งานเปิดตัวหนังสือ ‘ที่สุดของ VI’ โดย พี่ชาย มโนภาส

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุนหุ้น VI เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
SiwakornM
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 22
ผู้ติดตาม: 0

Re: 📍วันนี้ 11 พ.ย. (9 โมงตรง!!) ลงทะเบียนงานเปิดตัวหนังสือ ‘ที่สุดของ VI’ โดย พี่ชาย มโนภาส

โพสต์ที่ 301

โพสต์

ลงทะเบียน

ภาพประจำตัวสมาชิก
F
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 124
ผู้ติดตาม: 0

Re: 📍วันนี้ 11 พ.ย. (9 โมงตรง!!) ลงทะเบียนงานเปิดตัวหนังสือ ‘ที่สุดของ VI’ โดย พี่ชาย มโนภาส

โพสต์ที่ 302

โพสต์

ลงทะเบียน

Kaiser
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 1275
ผู้ติดตาม: 13

Re: 📍วันนี้ 11 พ.ย. (9 โมงตรง!!) ลงทะเบียนงานเปิดตัวหนังสือ ‘ที่สุดของ VI’ โดย พี่ชาย มโนภาส

โพสต์ที่ 303

โพสต์

ลงทะเบียน

ThekopChamp
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 227
ผู้ติดตาม: 36

Re: 📍วันนี้ 11 พ.ย. (9 โมงตรง!!) ลงทะเบียนงานเปิดตัวหนังสือ ‘ที่สุดของ VI’ โดย พี่ชาย มโนภาส

โพสต์ที่ 304

โพสต์

ลงทะเบียน

Beaman
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 47
ผู้ติดตาม: 0

Re: 📍วันนี้ 11 พ.ย. (9 โมงตรง!!) ลงทะเบียนงานเปิดตัวหนังสือ ‘ที่สุดของ VI’ โดย พี่ชาย มโนภาส

โพสต์ที่ 305

โพสต์

ลงทะเบียน

Sirin
Verified User
โพสต์: 9
ผู้ติดตาม: 0

Re: 📍วันนี้ 11 พ.ย. (9 โมงตรง!!) ลงทะเบียนงานเปิดตัวหนังสือ ‘ที่สุดของ VI’ โดย พี่ชาย มโนภาส

โพสต์ที่ 306

โพสต์

ลงทะเบียน

Beehappy
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 3
ผู้ติดตาม: 0

Re: 📍วันนี้ 11 พ.ย. (9 โมงตรง!!) ลงทะเบียนงานเปิดตัวหนังสือ ‘ที่สุดของ VI’ โดย พี่ชาย มโนภาส

โพสต์ที่ 307

โพสต์

ลงทะเบียน

A63143

Re: 📍วันนี้ 11 พ.ย. (9 โมงตรง!!) ลงทะเบียนงานเปิดตัวหนังสือ ‘ที่สุดของ VI’ โดย พี่ชาย มโนภาส

โพสต์ที่ 308

โพสต์

ลงทะเบียนครับ

ภาพประจำตัวสมาชิก
watgolf
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 231
ผู้ติดตาม: 7

Re: 📍วันนี้ 11 พ.ย. (9 โมงตรง!!) ลงทะเบียนงานเปิดตัวหนังสือ ‘ที่สุดของ VI’ โดย พี่ชาย มโนภาส

โพสต์ที่ 309

โพสต์

ลงทะเบียน

OAHU
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 12
ผู้ติดตาม: 0

Re: 📍วันนี้ 11 พ.ย. (9 โมงตรง!!) ลงทะเบียนงานเปิดตัวหนังสือ ‘ที่สุดของ VI’ โดย พี่ชาย มโนภาส

โพสต์ที่ 310

โพสต์

ลงทะเบียน

kfcboy
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 40
ผู้ติดตาม: 0

Re: 📍วันนี้ 11 พ.ย. (9 โมงตรง!!) ลงทะเบียนงานเปิดตัวหนังสือ ‘ที่สุดของ VI’ โดย พี่ชาย มโนภาส

โพสต์ที่ 311

โพสต์

ลงทะเบียน

kittichet_l
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 15
ผู้ติดตาม: 0

Re: 📍วันนี้ 11 พ.ย. (9 โมงตรง!!) ลงทะเบียนงานเปิดตัวหนังสือ ‘ที่สุดของ VI’ โดย พี่ชาย มโนภาส

โพสต์ที่ 312

โพสต์

ลงทะเบียน

Nok40Dent
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 4
ผู้ติดตาม: 0

Re: 📍วันนี้ 11 พ.ย. (9 โมงตรง!!) ลงทะเบียนงานเปิดตัวหนังสือ ‘ที่สุดของ VI’ โดย พี่ชาย มโนภาส

โพสต์ที่ 313

โพสต์

ลงทะเบียน

OAHU
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 12
ผู้ติดตาม: 0

Re: 📍วันนี้ 11 พ.ย. (9 โมงตรง!!) ลงทะเบียนงานเปิดตัวหนังสือ ‘ที่สุดของ VI’ โดย พี่ชาย มโนภาส

โพสต์ที่ 314

โพสต์

ลงทะเบียน

Sirin
Verified User
โพสต์: 9
ผู้ติดตาม: 0

Re: 📍วันนี้ 11 พ.ย. (9 โมงตรง!!) ลงทะเบียนงานเปิดตัวหนังสือ ‘ที่สุดของ VI’ โดย พี่ชาย มโนภาส

โพสต์ที่ 315

โพสต์

ลงทะเบียน

bigmedir
Verified User
โพสต์: 2
ผู้ติดตาม: 0

Re: 📍วันนี้ 11 พ.ย. (9 โมงตรง!!) ลงทะเบียนงานเปิดตัวหนังสือ ‘ที่สุดของ VI’ โดย พี่ชาย มโนภาส

โพสต์ที่ 316

โพสต์

ลงทะเบียน

nobletae
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 5
ผู้ติดตาม: 0

Re: 📍วันนี้ 11 พ.ย. (9 โมงตรง!!) ลงทะเบียนงานเปิดตัวหนังสือ ‘ที่สุดของ VI’ โดย พี่ชาย มโนภาส

โพสต์ที่ 317

โพสต์

ลงทะเบียน

wispan
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 42
ผู้ติดตาม: 0

Re: 📍วันนี้ 11 พ.ย. (9 โมงตรง!!) ลงทะเบียนงานเปิดตัวหนังสือ ‘ที่สุดของ VI’ โดย พี่ชาย มโนภาส

โพสต์ที่ 318

โพสต์

ลงทะเบียน

A63143

Re: 📍วันนี้ 11 พ.ย. (9 โมงตรง!!) ลงทะเบียนงานเปิดตัวหนังสือ ‘ที่สุดของ VI’ โดย พี่ชาย มโนภาส

โพสต์ที่ 319

โพสต์

ลงทะเบียนครับ

Beaman
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 47
ผู้ติดตาม: 0

Re: 📍วันนี้ 11 พ.ย. (9 โมงตรง!!) ลงทะเบียนงานเปิดตัวหนังสือ ‘ที่สุดของ VI’ โดย พี่ชาย มโนภาส

โพสต์ที่ 320

โพสต์

ลงทะเบียน

keep_
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 4
ผู้ติดตาม: 1

Re: 📍วันนี้ 11 พ.ย. (9 โมงตรง!!) ลงทะเบียนงานเปิดตัวหนังสือ ‘ที่สุดของ VI’ โดย พี่ชาย มโนภาส

โพสต์ที่ 321

โพสต์

ลงทะเบียน

Petemed
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 34
ผู้ติดตาม: 1

Re: 📍วันนี้ 11 พ.ย. (9 โมงตรง!!) ลงทะเบียนงานเปิดตัวหนังสือ ‘ที่สุดของ VI’ โดย พี่ชาย มโนภาส

โพสต์ที่ 322

โพสต์

ลงทะเบียน

Beaman
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 47
ผู้ติดตาม: 0

Re: 📍วันนี้ 11 พ.ย. (9 โมงตรง!!) ลงทะเบียนงานเปิดตัวหนังสือ ‘ที่สุดของ VI’ โดย พี่ชาย มโนภาส

โพสต์ที่ 323

โพสต์

ลงทะเบียน

ภาพประจำตัวสมาชิก
ckanjana
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 162
ผู้ติดตาม: 4

Re: 📍วันนี้ 11 พ.ย. (9 โมงตรง!!) ลงทะเบียนงานเปิดตัวหนังสือ ‘ที่สุดของ VI’ โดย พี่ชาย มโนภาส

โพสต์ที่ 324

โพสต์

1 ที่ครับ
█║▌│█│║▌║││█║▌│║▌║
https://www.facebook.com/ckivp

Qewwi
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 1
ผู้ติดตาม: 0

Re: 📍วันนี้ 11 พ.ย. (9 โมงตรง!!) ลงทะเบียนงานเปิดตัวหนังสือ ‘ที่สุดของ VI’ โดย พี่ชาย มโนภาส

โพสต์ที่ 325

โพสต์

ลงทะเบียน ค่ะ

ล็อคหัวข้อ