การบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ในอนาคต (กองทุนรวมโครงสร้างพ

Post Reply
imerlot
Verified User
Posts: 2686
Joined: Thu Jul 01, 2010 11:59 am

การบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ในอนาคต (กองทุนรวมโครงสร้างพ

Posts by imerlot » Sun Nov 01, 2015 10:39 am

http://www.set.or.th/th/regulations/sup ... 2_2015.pdf


FRupdate 2/2015
หน้า 8
มี
บทความ

การบัญชีเกี่ยวกับการรับรูŒ้รายได้Œในอนาคต (Sale of Future Revenues)imerlot
Verified User
Posts: 2686
Joined: Thu Jul 01, 2010 11:59 am

Re: การบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ในอนาคต (กองทุนรวมโครงสร

Posts by imerlot » Sun Nov 01, 2015 6:23 pm

more related reading

ร่าง apr20.2015

-ร่าง-
แนวปฏิบัติทางการบัญชี สำหรับ
การรับรู้รายการขายรายได้ใ้นอนาคต
(Sale of Future Revenues)

FAP

http://bit.ly/1PdLVJf

:idea:imerlot
Verified User
Posts: 2686
Joined: Thu Jul 01, 2010 11:59 am

Re: การบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ในอนาคต (กองทุนรวมโครงสร

Posts by imerlot » Mon Nov 02, 2015 12:10 am

related slide
FAP
การสัมมนาพิจารณ์ 10pages
28/4/2558
http://bit.ly/1SgOWZbPost Reply