งบการเงิน ปี 2565

ตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมฯ ปี 2555 ถึงปัจจุบัน

โพสต์ โพสต์
ภาพประจำตัวสมาชิก
Thai VI Officer
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 1611
ผู้ติดตาม: 1537

งบการเงิน ปี 2565

โพสต์ที่ 1

โพสต์

งบการเงิน - 2565_01.jpg
งบการเงิน - 2565_02.jpg
งบการเงิน - 2565_03.jpg
งบการเงิน - 2565_04.jpg
งบการเงิน - 2565_05.jpg
งบการเงิน - 2565_06.jpg
งบการเงิน - 2565_07.jpg
งบการเงิน - 2565_08.jpg
งบการเงิน - 2565_09.jpg
งบการเงิน - 2565_10.jpg
งบการเงิน - 2565_11.jpg
งบการเงิน - 2565_12.jpg
งบการเงิน - 2565_13.jpg
ขอแสดงความนับถือ
สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)
โพสต์โพสต์