เราจะรู้ได้ยังไงว่าควรให้ PEที่เหมาะสมเท่าไหร่ดี

โพสต์
Chonrakorn
Verified User
โพสต์: 2
ผู้ติดตาม: 0

เราจะรู้ได้ยังไงว่าควรให้ PEที่เหมาะสมเท่าไหร่ดี

โพสต์ที่ 1

โพสต์

เราจะรู้ได้ยังไงว่าควรให้ PEที่เหมาะสมเท่าไหร่ดี

อะไรที่ส่งผลต่อ PEของหุ้น

1. การเติบโตของหุ้น

- %การเติบโตหุ้นไหนเติบโตมาก Pe ก็จะสูงตาม
- บริษัทไหนที่มีความสามารถในการเติบโตในระยะยาว (ทบต้นไปเรื่อยๆ)
เช่นกลุ่ม ค้าปลีก โรงพยาบาล ประกันชีวิต

2.ภาพใหญ่ ของTrend พฤติกรรมผู้บริโภค และสัสส่วนการใช้จ่าต่อ GDP
ทุกๆเหตุการณที่เกิดขึ้นในภาพใหญ๋จะมีผู้ที่ได้และเสียประโยชน์เสมอ

3. การเติบโตและส่วนแบ่งทางการตลาดมี 2 แบบที่น่าลงทุน

4. PE จะสูงขึ้นอยู่กับคุณภาพของEPS

1.ความสมพาเสมอ

- กำไรตลอดไม่ใช่บางไตรมาส กำไรบ้างขาดทุนบ้าง
สิ่งนี้มันสะท้อนให้เห็น การบริหารและการกระจายความเสี่ยงของบริษัท

2.ปัจจัยที่ส่งผลกับธุรกิจ

ตัวอย่าง กลุ่มโรงแรม ถ้าการเมืองไม่สงบ มีสึนา มีโรคระบาด
ถ้าโรมแรมไม่ได้มีการกระจายความเสียงไปยังธุรกิจอื่นด้วยก็เรียกมีความเสี่ยงที่ธุรกิจอาจจะขาดทุนหรือกำไรลดลงจากอัตราเข้าพักที่ตํ่าลง

กลุ่มโรงแรมที่มีการทำ QSR(Quick service restaurant) จะได้ PEที่สูงกว่า

3.EPS ที่มีคุณภาพควจะใหล้เคียงกับ CFO per share

ปัจจัยที่มีผลต่อ CFO (งบกระแสเงินสด จากกิจกรรมดำเนินงาน)

ค่าเสื่อมราคา

- สินทรัพย์ถาวรจะมีการคิดค่าเสื่อมราคาเป็นเงินสดอยู่ในกระแสเงินสดจากการดำเนินการ
- บริษัทที่ตัดค่าเสื่อมเร็วเวลาดูmargin ในงบกำรขาดทุนน้อยกว่าบริษัทที่คิดค่าเสื่อมนานกว่า

ถ้ากำไรใกล้เคียงกันบริษัทที่คิดค่าเสื่อมเร็วจะมี Cashflow มากกว่า

การขายเงินสด/เงินเชื่อ

ขายของเก็บเงินสด = สภาพคล่องสูง
เงินเชื่อ = ต้องมีทุนผลิตเพิ่มกว่าจะได้เงิน
- เสียงไม่ได้เงิน(หนี้เสีย)

เครดิตจากเจ้าหนี้การค้า

บริษัทเอาของมาขายก่อนแล้วค่อยจ่ายเงิน
-ดูว่าบริษัทได้เครดิตกี่วัน/ให้เครดิตลูกหนี้กี่วัน

Ex. กลุ่มค้าปลีกได้รับเครดิตพวกนี้กระแสเงินสดมาก PE เลยสูงกว่า

การใช้เงินลงทุน

ถ้าใช้เงินลงทุนสูง = การจ่ายปันผลน้อย
ถ้าหนี้สูงด้วย = ความเสี่ยงที่จะเพิ่มทุน
(การเพิ่มทุนทำให้EPSลดลงแม้กำไรเท่าเดิม)
ชลกร เรืองวชิรปัญญา

โพสต์