ถามเรื่องงบการเงินของ THCOM เกี่ยวกับกำไรที่ไม่ได้จ่ายปันผล

Post Reply
warwick
Verified User
Posts: 2
Joined: Mon Nov 11, 2013 9:42 am

ถามเรื่องงบการเงินของ THCOM เกี่ยวกับกำไรที่ไม่ได้จ่ายปันผล

Posts by warwick » Sat Jul 23, 2016 10:49 pm

สอบถามเรื่องงบการเงินของ THCOM เกี่ยวกับกำไรที่ไม่ได้จ่ายปันผล

โดยปกติ ถ้ากำไรต่อปี 1000M จ่ายปันผล 40% ของงบการเงินรวม เท่ากับว่า ต้องเหลืออีก 600M ไปเพิ่ม ในส่วนผู้ถือหุ้นใช่มั้ยครับ
อันนี้ เป็นงบการเงินของ THCOM
2555 2556 2557 2558 2559/1
สินทรัพย์รวม 25,810.71 27,374.05 30,975.22 33,591.76 33,955.57
หนี้สินรวม 11,572.19 11,792.59 14,049.30 15,480.98 15,929.49
ส่วนของผู้ถือหุ้น 14,202.68 15,543.07 16,887.36 17,683.82 17,620.17

รายได้รวม 7,555.70 8,286.13 10,375.96 13,136.40 3,411.90
กำไรสุทธิ 173.90 1,127.62 1,600.88 2,122.15 700.30
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.16 1.03 1.46 1.94 0.64
==================================================================
แต่ที่ไตรมาสที่ผ่านๆมา เพิ่มขึ้นเยอะกว่า ส่วนที่เหลือของกำไร แต่ปี2558 ทบไปที่ปี 2559 ไม่ขึ้นเลย ถามลดอีก
(ปี2558 กำไร 1.94 บาทต่อหุ้น จ่ายปันผล 0.65 บาทต่อหุ้น เหลืออีกเยอะเลย)
มีคำถามครับ
1.เพราะอะไรที่ มันขึ้นเยอะกว่า ที่ผ่านมา , สามารถดูได้มั้ย ว่าที่เพิ่มมากกว่าส่วนเหลือจากการจ่ายปันผล มาจากส่วนไหน
2.ที่ปี2558 ไม่เพิ่ม แถมลด เราจะรู้ได้ยังไง ว่า เกิดจากสาเหตุใด ต้องดูในงบตรงไหน
3. นโยบายเงินปันผลของ THCOM หรืออีกหลายบริษัทที่ ปันผลเฉพาะของงบเฉพาะกิจการ กำไรตรงส่วนของงบการเงิบรวม ซึ่งสำหรับ THCOM แล้ว ของงบรวม มากกว่า เกือบ2เท่า ของงบเฉพาะกิจการ เค้านำไปทำไรอะไร ทำไมถึงจำเป็นต้องเก็บไว้ (จริงถ้าตัวเลข ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่ม ผมก็จะไม่ค่อยกังวล)


ขอบคุณก่อนเลยนะครับ สำหรับคำตอบPost Reply