QH

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นต่างๆ All for one, one for all
(ข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้งเว็บ จนถึง 30 กันยายน 2555 ห้องนี้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถ post ได้)
Post Reply
User avatar
Packy_Kittiworawut
Verified User
Posts: 242
Joined: Thu Oct 07, 2010 5:07 pm

Re: QH

Posts by Packy_Kittiworawut » Wed Jun 22, 2011 10:08 am

shocker wrote:ต้องอึดหน่อยครับถือตัวนี้
น่าสนๆ :mrgreen:


qjung
Verified User
Posts: 19
Joined: Mon Sep 27, 2010 4:23 pm

Re: QH

Posts by qjung » Wed Jun 22, 2011 10:19 am

พยายามจะแปะรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่ทำไม่เป็น.. ดูที่ settrade.com
http://www.settrade.com/C04_05_stock_ma ... lectPage=5

ส่วนใหญ่เป็นต่างชาติ+สถาบัน.. รอบที่ต่างชาติหนีหุ้นไทยคงโดนทิ้งไปแยะ


User avatar
Packy_Kittiworawut
Verified User
Posts: 242
Joined: Thu Oct 07, 2010 5:07 pm

Re: QH

Posts by Packy_Kittiworawut » Wed Jun 22, 2011 10:27 am

ลงแบบนี้เดาว่าโดน Force Sell น่ะครับ :roll:


qjung
Verified User
Posts: 19
Joined: Mon Sep 27, 2010 4:23 pm

Re: QH

Posts by qjung » Wed Jun 22, 2011 10:44 am

ขอความรู้หน่อยค่ะ Force sell นี่มันคือยังไง?

คือ ก่อนหน้านี้เคยเห็นรายงานการขายหุ้น NVDR 5% ก็สอดคล้องกับตอนช่วงที่ต่างชาติหนีหุ้นไทย

ต่อมาก็เห็นมี post ในพันทิป เรื่อง force cell แล้วก็มีคนมาตั้งข้อสังเกตว่า เหมือนมีคนพยายาม "กดราคาให้ต่ำตอนปิดตลาด"

http://www.pantip.com/cafe/sinthorn/top ... 17108.html

มันจะแปลว่า?

แต่โดยส่วนตัวรู้สึกว่าราคาตอนนี้น่าสนใจ (แต่ปกติลงทุนทีละนิ๊ดเดียวนะ เลยคิดไม่เยอะ)


User avatar
Packy_Kittiworawut
Verified User
Posts: 242
Joined: Thu Oct 07, 2010 5:07 pm

Re: QH

Posts by Packy_Kittiworawut » Wed Jun 22, 2011 11:02 am

ก็มีคนกู้มาเล่นเยอะ พอหุ้นลงเยอะๆก็โดนเจ้าหนี้จัดหนักบังคับขาย ครับ :wink:


qjung
Verified User
Posts: 19
Joined: Mon Sep 27, 2010 4:23 pm

Re: QH

Posts by qjung » Wed Jun 22, 2011 11:47 am

จากฟินันเซีย

QH ยอด Presales 2QTD ดีขึ้นเล็กน้อยจาก 1Q11 แต่ยังต่ำเมื่อเทียบกับ
เป้าทั้งปี ส่วนยอดขายของคิวหลังสวนเพิ่มไม่มาก และมียอดขายสะสมเพียง
28% ของโครงการ เราคาดกำไร 2Q11 จะดีขึ้น Q-Q แต่ไม่มาก ราคาหุ้นปรับ
ลงกว่า 40% ใน 2 เดือนที่ผ่านมา สะท้อนผลประกอบการ 1Q11 ผิดหวัง และ
กำไร 2Q11 ที่ฟื้นตัวไม่เต็มที่ แนะนำ ‘ซื้อเมื่ออ่อนตัว’ เป้าหมาย 2.30 บาทใคร ๆ ก็ให้ "ซื้อเมื่ออ่อนตัว" .. แล้วมันเมื่อไหร่?


Vinzy
Verified User
Posts: 569
Joined: Sat May 12, 2007 4:10 pm

Re: QH

Posts by Vinzy » Wed Jun 22, 2011 12:00 pm

QH แจงตั้งบริษัทย่อยใหม่ 5 บริษัท หวังประกอบธุรกิจจำหน่าย-รับจ้างตกแต่ง-ติดตั้ง
เฟอร์นิเจอร์ ให้กับโครงการบ้านของบริษัท

นางสุวรรณา พุทธประสาท รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หรือ QH เปิดเผยว่าตามที่บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ขึ้น 5 บริษัท คือ บริษัท ไอเดีย ฟิตติ้ง
จากัด บริษัท กัสโต้ วิลเลจ จำกัด บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จำกัด บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮ
สท จำกัด และ บริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคิรีขันธ์ 2554) จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ขอชี้แจงรายละเอียด
ดังนี้
1) บริษัท ไอเดีย ฟิตติ้ง จำกัด ในวันที่ 8 ธันวาคม 2553 บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด
(“บริษัทย่อยฯ”) (บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100)ได้จัดตั้งบริษัท ไอเดีย ฟิตติ้ง จำกัด โดยมี
ทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 100 บาท โดยบริษัทฯถือหุ้นดังกล่าวผ่านบริษัทย่อยฯในอัตราร้อยละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจ
จำหน่าย รับจ้างตกแต่งและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ให้กับโครงการบ้านและโครงการคอนโดมิเนียม
สำหรับบริษัทฯและบริษัทในเครือตามรายการสารสนเทศข้อ 1) เป็นรายการที่มีขนาด 0.0151%
ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ งบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ที่ผ่านการสอบ
ทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยรายการได้มาหรือจำหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์
2) บริษัท กัสโต้ วิลเลจ จำกัด ในวันที่ 1 เมษายน 2554 บริษัทย่อยฯได้จัดตั้งบริษัท
กัสโต้ วิลเลจ จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นดังกล่าวผ่านบริษัทย่อยในอัตราร้อย
ละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บ้านทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยว ในจังหวัด
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลตามรายการสารสนเทศข้อ 2) เป็นรายการที่มีขนาด
0.0151%ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ งบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ที่
ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยรายการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
3) บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จำกัด ในวันที่ 22 เมษายน 2554 บริษัทย่อยฯได้
จัดตั้งบริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นดังกล่าว
ผ่านบริษัทย่อยในอัตราร้อยละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บ้านเดี่ยวและ
คอนโดมิเนียมในจังหวัดชลบุรี ตามรายการสารสนเทศข้อ 3) เป็นรายการที่มีขนาด 0.0151%
ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ งบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ที่ผ่านการสอบ
ทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์
4) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท จำกัด ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 บริษัทฯได้จัดตั้ง
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท ประกอบด้วย
หุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทฯถือหุ้นดังกล่าวในอัตราร้อยละ
100 เพื่อประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ตามรายการสารสนเทศข้อ 4) เป็นรายการที่มี
ขนาด 0.0151%ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ งบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2554 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยรายการได้มา
หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
5) บริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554) จำกัด ในวันที่ 17 มิถุนายน 2554
บริษัทย่อยฯได้จัดตั้งบริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554) จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนเป็น
จำนวนเงิน 5 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดย
บริษัทฯถือหุ้นดังกล่าวผ่านบริษัทย่อยฯในอัตราร้อยละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจขายอสังหาริม
ทรัพย์ ได้แก่บ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามรายการสารสนเทศข้อ 5)
เป็นรายการที่มีขนาด 0.0151%ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ งบการเงิน สิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2554 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ในการเปิดเผย
รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

http://www.pantip.com/cafe/sinthorn/top ... 18240.html

"Compound interest is the most powerful force in the universe" Einstein, Albert

User avatar
shocker
Verified User
Posts: 30
Joined: Tue Jan 04, 2011 2:16 pm

Re: QH

Posts by shocker » Wed Jun 22, 2011 1:11 pm

qh มีขุมทรัพย์ซ่อนไว้เยอะ
ต้องอดทนหน่อย


David TON
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1047
Joined: Tue Dec 21, 2010 2:38 pm

Re: QH

Posts by David TON » Wed Jun 22, 2011 1:35 pm

หันมาเอาดีทางด้านปั้นบ.ลูกๆเข้าตลาดแต่ลืมงานหลักของตัวเองกระมัง

กะลังวิ่งเข้าหามูลค่าที่แท้จริง

เลือกเด็กที่เรียนดี แล้วให้เค้าพาเราไป

aurakasa
Verified User
Posts: 46
Joined: Tue Dec 28, 2010 7:34 am

Re: QH

Posts by aurakasa » Wed Jun 22, 2011 3:00 pm

ผมว่าตัวนี้ถ้ามองCore bussinessดูไม่น่าสนใจเลยครับ
Gross profit marginตำ่เมื่อเทียบกับตัวอื่นในกลุ่ม
เเต่...
จุดน่าสนใจคือหุ้นที่Qhไปเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อยู่มากกว่า
เเต่...
จะซื้อเมื่ออ่อนตัวเมื่อไหร่???(ชอบคำนี้ของPostด้านบนครับ)


User avatar
blackninja
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 176
Joined: Mon Jun 06, 2011 8:46 am

Re: QH

Posts by blackninja » Wed Jun 22, 2011 3:14 pm

profit Q1 หายไปเยอะเพราะมาตราฐานบัญชีใหม่หรือเปล่าครับ


qjung
Verified User
Posts: 19
Joined: Mon Sep 27, 2010 4:23 pm

Re: QH

Posts by qjung » Wed Jun 22, 2011 3:57 pm

Q1 ปีที่แล้วมีมาตรการกระตุ้นอสังหา + มีรายได้รับรู้จากการโอนคอนโดอันนึงเข้ามาเป็นก้อนใหญ่ เลยทำให้รายได้ดี (เน้นสร้างบ้านแพง และเป็นแบบสร้างเสร็จก่อนขาย เลยไม่มีพวก backlog)

แต่ปีนี้ Q1 ไม่มีมาตรการกระตุ้นอสังหา + ไม่มีรายได้จากคอนโดเยอะ ๆ เหมือนปีที่แล้ว + คนซื้อบ้านแพงรอดูสถานการณ์ประเทศ ยอดก็เลยตก..ก...


User avatar
blackninja
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 176
Joined: Mon Jun 06, 2011 8:46 am

Re: QH

Posts by blackninja » Wed Jun 22, 2011 4:45 pm

แต่กำไรมันก็ไม่น่าลดจาก 1000 ล้าน มาเหลือ 100 ล้าน นะครับ ผมได้ยินมาว่า มาตราฐานบัญชีใหม่ให้รับรู้รายได้เมื่อโอน แต่เดิม QH รับรู้รายได้ตาม%ของบ้านที่กำลังสร้างอยู่

QH AP กระทบมากเพราะสร้างช้า

LPN SPALI กระทบน้อยเพราะสร้างเร็ว

LH SAMCO เดิมรับรู้รายได้เมื่อโอนอยู่แล้ว

แต่ไม่แน่ใจเหมือนกัน รอผู้รู้มาช่วยตอบครับ


aurakasa
Verified User
Posts: 46
Joined: Tue Dec 28, 2010 7:34 am

Re: QH

Posts by aurakasa » Wed Jun 22, 2011 4:45 pm

เฝ้าจอรอqh
วันนี้เเรงซื้อกลับมานิครับ ไม้ละหนักๆทั้งนั้น :ohno: ...ไม่รู้เค้าไปกู้กลับมาซื้อกันใหม่หรือพวกรายย่อยเราลุยกันเอง


aurakasa
Verified User
Posts: 46
Joined: Tue Dec 28, 2010 7:34 am

Re: QH

Posts by aurakasa » Wed Jun 22, 2011 5:01 pm

ดูรายการหุ้น(เเหก)โค้งสุดท้าย Contry gr. เเนะนำQhเป็นหุ้นเด่น


qjung
Verified User
Posts: 19
Joined: Mon Sep 27, 2010 4:23 pm

Re: QH

Posts by qjung » Wed Jun 22, 2011 5:03 pm

QH เป็นบ้านสร้างเสร็จก่อนขายค่ะ รับรู้รายได้เมื่อโอนมาตลอด
ก้อนรายได้ใหญ่ที่หายไปใน Q1 ปีนี้คือ คอนโด
ส่วนรายได้จากการขายบ้านก็ลดลงด้วย


realblue44
Verified User
Posts: 513
Joined: Sun Jul 05, 2009 6:09 pm

Re: QH

Posts by realblue44 » Tue Jun 28, 2011 11:21 am

QH เปิดตัวบ้านหรูใหม่ราคา 10-18 ลบ.ย่านวัชรพล ตั้งเป้ายอดขาย 300 ลบ.

นายยอดชาย สังวรวุฒิคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการบ้าน 25 บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์(QH) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้เปิดตัวแบบบ้านใหม่ สไตล์นีโอทิวดอร์ จำนวน 3 แบบ ภายใต้ชื่อ ลัดดานิภา ลัดดาวิสา และลัดดาศรินทร์ ณ โครงการ“ลัดดารมย์ วัชรพล — รัตนโกสินทร์"เพื่อตอบรับความต้องการลูกค้าบ้านระดับบนในโซนวัชรพล และเพื่อรุกตลาดบ้านในโซนนี้อย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้ามียอดขายจากบ้านรุ่นใหม่นี้ไม่ต่ำกว่า 300 ลบ.

แบบบ้านรุ่นใหม่นี้ มีจุดเด่นในด้านดีไซน์ที่เน้นกลิ่นอายในสไตล์ยุโรป รวมทั้งการออกแบบฟังก์ชั่นและเฟอร์นิเจอร์ Built-In สไตล์ใหม่ที่กลมกลืนไปกับแบบบ้านและพื้นที่ใช้สอยได้อย่างลงตัว แบบบ้านรุ่นดังกล่าวตั้งอยู่บนขนาดที่ดินตั้งแต่ 116-159 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 248-383 ตารางเมตร ฟังก์ชั่นเริ่มต้นที่ 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ห้องพระ ที่จอดรถ 2 คัน พร้อมฟังก์ชั่นพิเศษเรือนรับรองแยกส่วนทุกหลัง ระดับราคา 10.8-18 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในวันที่ 6-10 กรกฎาคมนี้ บริษัทฯได้จัดกิจกรรมทางการตลาด โดยจะไปออกบูธเพื่อเปิดตัวบ้านรุ่นใหม่นี้ ณ ศูนย์การค้า เดอะคริสตัล พาร์ค บริเวณหน้าท้อปซุปเปอร์มาร์เก็ต ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมได้ในวันและเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ยังมอบโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้าที่จองบ้านในโครงการทุกหลัง ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคมนี้

สำหรับโครงการ ลัดดารมย์ วัชรพล — รัตนโกสินทร์ มีขนาดเนื้อที่ประมาณ 87 ไร่ จำนวน 211 ยูนิต มูลค่าโครงการ 2,100 ล้านบาท สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิด Harmony Of Urban & Natural Life เป็นโครงการบ้านเดี่ยว สร้างเสร็จก่อนขาย สไตล์ทิวดอร์และนีโอทิวดอร์ โครงการฯตั้งอยู่บนทำเลติดถนนใหญ่รัตนโกสินทร์สมโภช (ถนนวัชรพล) สะดวกคล่องตัวด้วยถนนตัดใหม่จากถนนพหลโยธินเชื่อมสู่ถนนรัตนโกสินทร์ อีกทั้งโครงการอนาคตถนนเชื่อมต่อถนนรัตนโกสินทร์-สุขาภิบาล 5 ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดใช้ได้ภายในสิ้นปีนี้

ภายในโครงการพรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสมบูรณ์แบบ อาทิ คลับเฮ้าส์หรูพร้อมสระว่ายน้ำ ทั้ง Indoor และOutdoor Fitness &Sauna สวนสาธารณะขนาดประมาณ 3 ไร่ พร้อมให้ความอุ่นใจด้วยระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Double Security แยกส่วนผู้อยู่อาศัย (Guest Area) และ ผู้มาติดต่อ (Residential Area) ติดตั้งสัญญาณกันขโมยแบบ Magnetic รั้วรอบโครงการสูง 3 เมตร และ Shock Sensor ในบ้านทุกหลัง

ที่มา http://www.ryt9.com/s/iq10/1180193

_________________
จะเป็นคนเหนือคน ต้องอดทนให้เหนือใคร

http://sarut-homesite.net/

meme2010
Verified User
Posts: 13
Joined: Wed Oct 20, 2010 10:46 pm

Re: QH

Posts by meme2010 » Mon Jul 18, 2011 7:22 pm

ว่าแล้ว ทำท่าสูงสุดที่ 1.94 เหมือจะไปต่อ แต่สุดท้ายราคาไม่ไปไหนซักที :ohno:


The Pizza
Verified User
Posts: 1011
Joined: Tue Dec 18, 2007 3:42 pm

Re: QH

Posts by The Pizza » Mon Jul 18, 2011 10:46 pm

blackninja wrote:แต่กำไรมันก็ไม่น่าลดจาก 1000 ล้าน มาเหลือ 100 ล้าน นะครับ ผมได้ยินมาว่า มาตราฐานบัญชีใหม่ให้รับรู้รายได้เมื่อโอน แต่เดิม QH รับรู้รายได้ตาม%ของบ้านที่กำลังสร้างอยู่

QH AP กระทบมากเพราะสร้างช้า

LPN SPALI กระทบน้อยเพราะสร้างเร็ว

LH SAMCO เดิมรับรู้รายได้เมื่อโอนอยู่แล้ว

แต่ไม่แน่ใจเหมือนกัน รอผู้รู้มาช่วยตอบครับ
เข้าใจผิดแล้วครับ..... AP สร้างเร็วครับ ตัวอืดอาดคือ SPALI ครับผม

update ข่าวสาร ความคืบหน้าก่อสร้าง ในวงการคอนโด
http://www.facebook.com/#!/profile.php? ... 88&sk=wall

สมาชิก ไม่กิติ มศักดิ์

David TON
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1047
Joined: Tue Dec 21, 2010 2:38 pm

Re: QH

Posts by David TON » Tue Jul 19, 2011 10:22 am

หันกลับมาดู QH ทีไร รู้สึกเหมือนเค้ามีดารานักเตะค่าตัวพันล้านในสังกัดเพียบ แต่ตัวเองกลับยิงประตูไม่ค่อยได้เนาะ...

ก็ยังดีกว่าไม่มีไรเลย

เลือกเด็กที่เรียนดี แล้วให้เค้าพาเราไป

User avatar
shocker
Verified User
Posts: 30
Joined: Tue Jan 04, 2011 2:16 pm

Re: QH

Posts by shocker » Thu Jul 21, 2011 1:56 pm

David TON wrote:หันกลับมาดู QH ทีไร รู้สึกเหมือนเค้ามีดารานักเตะค่าตัวพันล้านในสังกัดเพียบ แต่ตัวเองกลับยิงประตูไม่ค่อยได้เนาะ...

ก็ยังดีกว่าไม่มีไรเลย
55555 โอย บรรยายซะเห็นภาพเลยครับ :D


User avatar
jonathan99
Verified User
Posts: 1
Joined: Tue Dec 02, 2008 1:39 am

Re: QH

Posts by jonathan99 » Wed Jul 27, 2011 11:40 pm

ไปเยี่ยมเพื่อนเพิ่งซื้อบ้านใหม่ครับ คาซ่า ตรง ร่มเกล้า ราคาหลังละ 8 ล้าน เพิ่งเปิดให้เข้าอยู่เฟสแรก เค้าบอกว่าตอนซื้อ เลือกโซนไม่ได้แล้ว เพราะคนจองไปหมดแล้ว ผมเดินดูบ้าน ผมว่าแบบบ้านเวิคมากครับ ^^


prodigy
Verified User
Posts: 304
Joined: Mon Jul 12, 2010 11:26 pm

Re: QH

Posts by prodigy » Mon Aug 08, 2011 10:19 pm

งบQ2ออกแล้ว กำไรจาก 0.16 เหลือ 0.06 หายไป 62%


prodigy
Verified User
Posts: 304
Joined: Mon Jul 12, 2010 11:26 pm

Re: QH

Posts by prodigy » Mon Aug 08, 2011 10:22 pm

ขอโทษครับดูผิด นั่นกำไรรวม 2 ไตรมาส :wall:

ของจริงคือ Q2/54 = 0.04 Q2/53 = 0.05


User avatar
penguin738
Verified User
Posts: 718
Joined: Sat Jul 05, 2008 9:44 pm

Re: QH

Posts by penguin738 » Mon Aug 08, 2011 11:01 pm

QH

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2554 2553 2554 2553
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 367,564 385,613 525,274 1,387,279
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.04 0.05 0.06 0.16
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2554 2553 2554 2553
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 439,059 297,200 440,012 616,442
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.05 0.04 0.05 0.07
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

เมื่อไม่เรียนใยเล่าเจ้าจะรู้

Vinzy
Verified User
Posts: 569
Joined: Sat May 12, 2007 4:10 pm

Re: QH

Posts by Vinzy » Tue Aug 09, 2011 8:51 pm

prodigy wrote:งบQ2ออกแล้ว กำไรจาก 0.16 เหลือ 0.06 หายไป 62%
เออ นั่นสินะ หายไปเยอะแฮะ

"Compound interest is the most powerful force in the universe" Einstein, Albert

aurakasa
Verified User
Posts: 46
Joined: Tue Dec 28, 2010 7:34 am

Re: QH

Posts by aurakasa » Tue Aug 09, 2011 9:00 pm

Vinzy wrote:
prodigy wrote:งบQ2ออกแล้ว กำไรจาก 0.16 เหลือ 0.06 หายไป 62%
เออ นั่นสินะ หายไปเยอะแฮะ
งวด6เดือนหายเยอะอยู่เเล้วเพราะq1ผลงานเเย่มาก มาq2ค่อยใช้ได้หน่อย ลองมองย้อนกลับไปซิครับว่าq1 53 มันมีมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ เข้ามาช่วยให้ผลประกอบการดีมากๆ แต่q1 54 มาตรการดังกล่าวถูกยกเลิก


prodigy
Verified User
Posts: 304
Joined: Mon Jul 12, 2010 11:26 pm

Re: QH

Posts by prodigy » Mon Aug 15, 2011 2:02 am

ถ้าไม่ได้เงินกำไรจากขายหุ้น LH bank 82 ล้านมีหนาวมาก


dsdumrong
Verified User
Posts: 530
Joined: Tue Jul 13, 2010 11:32 am

QH

Posts by dsdumrong » Mon Aug 22, 2011 10:22 pm

SAA Consensus from KTZ,KS,FSS,CNS,ASP,US,SCBS,KIMENG,BLS :ep: :ep: :ep: :ep:
http://www.settrade.com/AnalystConsensu ... ectPage=10


dsdumrong
Verified User
Posts: 530
Joined: Tue Jul 13, 2010 11:32 am

QH

Posts by dsdumrong » Wed Aug 24, 2011 10:57 am

HMPROจ่ายปันผลเป็นหุ้น LH&QH ก็จะได้หุ้นเพิ่มอีก :ep: :ep:


Post Reply