ส่วนแบ่งกำไรตามวิธีส่วนได้เสีย กรณีถือหุ้นไขว้

Post Reply
Accidental Hero
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1601
Joined: Sat Dec 18, 2004 11:51 pm

ส่วนแบ่งกำไรตามวิธีส่วนได้เสีย กรณีถือหุ้นไขว้

Posts by Accidental Hero » Tue Apr 24, 2012 3:13 pm

มีข้อสงสัยถามครับ
สมมติบริษัท A ถือหุ้นในบริษัท B 40%
และบริษัท B ถือหุ้นในบริษัท B 40%
บริษัท A มีกำไรสุทธิในธุรกิจปกติ 20 ล้านบาท (ไม่รวมส่วนแบ่งกำไรและปันผลจากบริษัท B)
บริษัท B มีกำไรสุทธิในธุรกิจปกติ 10 ล้านบาท (ไม่รวมส่วนแบ่งกำไรและปันผลจากบริษัท A)

บริษัท B ได้รับปันผลจากบริษัท A 4 ล้านบาท
บริษัท A ได้รับปันผลจากบริษัท B 2 ล้านบาท

บริษัท A
กำไรจากธุรกิจ 20 ล้านบาท
รับปันผลจากบริษัท B 2 ล้านบาท

บริษัท B
กำไรจากธุรกิจ 10 ล้านบาท
รับปันผลจากบริษัท B 4 ล้านบาท

คำถามครับ
1. งบกำไรขาดทุนซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ของบริษัท A และ B จะแสดงกำไรก่อนภาษีเท่าไร ( ข้อนี้สมมติว่า ทั้งสองบริษัทไม่ต้องเสียภาษีนิติบุคคล)
จะคิดง่ายๆอย่างนี้ได้ไหมครับ
กำไรของบริษัท A = 20+(0.4x10) = 24
กำไรของบริษัท B = 10+(0.4x20) = 18
หรือคิดแบบนี้
A = 20 + 0.4B
B = 10 + 0.4A
A = 28.57 , B = 21.43

2. ถ้า่ต้องเสียภาษีนิติบุคคล
กำไรที่จะนำมาคำนวณภาษี ของแต่ละบริษัท คือเท่าไร
(คิดจากกำไรปกติ+ปันผล หรือ คิดจากกำไรปกติ+ส่วนแบ่งกำไรตามวิธีส่วนได้เสีย)

"Be sure you put your feet in the right place, then stand firm"
Abraham Lincoln

winnermax
Verified User
Posts: 38
Joined: Mon Mar 26, 2012 10:58 pm

Re: ส่วนแบ่งกำไรตามวิธีส่วนได้เสีย กรณีถือหุ้นไขว้

Posts by winnermax » Tue Apr 24, 2012 11:10 pm

มีข้อสงสัยถามครับ
สมมติบริษัท A ถือหุ้นในบริษัท B 40%
และบริษัท B ถือหุ้นในบริษัท B 40%
บริษัท A มีกำไรสุทธิในธุรกิจปกติ 20 ล้านบาท (ไม่รวมส่วนแบ่งกำไรและปันผลจากบริษัท B)
บริษัท B มีกำไรสุทธิในธุรกิจปกติ 10 ล้านบาท (ไม่รวมส่วนแบ่งกำไรและปันผลจากบริษัท A)

บริษัท B ได้รับปันผลจากบริษัท A 4 ล้านบาท
บริษัท A ได้รับปันผลจากบริษัท B 2 ล้านบาท

บริษัท A
กำไรจากธุรกิจ 20 ล้านบาท
รับปันผลจากบริษัท B 2 ล้านบาท

บริษัท B
กำไรจากธุรกิจ 10 ล้านบาท
รับปันผลจากบริษัท B 4 ล้านบาท

คำถามครับ
1. งบกำไรขาดทุนซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ของบริษัท A และ B จะแสดงกำไรก่อนภาษีเท่าไร ( ข้อนี้สมมติว่า ทั้งสองบริษัทไม่ต้องเสียภาษีนิติบุคคล)
จะคิดง่ายๆอย่างนี้ได้ไหมครับ
กำไรของบริษัท A = 20+(0.4x10) = 24
กำไรของบริษัท B = 10+(0.4x20) = 18
หรือคิดแบบนี้
A = 20 + 0.4B
B = 10 + 0.4A
A = 28.57 , B = 21.43

2. ถ้า่ต้องเสียภาษีนิติบุคคล
กำไรที่จะนำมาคำนวณภาษี ของแต่ละบริษัท คือเท่าไร
(คิดจากกำไรปกติ+ปันผล หรือ คิดจากกำไรปกติ+ส่วนแบ่งกำไรตามวิธีส่วนได้เสีย)
ในทางทฤษฎีคงต้องใช้การแก้สมการครับ เนื่องจากการถือหุ้นไขว้ อย่างไรก็ตามในไทย การจัดโคร
สร้างผู้ถือหุ้นอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์ในด้านภาษี เพราะการถือหุ้นไขว้ เงินปันผลจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเหมือนกรณีถือหุ้นแบบ pyramid

กำไรที่ใช้ในการเสียภาษีใช้จากงบการเงินเฉพาะกิจการครับ ซึงบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมแลบริษัทย่อยตามราคาทุน ดังนั้นกำไรที่เสียภาษีค่อกำไรบวกเงินปันผลครับ


miracle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18075
Joined: Sat Dec 18, 2004 1:38 pm

Re: ส่วนแบ่งกำไรตามวิธีส่วนได้เสีย กรณีถือหุ้นไขว้

Posts by miracle » Fri May 18, 2012 11:34 pm

คำถามคือ
A ถือหุ้น B 51%
B ถือหุ้น A 20%
ถ้า A กำไร 5 ล้านบาท
B กำไร 10 ล้านบาท

มันคิดกำไรอย่างไงละครับ

ในอดีต มี CASE ถือหุ้นไขว้คือ Fin1 ที่เป็นมหาตำนานด้านนี้

ส่วนปัจจุบันที่ยังเหลือโครงสร้างนี้คือ สหพัฒน์ และบริษัทในเครือ

คำถามต่อมา ผู้ตรวจสอบบัญชีคิดอย่างไงละครับ
ถ้าหาก ถือไขว้กันไปมา คือ A->B ,B->A (อย่างง่าย)
อย่างยากคือ A->B ,B->C ,C->A ,A->C C->B ประมาณนี้ พันเป็นงูกันหาง
แถมไปใช้สิทธิ์ในหมู่เกาะในทะเลแคริบเบี้ยนอีกต่างหาก
:)

:)

User avatar
financeseed
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1304
Joined: Sun Oct 17, 2010 11:05 pm

Re: ส่วนแบ่งกำไรตามวิธีส่วนได้เสีย กรณีถือหุ้นไขว้

Posts by financeseed » Sat May 19, 2012 12:26 am

ขอบคุณครับ

มองวิกฤต หาโอกาส
http://link-seed.blogspot.com/

sun_cisa2
Verified User
Posts: 121
Joined: Mon Mar 26, 2012 10:59 pm

Re: ส่วนแบ่งกำไรตามวิธีส่วนได้เสีย กรณีถือหุ้นไขว้

Posts by sun_cisa2 » Fri May 25, 2012 3:20 am

การคำนวณหาส่วนแบ่งกำไรกรณีถือหุ้นไขว้

A ถือใน B 40% และ A มีกำไรก่อนรวมส่วนได้เสียจาก B 90 ล้านบาท
B ถือใน A 30% และ B มีกำไรก่อนรวมส่วนได้เสียจาก A 10 ล้านบาท
ถ้าให้ A' คือกำไรที่รวมส่วนได้เสียจาก B' แล้ว และ A คือกำไรก่อนรวมส่วนได้เสียจาก B
ถ้าให้ B' คือกำไรที่รวมส่วนได้เสียจาก A' แล้ว และ B คือกำไรก่อนรวมส่วนได้เสียจาก B
a คือสัดส่วนที่ A ถือหุ้นใน B
b คือสัดส่วนที่ B ถือหุ้นใน A

A' = A+aB' ...(1)
B' = B+bA' ...(2)
จากสมการ (1) และ (2) จะสรุปได้ดังนี้
A' = (A+aB)/(1-ab) และ B' = (B+bA)/(1-ab)......******

จากข้อมูลตัวอย่างที่สมมติมาให้
งบกำไรขาดทุนรวม A จะได้กำไร = (90+0.4x10)/(1-0.4x0.3) = 94/0.88 = 106.82
งบกำไรขาดทุนรวม B จะได้กำไร = (10+0.3x90)/(1-0.4x0.3) = 37/.88 = 42.05

งบย่อๆของ A
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจาก B 90.00
ส่วนแบ่งกำไรจาก B 16.82 ===> 42.05x0.4
กำไรสุทธิรวม 106.82

งบย่อๆของ B
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจาก A 10.00
ส่วนแบ่งกำไรจาก A 32.05 ===> 106.82x0.3
กำไรสุทธิรวม 42.05

คงพอจะเข้าใจวิธีการสร้างสมการและแก้สมการหาตัวเลขส่วนแบ่งกำไรนะครับ


Post Reply