ลูกหนี้การค้า ในงบกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ลดลง แปลว่าอะไร

Post Reply
User avatar
saimamen
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 98
Joined: Thu Oct 13, 2011 10:01 pm

ลูกหนี้การค้า ในงบกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ลดลง แปลว่าอะไร

Posts by saimamen » Sat May 12, 2012 9:32 pm

ตามนั้นครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ :D

เชยังไม่ตายให้เราได้ฮาเฮ น้าเช้ !!!!

nut776
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3349
Joined: Thu Feb 05, 2004 9:46 pm

Re: ลูกหนี้การค้า ในงบกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ลดลง แปลว่า

Posts by nut776 » Sun May 13, 2012 12:38 am

แปลงรายการในสินทรัพย์หมุนเวียน เป็นเงินสด

show me money.

parporn
Verified User
Posts: 231
Joined: Wed Sep 28, 2011 11:41 am

Re: ลูกหนี้การค้า ในงบกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ลดลง แปลว่า

Posts by parporn » Sun May 13, 2012 10:25 am

ลูกหนี้การค้าในงบกระแสเงินสดลดลง ให้ความหมายว่า ลูกหนี้นำเงินสดมาชำระหนี้ ดังนั้น จึงตีความได้ว่าเงินสดเพิ่มขึ้นสำหรับรายการนี้ เนื่องจากลูกหนี้ลดลง

แต่ในความเป็นจริง หนี้สูญตัดบัญชีก็อาจทำให้ลูกหนี้ลดลงได้ แถมยังไม่มีเงินสดเข้า มีแต่การสูญเสียโอกาสที่จะได้รับเงินสดอีกด้วย

การจัดทำงบกระแสเงินสดโดยวิธีแปลงจากเกณฑ์คงค้าง ทำให้เราต้องระวังในการตีความมากๆ


nut776
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3349
Joined: Thu Feb 05, 2004 9:46 pm

Re: ลูกหนี้การค้า ในงบกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ลดลง แปลว่า

Posts by nut776 » Sun May 13, 2012 2:09 pm

parporn wrote:ลูกหนี้การค้าในงบกระแสเงินสดลดลง ให้ความหมายว่า ลูกหนี้นำเงินสดมาชำระหนี้ ดังนั้น จึงตีความได้ว่าเงินสดเพิ่มขึ้นสำหรับรายการนี้ เนื่องจากลูกหนี้ลดลง

แต่ในความเป็นจริง หนี้สูญตัดบัญชีก็อาจทำให้ลูกหนี้ลดลงได้ แถมยังไม่มีเงินสดเข้า มีแต่การสูญเสียโอกาสที่จะได้รับเงินสดอีกด้วย

การจัดทำงบกระแสเงินสดโดยวิธีแปลงจากเกณฑ์คงค้าง ทำให้เราต้องระวังในการตีความมากๆ
รายการหนี้สูญตัดบัญชีจะมีการกระทบยอดในงบกระแสเงินสดอย่างไรคับ
หรือมีการแสดงรายการอื่นใด ในงบกระแสเงินสดคับ

ขอบคุณคับ

show me money.

parporn
Verified User
Posts: 231
Joined: Wed Sep 28, 2011 11:41 am

Re: ลูกหนี้การค้า ในงบกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ลดลง แปลว่า

Posts by parporn » Sun May 13, 2012 3:36 pm

nut776 wrote:
parporn wrote:ลูกหนี้การค้าในงบกระแสเงินสดลดลง ให้ความหมายว่า ลูกหนี้นำเงินสดมาชำระหนี้ ดังนั้น จึงตีความได้ว่าเงินสดเพิ่มขึ้นสำหรับรายการนี้ เนื่องจากลูกหนี้ลดลง

แต่ในความเป็นจริง หนี้สูญตัดบัญชีก็อาจทำให้ลูกหนี้ลดลงได้ แถมยังไม่มีเงินสดเข้า มีแต่การสูญเสียโอกาสที่จะได้รับเงินสดอีกด้วย

การจัดทำงบกระแสเงินสดโดยวิธีแปลงจากเกณฑ์คงค้าง ทำให้เราต้องระวังในการตีความมากๆ
รายการหนี้สูญตัดบัญชีจะมีการกระทบยอดในงบกระแสเงินสดอย่างไรคับ
หรือมีการแสดงรายการอื่นใด ในงบกระแสเงินสดคับ

ขอบคุณคับ
หนี้สูญตัดบัญชีมีวิธีปฎิบติที่พบกันอยู่ 2 แบบ
1. กลับลูกหนี้และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบดุลทิ้งด้วยจำนวนเท่ากัน - วิธีนี้ไม่มีผลกระทบกับงบกระแสเงินสดเพราะลูกหนี้-สุทธิไม่เปลี่ยนแปลง
2. กลับลูกหนี้ในงบดุลและค่าใช้จ่ายหนี้สูญในงบกำไรขาดทุน - วิธีนี้จะทำให้ลูกหนี้ลดลง ในขณะที่หนี้สูญทำให้กำไรจากการดำเนินงานลดลง (หลังจากนั้นจะถูกบวกกลับด้วยการลดลงของลูกหนี้)

ผลรวมของทั้ง 2 วิธีเท่ากัน แต่ส่วนประกอบแต่ละรายการไม่เท่า แบบที่ 2 บริษัทในเมืองไทยชอบทำทั้งๆ ที่ผิดหลักการ ทำให้ตกแต่งได้ทั้งงบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด แถมตอนหนี้สูญกลับบัญชีก็นำมาเพิ่มในงบกำไรขาดทุนได้อีกด้วย


User avatar
saimamen
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 98
Joined: Thu Oct 13, 2011 10:01 pm

Re: ลูกหนี้การค้า ในงบกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ลดลง แปลว่า

Posts by saimamen » Sun May 13, 2012 3:52 pm

ขอบคุณมากครับอ.ภาพร

เชยังไม่ตายให้เราได้ฮาเฮ น้าเช้ !!!!

mcthanyawat17
Verified User
Posts: 4
Joined: Thu Jul 01, 2010 10:10 pm

Re: ลูกหนี้การค้า ในงบกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ลดลง แปลว่า

Posts by mcthanyawat17 » Mon May 21, 2012 3:47 pm

ค่าเสื่อมราคาในงบกระแสเงินสด ที่เป็นบวก
เราไม่ได้รับเงินจริงๆมาใช่มั้ยคับ


parporn
Verified User
Posts: 231
Joined: Wed Sep 28, 2011 11:41 am

Re: ลูกหนี้การค้า ในงบกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ลดลง แปลว่า

Posts by parporn » Tue May 22, 2012 8:47 pm

mcthanyawat17 wrote:ค่าเสื่อมราคาในงบกระแสเงินสด ที่เป็นบวก
เราไม่ได้รับเงินจริงๆมาใช่มั้ยคับ
ไม่ได้รับค่ะ

การบวกกลับมีนัยว่า รายการนี้เคยถือเป็นค่าใช้จ่ายที่นำไปคำนวณหากำไรสุทธิในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง (ที่เป็นรายการตั้งต้นการคำนวณกิจกรรมดำเนินงาน) เมื่อจะแปลงกำไรสุทธิที่เป็นเกณฑ์คงค้างให้เป็นเกณฑ์เงินสด รายการที่ไม่เป็นเงินสดทั้งหมดต้องนำมาบวกกลับ (จริงๆ ก็เหมือนกับการคำนวณหา EBITDA Earnings before interest, taxes, depreciation, amortization นั่นเอง)


firewalker
Verified User
Posts: 547
Joined: Mon Aug 25, 2008 12:46 am

Re: ลูกหนี้การค้า ในงบกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ลดลง แปลว่า

Posts by firewalker » Sun May 27, 2012 10:24 pm

parporn wrote:
nut776 wrote:
parporn wrote:ลูกหนี้การค้าในงบกระแสเงินสดลดลง ให้ความหมายว่า ลูกหนี้นำเงินสดมาชำระหนี้ ดังนั้น จึงตีความได้ว่าเงินสดเพิ่มขึ้นสำหรับรายการนี้ เนื่องจากลูกหนี้ลดลง

แต่ในความเป็นจริง หนี้สูญตัดบัญชีก็อาจทำให้ลูกหนี้ลดลงได้ แถมยังไม่มีเงินสดเข้า มีแต่การสูญเสียโอกาสที่จะได้รับเงินสดอีกด้วย

การจัดทำงบกระแสเงินสดโดยวิธีแปลงจากเกณฑ์คงค้าง ทำให้เราต้องระวังในการตีความมากๆ
รายการหนี้สูญตัดบัญชีจะมีการกระทบยอดในงบกระแสเงินสดอย่างไรคับ
หรือมีการแสดงรายการอื่นใด ในงบกระแสเงินสดคับ

ขอบคุณคับ
หนี้สูญตัดบัญชีมีวิธีปฎิบติที่พบกันอยู่ 2 แบบ
1. กลับลูกหนี้และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบดุลทิ้งด้วยจำนวนเท่ากัน - วิธีนี้ไม่มีผลกระทบกับงบกระแสเงินสดเพราะลูกหนี้-สุทธิไม่เปลี่ยนแปลง
2. กลับลูกหนี้ในงบดุลและค่าใช้จ่ายหนี้สูญในงบกำไรขาดทุน - วิธีนี้จะทำให้ลูกหนี้ลดลง ในขณะที่หนี้สูญทำให้กำไรจากการดำเนินงานลดลง (หลังจากนั้นจะถูกบวกกลับด้วยการลดลงของลูกหนี้)

ผลรวมของทั้ง 2 วิธีเท่ากัน แต่ส่วนประกอบแต่ละรายการไม่เท่า แบบที่ 2 บริษัทในเมืองไทยชอบทำทั้งๆ ที่ผิดหลักการ ทำให้ตกแต่งได้ทั้งงบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด แถมตอนหนี้สูญกลับบัญชีก็นำมาเพิ่มในงบกำไรขาดทุนได้อีกด้วย
รายการที่ 2 นี้อาจารย์พอมีตัวอย่างมั้ยครับ หรือยกตัวอย่างบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็ยิ่งดีครับ ปีก่อนๆก็ได้ครับ เดี๋ยวผมลองไปหาเปรียบเทียบเอา ขอบคุณมากครับ


parporn
Verified User
Posts: 231
Joined: Wed Sep 28, 2011 11:41 am

Re: ลูกหนี้การค้า ในงบกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ลดลง แปลว่า

Posts by parporn » Sun May 27, 2012 10:49 pm

firewalker wrote:
parporn wrote:
nut776 wrote:
parporn wrote:ลูกหนี้การค้าในงบกระแสเงินสดลดลง ให้ความหมายว่า ลูกหนี้นำเงินสดมาชำระหนี้ ดังนั้น จึงตีความได้ว่าเงินสดเพิ่มขึ้นสำหรับรายการนี้ เนื่องจากลูกหนี้ลดลง

แต่ในความเป็นจริง หนี้สูญตัดบัญชีก็อาจทำให้ลูกหนี้ลดลงได้ แถมยังไม่มีเงินสดเข้า มีแต่การสูญเสียโอกาสที่จะได้รับเงินสดอีกด้วย

การจัดทำงบกระแสเงินสดโดยวิธีแปลงจากเกณฑ์คงค้าง ทำให้เราต้องระวังในการตีความมากๆ
รายการหนี้สูญตัดบัญชีจะมีการกระทบยอดในงบกระแสเงินสดอย่างไรคับ
หรือมีการแสดงรายการอื่นใด ในงบกระแสเงินสดคับ

ขอบคุณคับ
หนี้สูญตัดบัญชีมีวิธีปฎิบติที่พบกันอยู่ 2 แบบ
1. กลับลูกหนี้และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบดุลทิ้งด้วยจำนวนเท่ากัน - วิธีนี้ไม่มีผลกระทบกับงบกระแสเงินสดเพราะลูกหนี้-สุทธิไม่เปลี่ยนแปลง
2. กลับลูกหนี้ในงบดุลและค่าใช้จ่ายหนี้สูญในงบกำไรขาดทุน - วิธีนี้จะทำให้ลูกหนี้ลดลง ในขณะที่หนี้สูญทำให้กำไรจากการดำเนินงานลดลง (หลังจากนั้นจะถูกบวกกลับด้วยการลดลงของลูกหนี้)

ผลรวมของทั้ง 2 วิธีเท่ากัน แต่ส่วนประกอบแต่ละรายการไม่เท่า แบบที่ 2 บริษัทในเมืองไทยชอบทำทั้งๆ ที่ผิดหลักการ ทำให้ตกแต่งได้ทั้งงบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด แถมตอนหนี้สูญกลับบัญชีก็นำมาเพิ่มในงบกำไรขาดทุนได้อีกด้วย
รายการที่ 2 นี้อาจารย์พอมีตัวอย่างมั้ยครับ หรือยกตัวอย่างบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็ยิ่งดีครับ ปีก่อนๆก็ได้ครับ เดี๋ยวผมลองไปหาเปรียบเทียบเอา ขอบคุณมากครับ
ส่วนใหญ่เลยค่ะ ถ้ามีหนี้สูญบวกกลับ ส่วนใหญ่ใช่


Post Reply