มาดู หน้ารายงานใหม่ 2559 Key Audit Matters (KAM)

Post Reply
imerlot
Verified User
Posts: 2686
Joined: Thu Jul 01, 2010 11:59 am

มาดู หน้ารายงานใหม่ 2559 Key Audit Matters (KAM)

Posts by imerlot » Tue Jan 31, 2017 10:00 am

เมื่อวานนี้ 30 มค 2560 18.52
ได้มีการประกาศงบที่ตรวจสอบแล้ว
ของ รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธค 2559
ซึ่งจะต้องเริ่มใช้ หน้ารายงานใหม่(2559KAM)
ซึ่งมาแทนที่ หน้ารายงาน 6 วรรคเดิม
http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=64&t=55333
...
ไป ดูได้ ของจริง ตย.หน้ารายงานใหม่ ตาม link
http://www.set.or.th/set/newsdetails.do ... country=TH

...imerlot
Verified User
Posts: 2686
Joined: Thu Jul 01, 2010 11:59 am

Re: มาดู หน้ารายงานใหม่ 2559 Key Audit Matters (KAM)

Posts by imerlot » Tue Jan 31, 2017 10:04 am

ส่วนใคร อยากดู
ฉบับใช้จริง ภาษาอังกฤษ
ตย ของ singapore airline
ดูได้ตาม link
หน้า 94
https://www.singaporeair.com/saar5/pdf/ ... rt1516.pdf

...imerlot
Verified User
Posts: 2686
Joined: Thu Jul 01, 2010 11:59 am

Re: มาดู หน้ารายงานใหม่ 2559 Key Audit Matters (KAM)

Posts by imerlot » Tue Jan 31, 2017 10:10 am

ส่วนข้อมูลทางวิชาการ
ประกาศต่างๆ
ของไทยก็ตาม link
1. fap - รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่
http://www.fap.or.th/index.php?lay=show ... 0&Ntype=58

2. sec -
http://www.sec.or.th/TH/Documents/semin ... uditor.pdf

...
:D :D :Dimerlot
Verified User
Posts: 2686
Joined: Thu Jul 01, 2010 11:59 am

Re: มาดู หน้ารายงานใหม่ 2559 Key Audit Matters (KAM)

Posts by imerlot » Thu Feb 02, 2017 12:00 pm

FRUpdate@SET

วารสาร "FRUpdate@SET Vol.3/2015"
Special Topic : รายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่คืออะไร และ คณะกรมการตรวจสอบต้องการอะไรจาก CFO
ดาวน์โหลด 754 KB
https://www.set.or.th/th/regulations/su ... 3_2015.pdf

หน้า
FRUpdate@SET
https://www.set.or.th/th/regulations/su ... ad_p5.html

อันนี้ขออนุญาติแปะไว้
บางส่วน
เผื่อวันหลัง link หายimerlot
Verified User
Posts: 2686
Joined: Thu Jul 01, 2010 11:59 am

Re: มาดู หน้ารายงานใหม่ 2559 Key Audit Matters (KAM)

Posts by imerlot » Sat Feb 04, 2017 12:42 am

03 ก.พ. 2560 17:44:38
ที่ เวบ set
http://www.set.or.th/set/newsdetails.do ... country=TH
มีการประกาศงบ-สิ้นสุด 31 ธค 59 อีกงบ ..
ซึ่งมี รายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่..

ภายในประกอบด้วย KAM..เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ .
จะมี.และวิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง

นอกจากนี้
อันนี้ มี
วรรคเรื่องอื่น
ซึ่งแสดง.."แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น"

..
:)imerlot
Verified User
Posts: 2686
Joined: Thu Jul 01, 2010 11:59 am

Re: มาดู หน้ารายงานใหม่ 2559 Key Audit Matters (KAM)

Posts by imerlot » Sat Feb 04, 2017 12:56 am

ฉบับภาษาอังกฤษของข้างบน
เผื่อไป เทียบกับ singapore airline

ของข้างบนใช้
"Audit Responses"

ส่วน sg ใช้
"How the matter was address in our audit"
แถม มีส่วน 3 คือ
"Finding"

ขออนุญาติแปะเพื่อจะได้เห็น ตย.
source Annual Report FY2015/16 p 95;
https://www.singaporeair.com/saar5/pdf/ ... rt1516.pdf

..
sample KAM
..
:roll:

(แก้:ตรง finding ใส่กรอบไม่หมด ทีถูกต้องทั้ง 2 วรรค)
:Pimerlot
Verified User
Posts: 2686
Joined: Thu Jul 01, 2010 11:59 am

Re: มาดู หน้ารายงานใหม่ 2559 Key Audit Matters (KAM)

Posts by imerlot » Sat Feb 04, 2017 1:17 am

ลืม link
งบ ภาษาอังกฤษ
http://www.set.or.th/set/newsdetails.do ... country=US

..Post Reply