📍ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท CV - SABINA วันที่ 5 ต.ค. 66

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุนหุ้น VI เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
RockRock
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 43
ผู้ติดตาม: 1

Re: 🚩(เปิดรับ) กิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท CV - SABINA วันที่ 5 ต.ค. 66

โพสต์ที่ 91

โพสต์

ลงทะเบียน
HungPatcha
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 14
ผู้ติดตาม: 0

Re: 🚩(เปิดรับ) กิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท CV - SABINA วันที่ 5 ต.ค. 66

โพสต์ที่ 92

โพสต์

ลงทะเบียน
Jeabisme
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 5
ผู้ติดตาม: 0

Re: 🚩(เปิดรับ) กิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท CV - SABINA วันที่ 5 ต.ค. 66

โพสต์ที่ 93

โพสต์

ลงทะเบียน
Namfon_wtysrpb
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 2
ผู้ติดตาม: 1

Re: 🚩(เปิดรับ) กิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท CV - SABINA วันที่ 5 ต.ค. 66

โพสต์ที่ 94

โพสต์

ลงทะเบียน
Busarin
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 15
ผู้ติดตาม: 0

Re: 🚩(เปิดรับ) กิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท CV - SABINA วันที่ 5 ต.ค. 66

โพสต์ที่ 95

โพสต์

ลงทะเบียน
nuy14k
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 46
ผู้ติดตาม: 71

Re: 🚩(เปิดรับ) กิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท CV - SABINA วันที่ 5 ต.ค. 66

โพสต์ที่ 96

โพสต์

ลงทะเบียน
Jackytnk
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 55
ผู้ติดตาม: 5

Re: 🚩(เปิดรับ) กิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท CV - SABINA วันที่ 5 ต.ค. 66

โพสต์ที่ 97

โพสต์

ลงทะเบียน
VIVICH
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 217
ผู้ติดตาม: 198

Re: 🚩(เปิดรับ) กิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท CV - SABINA วันที่ 5 ต.ค. 66

โพสต์ที่ 98

โพสต์

ลงทะเบียน
khancj
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 17
ผู้ติดตาม: 1

Re: 🚩(เปิดรับ) กิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท CV - SABINA วันที่ 5 ต.ค. 66

โพสต์ที่ 99

โพสต์

ลงทะเบียน
กุหลาบที่ไม่เคยโรย
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 72
ผู้ติดตาม: 6

Re: 🚩(เปิดรับ) กิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท CV - SABINA วันที่ 5 ต.ค. 66

โพสต์ที่ 100

โพสต์

ลงทะเบียน
MADAMEJENNIE 888
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 18
ผู้ติดตาม: 2

Re: 🚩(เปิดรับ) กิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท CV - SABINA วันที่ 5 ต.ค. 66

โพสต์ที่ 101

โพสต์

ลงทะเบียนค่ะ
ภาพประจำตัวสมาชิก
tapattan
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 493
ผู้ติดตาม: 43

Re: 🚩(เปิดรับ) กิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท CV - SABINA วันที่ 5 ต.ค. 66

โพสต์ที่ 102

โพสต์

ลงทะเบียน
JaePor
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 44
ผู้ติดตาม: 48

Re: 🚩(เปิดรับ) กิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท CV - SABINA วันที่ 5 ต.ค. 66

โพสต์ที่ 103

โพสต์

ลงทะเบียน
Ditditdit
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 53
ผู้ติดตาม: 24

Re: 🚩(เปิดรับ) กิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท CV - SABINA วันที่ 5 ต.ค. 66

โพสต์ที่ 104

โพสต์

ลงทะเบียน
ภาพประจำตัวสมาชิก
Andy Dufresne
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 62
ผู้ติดตาม: 12

Re: 🚩(เปิดรับ) กิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท CV - SABINA วันที่ 5 ต.ค. 66

โพสต์ที่ 105

โพสต์

ลงทะเบียน
Namfon_wtysrpb
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 2
ผู้ติดตาม: 1

Re: 🚩(เปิดรับ) กิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท CV - SABINA วันที่ 5 ต.ค. 66

โพสต์ที่ 106

โพสต์

ลงทะเบียน
PrincesT
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 28
ผู้ติดตาม: 8

Re: 🚩(เปิดรับ) กิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท CV - SABINA วันที่ 5 ต.ค. 66

โพสต์ที่ 107

โพสต์

ลงทะเบียน
taakechi40
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 182
ผู้ติดตาม: 9

Re: 🚩(เปิดรับ) กิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท CV - SABINA วันที่ 5 ต.ค. 66

โพสต์ที่ 108

โพสต์

ลงทะเบียนครับ
babest
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 18
ผู้ติดตาม: 2

Re: 🚩(เปิดรับ) กิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท CV - SABINA วันที่ 5 ต.ค. 66

โพสต์ที่ 109

โพสต์

ลงทะเบียน