"ทุนจดทะเบียน…เรื่องง่ายๆที่หลายคนยังไม่เข้าใจ"

INDEPENDENT82
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 290
Joined: Fri Dec 25, 2009 10:44 pm

Re: "ทุนจดทะเบียน…เรื่องง่ายๆที่หลายคนยังไม่เข้าใจ"

Posts by INDEPENDENT82 » Sat Jun 23, 2012 3:49 am

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR)

เรื่อง : การรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวม par)
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 มิ.ย. 2555
มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น) : 0.64
มูลค่าที่ตราไว้(Par) ใหม่(บาท/หุ้น) : 4.00
หมายเหตุ :
ในการคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ตามอัตราการคำนวณดังกล่าว (6.25 หุ้นเดิม ต่อ
1 หุ้นใหม่) ให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย หากมีเศษหุ้นเดิมเหลือจากการคำนวณ
ซึ่งจำนวนเศษหุ้นเดิมดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ บริษัทฯ
จะตัดเศษหุ้นเดิมนั้นทิ้งทั้งจำนวน โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ถูกตัดเศษหุ้นเดิมทิ้ง
จะได้รับชดใช้ค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกตัดทิ้งในราคาเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
ตามสัดส่วนเศษหุ้นเดิมที่ถูกตัดทิ้ง ผ่านทางบริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ภายในกำหนด 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ แล้วเสร็จ

คำถาม
1. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ข้างบนเพื่ออะไรและมีผลดี หรือผลเสียหรือไม่กับใครยังไงหรือป่าวครับparporn
Verified User
Posts: 231
Joined: Wed Sep 28, 2011 11:41 am

Re: "ทุนจดทะเบียน…เรื่องง่ายๆที่หลายคนยังไม่เข้าใจ"

Posts by parporn » Sun Jun 24, 2012 4:24 pm

INDEPENDENT82 wrote:การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR)

เรื่อง : การรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวม par)
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 มิ.ย. 2555
มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น) : 0.64
มูลค่าที่ตราไว้(Par) ใหม่(บาท/หุ้น) : 4.00
หมายเหตุ :
ในการคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ตามอัตราการคำนวณดังกล่าว (6.25 หุ้นเดิม ต่อ
1 หุ้นใหม่) ให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย หากมีเศษหุ้นเดิมเหลือจากการคำนวณ
ซึ่งจำนวนเศษหุ้นเดิมดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ บริษัทฯ
จะตัดเศษหุ้นเดิมนั้นทิ้งทั้งจำนวน โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ถูกตัดเศษหุ้นเดิมทิ้ง
จะได้รับชดใช้ค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกตัดทิ้งในราคาเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
ตามสัดส่วนเศษหุ้นเดิมที่ถูกตัดทิ้ง ผ่านทางบริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ภายในกำหนด 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ แล้วเสร็จ

คำถาม
1. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ข้างบนเพื่ออะไรและมีผลดี หรือผลเสียหรือไม่กับใครยังไงหรือป่าวครับ
ช่วยอ่านกระทู้เรื่อง "การเพิ่มทุน การลดทุน" ก่อนดีไหมคะ (หรืออาจมีกระทู้อื่นที่ใกล้เคียงกัน) เพราะจำได้ว่าเรื่องนี้ได้ตอบคำถามไปหลายแง่ หลายมุมมาก ทั้งผลดี ผลเสียต่อผู้ถือหุ้น และเพิ่งตอบไปอีกใน fb ดร.ภาพร เอกอรรถพร เมื่อวานหรือวันนี้เอง มีคำถามเพิ่มเติมก็เขียนถามมาใหม่ได้ค่ะsun_cisa2
Verified User
Posts: 121
Joined: Mon Mar 26, 2012 10:59 pm

Re: "ทุนจดทะเบียน…เรื่องง่ายๆที่หลายคนยังไม่เข้าใจ"

Posts by sun_cisa2 » Sun Jun 24, 2012 8:00 pm

parporn wrote:
INDEPENDENT82 wrote:การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR)

เรื่อง : การรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวม par)
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 มิ.ย. 2555
มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น) : 0.64
มูลค่าที่ตราไว้(Par) ใหม่(บาท/หุ้น) : 4.00
หมายเหตุ :
ในการคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ตามอัตราการคำนวณดังกล่าว (6.25 หุ้นเดิม ต่อ
1 หุ้นใหม่) ให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย หากมีเศษหุ้นเดิมเหลือจากการคำนวณ
ซึ่งจำนวนเศษหุ้นเดิมดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ บริษัทฯ
จะตัดเศษหุ้นเดิมนั้นทิ้งทั้งจำนวน โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ถูกตัดเศษหุ้นเดิมทิ้ง
จะได้รับชดใช้ค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกตัดทิ้งในราคาเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
ตามสัดส่วนเศษหุ้นเดิมที่ถูกตัดทิ้ง ผ่านทางบริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ภายในกำหนด 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ แล้วเสร็จ

คำถาม
1. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ข้างบนเพื่ออะไรและมีผลดี หรือผลเสียหรือไม่กับใครยังไงหรือป่าวครับ
ช่วยอ่านกระทู้เรื่อง "การเพิ่มทุน การลดทุน" ก่อนดีไหมคะ (หรืออาจมีกระทู้อื่นที่ใกล้เคียงกัน) เพราะจำได้ว่าเรื่องนี้ได้ตอบคำถามไปหลายแง่ หลายมุมมาก ทั้งผลดี ผลเสียต่อผู้ถือหุ้น และเพิ่งตอบไปอีกใน fb ดร.ภาพร เอกอรรถพร เมื่อวานหรือวันนี้เอง มีคำถามเพิ่มเติมก็เขียนถามมาใหม่ได้ค่ะ
ในทางบัญชีไม่มีผลอะไร แต่ในทางการเงินเป็นเรื่องผลทางจิตวิทยาทางตลาดทุนครับ ทำให้หุ้นราคาเหมือนเพิ่มขึ้น (แต่ความจริงไม่ได้เพิ่ม) เพราะพาร์ต่ำ ราคาหุ้นก็ต่ำ ช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาก็แคบ ครั้งละ 0.1 บาท สู้ราคาที่มากขึ้น ราคาเปลี่ยนแปลงครั้งละ 0.5 บาทหรือ 1.0 บาท หุ้นดูจะขึ้นลงเร็วดีก็เท่านั้น ถ้าถามว่าทำไมต้องทำ ตอบได้ว่า ตลาดหุนไม่ได้ขึ้นลงเคลื่อนไหวด้วยพื้นฐานทางตัวเลขบัญชีล้วนๆ 100% แต่ยังมีเรื่อง market sentiment ด้วย แต่แนวโน้มหุ้นยังพอใช้ปัจจัยพื้นฐานได้บ้าง แต่ก็ไม่ทั้งหมดทีเดียวครับPost Reply