สรุป อ่านงบการเงิน / Mr.LikeStock

Post Reply
likestock
Verified User
Posts: 71
Joined: Fri Jan 04, 2013 5:05 pm

สรุป อ่านงบการเงิน / Mr.LikeStock

Posts by likestock » Sat Nov 08, 2014 10:39 pm

สรุป อ่านงบการเงิน (มี 3 หน้า)
แบบเข้าใจง่าย พอเป็นสังเขป
หรือ ดาวน์โหลดได้ที่

https://likestock.files.wordpress.com/2 ... ummary.pdf

มองหุ้นเป็นธุรกิจ คิดในภาพใหญ่
www.MrLikeStock.com
www.facebook.com/Mr.LikeStock


likestock
Verified User
Posts: 71
Joined: Fri Jan 04, 2013 5:05 pm

Re: สรุป อ่านงบการเงิน / Mr.LikeStock

Posts by likestock » Sat Nov 08, 2014 10:40 pm

แผ่นที่ 2

มองหุ้นเป็นธุรกิจ คิดในภาพใหญ่
www.MrLikeStock.com
www.facebook.com/Mr.LikeStock


likestock
Verified User
Posts: 71
Joined: Fri Jan 04, 2013 5:05 pm

Re: สรุป อ่านงบการเงิน / Mr.LikeStock

Posts by likestock » Sat Nov 08, 2014 10:41 pm

แผ่นที่ 3

มองหุ้นเป็นธุรกิจ คิดในภาพใหญ่
www.MrLikeStock.com
www.facebook.com/Mr.LikeStock


VIZB
Verified User
Posts: 1
Joined: Mon Jan 19, 2015 8:16 am

Re: สรุป อ่านงบการเงิน / Mr.LikeStock

Posts by VIZB » Fri Jan 23, 2015 3:04 pm

ขอบคุณค่ะ...มองเป็นภาพแล้วค่อยยังชั่วหน่อย :Pmrdew
Verified User
Posts: 258
Joined: Thu May 13, 2004 12:26 am

Re: สรุป อ่านงบการเงิน / Mr.LikeStock

Posts by mrdew » Thu Feb 05, 2015 11:37 pm

ขอบคุณครับchutvi
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 40
Joined: Mon Jul 12, 2010 12:50 pm

Re: สรุป อ่านงบการเงิน / Mr.LikeStock

Posts by chutvi » Mon Mar 02, 2015 6:32 am

แจ่มเลย ขอบคุณครับamornkowa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2232
Joined: Fri Jun 24, 2011 10:46 pm

Re: สรุป อ่านงบการเงิน / Mr.LikeStock

Posts by amornkowa » Fri Mar 06, 2015 8:46 pm

ขอบคุณครับThop
Verified User
Posts: 32
Joined: Wed Jul 29, 2015 1:13 pm

Re: สรุป อ่านงบการเงิน / Mr.LikeStock

Posts by Thop » Sun Apr 23, 2017 9:22 am

ขอบคุณครับ :)Mnisurachai49
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18
Joined: Mon Jul 23, 2012 3:50 pm

Re: สรุป อ่านงบการเงิน / Mr.LikeStock

Posts by Mnisurachai49 » Sun Aug 13, 2017 11:26 am

ขอบคุณครับv.klab
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4
Joined: Tue Jul 14, 2020 2:29 pm

Re: สรุป อ่านงบการเงิน / Mr.LikeStock

Posts by v.klab » Tue Jul 21, 2020 10:16 pm

ขอบคุณนะคะPost Reply