รอ agm อีก 2เดือน ตอบ เป็นโอกาศทางธุรกิจ จะทำให้บริษัทได้ประโยชน์เร็วขึ้น


วาระ 2
+ อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นบริษัท คิวรอน และอเล็กซี่เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง
+ kuron ทำธุรกิจขายสินค้า
+ alexi เทรน BA
+ pnd ทำขนส่ง
+ ยอดขาย lesasha 48% และ ยาสีฟัน Sparkle 33%
+ lesasha มีส่วนแบ่งตลาด 41% ของอุปกรณ์จัดแต่งทรงผม
+ sparkle ส่วนแบ่งตลาด 31% ในกลุ่มฟันขาว
+ jason ทำถุงมือออกกำลังกาย ยอดขาย 8%
+ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้คือ BA ปัจจุบันเราจ้างoutsourceอยู่ เดือนละ 2ล้าน จะช่วยลดค่าใช้จ่าย
+ kuron ทำส่วน onlineได้ดี เราเอาสินค้าเข้าไปขายร่วมได้
+ kuron ส่งออกน้อย เรามีตลาดฟิลิปปินส์ และจีน
+ การต่อรองกับ supplier จะดีขึ้น
+ kuron ยอดขายมีการเติบโตตามเศรษฐกิจมาตลอด
+ มูลค่าการลงทุน ซื้อหุ้น 76% ราคา 610ล้าน และสิทธิซื้อหุ้นอีก 24% 193ล้าน ใน 2ปี
+ pnd จะโอนทรัพย์สินทั้งหมดมาที่ kuron และจะไม่ทำธุรกิจแข่ง
+ ใช้เงินสด 610ล้าน จากที่มี 3950ล้าน ไม่มีผลกระทบกับสภาพคล่อง
+ คาดว่าจะโอนหุ้น กพ และทำสัญญาอื่นๆภายใน q1
+ ถ้านับตามกำไรสุทธิ รายการนี้จะมีขนาด 570% แต่ถ้าตามมูลค่าตามบัญชี 11% จึงไม่มีผลต่อการบริหารงาน
+ ประเมินตามวิธี dca 5ปี ให้รายได้เติบโต 5.5% ได้ช่วงราคา 630-666ล้าน ราคาขาย 610ล้าน เหมาะสม
+ ผถห.สอบถามว่าสภาพเศรษฐกิจไม่ดี ถือว่ารีบซื้อหรือเปล่า ตอบ มีการติดตามการทำงานเขามาสองปีกว่าแล้ว คิดว่าช่วงนี้เหมาะแก่การต่อรอง ยอดขาย kuron ค่อนข้างแข็ง ลูกค้าเป็นคนไทย
+ ถือเป็น backdoor หรือไม่ ตอบ ไม่ไช่ backdoor เนื่องจากปีที่ผ่านมากำไร ddd ไม่ค่อยดี ทำให้ขนาดรายการเขาโตกว่า แต่ลักษณะบริหารเราไปควบคุมเขา
+ ค่าความนิยม ตอบ น่าจะทำในงบหลังซื้อหุ้น
+ เงื่อนไขของ put option ที่จะขายหุ้นเพิ่ม ตอบ เขาจะมีสิทธิขายเพิ่ม เมื่อกำไรถึงเป้าที่กำหนดไว้
+ pnd ห้ามทำธุรกิจแข่งกี่ปี ตอบ ทำขนส่งให้กลุ่ม kuron กรรมการ ผถห และตัว pnd เองห้ามทำธุรกิจแข่ง
+ ทำไมเขาขาย ตอบ คุณวิรัช แซ่โง้ว ปีนี้ 57 ไม่มีลูก ทำมา 25ปี อยากไปทำอย่างอื่นบ้าง ตอนนี้จ้างผบหมืออาชีพอยู่แล้ว
+ จะใช้ช่องทางขายเขา ba 200กว่าคน แข็งแรงมาก จะประหยัดขึ้น
+ online kuron มีระบบคลังที่ดี ส่งของรายคนได้ดี
+ marketing sparkle เขาก็ไช้ ญาญ่า น่าจะต่อรองได้ดีขึ้น


วาระ 3
+ อื่นๆ
+ ธุรกิจเป็นยังไงบ้าง ตอบ เราพยายามแก้ปัญหาที่เจอตลอด
+ ต่างประเทศ เป็นยังไง ตอบ เรามีเปิดบนิษัทร่วม jm solution ของเกาหลี ซึ่งเค้ามีคนอยู่ที่จีนเลย ต้นทุนเขาถูกเพราะวอลุมใหญ่ มาร์กหน้าทำ 1000ล้านชิ้น จะเอาสินค้าบางตัวมาขาย
+ ฟิลิปปินส์ ได้ตามเป้า แต่ช้าในการผลิต และการขออย.ในเมืองไทยก่อน
+ ในประเทศน่าจะลุยตลาดเพิ่ม
+ คู่สัญญาที่เลิกไป ตอบ มีแผนงาน ได้ 70%แล้ว น่าจะเห็นใน q1-2
+ กัมพูชา พม่า ได้คู่ค้าแล้ว โตเร็ว แต่บางทีมีของไหลออกไปจากไทย บางเจ้าขายได้ 100ล้าน
+ จะมี m&a หรือ jv ในปีนี้ไหม ตอบ มีธุรกิจที่น่าสนใจ แต่ต้องดูรายละเอียดให้พอ
+ สถานที่จัดประชุม agm น่าจะเป็น โนโวเทลสุวรรณภูมิ
+ เป้าหมาย ต้องมีการกระจายความเสี่ยงมากขึ้น
+ ปันผล หรือ warrant ตอบ ตอนนี้สภาพคล่องยังดี ไม่น่าจะออก warrant
+ การเยี่ยมชมโรงงาน ตอบ ติดต่อ ir แต่อยากให้จัดเป็นรอบๆ

ดูรูปได้ที่ https://m.facebook.com/groups/157217113 ... 0138427000

Last edited by Toro149 on Fri Feb 07, 2020 11:58 am, edited 1 time in total.

Toro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 443
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2563

Posts by Toro149 » Fri Feb 07, 2020 11:54 am

MACO EGM 2020
14/01/2020 14:00

+ ผู้ร่วมประชุม 154ราย มาด้วยตนเอง 100ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 85%

วาระ 1
+ รับรองรายงานการประชุมสามัญ เมื่อ 24/04/2562

วาระ 2
+ เข้าซื้อหุ้นของบริษัท ฮัลโล บางกอก แอลอีดี จำกัด 50% 1950ล้านบาท
+ มี 3รายการที่เกี่ยวเนื้องกัน 1.ซื้อหุ้น hello led 1950ล้าน 2.ขายหุ้นเพิ่มทุนให้ planb 1553ล้าน 3.ให้สิทธิ planb บริหารจัดการสื่อในไทยทั้งหมด 5ปี 3500ล้าน
+ hello led มี 134ป้าย 74จอ กำไร65ล้านบาท
+ ราคาซื้อ ใช้ dcf ประมาณจาก รายได้ เพิ่ม 2.6%/ปี
+ irr 9.81%
+ ifa เห็นว่า มีความเสี่ยงเรื่องใบอนุญาติก่อสร้างป้าย และไม่มีอำนาจควบคุมเพราะถือ50% มีกรรมการ 2คนจาก4คน จึงเห็นว่าไม่ควรทำรายการ
+ กรรมการเห็นว่า มีการส่งคนไปเป็น cfo และถือ 50% คิดว่ามีอำนาจควบคุมพอสมควร
+ ธุรกิจพิมพ์พ่นหมึก ไม่อยู่ในผังเมือง อาจจะต้องย้าย ไม่ไช่ธุรกิจหลัก และมีคชจย้ายไม่เกินหลักแสนบาท
+ หากป้ายที่ไม่มีใบอนุญาติเกิดปัญหา แก้ไขไม่ได้ใน1ปี ทางผถหเดิมจะร่วมรับผิดชอบ
+ มีการเปรียบเทียบความเสี่ยงก่อนเข้าซื้อหรือไม่ ตอบ มีการตรวจสอบว่ายังมีบางส่วนไม่มีใบอนุญาติ
+ การแก้ไขในรอบ 1ปี มั่นใจไหม ตอบ เป็นความตั้งใจ
+ มีการประกันภัยพิบัติหรือไม่ ตอบ มีประกัน
+ กรรมการตรวจสอบตอบ ยอมรับว่ามีความเสี่ยง ธุรกิจป้ายซัพพลายจำกัด ที่ผ่านมาควบรวมมาตลอด ป้ายที่ถูกต้องจะมีต้นทุนสูงกว่า ป้ายของ hello led เราก็มีใช้อยู่ด้วย ป้ายบางส่วนที่ซ้ำซ้อนอาจจะเอาออกเพื่อลดต้นทุน จะทำให้ตลาดนี้จาก red ocean เป็น blue ocean
+ สิ่งที่มอง คือมองอะไรที่ใหญ่กว่า hello led แต่มองภาพรวมตลาด ให้ลูกค้ายอมจ่ายมากขึ้น
+ รายได้มาจากสินค้าที่ไม่ถูกต้อง ตอบ พระราชบัญญัต ปี33 ป้ายที่เกิดก่อนมีปัญหา ส่วนของ maco เราก็ยกเลิกป้ายไปกว่า 200ป้าย พยายามทำให้ถูกต้องมากที่สุด มีทางเลือกว่าจะไม่ไปยุ่งปล่อยไปแบบนั้น หรือเราเข้าไปแก้ไข ซึ่งเราถือเป็นพี่ใหญ่แล้วควรจะทำ
+ หากมีความเสียหาย ผถหเดิม ร่วมรับผิดชอบ วงเงิน 1750ล
+ ป้ายที่ไม่ถูกต้อง เป็นจำนวนเท่าไร ตอบ ไม่อยากให้คิดจำนวน เพราะมีป้ายใหญ่เล็ก ของเรามี 10-15%ของรายได้
+ จะผลักดันเจ้าอื่นให้ทำถูกต้องยังไง ตอบ เราอาจจะมีต้นทุนสูงกว่าเล็กน้อย ถ้าส่วนใหญ่ถูก สุดท้ายส่วนที่เหลือจะถูกเอง
+ ป้าย planb ทำเลดีมากๆ สีลม สาธร
+ โอกาศทางธุรกิจรอไม่ได้ โอกาศนี้ดีมาก คงไม่รอให้เหมือนธุรกิจทีวีดิจิตอลที่รายได้ลดลงมาก
+ อนุมัติ 99.8%

วาระ 3
+ ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ให้ planb จำนวน1080ล้านหุ้น 1.4381บาท/หุ้น รวมมูลค่า 1553ล้านบาท
+ ifa ประเมินมูลค่า สูงกว่าราคาเสนอขาย 2.6%
+ ราคาเสนอขาย เป็นราคาเฉลี่ย 7วัน ก่อนมติกรรมการ
+ vgi bts ไม่มีสิทธิออกเสียง
+ ราคาทำไมสูงกว่านี้ไม่ได้ ตอบ เราคิดว่าได้ราคาค่อนข้างดี ใช้ราคาเฉลี่ยย้อนหลัง
+ hello led มีเยอะในกทม planb มีทำเลดี maco มีเยอะในปริมณฑล พอรวมกันทำให้เข้มแข็งมากขึ้น
+ ในวาระสองถ้าผลเสียหายมากกว่า 1750ล จะทำอย่างไร ตอบ ป้ายเหล่านั้นยังอยู่ ยังทำรายได้ ผลเสียหายคงไม่เยอะ
+ อนุมัติ 99.6%

วาระ 4
+ ลดทุนจดทะเบียน 207ล้านหุ้น ที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย

วาระ 5
+ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตามวาระ 4

วาระ 6
+ เพิ่มทุนจดทะเบียน 1080ล้านหุ้น

วาระ 7
+ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตามวาระ 6

วาระ 8
+ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 1080ล้านหุ้น ให้ planb

วาระ 9
+ ทำสัญญาให้ plqnb บริหารสื่อของ maco ในไทย เป็นเวลา 5ปี ตั้งแต่วันลงนามสัญญา ถึง 31 ธค 67
+ กรณีรายได้ เท่ากับหรือน้อยกว่า 900ล/ปี maco จะได้รับ 85%ของรายได้
+ กรณีรายได้ มากกว่า 900ล/ปี maco จะได้รับ 90%ของรายได้ เฉพาะส่วนที่เกิน 900ล
+ ค่าตอบแทนขั้นต่ำ 700ล/ปี สำหรับสื่อไม่น้อยกว่า 1000ป้่าย
+ ปีแรก 1กค - 31ธค63 ค่าตอบแทนขั้นต่ำ 350ล
+ ชำระค่าตอบแทน รายเดือน
+ ถ้า planb ได้สิทธิติดตั้งป้าย ต้องให้ maco ได้สิทธิติดตั้งก่อน
+ ifa เห็นว่า การให้ plqnb บริหารสื่อ จะได้ประโยชน์มากกว่าบริหารเอง 240ล/5ปี
+ ความเสี่ยง ตอบ เป็นเรื่องธุรกิจ พยายามปิดความเสี่ยง
+ hello ไม่อยู่ในดิวไช่ไหม ตอบ แยกจากกัน
+ planb ขายให้ hello แบ่งกี่% ตอบ เรายังไม่เห็นว่าแบ่งอย่างไร หลังถือ hello เราจะเห็นสองทาง จะไม่เกิดการย้ายออเดอร์ไปฝั่งใดฝั่งนึง
+ ป้ายที่ไม่มีศักยภาพ ตอบ ประมาณ 10% ต้องคุยกับ hello
+ ถ้าป้าย maco ลดลง มีผลไหม ตอบ ไม่มีผล
+ ที่ planb ได้สิทธิ 7-11 ตอบ เขาได้สิทธิก่อน
+ การให้ planb ขายเจ้าเดียวจะบริหารดีกว่า ไม่ตัดราคากัน ต่างคนต่างทำหน้าที่
+ ผถห.ฝากว่า ถ้ามีความแตกต่างในการแบ่งรายได้ของplanb กับ hello และ maco ขอให้เจรจาให้เป็นตัวเลขเดียวกัน เพราะถือว่าอยู่กลุ่มเดียวกันแล้ว
+ ผถห.ฝากให้ปรับโครงสร้างองค์กรอย่างค่อยเป็นค่อยไป และการไม่มีทีมขายของตนเองก็เป็นความเสี่ยง ถ้าคนที่มีความสามารถออกไปแล้ว จะเรียกกลับมาไม่ไช่เรื่องง่าย

วาระ 10
+ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตามวาระ 9

วาระ 11
+ อื่นๆ
+ การซื้อ hello ดีขึ้นอย่างไร ตอบ การช่วยบริหาร น่าจะทำให้กำไรดีขึ้นหลักร้อยล้าน
+ hello รายได้ เติบโตเท่าไร ตอบ รายได้อาจจะไม่เติบโตมาก เพราะจำนวนป้ายไม่ได้เพิ่มเยอะ แต่การคุมต้นทุนจะทำให้มาจิ้นดีขึ้น
+ จะไม่มีการแข่งเรื่องแย่งสิทธิการเช่าป้าย และการแข่งราคาขายโฆษณา กำไรน่าจะดีทั้ง hello และ maco
+ utilization rate hello 65% maco 65-70%


ดูรูปได้ที่
https://m.facebook.com/groups/157217113 ... 6323701715


Toro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 443
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2563

Posts by Toro149 » Tue Feb 11, 2020 3:56 pm

NEX EGM 2020
11/02/2020 14:00

+ ผู้ร่วมประชุม 92ราย มาด้วยตนเอง 62ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 50%

วาระ 1
+ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญ เมื่อ 28/08/2019

วาระ 2
+ ลดทุนจดทะเบียน โดยตัดเศษหุ้น 28หุ้น ที่เหลือจากการเพิ่มทุนคราวที่แล้ว

วาระ 3
+ เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 464ล้านหุ้น เป็น 858ล้านหุ้น
+ โดยให้ผถหเดิม 4:1 จำนวน 116ล้านหุ้น ขาย 2.5บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 290ล้าน
+ รองรับ nex-w2 232ล้านหุ้น ที่จะแจกให้ผถหหลังเพิ่มทุน ro อัตราการให้ 2.5:1 ราคาใช้สิทธิ 1บาท อายุ 3ปี
+ รองรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนวจทั่วไป General Mandate 46ล้านหุ้น
+ เพื่อนำเงินไปซื้อสินทรัพย์ จากบริษัท โกลเด้น ดราก้อน ออโต้เซอร์วิส จำกัด เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ศูนย์บริการรถบัสโดยสารแบบครบวงจร มูลค่า 440ล้าน

วาระ 4
+ อนุมัติการออก NEX-W2
+ ผถหถามว่าจะได้เงินรวมเท่าไร ตอบ เพิ่มทุน 290ล้าน เอาไปซื้อที่ดินและทรัพย์สิน 440ล้าน น่าจะได้ผลตอบแทนไม่น้อยกว่า 10% คืนทุน 5.7ปี บนธุรกิจเดิมที่ซื้อมา
+ เป็นส่วนหนึ่งในแผนธุรกิจที่จะเดินไป ไม่ไช่แค่ธุรกิจอู่ซ่อมรถ
+ ทำไมไม่ทำ xr กับ xw พร้อมกัน ตอบ เพราะ xw ให้กับผถหแต่ไม่อยากให้มากเกินไป อยากใช้เวลาในการพลิกฟื้นกิจการ
+ ทำไม pp ถึงไม่ได้ warrant ตอบ warrant แจกให้กับผถหเดิม ซึ่งร่วมกับบริษัทมา ส่วน pp อาจจะมาตอนที่ทุกอย่างชัดแล้ว ควรจะได้ผลประโยชน์น้อยกว่า
+ หาก pp เพิ่มทุนไม่สำเร็จจะมีผลในการใช้เงินหรือไม่ ตอบ มีผลบ้าง แต่ไม่มาก
+ เห็นข่าวแจ้งตลาดว่ามีการเลื่อนส่งมอบที่ดิน ตอบ เปลี่ยนเงื่อนไขการจ่ายเงินด้วย งวดแรกอย่างช้าเมษา หลังวางเงินมีสิทธิประโยชน์ในที่ดิน ถึงจะยังไม่ได้โอน
+ อยากให้เพิ่มเงื่อนไข pp ไม่ต่ำกว่า 2.5บาท
+ ผถหแนะว่าน่าจะเรียงลำดับเวลาให้ชัดเจน เรื่มจาก xr > xw > pp เพราะฉะนั้นถึง pp จะไม่ได้รับ warrant แต่ก็จะซื้อในราคาที่ไดลูทการ xw ไปแล้ว


วาระ 5
+ อนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ตามวาระ 3
+ อยากให้อธิบายบริษัทที่ไปซื้อลึกๆหน่อย ตอบ เราไม่ได้ทำศูนย์ซ่อมรถ หรือขายรถอย่างเดียว ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้น
+ ทุกวันนี้การขนส่งระบบล้อยังพัฒนาช้า เรามองว่าเป็นช่องที่มีอะไรให้ทำอีกเยอะ และเราไปเป็นส่วนหนึ่งได้ ถึงทำสัญญากับ sunlong
+ รถขนาดใหญ่ ยังไม่มีคนทำเรื่องความปลอดภัยอย่างจริงจัง
+ อยากให้มองว่าการท่องเที่ยวเป็นส่วนนึง กระทบบ้าง แต่ยังไงอุตท่องเที่ยวไทยไม่น่าตาย
+ เราจะเป็น service center ให้ผู้ประกอบการ
+ ผลตอบแทน 10% เป็นการประเมินโดยสภาพปัจจุบัน ยังไม่รวมการเพิ่มธุรกิจใหม่
+ ผถหถามว่าธุรกิจตอนนี้เป็นอย่างไร ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวฉุด จะทำอย่างไร ตอบ ตั้งแต่ต้นปีมีการประเมินแผนงาน ในทางบัญชีอะไรที่จะไม่มีผลตอบแทนเราจะไม่เก็บไว้ เพื่อให้บริษัทแข็งแกร่ง
+ เงินระดมทุนคราวที่แล้ว ตอบ เรื่มปลายปี เรื่มปล่อยรถ 15-20คัน เทียบเม็ดเงินที่ลงไปดี มีอีกหลายสิบคัน แต่อาจจะช้าไปบ้างจากเหตุจีน ในq1 น่าจะมีส่วนนี้เยอะ
+ คิดว่าเดินมาในธุรกิจที่ถูกต้อง มีการสร้างทีมที่มีประสบการณ์
+ รถที่อยู่ใน loop ของเรา สะสมมา 7-8ปี ยังไงก็ต้องวนมาหาเรา ไม่ว่าจะซ่อมหรือซื้อรถใหม่ จึงเห็นโอกาศ เราคิดว่าได้เปรียบเรื่องต้นทุน
+ เชื่อว่า q1 จะเห็นผลประกอบการที่ดีขึ้น
+ การเคลียของเก่าจะเป็นตอนไหน เลยหรือไม่ ตอบ ในq4เลย ไม่อยากทิ้งให้เป็นภาระ

วาระ 6
+ อื่นๆ
+ ข่าวว่าจะทำรถเมล์ไช่ไหม ตอบ อาจจะไม่ได้ทำโดยตรง แต่เกี่ยวข้อง support ให้เค้า
+ รถบรรทุกยังไม่ได้ทำ ทำเฉพาะขนคน
+ มีทั้งดีเซลและ ngv
+ smartbus เกี่ยวกับเราไหม ตอบ เป็นลูกค้าเรา มาซ่อมบำรุง
+ smartbus จำนวนเท่าไร ตอบ ตอนนี้หลักร้อย ต่อไปน่าจะเป็นพัน เพราะต้องเปลี่ยนทั้งหมด


ดูรูปได้ที่
https://m.facebook.com/groups/157217113 ... 6091430738


Toro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 443
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2563

Posts by Toro149 » Mon Feb 24, 2020 10:13 am

CGD EGM 2020

24/02/2020 9:00


+ ผู้ร่วมประชุม 145ราย มาด้วยตนเอง 46ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 77%


วาระ 1
+ รับรองรายงานการประชุมสามัญ เมื่อ 26/04/2562


วาระ 2
+ อนุมัติวงเงินออกหุ้นกู้เพิ่มเติม 2000ล รวมของเดิมจะเป็น 7000ล
+ ตอนนี้มีหุ้นกู้ค้างอยู่ 4รุ่น 4213ล้าน ดอกเบี้ย 7-7.25%
+ ที่ต้องขอวงเงินเพราะ มีนาคมจะมีหุ้นกู้หมดอายุ 2000ล ถ้าออกรุ่นใหม่มาไถ่ถอนจะเกินวงเงินที่ขอไว้ 
+ ตอนนี้ de 4.5เท่า ที่มีภาระดอกเบี้ย 3.5เท่า
+ มีเงินรับล่วงหน้า 4200ล ที่จะทยอยโอน
+ หุ้นกู้ชุดใหม่ 2000ล อัตราผลตอบแทนประมาณเดิม7-7.25% ใช้หลักประกันเดิม อายุ 2ปีเท่าเดิม ขายนลทรายใหญ่


วาระ 3
+ อื่นๆ
+ ผถหสอบถาม โรงเรียนนานาชาติ ตอบ มี2โครงการ ที่อังกฤษซื้อมาปี 2016 มีค่าเช่าสม่ำเสมอ อาจจะมีแผนการขายถ้าผลตอบแทนดี ส่วนที่พระราม 3 เป็นรรนานาชาติ ถึงเกรด 12 รายละเอียดจะอยู่ในประชุมผถหเดือนเมษา


ดูรูปได้ที่
https://m.facebook.com/groups/157217113 ... 2657051748


Toro149
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 443
Joined: Fri Oct 05, 2012 10:38 am

Re: AGM 2563

Posts by Toro149 » Tue Feb 25, 2020 12:19 pm

KSL AGM 2020
25/02/2020 9:30

+ ผู้ร่วมประชุม 185ราย มาด้วยตนเอง 125ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 74%

วาระ 1
+ รับทราบผลการดำเนินงาน สิ้นสุด 31/10/2562
+ รายได้ 17855ล ไกล้เคียงปีก่อน 17813
+ กำไร 822ล ลดลงจาก 848ล
+ โครงสร้างรายได้ ขายน้ำตาล86% ไฟฟ้า7.4% บริการ2% อื่นๆ4%
+ ราคาน้ำตาลลดลง เพราะบางประเทศมีสต๊อกอยู่มาก
+ ธุรกิจไฟฟ้า กำไร 787ล
+ bbgi บริษัทถือ 40% ได้ส่วนแบ่งกำไร 68ล

วาระ 2
+ งบปี สิ้นสุด 31/10/2562
+ กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น เพราะวัตถุดิบราคาลง
+ รายได้อื่น เพิ่มจากเงินชดเชยจากกองทุนอ้อย
+ de 1.32เท่า ibd 1.16เท่า
+ ผถห.เสนอให้ซื้อหุ้นคืน
+ รายการเงินสดที่เพิ่มมาก ตอบ มีการส่งสินค้าวันสุดท้าย สัปดาห์ต่อมาก็กลับมาเป็นปกติ
+ หุ้นกู้ใช้ไป 7000ล ibd ห้ามเกิน 2เท่า แต่คงไม่ถึง
+ คชจบริหารกองทุนอ้อยและน้ำตาล ยังมีส่ง kg ละ 5บ จากเดือนพย61-กย62
+ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าอสังหา เพิ่มจากเดิม 73ล เป็นการตีมูลค่าที่ดิน
+ ที่ดินเกาะกง ได้สัมปทานปลูกอ้อย แต่หยุดประกอบการชั่วคราวเลยต้องด้อยค่า
+ ต้นทุนการเงิน จะลดลงไหม ตอบ ต้องทำกำไรเยอะๆ
+ กำไรจากบร่วม ลดลงจาก bbgi 80กว่าล้าน เหลือ 60กว่าล้าน
+ ผลตอบแทนสะหวันนะเขต ตอบ ที่ลาวยังขาดทุน 20ล แต่น้อยลงจากร้อยกว่าล้าน คุณภาพน้ำตาลดี ตอนนี้ 2แสนตัน ขาดทุนสะสม 669ล
+ เกาะกง ได้ที่สัมปทาน90ปี 1.2แสนไร่ ราคาที่ขึ้นเรื่อยๆ ถ้าราคาน้ำตาลดีขึ้นจะกลับมาผลิต ขาดทุนสะสม1880ล ส่วนของเรา 1500ล
+ สัมปทาน เป็น2บริษัทเพราะ เขาจำกัดบริษัทละ 1หมื่นเฮกตาร์
+ ด้อยค่าสินค้าคงเหลือ คืออะไร ตอบ ปุ๋ย
+ กองทุนน้ำตาลที่ยกเลิก มีผลกับบริษัทอย่างไร ตอบ ตั้งแต่ลอยตัวราคาน้ำตาลเมื่อ 3ปีก่อน ยังมีการคิดราคาส่งออก kgละ 11-12บ ราคาที่ขายเกินส่งออก กองทุนเก็บไว้ และส่งให้รงและชาวไร่ 70:30
+ ปี63 มีราคาอ้างอิงในประเทศแล้ว 17.25บ - 18.25บ
+ ผู้บริโภค ไม่ได้ผลกระทบ มาจิ้นจะไปอยู่ที่ผู้ผลิตน้ำดื่ม นมข้นหวาน ชาวไร่ ได้ส่วนแบ่ง 70% ลดลง
+ ปริมาณการขายน้ำตาล ตอบ ต่างไม่เยอะ 1.2ล้านตัน
+ คชจขายที่เพิ่มขึ้น 23% ตอบ จากปริมาณการขายที่เพิ่ม
+ bbgi ที่จะเข้าตลาด ตอบ กำลังยื่น ipo ปีนี้น่าจะดี ปริมาณวัตถุดิบลดลง กากน้ำตาลแพงขึ้น เอทานอลราคาสูงขึ้น น่าจะเป็นปีแรกที่กากน้ำตาลและมันแพงทั้งคู่ซึ่งง่าย
+ เกาะกง หน้า145 ยังมีการเพิ่มทุน ตอบ มีการขาดทุนเกินกึ่งหนึ่ง จึงต้องเพิ่มทุน ซึ่งเป็นหนี้ที่ยืมเราอยู่แล้ว เปลี่ยนหนี้เป็นทุน
+ มองว่าจะทำอย่างไร ตอบ ถ้าราคาน้ำตาลขึ้น 30-40เซน ก็เริ่มใหม่หีบอ้อยใหม่ ถ้ายังไม่ทำปีนึงคชจ10กว่าล้านเพื่อรักษาทรัพย์สิน จีนไปลงทุนโรงน้ำตาลก็ยังเจ๊งอยู่
+ การให้เกี้ยว ให้น้อยลง 30-40% ส่วนใหญ่จะมีหลักทรัพย์ค้ำ
+ อยากให้เล่าภาพรวมกฏเกณใหม่ของกองทุนอ้อย ตอบ จะตรงไปตรงมามากขึ้น ก่อนลอยตัว ขาย19บ จ่ายให้กอง5บาท แต่ต่อไปรายได้ที่เห็นจะแบ่งกับชาวไร่แล้ว
+ จะกำไรดี ต้องราคาขายสูง และไทยผลผลิตเยอะ แต่ปีนี้ไม่ถือว่าดีที่สุด


วาระ 3
+ ปันผล 0.05บ เป็นเงิน 220.5ล้าน จากกำไรสะสม ถึงแม้ว่างบเฉพาะกิจการจะขาดทุน
+ ผถหสอบถามว่าทำไมจ่าย 25% ตอบ ปกติจ่ายจากงบเดี่ยวซึ่งขาดทุน แต่จ่ายจากกำไรสะสม


วาระ 4
+ เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 7ท่าน กลับเข้ามาใหม่

วาระ 5
+ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 9.63ล้าน เท่าปีที่แล้ว
+ ปีที่แล้วจ่ายจริง 8.36ล้าน

วาระ 6
+ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดีลอยท์ ค่าตอบแทน 2.78ล้าน
+ ปี2561 จ่าย 2.715ล้าน

วาระ 7
+ ยกเลิกวัตถุประสงค์บริษัท เรื่องประกอบกิจการโรงพิมพ์ และหนังสือพิมพ์ เพราะไม่ได้ทำธุรกิจนี้อยู่แล้ว

วาระ 8
+ อื่นๆ
+ ภัยแล้ง ผลผลิตจะลดเท่าไร ตอบ ผลรวมทั้งประเทศน่าจะลด 40-50%
+ ฝุ่น pm2.5ที่เกิดจากการเผาอ้อย ตอบ มีการปรับปรุงเครื่องจักรในการเผา เพิ่มราคาอ้อยสดให้ชาวไร่เพื่อจูงใจ ส่งเสริมให้ใช้ลถตัดอ้อย
+ จะใช้ ai มาคำนวนผลผลิตในโลกหรือไม่ ตอบ เริ่มใช้โรบอตจัดเก็บน้ำตาล ใช้โดรน ดาวเทียมมาดูสภาพแล้ง แต่ต้องเก็บข้อมูลอีกซักพัก
+ สถานการณ์ในตลาดโลก ตอบ ขึ้นกับสต๊อกยังเหลือเยอะ แต่ปริมาณอ้อยลดลง ราคาคงยังไม่ขึ้นลงมากเท่าไร

ดูรูปได้ที่
https://m.facebook.com/groups/157217113 ... 6513620029


amornkowa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1709
Joined: Fri Jun 24, 2011 10:46 pm

Re: AGM 2563

Posts by amornkowa » Tue Feb 25, 2020 5:35 pm

CGD EGM 2020
24/02/2020 9:30

ถือเป็นวันที่ตลาดหลักทรัพย์ตกหนัก4%มากสุดในภูมิภาค
โดยเฉพาะจีน ที่เป็นต้นกำเนิด โคโลน่าไวรัส หรือ Covid-19 ยังตกน้อยกว่าเราเลย
มาเข้าเรื่องการประชุม

ผมเห็นการจัดห้องประชุมแล้ว
โต๊ะที่นั่งจัดให้กับกรรมการและผู้บริหาร
แต่ไม่มีให้กับผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม
ทำให้ผู้ถือหุ้นนั่งแต่เก้าอี้ น่าจะจัดเผื่อผู้สูงสัยด้วย

ปรากฏว่าเริ่มประชุม ผู้บริหารมานั่งกันไม่เกิน5คน
ที่เหลือ ว่างจน ผู้สูงวัยมานั่งแทน
คราวหน้า น่าจะแบ่งส่วนนึงให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะครับ


+ ผู้ร่วมประชุม 145ราย มาด้วยตนเอง 46ราย รับมอบ 99ราย
คิดเป็นจำนวนหุ้น 77.4654%
คิดเป็นหุ้น 6,403,391,042หุ้น

วาระ 1
+ รับรองรายงานการประชุมสามัญ เมื่อ 26/04/2562
ไม่มีคำถามจากผู้มาร่วมประชุม

มติ ผ่าน

วาระ 2
+ อนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมของบริษัท
จำนวน 2,000 ลบ รวมของเดิมจะเป็น 7,000ลบ

+ ตอนนี้มีหุ้นกู้ค้างอยู่ 4รุ่น 4213ล้าน ดอกเบี้ย 7-7.25%

+ ที่ต้องขอวงเงินเพราะ มีนาคมนี้ จะมีหุ้นกู้หมดอายุ 2,000ลบ
ถ้าออกรุ่นใหม่มาไถ่ถอนจะเกินวงเงินที่ขอไว้5,000ลบ
เลยต้องขออนุมัติเสนอขายหุ้นกู้อีก 2,000 ลบ
สรุปว่าท้ายสุด ยอดหุ้นกู้ ก็จะไม่เกิน 5,000ลบ

+ ตอนนี้ de 4.5เท่าเพิ่มจาก ธค 18. ที่3.7เท่า
ส่วน ที่มีภาระดอกเบี้ย 3.5เท่า เพิ่มจาก ธค 18 ที่ 2.8เท่า
+ มีเงินรับล่วงหน้า 4,200ลบ ที่จะทยอยโอน

สัดส่วนหนี้สินเทียบกับส่วนผู้ถือหุ้น

1.เงินกู้โครงการเจ้าพระยาเอสเตท 57%
2.เงินกู้โครงการโอวินดีน 2%
3.ตั๋วแลกเงินระยะสั้น 1%
4.หุ้นกู้ระยะยาว 18%
5.เงินมัดจำรับล่วงหน้า 19%
6.อื่นๆ 3%


วาระ 3
+ อื่นๆ
+ คุณวันชัย อาสาพิทักษ์สิทธิ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามรายละเอียดเรื่องหุ้นกู้ตัวใหม่ ดอกเบี้ยเท่าไหร่
ซึ่งไม่ได้บอกตอนประชุม
เป้าหมายสำหรับคนถือหุ้นเดิมหรือกลุ่มอื่น
ตอบ หุ้นกู้ชุดใหม่ 2,000ลบ อัตราผลตอบแทนประมาณ 7-7.25% ใช้หลักประกันเดิม อายุ 2ปีเท่าเดิม ขายHigh networkและลูกค้าสถาบัน

+ ถามว่า รร นานาชาติเป็นอย่างไรบ้าง และ สอบถามโครงการประเทศื่นเป็นอย่างไร
+ ตอบ มี2โครงการ โครงการโอวินดีนที่อังกฤษซื้อมาปี 2016 มีค่าเช่าสม่ำเสมอ ตอนนี้ยังเก็บค่าเช่าอยู่
อาจจะมีแผนการขายถ้าผลตอบแทนดี ไม่มีพฒนาส่วนนี้
ส่วนโครงการที่พระราม 3 เป็นรรนานาชาติ kindergarten เกรด1ถึงเกรด 12 รายละเอียดจะอยู่ในประชุมผถห 28 เมษา

จบประชุม


amornkowa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1709
Joined: Fri Jun 24, 2011 10:46 pm

Re: AGM 2563

Posts by amornkowa » Wed Mar 25, 2020 7:54 pm

AGM SF 25 MAR 2020 15.00
ผู้เข้าประชุม 208 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,158,782,279 หุ้น

วาระที่ 1 – 7 ใช้เวลาอนุมัติ แค่ 10 นาที ก็เสร็จ
มาฟังคำถามและคำตอบในวารที่ 8 อื่นๆกันครับ

Q: ศูนย์การค้าที่ Marketplace ดุสิต มีการเช่าคิดเป็น กี่%
A: ประมาณ 80%

Q: ผลกระทบจาก Covid-19 เป็นอย่างไร
A: ผลกระทบที่เราพึ่งเจอมา เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่มีใครคาดการณ์ได้
การสั่งปิดโรงหนังก็เร็วมากในช่วง 17-18 มีค ที่ผ่านมา เราไม่สามารถคำนวณผลกระทบได้
กำลังเจรจากับผู้เช่าเรื่องการลดค่าเช่า supermarketไม่ค่อยได้รับผลกระทบ
แต่บางราย อาจลดค่าเช่าให้ ส่วนที่ Mega บางนา ก็กำลังต่อรอง เช่น Top supermarket เราshareรายได้
ตอนนี้ขายดี ก็ได้รับรายได้มากขึ้น เรากำลังพิจารณาในการลดค่าใช้จ่ายที่หยุดไป 22 วัน
ซึ่งรอมาตรการใหม่จากรัฐบาลอีก ยังคาดการณ์ไม่จบ ต้องดูว่ากระทบต่อ ศก ไทยเท่าไหร่
ตอนต้มยำกุ้ง และ แฮมเบอร์เกอร์ Crisis เป็นวิกฤตจากความโลภ
แต่คราวนี้ โรคระบาดและตามด้วยวิกฤต ศก หนักกว่า 2 ครั้งก่อน
GDP สิ้นปีคาดว่า ติดลบ3% แต่ในวิกฤตมีข้อดีต่างจาก สองครั้งก่อน
1.ราคาน้ำมันคราวนี้ถูกมาก
2.เงินเฟ้อต่ำ
3. ว่างงานแค่ 1%
4.ฐานะทางการเงินของประเทศแข็งแกร่งมาก
ภาพรวมยังแข็งแรง แต่ก็ยังคางเหลือง
ความเหลื่อมล้ำของไทยอยู่ในอันดับที่42 ดีกว่า สหรัฐ ฮ่องกง จีน และ สิงคโปร์
แต่วิกฤตคราวนี้ หนักกว่าคราวที่แล้ว ตอนนี้หุ้นไทยไม่ได้ตกหนักสุดแล้ว อินโด และ ฟิลิปปินส์ลงเยอะกว่า
จีนเริ่มอนุญาตให้เดินทางได้ใน 8 เมษายน สำหรับอู่เหว่ย Lock down ประเทศแค่ 2 เดือน
ส่วนไทยคงประมาณ 3-4 เดือน ภายในQ3 น่าจะpick up ได้ Q4 คนจีนน่าจะกลับมาเที่ยวไทย

Q: มุมมองสำหรับสถานการณ์ก่อน Covid-19 ที่จะมี Bangkok Mallจะเข้ามา มีมุมมองอย่างไร
A: เราคาดว่า ห้างใหม่ ร้านค้าจะชะลอการตัดสินใจ การแข่งขันน่าจะชะลอออกไป

Q: มุมมองต่อการdisrupt อนาคตจะเดินห้างน้อยลงหรือไม่
A: Nature คนเอเชียอากาศร้อน เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย คนจะเข้าห้างปกติ
Megaบางนา ทำ online Platformให้ทุกร้านค้า เพื่อให้มีโอกาส diversify เพื่อเพิ่มยอดขายให้ร้านค้า
เพื่อให้ร้านค้าสามารถจ่ายค่าเช่าให้เราเหมือนเดิมได้

จบการประชุม 15.40


Post Reply