กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุนหุ้น VI เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
RnD-VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 3968
ผู้ติดตาม: 199

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

โพสต์ที่ 2761

โพสต์

วินัย + แผนการ + ลงรายละเอียด => ขุดหุ้น
fb fanpage : https://www.facebook.com/stockinvestigator

RnD-VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 3968
ผู้ติดตาม: 199

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

โพสต์ที่ 2762

โพสต์

วินัย + แผนการ + ลงรายละเอียด => ขุดหุ้น
fb fanpage : https://www.facebook.com/stockinvestigator

RnD-VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 3968
ผู้ติดตาม: 199

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

โพสต์ที่ 2763

โพสต์

วินัย + แผนการ + ลงรายละเอียด => ขุดหุ้น
fb fanpage : https://www.facebook.com/stockinvestigator

RnD-VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 3968
ผู้ติดตาม: 199

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

โพสต์ที่ 2764

โพสต์

วินัย + แผนการ + ลงรายละเอียด => ขุดหุ้น
fb fanpage : https://www.facebook.com/stockinvestigator

RnD-VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 3968
ผู้ติดตาม: 199

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

โพสต์ที่ 2765

โพสต์

วินัย + แผนการ + ลงรายละเอียด => ขุดหุ้น
fb fanpage : https://www.facebook.com/stockinvestigator

RnD-VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 3968
ผู้ติดตาม: 199

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

โพสต์ที่ 2766

โพสต์

วินัย + แผนการ + ลงรายละเอียด => ขุดหุ้น
fb fanpage : https://www.facebook.com/stockinvestigator

RnD-VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 3968
ผู้ติดตาม: 199

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

โพสต์ที่ 2767

โพสต์

วินัย + แผนการ + ลงรายละเอียด => ขุดหุ้น
fb fanpage : https://www.facebook.com/stockinvestigator

RnD-VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 3968
ผู้ติดตาม: 199

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

โพสต์ที่ 2768

โพสต์

วินัย + แผนการ + ลงรายละเอียด => ขุดหุ้น
fb fanpage : https://www.facebook.com/stockinvestigator

RnD-VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 3968
ผู้ติดตาม: 199

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

โพสต์ที่ 2769

โพสต์

วินัย + แผนการ + ลงรายละเอียด => ขุดหุ้น
fb fanpage : https://www.facebook.com/stockinvestigator

RnD-VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 3968
ผู้ติดตาม: 199

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

โพสต์ที่ 2770

โพสต์

วินัย + แผนการ + ลงรายละเอียด => ขุดหุ้น
fb fanpage : https://www.facebook.com/stockinvestigator

RnD-VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 3968
ผู้ติดตาม: 199

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

โพสต์ที่ 2771

โพสต์

วินัย + แผนการ + ลงรายละเอียด => ขุดหุ้น
fb fanpage : https://www.facebook.com/stockinvestigator

RnD-VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 3968
ผู้ติดตาม: 199

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

โพสต์ที่ 2772

โพสต์

วินัย + แผนการ + ลงรายละเอียด => ขุดหุ้น
fb fanpage : https://www.facebook.com/stockinvestigator

RnD-VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 3968
ผู้ติดตาม: 199

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

โพสต์ที่ 2773

โพสต์

วินัย + แผนการ + ลงรายละเอียด => ขุดหุ้น
fb fanpage : https://www.facebook.com/stockinvestigator

RnD-VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 3968
ผู้ติดตาม: 199

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

โพสต์ที่ 2774

โพสต์

วินัย + แผนการ + ลงรายละเอียด => ขุดหุ้น
fb fanpage : https://www.facebook.com/stockinvestigator

RnD-VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 3968
ผู้ติดตาม: 199

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

โพสต์ที่ 2775

โพสต์

วินัย + แผนการ + ลงรายละเอียด => ขุดหุ้น
fb fanpage : https://www.facebook.com/stockinvestigator

RnD-VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 3968
ผู้ติดตาม: 199

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

โพสต์ที่ 2776

โพสต์

วินัย + แผนการ + ลงรายละเอียด => ขุดหุ้น
fb fanpage : https://www.facebook.com/stockinvestigator

RnD-VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 3968
ผู้ติดตาม: 199

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

โพสต์ที่ 2777

โพสต์

วินัย + แผนการ + ลงรายละเอียด => ขุดหุ้น
fb fanpage : https://www.facebook.com/stockinvestigator

RnD-VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 3968
ผู้ติดตาม: 199

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

โพสต์ที่ 2778

โพสต์

วินัย + แผนการ + ลงรายละเอียด => ขุดหุ้น
fb fanpage : https://www.facebook.com/stockinvestigator

RnD-VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 3968
ผู้ติดตาม: 199

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

โพสต์ที่ 2779

โพสต์

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ * ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ชูไก จำกัด (มหาชน) บมจ.(CRANE) นางสาว จันทร์จิรา แพรรังสี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2565
30,952,377

Revoked by Reporter 1.00 ขาย
Link
ชูไก จำกัด (มหาชน) บมจ.(CRANE) นางสาว จันทร์จิรา แพรรังสี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2565 30,952,377 1.00 ขาย
Link
ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) บมจ.(DMT) นาย สมบัติ พานิชชีวะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2565 25,000 10.50 ซื้อ
Link
ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC) นาย ชัชชวี วัฒนสุข ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2565 150,000 7.05 ขาย
Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2565 10,000 5.60 ซื้อ
Link
บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGT) นาง นันทริกา ชันซื่อ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2565 100,000 3.53 ขาย
Link
ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BIS) นางสาว วิมลรัตน์ นันทะวงษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2565 5,000 10.00 ขาย
Link
ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) นาย พีรนาถ โชควัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2565 2,000 7.20 ซื้อ
Link
ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIN) นาย ปริญญา โกวิทจินดาชัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2565 58,200 3.02 ซื้อ
Link
โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROEN) นาย วิศรุต มานูญพล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 25/08/2565 14,600 2.96 ขาย
Link
พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRINC) นาย สาธิต วิทยากร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2565 120,000,000 6.98 ขาย
Link
พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRINC) นาย สาธิต วิทยากร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2565 80,000,000 6.98 ขาย
Link
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) นาย เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ผู้รายงาน ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ 25/08/2565 20 33.75 ขาย
Link
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) นาย เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2565 41 33.75 ขาย
Link
ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(UVAN) นาย อภิรักษ์ วานิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2565 70,000 7.36 ซื้อ
Link
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2565 61,600 17.40 ซื้อ
Link
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) นาย วัลลภ เหล่าไพบูลย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2565 15,000 6.65 ซื้อ
Link
โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ.(RAM) ร้อยเอก ขจิต หัพนานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2565 50,000 60.00 ขาย
Link
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA) นาย ประมุข อุณจักร คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาวศิริพรรณ อุณจักร) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 25/08/2565 250,000 0.30 ขาย
Link
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA) นาย ประมุข อุณจักร คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาวศิริพรรณ อุณจักร) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 25/08/2565 250,000 0.35 ขาย
Link
ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LEO) นาย เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2565 50,000 13.20 ซื้อ
Link
วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(W) นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 25/08/2565 17,432,900 0.03 ขาย
Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นาย กิติชัย สินเจริญกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2565 1,330,000 - โอน
Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นาย วีรกร อ่องสกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2565 1,000 14.40 ซื้อ
Link
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA) นาย กิติชัย สินเจริญกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2565 43,000 21.20 ซื้อ
Link
ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAK) นาย สุรศักดิ์ คำทะเนตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/08/2565 200,000 7.70 ขาย
Link
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาววิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ) หุ้นสามัญ 25/08/2565 2,000,000 19.01 ขาย
Link
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY) นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาววิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ) หุ้นสามัญ 25/08/2565 1,200,000 18.77 ขาย
L
วินัย + แผนการ + ลงรายละเอียด => ขุดหุ้น
fb fanpage : https://www.facebook.com/stockinvestigator

RnD-VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 3968
ผู้ติดตาม: 199

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

โพสต์ที่ 2780

โพสต์

วินัย + แผนการ + ลงรายละเอียด => ขุดหุ้น
fb fanpage : https://www.facebook.com/stockinvestigator

RnD-VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 3968
ผู้ติดตาม: 199

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

โพสต์ที่ 2781

โพสต์

วินัย + แผนการ + ลงรายละเอียด => ขุดหุ้น
fb fanpage : https://www.facebook.com/stockinvestigator

RnD-VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 3968
ผู้ติดตาม: 199

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

โพสต์ที่ 2782

โพสต์

วินัย + แผนการ + ลงรายละเอียด => ขุดหุ้น
fb fanpage : https://www.facebook.com/stockinvestigator

RnD-VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 3968
ผู้ติดตาม: 199

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

โพสต์ที่ 2783

โพสต์

วินัย + แผนการ + ลงรายละเอียด => ขุดหุ้น
fb fanpage : https://www.facebook.com/stockinvestigator

RnD-VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 3968
ผู้ติดตาม: 199

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

โพสต์ที่ 2784

โพสต์

วินัย + แผนการ + ลงรายละเอียด => ขุดหุ้น
fb fanpage : https://www.facebook.com/stockinvestigator

RnD-VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 3968
ผู้ติดตาม: 199

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

โพสต์ที่ 2785

โพสต์

วินัย + แผนการ + ลงรายละเอียด => ขุดหุ้น
fb fanpage : https://www.facebook.com/stockinvestigator

RnD-VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 3968
ผู้ติดตาม: 199

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

โพสต์ที่ 2786

โพสต์

วินัย + แผนการ + ลงรายละเอียด => ขุดหุ้น
fb fanpage : https://www.facebook.com/stockinvestigator

RnD-VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 3968
ผู้ติดตาม: 199

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

โพสต์ที่ 2787

โพสต์

วินัย + แผนการ + ลงรายละเอียด => ขุดหุ้น
fb fanpage : https://www.facebook.com/stockinvestigator

RnD-VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 3968
ผู้ติดตาม: 199

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

โพสต์ที่ 2788

โพสต์

วินัย + แผนการ + ลงรายละเอียด => ขุดหุ้น
fb fanpage : https://www.facebook.com/stockinvestigator

RnD-VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 3968
ผู้ติดตาม: 199

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

โพสต์ที่ 2789

โพสต์

วินัย + แผนการ + ลงรายละเอียด => ขุดหุ้น
fb fanpage : https://www.facebook.com/stockinvestigator

RnD-VI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
โพสต์: 3968
ผู้ติดตาม: 199

Re: กระทู้รายงานการซื้อขายผู้บริหาร 59-2 ประจำวัน

โพสต์ที่ 2790

โพสต์

วินัย + แผนการ + ลงรายละเอียด => ขุดหุ้น
fb fanpage : https://www.facebook.com/stockinvestigator

โพสต์