UNI MEDICAL(2666)

Post Reply
wj
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1153
Joined: Thu Nov 04, 2004 7:48 am

UNI MEDICAL(2666)

Posts by wj » Fri Oct 04, 2019 9:19 am

หุ้นทำธุรกิจ
- ปล่อยสินเชื่อให้กับโรงพยาบาล คลินิค
- โรงพยาบาลเริ่มทำมาไม่กี่ปี และกำลังดำเนินการ take overและก่อสร้างต่อเนื่อง

ราคา ณ วันนี้ 5.26 HKD$
Coverage ratio 190%, NPL 0.8%
D/E 0.8
ROE 18%
Div. Yield 5.1%


wj
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1153
Joined: Thu Nov 04, 2004 7:48 am

Re: UNI MEDICAL(2666)

Posts by wj » Fri Oct 04, 2019 10:47 am

แก้ไขกราฟ


wj
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1153
Joined: Thu Nov 04, 2004 7:48 am

Re: UNI MEDICAL(2666)

Posts by wj » Fri Oct 04, 2019 12:52 pm

ค่าในกราฟเป็นสกุลเงิน RMB ส่วนราคาหุ้นเป็น HK$


Post Reply