สอบถามเรื่อง การลงบัญชี เกี่ยวกับ

Post Reply
V_accy
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 285
Joined: Wed Aug 22, 2007 2:34 am

สอบถามเรื่อง การลงบัญชี เกี่ยวกับ

Posts by V_accy » Tue Dec 15, 2020 5:29 pm

ผมกำลังอ่านงบหุ้น Beauty เจอข้อความว่า

- บริษัทเลือกที่จะไม่นำการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าโดยทยอยปรับลดหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกำหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนที่ได้ส่วนลด พร้อมทั้งกลับรายการค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยังคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าที่ลดลง และบันทึกผลต่างที่เกิดขึ้นในกำไรหรือขาดทุน

จากเหตุการณ์โควิท พวกห้างต่างๆจะมีการลดค่าเช่าให้ ตามแต่ละที่

แต่ผมอ่านอันนี้แล้วไม่เข้าใจว่าจะมีผลต่องบยังไงบ้างครับ :'O :'OPost Reply