***การรับสมัครสมาชิก สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าฯ ***

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เน้นที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก
Post Reply
Thai VI Mod
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 241
Joined: Sat Jun 02, 2007 10:09 pm

***การรับสมัครสมาชิก สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าฯ ***

Posts by Thai VI Mod » Sun Jul 08, 2012 11:21 am

สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของแต่ละช่องทางในการสมัครสมาชิกของสมาคมฯ สำหรับผู้สนใจในวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ และต้องการมีส่วนร่วมในการใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาและตัดสินใจลงทุนของตนเอง สมาคมขอเรียนชี้แจงอีกครั้งว่า เมื่อถึงวันที่ 1 ตุลาคม สมาชิกเว็บไซต์เดิมที่ไม่ประสงค์ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ จะยังมี login เช่นเดิมและยังสามารถอ่านข้อมูลได้ทั้งหมด รวมถึงห้องร้อยคนร้อยหุ้นที่มีข้อมูล update ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 แต่ไม่สามารถอ่านข้อมูลที่มีการ update หลังจากวันที่ 30 กันยายน 2555 ได้ และไม่สามารถโพสต์ข้อความ หรือกด +/- ได้
อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมฯ ยังมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนอย่างมากเช่น ห้องคลังกระทู้คุณค่า ห้องบทความ ห้องนักลงทุนมือใหม่ เป็นต้น เปิดให้บริการตามปกติแก่ผู้สนใจและนักลงทุนทั่วไป


สำหรับช่องทางการสมัครสมาชิกสมาคมฯ มีดังต่อไปนี้

1.การสมัครทางไปรษณีย์ (เพื่อความชัดเจนของเอกสารที่ยื่น)
1.1 ดาวน์โหลดใบสมัครสมาคมฯ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
1.2 สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรนักศึกษา (ในกรณีสมัครสมาชิกนักศึกษา)
1.3 เอกสารการชำระเงินชื่อบัญชี
"สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า(ประเทศไทย) ธนาคารกสิกรไทย
สำนักพหลโยธิน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 799-2-61374-9"
1.4 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่
"สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) เลขที่ 388 อาคาร เอส พี
ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400"
ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบเอกสารทั้งหมดและติดต่อกลับหากจำเป็น เมื่อข้อมูลครบถ้วนทางสมาคมฯ จะส่งอีเมลยืนยันการสมัคร (พร้อม password กรณีสมัครสมาชิกใหม่) กรุณาตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องกลับทางอีเมล จึงจะถือว่าการสมัครนั้นสมบูรณ์

2.การสมัครทางอีเมล์/ทางโทรสาร (สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค.2555 เป็นต้นไป)
2.1 ดาวน์โหลดใบสมัครสมาคมฯ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2.2 สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรนักศึกษา (ในกรณีสมัครสมาชิกนักศึกษา)
2.3 เอกสารการชำระเงินชื่อบัญชี
"สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า(ประเทศไทย) ธนาคารกสิกรไทย
สำนักพหลโยธิน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 799-2-61374-9"
2.4 สแกนเอกสาร/ถ่ายภาพ ที่กล่าวมาทั้งหมด ส่งมายัง
" thaivi.register@gmail.com (หัวข้ออีเมล : สมัครสมาชิก)" หรือ
2.4 แฟกซ์เอกสารทั้งหมดมาที่
"สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) โทรสาร 0-2619-1455"
ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบเอกสารทั้งหมดและติดต่อกลับหากจำเป็น เมื่อข้อมูลครบถ้วนทางสมาคมฯ จะส่งอีเมลยืนยันการสมัคร (พร้อม password กรณีสมัครสมาชิกใหม่) กรุณาตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องกลับทางอีเมล จึงจะถือว่าการสมัครนั้นสมบูรณ์

3.การสมัครที่สมาคมฯ โดยตรง (สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค.2555 เป็นต้นไป)
3.1 ดาวน์โหลดใบสมัครสมาคมฯ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
3.2 สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรนักศึกษา (ในกรณีสมัครสมาชิกนักศึกษา)
3.3 เอกสารการชำระเงินชื่อบัญชี(ไม่รับชำระเป็นเงินสดที่สมาคมฯ)
"สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า(ประเทศไทย) ธนาคารกสิกรไทย
สำนักพหลโยธิน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 799-2-61374-9"
3.4 ยื่นเอกสารทั้งหมดที่
"สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) เลขที่ 388 อาคาร เอส พี
ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
(ชั้นใต้ดินตึกไอบีเอ็ม, ติดสถานี BTS อารีย์) โทรศัพท์ 0-2619-1355
ณ. เวลาทำการ 9:00-17:00 น. วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์"
ทางสมาคมฯ จะส่งอีเมลยืนยันการสมัคร (พร้อม password กรณีสมัครสมาชิกใหม่) กรุณาตรวจสอบข้อมูลและยืนยันความถูกต้องกลับทางอีเมล จึงจะถือว่าการสมัครนั้นสมบูรณ์

ทางสมาคมฯ เพิ่งได้เริ่มเปิดดำเนินงานเมื่อต้นเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เริ่มทำงานพร้อมกับการเปิดสมาคมฯ หากไม่ได้รับความสะดวก ในการใช้บริการสมาคมฯ ทางสมาคมฯ ขออภัยในความไม่สะดวกล่วงหน้า มา ณ ที่นี้ด้วย

อนึ่ง สมาคมฯ ขอขอบคุณทุกกำลังใจ ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจนความเชื่อมั่นในทีมงาน ทุกคนมีความตั้งใจที่จะเสียสละเวลาและความสบายส่วนตัว เพื่อสร้างรากฐานของสมาคมฯ ในระยะยาวด้วยความเป็นกลางและโปร่งใส เพื่อประโยชน์ของสมาชิก และการทำสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมร่วมกันในอนาคต ทั้งนี้ เมื่อครบวาระหรือเวลาสมควรก่อนหมดวาระ ทางคณะกรรมการพร้อมที่จะเปิดโอกาสผู้ที่มีจิตอาสา มีอุดมการณ์ที่ดี ไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝง เข้ามารับผิดชอบเพื่อส่วนรวม ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมต่อไป

ด้วยความปรารถนาดี

สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)

หมายเหตุ : ประเภทของสมาชิกของสมาคมฯ แบ่งออกเป็นสามประเภทดังนี้
1. สมาชิกวิสามัญ สำหรับผู้สนใจในวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ และต้องการมีส่วนร่วมให้การใช้ข้อมูลกับสมาคมฯ
2. สมาชิกสามัญ กรรมการและคณะอนุกรรมการปัจจุบัน ปัจจุบันมอยู่ประมาณ 20 กว่าท่าน
3. สมาชิกกิติมศักดิ์ ผู้ที่ทำประโยชน์ในกับสมาคมอย่างเด่นชัดในอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร พี่ครรชิต ไพศาล ประธานเว็บทั้งสามรุ่น และเว็บมาสเตอร์ เป็นต้น ปัจจุบันมีประมาณ 10 ท่าน สำหรับ IR ของบริษัทจดทะเบียนเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์
"ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก THAI VI"


https://goo.gl/TZB7vn

*** ขั้นตอนการดาวน์โหลดใบสมัคร ***


1. ค้นหาเว็บบอร์ดจาก URL => พิมพ์ www.thaivi.org
2. หน้าแรก คลิกเมนูบนขวามือ => เลือก Register
3. เลื่อนค้นหา ลิงค์ไฟล์เอกสาร => ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก THAI VI
4. ปรากฎหน้าไฟล์เอกสาร => คลิกเลือกเครื่องหมายเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร ด้านบนขวามือ
5. ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


กรณีติดปัญหา หรือไม่สามารถดาวน์โหลดได้ ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-619-1355 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.)


Thai VI Mod
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 241
Joined: Sat Jun 02, 2007 10:09 pm

Re: ***การรับสมัครสมาชิก สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า(ประเทศไทย)*

Posts by Thai VI Mod » Sun Jul 08, 2012 12:46 pm

Q & A

Q1. สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกของสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า คืออะไร
: เป็นหน่วยงานเพื่อบริการสมาชิกในการพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล แนวคิดในแนวทางการลงทุนแบบเน้นคุณค่า และเป็นหน่วยงานที่ทำประโยชน์แก่สังคม สมาคมจะนำรายได้จากค่าสมาชิก รายได้จากกิจกรรมต่างๆ เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำไปใช้กิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ผู้ด้อยโอกาส หรือด้านการศึกษา โดยกิจกรรมดังกล่าวจะประกาศให้สมาชิกทราบ เพื่อจะได้ทำร่วมกันในแต่ละปี ดังนั้นการเป็นสมาชิกของสมาคมฯ นอกจากจะได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้จากเพื่อนสมาชิกที่มีแนวทางการลงทุนแบบเน้นคุณค่าแล้ว ยังได้ร่วมกันทำสาธารณประโยชน์ร่วมกันอีกด้วย

Q2. เป็นสมาชิกเว็บบอร์ด thaivi.org อยู่แล้ว ต้องสมัครใหม่หรือไม่
: สมาชิกเว็บบอร์ด thaivi.org ไม่ใช่สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า ต้องทำการสมัครใหม่ โดยสมาชิกเว็บบอร์ด thaivi.org ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกฯ ต้องทำการกรอกใบสมัครสมาชิก และแนบหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน ส่งให้ทางสมาคมฯ พร้อมกับชำระค่าสมัครสมาชิก

Q3. หากเป็นสมาชิกเว็บบอร์ด thaivi.org อยู่แล้ว แต่ไม่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ จะได้ไหม
: ทำได้ แต่จะไม่ได้รับ สิทธิประโยชน์ที่ทางสมาคมฯ มีให้กับผู้ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ เท่านั้น

Q4. สิทธิประโยชน์ของสมาคมฯ คืออะไร
: 1. สมาชิกสามารถเข้าอ่านและแสดงความคิดเห็น "ห้องร้อยคนร้อยหุ้น" ได้
2. สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งทางสมาคมฯ จัดขึ้นสำหรับสมาชิกโดยเฉพาะ เช่น การเยี่ยมชมบริษัท เป็นต้น
3. สมาชิกจะได้รับส่วนลด 10% ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ เช่น งานสัมมนาประจำปี งานพบปะสังสรรค์รายไตรมาส และหลักสูตรอบรมต่างๆ
4. สมาชิกจะได้รับสิทธิในการร่วมสัมมนา Money Talk @SET ให้สำรองที่นั่งล่วงหน้าและต้องมาตามเวลาที่กำหนด

Q5. หากเป็นสมาชิกเว็บบอร์ด thaivi.org อยู่แล้ว แต่ไม่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ login ที่ใช้อยู่เดิมจะถูกยกเลิกหรือไม่
: Login เดิมไม่ถูกยกเลิก ถึงแม้นว่าจะไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมก็ตาม

Q6. หากไม่เคยเป็นสมาชิกเว็บบอร์ด thaivi.org และไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ ด้วย ยังจะสามารถใช้บริการเว็บบอร์ด TVI ได้เหมือนเดิมหรือเปล่า
: ยังสามารถใช้บริการได้เหมือนเดิม แต่หลังจากวันที่ 30 กันยายน 25550 จะมีเงือนไขดังนี้
1. ยังสามารถอ่านข้อมูลได้ทั้งหมด รวมถึงห้องร้อยคนร้อยหุ้นที่มีข้อมูล update ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 แต่ไม่สามารถอ่านข้อมูลที่มีการ update หลังจากวันที่ 30 กันยายน 2555 ได้
2. ไม่สามารถโพสต์ข้อความในทุกห้องได้
3. ไม่สามารถ หรือกด +/- ได้

Q7. ห้องร้อยคนร้อยหุ้น คนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ จะอ่านได้ไหม
: 1.ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2555 สามารถอ่านได้ทุกข้อความ
2.หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2555 จะสามารถอ่านได้ถึงข้อความวันที่ 30 กันยายน 2555

Q8. ค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ เท่าไหร่
: 1 ปี 500 บาท
3 ปี 1,200 บาท
5 ปี 2,000 บาท
นักศึกษาสามารถสมัครสมาชิกรายปีในอัตรา 200 บาท

Q9. สนใจสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ ต้องทำยังไงบ้าง
: ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิก ได้ 4 ช่องทางด้านล่าง
1.การสมัครทางไปรษณีย์
2.การสมัครทางอีเมล์/ทางโทรสาร (สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค.2555 เป็นต้นไป)
3.การสมัครที่สมาคมฯ โดยตรง (สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค.2555 เป็นต้นไป)

Q10. อยู่ต่างจังหวัด สนใจสมัคร ทางไหนได้บ้าง
: ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด ไม่สะดวกในการมาสมัครสมาชิกที่สมาคม สามารถสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ผ่านช่องทางอื่นคือ
1.ทางไปรษณีย์
2.ทางอีเมล์ หรือทางโทรสาร

Q11. หากส่งใบสมัครไปแล้ว จะรู้ได้ยังไงว่าได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ แล้ว
: ผู้ที่ยื่นใบสมัครไปแล้ว จะได้รับ email ยืนยันการสมัครจากสมาคมฯ พร้อมทั้ง ได้รับ password ในกรณีผุ้ที่สมัครเป็นสมาชิกใหม่ (ไม่เคยสมัครเว็บบอร์ด thaivi.org มาก่อน)

Q12. มี username ในเว็บบอร์ด thaivi.org อยู่แล้ว เวลาสมัครสมาชิกสมาคมจำเป็นต้องใช้ username เดิมหรือไม่ สามารถเปลี่ยน username ใหม่ได้ไหม
: ได้ หาก username ไม่ซ้ำกับท่านอื่น


User avatar
คนอุดร
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3370
Joined: Mon Aug 24, 2009 5:26 am

Re: ***การรับสมัครสมาชิก สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า(ประเทศไทย)*

Posts by คนอุดร » Sun Jul 08, 2012 2:15 pm

สมัครพร้อมส่งหลักฐานเรียบร้อยแล้วนะครับ :D

"มันไม่ใช่หุ้นหรอกที่จะทำให้เรารวย แต่สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับหุ้นต่างหากที่จะทำให้เราร่ำรวยได้"

User avatar
คนอุดร
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3370
Joined: Mon Aug 24, 2009 5:26 am

Re: ***การรับสมัครสมาชิก สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า(ประเทศไทย)*

Posts by คนอุดร » Sun Jul 08, 2012 2:19 pm

คนอุดร wrote:สมัครพร้อมส่งหลักฐานเรียบร้อยแล้วนะครับ :D
ขอโทษครับอ่านไม่ดีเองว่าเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค.2555 เป็นต้นไป แต่ก็สมัครไปเรียบร้อยแล้ว :(

"มันไม่ใช่หุ้นหรอกที่จะทำให้เรารวย แต่สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับหุ้นต่างหากที่จะทำให้เราร่ำรวยได้"

chamnan028
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 366
Joined: Thu Jul 15, 2010 8:47 am

Re: ***การรับสมัครสมาชิก สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า(ประเทศไทย)*

Posts by chamnan028 » Sun Jul 08, 2012 3:43 pm

ชัดเจนมากครับ

ขอบคุณมากครับ

รอสมัคร ทางไปรษณีย์ครับผม


teerasak.moo
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 145
Joined: Thu Feb 21, 2008 1:59 am

Re: ***การรับสมัครสมาชิก สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า(ประเทศไทย)*

Posts by teerasak.moo » Sun Jul 08, 2012 5:07 pm

LOGO สมาคมเป็นรูปผลไม้หรือเปล่่าครับ เพราะเห็นมีใบไม้สองใบ


kongkang
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 1087
Joined: Fri Nov 10, 2006 5:46 pm

Re: ***การรับสมัครสมาชิก สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า(ประเทศไทย)*

Posts by kongkang » Sun Jul 08, 2012 5:40 pm

โลโก้ น่าจะเป็นรูปต้นไม้ที่เติบโตอย่างยั่งยืนจนออกดอกที่สวยงามให้ชื่นชม เปรียบเสมือนลงทุนในแนวทางที่ถูกต้อง ผลลัพท์ก็คือการเจริญเติบโตออกดอกออกผลค่ะ
ปล.ในรูปเป็นดอกไม้นะคะไม่ใช่ผลไม้ (ถ้าเป็นผลไม้คงเป็นน้อยหน่ามั้ง ค่อยเหมือนหน่อย)


minmeena
Verified User
Posts: 1
Joined: Sun Mar 27, 2011 8:26 am

Re: ***การรับสมัครสมาชิก สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า(ประเทศไทย)*

Posts by minmeena » Sun Jul 08, 2012 6:40 pm

ไม่ทราบว่าตอนนี้ได้ส่ง user : password ให้สมาชิกที่สมัครในงาน money talk เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 55 ครบหมดหรือยังคะ


charonp
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 404
Joined: Wed Jun 22, 2011 11:19 pm

Re: ***การรับสมัครสมาชิก สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า(ประเทศไทย)*

Posts by charonp » Sun Jul 08, 2012 8:46 pm

ป โท ใช้สิทธิ นิสิต ได้มั้ยครับ ยังไม่มีรายได้เหมือนกัน :D :D


Thai VI Mod
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 241
Joined: Sat Jun 02, 2007 10:09 pm

Re: ***การรับสมัครสมาชิก สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า(ประเทศไทย)*

Posts by Thai VI Mod » Sun Jul 08, 2012 9:29 pm

minmeena wrote:ไม่ทราบว่าตอนนี้ได้ส่ง user : password ให้สมาชิกที่สมัครในงาน money talk เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 55 ครบหมดหรือยังคะ
สำหรับสมาชิกที่สมัครไปในงาน Money talk @ Set รอรับ email ตอบกลับภายในวันศุกร์ 13 ก.ค. 55 ครับ


Thai VI Mod
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 241
Joined: Sat Jun 02, 2007 10:09 pm

Re: ***การรับสมัครสมาชิก สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า(ประเทศไทย)*

Posts by Thai VI Mod » Sun Jul 08, 2012 9:30 pm

charonp wrote:ป โท ใช้สิทธิ นิสิต ได้มั้ยครับ ยังไม่มีรายได้เหมือนกัน :D :D
ได้ครับ และกรุณา แนบสำเนาบัตรประชาชนมาด้วยครับ


amornd
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 386
Joined: Sat Sep 04, 2010 10:36 pm

Re: ***การรับสมัครสมาชิก สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า(ประเทศไทย)*

Posts by amornd » Sun Jul 08, 2012 11:06 pm

แอบเสียดาย เห็นเขียนว่ามีข้อมูลบริษัทจดทะเบียน น่าจะให้เข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ที่สมาคม แต่ดูวันเวลาทำการของสมาคมแล้วคงลำบาก แต่ไม่เป็นไรครับ ผมคงคาดหวังมากไป ทีมงานเสียสละมากแล้ว และ 500 ต่อปีมันคงไม่พอหรอก ถ้าจะเปิดกันเหมือนห้องสมุด :wink:


ลูกอิสาน
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 6427
Joined: Mon Oct 13, 2003 8:52 pm

Re: **การรับสมัครสมาชิก สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าฯ ล่าสุด 8/7/

Posts by ลูกอิสาน » Mon Jul 09, 2012 10:49 am

ตอนนี้เปิดรับสมัครทุกช่องทางแล้วนะครับ
ใครสะดวกช่องทางไหน ลองอ่านรายละเอียด

คนที่จะไปสมัครที่สมาคม ต้องโอนเงินเข้าบัญชีก่อน สมาคมฯไม่รับเงินสดครับ
และหากใครมีรายงานประจำปีของบริษัทต่างๆที่ไม่อ่านแล้ว
สามารถส่งหรือถ้าแวะเข้าสมาคมช่วยนำไปบริจาคก็ดีครับ

การลงทุนคืออาหารอร่อยที่สุดเมื่อเย็นดีแล้ว

IWILLBEVI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 364
Joined: Mon May 26, 2008 6:42 pm

Re: **การรับสมัครสมาชิก สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าฯ ล่าสุด 8/7/

Posts by IWILLBEVI » Mon Jul 09, 2012 1:00 pm

สมัครทางอีเมล์พร้อมโอนตังค์เรียบร้อยแล้วครับ ยินดีให้การสนับสนุนสมาคม ถ้ามีอะไรให้ผมช่วยเหลือได้ยินดีรับใช้ครับ :D


User avatar
boong24
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 326
Joined: Sun Feb 05, 2006 10:18 pm

Re: **การรับสมัครสมาชิก สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าฯ ล่าสุด 8/7/

Posts by boong24 » Mon Jul 09, 2012 2:26 pm

คุณโจครับ
รายงานประจำปีที่รับบริจาค
1. เป็นเล่ม หรือ CD หรือ ทั้งสองแบบ
2. เป็นของเก่า หรือใหม่ อย่างไรครับ
จะได้รวบรวม นำส่งให้ที่สมาคมครับ

เมื่อเราวิ่งรอกไปมาท่ามกลางสิ่งต่างๆที่อาจจะมีความสำคัญ
เรากลับลืมทุ่มเทให้กับสิ่งที่สำคัญจริงๆ

User avatar
whitecastle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 407
Joined: Mon Apr 26, 2010 11:23 pm

Re: **การรับสมัครสมาชิก สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าฯ ล่าสุด 8/7/

Posts by whitecastle » Mon Jul 09, 2012 2:49 pm

ที่สมาคม น่าจะมีใบสมัคร พิมพ์มารอไว้ ไปถึงก็กรอกรายละเอียดได้เลยนะครับ ไม่ต้องพิมพ์ไปจากบ้าน(บางบ้านไม่มีเครื่องพิมพ์นะครับ)
และก็น่าจะมีเครื่องถ่ายสำเนาพร้อมเลย เอาไปแค่สลิปโอนธนาคารอย่างเดียว พอดีผมสนใจจะเข้าไปดูสมาคมด้วยน่ะครับ


korawilai
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 29
Joined: Tue Jun 30, 2009 3:21 pm

Re: **การรับสมัครสมาชิก สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าฯ ล่าสุด 8/7/

Posts by korawilai » Mon Jul 09, 2012 2:50 pm

สมัครทาง e-mail พร้อมโอนเงินและส่งเอกสารไปเรียบร้อยแล้วนะคะ


CONAN
Verified User
Posts: 411
Joined: Tue Aug 03, 2010 4:51 pm

Re: ***การรับสมัครสมาชิก สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า(ประเทศไทย)*

Posts by CONAN » Mon Jul 09, 2012 3:03 pm

amornd wrote:แอบเสียดาย เห็นเขียนว่ามีข้อมูลบริษัทจดทะเบียน น่าจะให้เข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ที่สมาคม แต่ดูวันเวลาทำการของสมาคมแล้วคงลำบาก แต่ไม่เป็นไรครับ ผมคงคาดหวังมากไป ทีมงานเสียสละมากแล้ว และ 500 ต่อปีมันคงไม่พอหรอก ถ้าจะเปิดกันเหมือนห้องสมุด :wink:
สมาคมช่วยพิจารณาด้วยครับ ไม่สะดวกสำหรับคนทำงานประจำครับ
หน้าจะขยับวันและเวลาเปิด-ปิดเป็น อังคาร-เสาร์ 10.30-19.30 ประมาณนี้ครับ

หลักการของการลงทุนแบบ VI คือการซื้อหุ้นที่มูลค่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นไม่ว่าหุ้นนั้นจะเป็นหุ้นประเภทใดก็ตามควรจะได้รับการพิจารณาเหมือนๆกันในแง่ความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่นักลงทุนจะจ่าย ...เครดิต อ.โจ ลูกอีสาน

paul_n
Verified User
Posts: 234
Joined: Wed Aug 15, 2007 9:03 am

Re: **การรับสมัครสมาชิก สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าฯ ล่าสุด 8/7/

Posts by paul_n » Mon Jul 09, 2012 3:05 pm

annual report เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาเข้าไปให้ละกันครับ 1 กล่องหนักๆ พร้อมสมัครสมาชิกทีเดียวเลย เดี๋ยวไปโอนเงินพรุ่งนี้เช้าละกันครับ.


whiteknight_p
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 316
Joined: Tue Jul 20, 2010 3:29 pm

Re: **การรับสมัครสมาชิก สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าฯ ล่าสุด 8/7/

Posts by whiteknight_p » Mon Jul 09, 2012 4:21 pm

ผมโอนเงินค่าสมัครและส่งเอกสารทาง email เรียบร้อยแล้วนะครับ

ไม่ทราบว่าจองอบรม 9/9 ได้เลยรึเปล่าครับ
ขอบคุณมากครับ

-----------------------------------------
เกิดเหตุอะไร อย่าตื่นใจ ไปตามเขา
ปัญญาเรา มีหน้าที่ พิพากษา
ต้องดูน้ำ ดูลม ระดมมา
พิจารณา เชิงชั้น หมั่นตริตรอง
-----------------------------------------
ท่านพุทธทาสภิกขุ

User avatar
Paul VI
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 10532
Joined: Tue Sep 18, 2007 7:17 pm

Re: **การรับสมัครสมาชิก สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าฯ ล่าสุด 8/7/

Posts by Paul VI » Mon Jul 09, 2012 5:03 pm

whitecastle wrote:ที่สมาคม น่าจะมีใบสมัคร พิมพ์มารอไว้ ไปถึงก็กรอกรายละเอียดได้เลยนะครับ ไม่ต้องพิมพ์ไปจากบ้าน(บางบ้านไม่มีเครื่องพิมพ์นะครับ)
และก็น่าจะมีเครื่องถ่ายสำเนาพร้อมเลย เอาไปแค่สลิปโอนธนาคารอย่างเดียว พอดีผมสนใจจะเข้าไปดูสมาคมด้วยน่ะครับ
มีเครื่องถ่ายสำเนา รวมทั้งใบสมัครพร้อมครับ คุณ whitecastle

โอนเสร็จแล้ว ก็ถือสำเนา ไปที่สมาคม ในเวลาทำการได้เลยครับ :D


User avatar
tummeng
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3667
Joined: Wed Jan 21, 2004 9:27 am

Re: **การรับสมัครสมาชิก สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าฯ ล่าสุด 8/7/

Posts by tummeng » Mon Jul 09, 2012 5:05 pm

ส่งเอกสารและหลักฐานโอนเงินให้ไปทาง fax แล้้วครับ

ขอบคุณครับ

Price is what you pay. Value is what you get...

Sasueke
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 38
Joined: Fri Oct 29, 2010 5:16 pm

Re: **การรับสมัครสมาชิก สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าฯ ล่าสุด 8/7/

Posts by Sasueke » Mon Jul 09, 2012 5:31 pm

whiteknight_p wrote:ผมโอนเงินค่าสมัครและส่งเอกสารทาง email เรียบร้อยแล้วนะครับ

ไม่ทราบว่าจองอบรม 9/9 ได้เลยรึเปล่าครับ
ขอบคุณมากครับ
อยากทราบว่าตอนนี้เปิดรับสมัครทางอีเมลเเล้วหรือครับ? หรือว่าส่งเอกสารตามวันเดิมที่กำหนดไว้ครับ (11 ก.ค. 55 เป็นต้นไป)


ลูกอิสาน
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 6427
Joined: Mon Oct 13, 2003 8:52 pm

Re: **การรับสมัครสมาชิก สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าฯ ล่าสุด 8/7/

Posts by ลูกอิสาน » Mon Jul 09, 2012 5:52 pm

boong24 wrote:คุณโจครับ
รายงานประจำปีที่รับบริจาค
1. เป็นเล่ม หรือ CD หรือ ทั้งสองแบบ
2. เป็นของเก่า หรือใหม่ อย่างไรครับ
จะได้รวบรวม นำส่งให้ที่สมาคมครับ

อยากได้เป็นเล่มครับ เพราะเราไม่มี computer ให้สมาชิกใช้งาน
และอยากได้ annual report เป็นปีล่าสุดก่อนครับ
ขอบคุณมากครับ

การลงทุนคืออาหารอร่อยที่สุดเมื่อเย็นดีแล้ว

dragonrider
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 570
Joined: Sat Apr 14, 2007 8:22 am

Re: **การรับสมัครสมาชิก สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าฯ ล่าสุด 8/7/

Posts by dragonrider » Mon Jul 09, 2012 6:02 pm

อยากให้มีัการบริจาคหนังสือ ด้วยก็ดีครับ เพราะ หนังสือ อย่าง จิตวิทยาการลงทุน
ไม่ได้ตีพิมพ์ใหม่แล้ว หาซื้อ ไม่ได้ ที่ห้องสมุดมารวย ก็มีแค่เล่มเดียว
เน้นไปแนวคุณค่า ขอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาด้วยครับ


sharpy
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 33
Joined: Mon Nov 08, 2004 10:09 pm

Re: **การรับสมัครสมาชิก สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าฯ ล่าสุด 8/7/

Posts by sharpy » Mon Jul 09, 2012 8:04 pm

ผมขออนุญาต เอารายละเอียดการรับสมัคร ไปโพสใน ห้องสินธร พันทิพ นะครับ


torpongpak
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2595
Joined: Mon May 11, 2009 11:02 am

Re: **การรับสมัครสมาชิก สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าฯ ล่าสุด 8/7/

Posts by torpongpak » Mon Jul 09, 2012 8:55 pm

เพิ่งเห็นกระทู้นี้ :wall: :wall:
เดี๋ยวลองสมัครทางไปรษณีย์ดูครับ

คนเราจะมีความสุข มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีเท่าไร เเต่ขึ้นกับว่า เราพอเมื่อไร
~หลวงพ่อชา สุภัทโท~
o

Thai VI Mod
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 241
Joined: Sat Jun 02, 2007 10:09 pm

Re: **การรับสมัครสมาชิก สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าฯ ล่าสุด 8/7/

Posts by Thai VI Mod » Mon Jul 09, 2012 9:23 pm

Sasueke wrote:
whiteknight_p wrote:ผมโอนเงินค่าสมัครและส่งเอกสารทาง email เรียบร้อยแล้วนะครับ

ไม่ทราบว่าจองอบรม 9/9 ได้เลยรึเปล่าครับ
ขอบคุณมากครับ
อยากทราบว่าตอนนี้เปิดรับสมัครทางอีเมลเเล้วหรือครับ? หรือว่าส่งเอกสารตามวันเดิมที่กำหนดไว้ครับ (11 ก.ค. 55 เป็นต้นไป)
1.กำหนดวันสมัครทาง email และทาง fax ยังเป็นวันที่ 11 ก.ค. 55 เหมือนเดิมครับ
เพราะตอนนี้อยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบร้อย
ส่วนท่านสมาชิกที่ส่งมาก่อนกำหนด คงต้องขอความกรุณารอ email ยืนยันอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

2.สำหรับการจองการอบรมวันที่ 9 ก.ย.55 จะแจ้งให้ทราบทาง thaivi.org อีกครั้งครับ


blacksecret
Verified User
Posts: 4
Joined: Sun Apr 20, 2008 2:54 pm

Re: **การรับสมัครสมาชิก สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าฯ ล่าสุด 8/7/

Posts by blacksecret » Mon Jul 09, 2012 10:24 pm

แบบนักศึกษาสามารถสมัครแบบ 5 ปีได้ไหมครับ :o


tainara
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 168
Joined: Sat May 07, 2005 3:12 am

Re: **การรับสมัครสมาชิก สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าฯ ล่าสุด 8/7/

Posts by tainara » Tue Jul 10, 2012 12:50 am

ถ้าผมโอนเงินผ่านเน็ต capture หน้าจอเป็นไฟล์แนบไปให้ พร้อมโอนเงินเป็นเศษได้ไหมครับ


Post Reply