สอบถามเรื่องงบกระแสเงินสด ในกลุ่มธนาคารครับ

Post Reply
arm111
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3
Joined: Mon Jul 13, 2015 12:10 pm

สอบถามเรื่องงบกระแสเงินสด ในกลุ่มธนาคารครับ

Posts by arm111 » Tue Dec 03, 2019 10:23 am

1. ในงบกะแสเงินสดจากการดำเนินงาน ส่วนของรายได้จากดอกเบี้ยรับในกลุ่มธนาคาร ทำไมถึงต้อง "ลบออก" ในเมื่อเป็นรายได้จากการประกอบธุรกิจหลัก

2. ในส่วนของกิจการอื่นๆทั่วไป "รายได้พิเศษ" จะถูก "ลบออก" ใช่ไหมครับ (ในงบกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน)

ขอบคุณครับ


Post Reply