ซื้อหุ้นคืนกับ book value

Post Reply
เด็กเลี้ยงไม้
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 982
Joined: Fri Nov 27, 2009 9:17 pm

ซื้อหุ้นคืนกับ book value

Posts by เด็กเลี้ยงไม้ » Thu Oct 29, 2015 1:44 pm

สอบถามหน่อยครับว่าการซื้อหุ้นคืน (Treasury stock) ส่งผลต่อ book value อย่างไรบ้าง
ขอบคุณครับ

เริ่มนับหนึ่ง...


kyozad
Verified User
Posts: 59
Joined: Tue Aug 18, 2009 8:16 am

Re: ซื้อหุ้นคืนกับ book value

Posts by kyozad » Mon Nov 02, 2015 5:46 pm

ที่ผมคิดนะครับ

การซื้อหุ้นคืนมีผลทำให้ Book Value ลดลง

เพราะ
Book Value = มูลค่าตามบัญชี = ส่วนของผู้ถือหุ้น
การซื้อหุ้นคืน ทำให้เงินสดของบริษัทลดลง มีผลทำให้ ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง ด้วย

แต่
จะทำให้จำนวนหุ้นของบริษัทลดลงเช่นกัน
ดังนั้น มูลค่าตามบัญชี "ต่อหุ้น" ของบริษัท จะมากขึ้นหรือน้อยลง
ขึ้นกับ ราคา ที่ซื้อ
ถ้าซื้อที่ P/BV > 1 จะทำให้ มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นน้อยลง (เพราะซื้อที่ราคาแพงกว่ามูลค่าตามบัญชี)
ถ้าซื้อที่ P/BV < 1 จะทำให้ มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเพิ่มขึ้น (เพราะซื้อที่ราคาถูกกว่ามูลค่าตามบัญชี)

ผิดถูกอย่างไรรบกวนท่านอื่นช่วยแนะนำด้วยนะครับmiracle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18133
Joined: Sat Dec 18, 2004 1:38 pm

Re: ซื้อหุ้นคืนกับ book value

Posts by miracle » Tue Nov 03, 2015 7:25 pm

ซื้อหุ้นคืน
มีรายการในส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ เป็นรายการซื้อหุ้นคืน
แต่ทว่าถ้าหากเลยกำหนดขายคืนภายในระยะเวลา บริษัทก็อาจจะลดทุน ก็ได้ (case mbk ที่ซื้อหุ้นคืนแล้วลดทุน)
ซื้อหุ้นคืน หุ้นที่บริษัทถือครองหุ้นตัวเองนั้น ไม่จ่ายปันผล เพราะ จ่ายกระเป๋าซ้ายก็เข้ากระเป๋าขวา ไม่มีรายการไปนั้นเอง

ผลของการซื้อหุ้นคืน คือ Free float ลดลง
:)

:)


User avatar
KA-PONG38
Verified User
Posts: 2
Joined: Thu Aug 25, 2016 10:09 am

Re: ซื้อหุ้นคืนกับ book value

Posts by KA-PONG38 » Wed Aug 31, 2016 10:21 pm

อีกมุมนึ่งในการซื้อหุ้นคือ...

เหมือนกับด้านบนคับ..BV ลดลง หรือจำนวนหุ้นลดลง
1.ทำให้ P/BV เพิ่มขึ้น (กรณีที่ P คงที่)
2.EPS, DPS เพิ่มขึ้น เพราะจำนวนหุ้นลดลง (กรณีที่ Earning คงที่)
3. จากข้อ 2 ทำให้ P/E ลดลงด้วยเพราะ EPS เพิ่มขึ้น (กรณีที่ P คงที่)

เมื่อราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่ามีโอกาสที่บริษัทจะซื้อหุ้นคืนคับ เหมือนในกรณี JAS

เมื่อข้าพเจ้ายังเด็กข้าพเจ้า....คิดที่จะรัก
แต่ปัจจุบันข้าพเจ้า.....รักที่จะคิด


Post Reply