สูตร อิสระภาพทางการเงิน fin indy

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Post Reply
imerlot
Verified User
Posts: 2659
Joined: Thu Jul 01, 2010 11:59 am

สูตร อิสระภาพทางการเงิน fin indy

Posts by imerlot » Wed Sep 25, 2019 11:07 am

ให้ นาย ก.
ca=current age อายุปัจจุบัน (สมมติ 58ปี)
la=last age อายุสุดท้าย (สมมติ 78ปี)
a.con=annual consumption ค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวันต่อปี (สมมติ 1 ล้านบาท)
$fin.indy=จำนวนเงิน ที่ต้องมี จึงจะมี อิสระภาพทางการเงิน (ล้านบาท)
em.fund=กองทุนฉุกเฉิน เงินสำรองเผื่อรักษาพยาบาล หนัก (สมมติ 2 ล้านบาท)

สูตร
$fin.indy={ a.con x (la-ca) } + em.fund

ลองแทนค่า = { 1ล้านบาท x (78ปี-58ปี) } + 2ล้านบาท

=20ล้าน +2 ล้าน=22 ล้าน

คือ
จำนวนเงินที่ นายก. ใช้ดำรงชีพ ไปได้ 20 ปี ถึงวันสิ้นอายุ
โดยแม้นไม่มี รายได้เลย ก็อยู่ได้ โดยใช้จ่ายไม่เกิน ปีละ 1 ล้าน
และ มีเงินสำรอง เผื่อ ค่ารักษา พยาบาลฉุกเฉิน อีก 2 ล้าน

(ถ้า กรอบ เวลา
ยาวนาน ขึ้น คือ 40 ปี
อาจ ต้อง เอา เงินเฟ้อ มาคูณ
เพราะ เงิน 1 ล้าน ใน 40 ปี ข้างหน้า อาจมี อำนาจซื้อ เท่ากับ 250,000 ของเงินวันนี้.

เป็นแนวคิด เผื่อใครจะดัดแปลง สูตร ไปใช้
หาค่าเงิน
เป้าหมาย fin indy ( อิสระภาพทางการเงิน ) ของตัวเอง


Post Reply