ประกาศแต่งตั้งกรรมการสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ชุดใหม่)

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Locked
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 552
Joined: Fri Jul 27, 2012 1:31 pm

ประกาศแต่งตั้งกรรมการสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ชุดใหม่)

Posts by Thai VI Officer » Fri May 27, 2016 6:06 pm

ประกาศแต่งตั้งกรรมการสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) ชุดใหม่

จากการประชุมกรรมการสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) ประจำปี 2558
เพื่อความเหมาะสมในการดำเนินงานของสมาคมฯ และทดแทนกรรมการและอนุกรรมการสมาคมฯ ชุดเก่า
ที่กำลังจะหมดวาระ ได้มีการเสนอและลงมติรับรอง แต่งตั้งกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ดังนี้

1. คุณชาย มโนภาส นายกสมาคมฯ (คนขายของ)

2. คุณณัฐชาต คำศิริตระกูล อุปนายกสมาคมฯ (mario)

3. คุณณภัทร ปัญจคุณาธร เหรัญญิกและกรรมการฯ (Kao)

4. คุณสรวุฒิ เลิศพลังสันติ นายทะเบียนและกรรมการฯ (sorawut)

5. คุณวีระพงษ์ ธัม เลขานุการและกรรมการฯ (Linzhi)

ุุ6. คุณวราพรรณ วงศ์สารคาม กรรมการ (Theenuch)

7. คุณทศวรรษ ทองสุข กรรมการฯ (todto)

8. คุณภาคย์ภูมิ ศิริหงษ์ทอง กรรมการฯ (roadtobillion)

9. คุณพรนภา ทรัพย์ดี กรรมการฯ (BE FREE)

10. คุณปรัชญา เตียวเจริญ กรรมการฯ (OONGIS)


ซึ่งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 59 เป็นต้นไป


จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน THAI VI

Locked