***การรับสมัครสมาชิก สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าฯ ***

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Post Reply
Thai VI Mod
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 241
Joined: Sat Jun 02, 2007 10:09 pm

***การรับสมัครสมาชิก สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าฯ ***

Posts by Thai VI Mod » Sun Jul 08, 2012 11:21 am

สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของแต่ละช่องทางในการสมัครสมาชิกของสมาคมฯ สำหรับผู้สนใจในวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ และต้องการมีส่วนร่วมในการใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาและตัดสินใจลงทุนของตนเอง สมาคมขอเรียนชี้แจงอีกครั้งว่า เมื่อถึงวันที่ 1 ตุลาคม สมาชิกเว็บไซต์เดิมที่ไม่ประสงค์ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ จะยังมี login เช่นเดิมและยังสามารถอ่านข้อมูลได้ทั้งหมด รวมถึงห้องร้อยคนร้อยหุ้นที่มีข้อมูล update ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 แต่ไม่สามารถอ่านข้อมูลที่มีการ update หลังจากวันที่ 30 กันยายน 2555 ได้ และไม่สามารถโพสต์ข้อความ หรือกด +/- ได้
อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมฯ ยังมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนอย่างมากเช่น ห้องคลังกระทู้คุณค่า ห้องบทความ ห้องนักลงทุนมือใหม่ เป็นต้น เปิดให้บริการตามปกติแก่ผู้สนใจและนักลงทุนทั่วไป


สำหรับช่องทางการสมัครสมาชิกสมาคมฯ มีดังต่อไปนี้

1.การสมัครทางไปรษณีย์ (เพื่อความชัดเจนของเอกสารที่ยื่น)
1.1 ดาวน์โหลดใบสมัครสมาคมฯ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
1.2 สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรนักศึกษา (ในกรณีสมัครสมาชิกนักศึกษา)
1.3 เอกสารการชำระเงินชื่อบัญชี
"สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า(ประเทศไทย) ธนาคารกสิกรไทย
สำนักพหลโยธิน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 799-2-61374-9"
1.4 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่
"สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) เลขที่ 388 อาคาร เอส พี
ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400"
ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบเอกสารทั้งหมดและติดต่อกลับหากจำเป็น เมื่อข้อมูลครบถ้วนทางสมาคมฯ จะส่งอีเมลยืนยันการสมัคร (พร้อม password กรณีสมัครสมาชิกใหม่) กรุณาตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องกลับทางอีเมล จึงจะถือว่าการสมัครนั้นสมบูรณ์

2.การสมัครทางอีเมล์/ทางโทรสาร (สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค.2555 เป็นต้นไป)
2.1 ดาวน์โหลดใบสมัครสมาคมฯ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2.2 สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรนักศึกษา (ในกรณีสมัครสมาชิกนักศึกษา)
2.3 เอกสารการชำระเงินชื่อบัญชี
"สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า(ประเทศไทย) ธนาคารกสิกรไทย
สำนักพหลโยธิน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 799-2-61374-9"
2.4 สแกนเอกสาร/ถ่ายภาพ ที่กล่าวมาทั้งหมด ส่งมายัง
" thaivi.register@gmail.com (หัวข้ออีเมล : สมัครสมาชิก)" หรือ
2.4 แฟกซ์เอกสารทั้งหมดมาที่
"สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) โทรสาร 0-2619-1455"
ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบเอกสารทั้งหมดและติดต่อกลับหากจำเป็น เมื่อข้อมูลครบถ้วนทางสมาคมฯ จะส่งอีเมลยืนยันการสมัคร (พร้อม password กรณีสมัครสมาชิกใหม่) กรุณาตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องกลับทางอีเมล จึงจะถือว่าการสมัครนั้นสมบูรณ์

3.การสมัครที่สมาคมฯ โดยตรง (สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค.2555 เป็นต้นไป)
3.1 ดาวน์โหลดใบสมัครสมาคมฯ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
3.2 สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรนักศึกษา (ในกรณีสมัครสมาชิกนักศึกษา)
3.3 เอกสารการชำระเงินชื่อบัญชี(ไม่รับชำระเป็นเงินสดที่สมาคมฯ)
"สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า(ประเทศไทย) ธนาคารกสิกรไทย
สำนักพหลโยธิน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 799-2-61374-9"
3.4 ยื่นเอกสารทั้งหมดที่
"สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) เลขที่ 388 อาคาร เอส พี
ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
(ชั้นใต้ดินตึกไอบีเอ็ม, ติดสถานี BTS อารีย์) โทรศัพท์ 0-2619-1355
ณ. เวลาทำการ 9:00-17:00 น. วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์"
ทางสมาคมฯ จะส่งอีเมลยืนยันการสมัคร (พร้อม password กรณีสมัครสมาชิกใหม่) กรุณาตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องกลับทางอีเมล จึงจะถือว่าการสมัครนั้นสมบูรณ์

ทางสมาคมฯ เพิ่งได้เริ่มเปิดดำเนินงานเมื่อต้นเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เริ่มทำงานพร้อมกับการเปิดสมาคมฯ หากไม่ได้รับความสะดวก ในการใช้บริการสมาคมฯ ทางสมาคมฯ ขออภัยในความไม่สะดวกล่วงหน้า มา ณ ที่นี้ด้วย

อนึ่ง สมาคมฯ ขอขอบคุณทุกกำลังใจ ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจนความเชื่อมั่นในทีมงาน ทุกคนมีความตั้งใจที่จะเสียสละเวลาและความสบายส่วนตัว เพื่อสร้างรากฐานของสมาคมฯ ในระยะยาวด้วยความเป็นกลางและโปร่งใส เพื่อประโยชน์ของสมาชิก และการทำสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมร่วมกันในอนาคต ทั้งนี้ เมื่อครบวาระหรือเวลาสมควรก่อนหมดวาระ ทางคณะกรรมการพร้อมที่จะเปิดโอกาสผู้ที่มีจิตอาสา มีอุดมการณ์ที่ดี ไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝง เข้ามารับผิดชอบเพื่อส่วนรวม ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมต่อไป

ด้วยความปรารถนาดี

สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)

หมายเหตุ : ประเภทของสมาชิกของสมาคมฯ แบ่งออกเป็นสามประเภทดังนี้
1. สมาชิกวิสามัญ สำหรับผู้สนใจในวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ และต้องการมีส่วนร่วมให้การใช้ข้อมูลกับสมาคมฯ
2. สมาชิกสามัญ กรรมการและคณะอนุกรรมการปัจจุบัน ปัจจุบันมอยู่ประมาณ 20 กว่าท่าน
3. สมาชิกกิติมศักดิ์ ผู้ที่ทำประโยชน์ในกับสมาคมอย่างเด่นชัดในอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร พี่ครรชิต ไพศาล ประธานเว็บทั้งสามรุ่น และเว็บมาสเตอร์ เป็นต้น ปัจจุบันมีประมาณ 10 ท่าน สำหรับ IR ของบริษัทจดทะเบียนเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์
"ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก THAI VI"


https://goo.gl/TZB7vn

*** ขั้นตอนการดาวน์โหลดใบสมัคร ***


1. ค้นหาเว็บบอร์ดจาก URL => พิมพ์ www.thaivi.org
2. หน้าแรก คลิกเมนูบนขวามือ => เลือก Register
3. เลื่อนค้นหา ลิงค์ไฟล์เอกสาร => ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก THAI VI
4. ปรากฎหน้าไฟล์เอกสาร => คลิกเลือกเครื่องหมายเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร ด้านบนขวามือ
5. ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


กรณีติดปัญหา หรือไม่สามารถดาวน์โหลดได้ ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-619-1355 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.)


Thai VI Mod
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 241
Joined: Sat Jun 02, 2007 10:09 pm

Re: ***การรับสมัครสมาชิก สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า(ประเทศไทย)*

Posts by Thai VI Mod » Sun Jul 08, 2012 12:46 pm

Q & A

Q1. สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกของสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า คืออะไร
: เป็นหน่วยงานเพื่อบริการสมาชิกในการพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล แนวคิดในแนวทางการลงทุนแบบเน้นคุณค่า