e-book อ่านงบการเงินอย่างไรให้ได้ประโยชน์


โพสต์ โพสต์
ncrazii
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 6
ผู้ติดตาม: 0

e-book อ่านงบการเงินอย่างไรให้ได้ประโยชน์

โพสต์ที่ 1

โพสต์

พอดีเจอไฟล์ e-book อันนึงของทาง SET เกี่ยวกับการอ่านงบการเงิน แบบเป็น Pocket Book ไม่กี่หน้า
เห็นว่าน่าสนใจดี เลยมาแชร์นะคะ https://www.4shared.com/s/f74U8otZWfa

โพสต์โพสต์