สอบถามเรื่องงบกระแสเงินสด ในกลุ่มธนาคารครับ

Post Reply
arm111
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3
Joined: Mon Jul 13, 2015 12:10 pm

สอบถามเรื่องงบกระแสเงินสด ในกลุ่มธนาคารครับ

Posts by arm111 » Tue Dec 03, 2019 10:23 am

1. ในงบกะแสเงินสดจากการดำเนินงาน ส่วนของรายได้จากดอกเบี้ยรับในกลุ่มธนาคาร ทำไมถึงต้อง "ลบออก" ในเมื่อเป็นรายได้จากการประกอบธุรกิจหลัก

2. ในส่วนของกิจการอื่นๆทั่วไป "รายได้พิเศษ" จะถูก "ลบออก" ใช่ไหมครับ (ในงบกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน)

ขอบคุณครับmiracle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18127
Joined: Sat Dec 18, 2004 1:38 pm

Re: สอบถามเรื่องงบกระแสเงินสด ในกลุ่มธนาคารครับ

Posts by miracle » Sun Jan 24, 2021 4:48 pm

arm111 wrote:
Tue Dec 03, 2019 10:23 am
1. ในงบกะแสเงินสดจากการดำเนินงาน ส่วนของรายได้จากดอกเบี้ยรับในกลุ่มธนาคาร ทำไมถึงต้อง "ลบออก" ในเมื่อเป็นรายได้จากการประกอบธุรกิจหลัก

2. ในส่วนของกิจการอื่นๆทั่วไป "รายได้พิเศษ" จะถูก "ลบออก" ใช่ไหมครับ (ในงบกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน)

ขอบคุณครับ
มันคืองบกระแสเงินสดแบบทางตรง คือตรงไปตรงมาเลย
ไม่แบบทางอ้อม ที่กระทบยอดจากการเปลี่ยนแปลง

ซึ่งมีอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่ไม่คุ้นชินกันคือ อุตสาหกรรมประกันภัย/ประกันชีวิตที่ทำวิธีทางตรงเลย
ว่ารายการเงินสดเดินอย่างไรเลย ว่ารับมาเท่าไร ออกไปเท่าไร ไม่ใช่ Net การเปลี่ยนแปลงจาก งบดุล(งบแสดงสถานะของกิจการ)
:)

:)


Post Reply