Page 2 of 2

Re: SQ - Square

Posted: Tue Dec 01, 2020 4:23 pm
by quinquin
Square พึ่งacquireบริษัท Credit Karma เท่าที่อ่านเหมือนเป็นserviceช่วยกรอกฟอร์มภาษี ที่ราคา50m USD

https://finance.yahoo.com/news/square-s ... 02463.html

Re: SQ - Square Inc : US

Posted: Sun Dec 20, 2020 11:06 pm
by เล่าเท่าที่รู้
วันนี้ อาจารย์ Jeff Towson ได้เขียนบทความถึง Square ให้สำหรับ Subscribers ของ Jeff's Asia Tech Class ได้อ่านกัน

ผมเห็นว่า เป็นบทความที่ดีมาก และ จะทำให้นักลงทุนที่สนใจ Square ได้เข้าใจ Business ได้อย่างลึกซึ้ง จึงได้ขออนุญาติอาจารย์เป็นพิเศษเพื่อเอาบทความนี้มาให้เพื่อนๆได้อ่านกันครับ (อาจารย์อนุญาติแล้ว)
.
.
.

What Ant Financial Tells Us About Square’s Future.
The market capitalization Square has exceed $100B, which makes it about 1/3 of what Ant Financial / Group was expected to list at (prior to delay). Both companies are using platform business models to invade and expand the payment and financial services space. Fortunately, Ant is further along this trajectory and offers some interesting insights on the future of Square.

Here is my take on what is going to happen.


Ant and Square will continue to use naturally-viral payment platforms to build their networks.

Like Ant, Square began as a payment platform, mostly focused on small businesses. The original Square payment solution was a hardware reader (plus software and services) for underserved and unserved small merchants. And that was a fantastic idea. It is similar to how Alipay / Taobao / Lazada has focused on providing payment and credit to small merchants from China to Indonesia. Although Ant has had more power on the consumer side, as much of China and SE Asia doesn’t have credit cards. Square has focused more on the merchant side in the US, where everyone has credit cards.

But the strategy is the same. Focus on an underserved user group to open the door to a classic two-sided payment platform, with network effects and viral growth. The virality of payment is a powerful mechanism for growth. It is worth offering payment at a discount just to grow the platform.

Sort of.

Because in the USA, Square still needs the credit and payment card networks controlled by the banks. Like PayPal, they are piggybacking the existing network and don’t have direct access. That is ok, but it still makes them subject to the interchange and assessment fees. And to the banks that provide them access. So payments are still in the 2-3% range (5% for PayPal), while only 0.60% at Alipay.


Both Ant and Square will continue to add banks as a user group. And Credit Tech is the most exciting service.

Ant has already added hundreds of local and regional banks to its payment platform, under the title of “CreditTech”. Ant designs the credit products but the capital and loans are passed via the banks. Ant operates as a technology processor. I consider this part of their payment platform, in that they now extend credit to both consumers and merchants. This can be with actual balances or it can just be installment payments. CreditTech appears to be their biggest growth engine, although recent government regulations are making them carry some of the loan balances themselves.

Square is doing the same thing, but is at a much earlier stage. They are beginning to offer unsecured business loans to sellers. And they use Sequoia Capital to find 3rd party investors to purchase loans originated by bank partners. So repayment can be done as a fixed percentage of each transaction. They say most seller loans are repaid in 8-9 months (with a loss rate of 4%. Note: Ant has a loss rate of 1-2%). Overall, Credit Tech is the area of Square’s business that offers the most exciting growth options right now.

In its filings, Square calls the payment plus credit functions their “Cash App Ecosystem”. They store, send, and receive funds. They connect banks with account cards. They do P2P transfers. And their competitors P2P payment companies, debt and prepaid cards, credit card rewards, bitcoin and money transfer apps.

Square is building a complementary innovation platform in merchant services. Ant already has 2 of these.

Square says it is building a “seller ecosystem“. They are expanding to tech and services that help small businesses start, run and grow. They help SMEs that still mostly use non-digital solutions. And that usually have to stitch together services from lots of providers when they do go digital. But Square is offering hardware, software and financial and other services that integrate easily. And which the company monetizes by subscription, transactions, and service fees.

As of now, this includes cloud-based, self-serve, easy set-up services – including:

Virtual terminals – POS
Square appointments – for service appointments. Booking, invoicing, and payment.
Square for retail. Barcode scanning, COGS, etc.
Square for restaurants.
Square invoices.
Square online store.
Loyalty, marketing, and gift cards.
Dashboards with real time data insights.
What they are really doing is bringing together developers as a user group, who offer these services via an innovation platform. A smaller and simpler version of the App Store. This is not an ecosystem by my definition. It is an innovation platform, upon which +30 apps have been built for sellers thus far.

There is a lot of competition in this space, especially from business software providers; payment terminal vendors; banks that do payment processing, payroll, and loans; and payroll processors.

Overall, this is not much of a platform. Most innovation platforms have thousands of services. This is more like a suite of services for sellers. But it’s not a bad start. And it is complementary to payment and credit.

Compare this to the two complementary marketplace platforms Ant has built.

Digital Finance Marketplace. Ant calls this InsureTech and InvestTech. They have added asset managers and mutual funds as a user group. And they have added insurance companies as another user group. They are connecting these user groups via a marketplace to both merchants and consumers. Both of these services are low frequency, which makes a stand-alone marketplace difficult to run. But both work well as complements to payment platform – and could be large revenues in the future.
Daily Services Marketplace. This is ele.me, which has lots of high frequency services like food delivery, hotel reservations, food reservations, train tickets, flights, massages and so on. This is actually a mix of high and low frequency services. And some are high margin and some are low margin. Some are differentiated and some commodities. Some have fragmented supply and some consolidated. But they do tend to get a lot of engagement and data. And are a nice complement to payments, credit and digital finance.
Overall, Ant has three platforms that are highly complementary. You can see my summary of their business in my article Ant Financial Is 3 Platform Business Models Combined.

When I look at Ant, I see a payment platform that gets them a network and viral growth. I see credit that offers a big near-term upside. I see daily services that gets lots of engagement and data. And digital finance that could create tremendous revenue long-term. And all three platforms help each other. They share data, users, technology and money. And they cross-sell and lower customer acquisition costs (CAC). Plus, they are well-positioned to bundle. It’s impressive.

It’s reasonable to assume that Square will copy Ant’s payment platform by expanding into credit. And they will launch a digital finance marketplace eventually. I think they will eventually focus on:

CreditTech
InvestTech
I am skeptical they can build out dramatically within merchant services (their “seller ecosystem”). It won’t be a large platform. And absent an ecommerce marketplace, they won’t make much on these transactions beyond subscription services. The real money on the seller side is in transactions and marketing. They are not positioned for this, yet.


Ant is strategically tied to ecommerce giant Alibaba. Square could do something similar.

Ultimately, the big money from sellers is in the transactions and marketing spend. Ant has its partnership with Alibaba, which makes its massive revenue in these areas. As the Alibaba CFO has said, their TAM is the income statement of their merchants. They are bulding out services for everything on the income statement of a merchant. But the biggest dollars are in transactions and marketing spend. And then logistics. And to a lesser degree payment and credit. The other services are small.

I think it is likely Square will focus on moving up to the larger dollars. It would not surprise me if they partner with an ecommerce company to access the transaction and marketing spend.


Stand-alone payment providers are in trouble.

Ecommerce companies, social media companies, gaming / entertainment companies and digital marketing companies all have a vested interest in lowering payment fees and getting more transactions happening. They view these 1-5% fees as a source of friction in their business. And not only do they want payments cheaper and more convenient, they are likely willing to subsidize payment fees to encourage usage.

All of that is bad news for stand-alone payment providers that depend on such fees.

For example, both WeChat and Alibaba charge low payment fees for B2C transactions (about 60bps). And C2C payments are free. Because they make most of their money in gaming, advertising and ecommerce. They want to encourage activity. I think Alibaba would offer payment at a loss just to continue growing their platforms. This is a particular problem for payment players in SE Asia, where Alibaba / Lazada has a long-term strategic interest.

Won’t Facebook / Whatsapp also do payment for free as soon as they get the chance? Won’t Apple Pay? How about Shopee / Garena now offering AirPay? Which of the major players wouldn’t do payment as a discount or free?

Overall, payment fees of 3-5% are outrageous. This is a commodity service and should be very cheap. Not unlike how messaging on WeChat and Whatsapp is now free. In most of the world, it’s only a matter of time. There is too much downward price pressure happening. We’ll see. But I would be very nervous as a pure-play payment provider.

For Ant, this is not a problem. However, Square still makes most of its money (about $3B) in transaction-based revenue. Their subscription and service revenue (which has a much higher gross profit) is at $1B. I am watching for growth in their GPV (gross payment volume) which has been fantastic. But I am also watching for payment to be a smaller portion of their operating margin. Those are the two numbers I pay the most attention to.

***

Overall, I like Square as a business. They have a great foothold in an attractive space. Their GP is solid (40%) and their GPV and revenue are growing fast. But they have some big strategic decisions coming up. I’m curious which direction they will go. I think Ant offers a lot of lessons for them in this.

Cheers, Jeff

.
.
.

โดยปกติแล้ว อาจารย์เจฟจะส่งบทความแบบนี้ให้ Subscribers ของ Jeff's Asia Tech Class ได้อ่านกัน ประมาณ 2-3 บทความต่อสัปดาห์ ถ้าใครสนใจก็เข้าไปสมัครได้ที่ https://jefftowson.com/ ครับ

สำหรับนักลงทุนแบบเราๆ บทความและเนื้อหาแบบนี้ เดือนละ $10 น่าจะคุ้มค่ามากๆ มีคนสมัครเยอะๆ อาจารย์จะได้ขยันๆเขียนอะไรให้เราอ่านบ่อยๆด้วย 5555

Re: SQ - Square Inc : US

Posted: Tue Dec 22, 2020 11:18 am
by A66038
เล่าเท่าที่รู้ wrote:
Sun Dec 20, 2020 11:06 pm
วันนี้ อาจารย์ Jeff Towson ได้เขียนบทความถึง Square ให้สำหรับ Subscribers ของ Jeff's Asia Tech Class ได้อ่านกัน

ผมเห็นว่า เป็นบทความที่ดีมาก และ จะทำให้นักลงทุนที่สนใจ Square ได้เข้าใจ Business ได้อย่างลึกซึ้ง จึงได้ขออนุญาติอาจารย์เป็นพิเศษเพื่อเอาบทความนี้มาให้เพื่อนๆได้อ่านกันครับ (อาจารย์อนุญาติแล้ว)
.
.
.

What Ant Financial Tells Us About Square’s Future.
The market capitalization Square has exceed $100B, which makes it about 1/3 of what Ant Financial / Group was expected to list at (prior to delay). Both companies are using platform business models to invade and expand the payment and financial services space. Fortunately, Ant is further along this trajectory and offers some interesting insights on the future of Square.

Here is my take on what is going to happen.


Ant and Square will continue to use naturally-viral payment platforms to build their networks.

Like Ant, Square began as a payment platform, mostly focused on small businesses. The original Square payment solution was a hardware reader (plus software and services) for underserved and unserved small merchants. And that was a fantastic idea. It is similar to how Alipay / Taobao / Lazada has focused on providing payment and credit to small merchants from China to Indonesia. Although Ant has had more power on the consumer side, as much of China and SE Asia doesn’t have credit cards. Square has focused more on the merchant side in the US, where everyone has credit cards.

But the strategy is the same. Focus on an underserved user group to open the door to a classic two-sided payment platform, with network effects and viral growth. The virality of payment is a powerful mechanism for growth. It is worth offering payment at a discount just to grow the platform.

Sort of.

Because in the USA, Square still needs the credit and payment card networks controlled by the banks. Like PayPal, they are piggybacking the existing network and don’t have direct access. That is ok, but it still makes them subject to the interchange and assessment fees. And to the banks that provide them access. So payments are still in the 2-3% range (5% for PayPal), while only 0.60% at Alipay.


Both Ant and Square will continue to add banks as a user group. And Credit Tech is the most exciting service.

Ant has already added hundreds of local and regional banks to its payment platform, under the title of “CreditTech”. Ant designs the credit products but the capital and loans are passed via the banks. Ant operates as a technology processor. I consider this part of their payment platform, in that they now extend credit to both consumers and merchants. This can be with actual balances or it can just be installment payments. CreditTech appears to be their biggest growth engine, although recent government regulations are making them carry some of the loan balances themselves.

Square is doing the same thing, but is at a much earlier stage. They are beginning to offer unsecured business loans to sellers. And they use Sequoia Capital to find 3rd party investors to purchase loans originated by bank partners. So repayment can be done as a fixed percentage of each transaction. They say most seller loans are repaid in 8-9 months (with a loss rate of 4%. Note: Ant has a loss rate of 1-2%). Overall, Credit Tech is the area of Square’s business that offers the most exciting growth options right now.

In its filings, Square calls the payment plus credit functions their “Cash App Ecosystem”. They store, send, and receive funds. They connect banks with account cards. They do P2P transfers. And their competitors P2P payment companies, debt and prepaid cards, credit card rewards, bitcoin and money transfer apps.

Square is building a complementary innovation platform in merchant services. Ant already has 2 of these.

Square says it is building a “seller ecosystem“. They are expanding to tech and services that help small businesses start, run and grow. They help SMEs that still mostly use non-digital solutions. And that usually have to stitch together services from lots of providers when they do go digital. But Square is offering hardware, software and financial and other services that integrate easily. And which the company monetizes by subscription, transactions, and service fees.

As of now, this includes cloud-based, self-serve, easy set-up services – including:

Virtual terminals – POS
Square appointments – for service appointments. Booking, invoicing, and payment.
Square for retail. Barcode scanning, COGS, etc.
Square for restaurants.
Square invoices.
Square online store.
Loyalty, marketing, and gift cards.
Dashboards with real time data insights.
What they are really doing is bringing together developers as a user group, who offer these services via an innovation platform. A smaller and simpler version of the App Store. This is not an ecosystem by my definition. It is an innovation platform, upon which +30 apps have been built for sellers thus far.

There is a lot of competition in this space, especially from business software providers; payment terminal vendors; banks that do payment processing, payroll, and loans; and payroll processors.

Overall, this is not much of a platform. Most innovation platforms have thousands of services. This is more like a suite of services for sellers. But it’s not a bad start. And it is complementary to payment and credit.

Compare this to the two complementary marketplace platforms Ant has built.

Digital Finance Marketplace. Ant calls this InsureTech and InvestTech. They have added asset managers and mutual funds as a user group. And they have added insurance companies as another user group. They are connecting these user groups via a marketplace to both merchants and consumers. Both of these services are low frequency, which makes a stand-alone marketplace difficult to run. But both work well as complements to payment platform – and could be large revenues in the future.
Daily Services Marketplace. This is ele.me, which has lots of high frequency services like food delivery, hotel reservations, food reservations, train tickets, flights, massages and so on. This is actually a mix of high and low frequency services. And some are high margin and some are low margin. Some are differentiated and some commodities. Some have fragmented supply and some consolidated. But they do tend to get a lot of engagement and data. And are a nice complement to payments, credit and digital finance.
Overall, Ant has three platforms that are highly complementary. You can see my summary of their business in my article Ant Financial Is 3 Platform Business Models Combined.

When I look at Ant, I see a payment platform that gets them a network and viral growth. I see credit that offers a big near-term upside. I see daily services that gets lots of engagement and data. And digital finance that could create tremendous revenue long-term. And all three platforms help each other. They share data, users, technology and money. And they cross-sell and lower customer acquisition costs (CAC). Plus, they are well-positioned to bundle. It’s impressive.

It’s reasonable to assume that Square will copy Ant’s payment platform by expanding into credit. And they will launch a digital finance marketplace eventually. I think they will eventually focus on:

CreditTech
InvestTech
I am skeptical they can build out dramatically within merchant services (their “seller ecosystem”). It won’t be a large platform. And absent an ecommerce marketplace, they won’t make much on these transactions beyond subscription services. The real money on the seller side is in transactions and marketing. They are not positioned for this, yet.


Ant is strategically tied to ecommerce giant Alibaba. Square could do something similar.

Ultimately, the big money from sellers is in the transactions and marketing spend. Ant has its partnership with Alibaba, which makes its massive revenue in these areas. As the Alibaba CFO has said, their TAM is the income statement of their merchants. They are bulding out services for everything on the income statement of a merchant. But the biggest dollars are in transactions and marketing spend. And then logistics. And to a lesser degree payment and credit. The other services are small.

I think it is likely Square will focus on moving up to the larger dollars. It would not surprise me if they partner with an ecommerce company to access the transaction and marketing spend.


Stand-alone payment providers are in trouble.

Ecommerce companies, social media companies, gaming / entertainment companies and digital marketing companies all have a vested interest in lowering payment fees and getting more transactions happening. They view these 1-5% fees as a source of friction in their business. And not only do they want payments cheaper and more convenient, they are likely willing to subsidize payment fees to encourage usage.

All of that is bad news for stand-alone payment providers that depend on such fees.

For example, both WeChat and Alibaba charge low payment fees for B2C transactions (about 60bps). And C2C payments are free. Because they make most of their money in gaming, advertising and ecommerce. They want to encourage activity. I think Alibaba would offer payment at a loss just to continue growing their platforms. This is a particular problem for payment players in SE Asia, where Alibaba / Lazada has a long-term strategic interest.

Won’t Facebook / Whatsapp also do payment for free as soon as they get the chance? Won’t Apple Pay? How about Shopee / Garena now offering AirPay? Which of the major players wouldn’t do payment as a discount or free?

Overall, payment fees of 3-5% are outrageous. This is a commodity service and should be very cheap. Not unlike how messaging on WeChat and Whatsapp is now free. In most of the world, it’s only a matter of time. There is too much downward price pressure happening. We’ll see. But I would be very nervous as a pure-play payment provider.

For Ant, this is not a problem. However, Square still makes most of its money (about $3B) in transaction-based revenue. Their subscription and service revenue (which has a much higher gross profit) is at $1B. I am watching for growth in their GPV (gross payment volume) which has been fantastic. But I am also watching for payment to be a smaller portion of their operating margin. Those are the two numbers I pay the most attention to.

***

Overall, I like Square as a business. They have a great foothold in an attractive space. Their GP is solid (40%) and their GPV and revenue are growing fast. But they have some big strategic decisions coming up. I’m curious which direction they will go. I think Ant offers a lot of lessons for them in this.

Cheers, Jeff

.
.
.

โดยปกติแล้ว อาจารย์เจฟจะส่งบทความแบบนี้ให้ Subscribers ของ Jeff's Asia Tech Class ได้อ่านกัน ประมาณ 2-3 บทความต่อสัปดาห์ ถ้าใครสนใจก็เข้าไปสมัครได้ที่ https://jefftowson.com/ ครับ

สำหรับนักลงทุนแบบเราๆ บทความและเนื้อหาแบบนี้ เดือนละ $10 น่าจะคุ้มค่ามากๆ มีคนสมัครเยอะๆ อาจารย์จะได้ขยันๆเขียนอะไรให้เราอ่านบ่อยๆด้วย 5555
เป็น Article ที่ดีและ ได้point มากครับแต่อยากเสริมบางประเด็นที่ อจ Jeff ไม่ได้ discuss
1.Article ยังมองข้ามโอกาสที่การเชื่อมโยงของ 2 Ecosystem ของ Square
ยกตัวอย่างนะคับ ถ้าuser ไปที่ร้านอาหาร ที่มี POS ของ Sq และ user ก็มี cash app จะทำให้เกิดการทำธุรกรรมโดยตัดตัวกลางอื่นๆนอกระบบของ Square ได้เลย ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้เกิดการลดต้นทุน และลดค่าใช้จ่ายให้นอกระบบไปได้เยอะมาก และ เพิ่ม Margin ได้พอสมควร
2. Square ไม่ได้จำเป็นต้องไป Partner กับ E-commerce เพราะ Sq มี power ของทั้งระบบ online และ offine อยู่แล้วในตอนนี้ ซึ่งนี้คือเหตุผลที่ทำไม Sq ถึงได้ประโยนชน์ในช่วงที่มีการระบาดของCovid-19 ในเดือนมีนาคมหุ้น Sq ร่วงลงไปที่ 32 us เพราะตลาดคงจะมองว่า POS business จะได้รับผลกระทบเยอะ แต่เมื่อเวลาผ่านมา ก็ได้เห็นผลลัพท์แล้วว่า online payment สามารถมาcompensate รายได้ของ POS ที่ลดลงได้
3. Sq กำลังผลักดันให้ BTC เป็น alternative payment แทน Traditional payment network

Re: SQ - Square Inc : US

Posted: Tue Dec 22, 2020 11:23 am
by เล่าเท่าที่รู้
ในข้อ 1 ผมคิดว่าถึงเจฟจะไม่ได้บอกตรงๆ แต่การที่บอกว่า sq คือ payment platform ก็ถือว่าเปนไปตามที่พี่คอมเม้นไว้เลยครับ
ว่าเมื่อ seller ecosystem + cash app จะทำให้ตัดตัวกลางอย่าง visa master card ออกไป เหมือน ant ครับ

ข้อ 2 นี่ ผมก็ก้ำกึ่งๆเหมือนกัน จริงๆถ้าผนวกเข้ากับ e-commerce ก็ดี น่าจะไปได้ไกลกว่านี้ แต่ถ้าไม่รวมก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น

Re: SQ - Square Inc : US

Posted: Fri Dec 25, 2020 10:30 am
by mr.bullish
Square Inc (SQ) บริษัทแพลตฟอร์มชำระเงิน มีแผนจะเข้าซื้อ Tidal ผู้ให้บริการ Music Streaming เพื่อเป็นการจะกระจายธุรกิจให้หลากหลายมากขึ้น โดยตอนนี้บริษัทมีทั้งบริการ Cash Up, Square Seller และรวมถึงบริการซื้อขาย Cryptocurrency โดย Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ $212.76

Re: SQ - Square Inc : US

Posted: Sat Dec 26, 2020 9:05 pm
by เล่าเท่าที่รู้
ดีล Tidal ไปอ่านเนื้อในข่าวดีๆ เค้าบอกว่า คุยตั้งแต่ปี 2015 นะครับ ไม่ใช่ตอนนี้

Re: SQ - Square Inc : US

Posted: Sat Jan 02, 2021 5:42 pm
by JUPERJOE
phpBB [video]

Re: SQ - Square Inc : US

Posted: Sun Jan 10, 2021 11:01 am
by Sp_Park
เมื่อปีใหม่นี้ ผมไปเที่ยวNikko ที่ญี่ปุ่นมาครับ
ไปร้านขนมปังร้านนึง(THE STANDARD BAKERS เป็นร้าน local ในจังหวัด)
ตอนจ่ายเงินทางร้านเขาก็ใช้ตัวPOS ของSQ ด้วยครับ

Re: SQ - Square Inc : US

Posted: Sun Jan 17, 2021 6:03 am
by A27290
ระบบของ Tyro มีปัญหายังแก้ไม่ได้มาเป็นอาทิตย์แล้ว น่าจะเป็นโอกาสของ Square ในออสเตรเลีย

สำหรับเรื่องการเงินแล้ว ผิดพลาดไม่ได้จริงๆ

https://www.smh.com.au/business/small-b ... 56tj4.html

Re: SQ - Square Inc : US

Posted: Mon Mar 01, 2021 4:34 pm
by quinquin
Square ลงทุนในbitcoinต่อเนื่อง

https://www.theverge.com/2021/2/23/2229 ... tocurrency

Re: SQ - Square Inc : US

Posted: Tue Mar 02, 2021 8:27 am
by puksf
Square Financial Services Begins Banking Operations

https://squareup.com/us/en/press/square ... operations

Re: SQ - Square Inc : US

Posted: Sat Mar 13, 2021 9:58 pm
by offshore-engineer
ในช่วง 1-2 อาทิตย์ที่ผ่านมา Square มีข่าวประกาศ 2 ข่าวที่น่าสนใจ คือ ธนาคารของ Square เริ่มเปิดให้บริการแล้ว และ การเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ใน Tidal ที่เป็น music streaming ของ Jay-Z

เริ่มที่ข่าวแรก - ธนาคารของ Square

ธนาคารของ Square ในชื่อ Square Financial Sevices เริ่มเปิดให้บริการแล้ว หลังจากได้รับใบอนุญาตเมื่อปีที่แล้ว ใบอนุญาตที่ได้เป็น Industrial Banking

จุดประสงค์ของการมีธนาคารเป็นของตัวเองคือ การเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการการปล่อยเงินกู้ให้กับร้านค้าในเครือข่ายของ Square แต่ Square ยังคงนโยบายขายพอร์ตสินเชื่อนี้ให้กับสถาบันการเงินอื่น เพื่อจำกัดความเสี่ยงทางการเงิน

ผมคิดว่า การที่ Square มีธนาคารเป็นของตัวเองน่าจะเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันได้ กล่าวคือ ร้านค้าสามารถเลือกใช้ SFS เป็นธนาคารหลักในการทำธุรกรรมทางการค้า โดยไม่จำเป็นต้องใช้ธนาคารดั้งเดิมอย่างแต่ก่อน นั่นจะทำให้ Square สามารถลดค่าใช้จ่ายในการ clearing เงินระหว่างธนาคารได้ นอกจากนี้ Square ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินของร้านค้าได้มากขึ้น และในอนาคตยังสามารถให้บริการทางการเงินอย่างอื่นนอกเหนือจากการปล่อยกู้เพียงอย่างเดียว

การมีธนาคารเป็นของตัวเองทำให้ Ecosystem ของ Square ทางฝั่ง Seller แข็งแกร่งขึ้น

ข่าวที่ 2 - Tidal Acquisition

Square ประกาศเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของ Tidal ซึ่งเป็น music streaming ของ Jay-Z ด้วยมูลค่า $297 ล้าน

ดูเผินๆ เหมือนดีลนี้ไม่ค่อยมีความเกี่ยงข้องกับธุรกิจหลักที่ Square ทำอยู่เลย (Seller Ecosystem และ Cash App) แต่อาจมี potential ในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

จริงๆแล้ว กลยุทธ์หนึ่งที่ Square ใช้ในการเพิ่มผู้ใช้ Cash App คือการร่วมมือกับศิลปิน hip hop อย่าง Snoop Dog ให้เงินฟรีๆกับแฟนเพลงผ่าน Cash App ซึ่งวิธนี้มีต้นทุนในการ acquire ลูกค้าค่อนข้างต่ำ นี่เป็นเหตุผลนึงที่ทำให้ Cash App มีฐานผู้ใช้ที่แข็งแกร่งในแถบ South และ Midwest ของอเมริกา

ผมคิดว่าในอนาคต Square คงมีแผนที่จะดึงกลุ่มแฟนเพลงใน Tidal มาเข้าสู่ Cash App Ecosystem ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้น หรือ Bitcoin หรืออาจจะใช้ Boost ซึ่งเป็น loyalty reward program มาดึงดูดก็เป็นได้

นั่นคือดีลนี้น่าจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ Cash App Ecosystem

กล่าวโดยสรุป ข่าวที่ประกาศเมื่อเร็วๆนี้ทั้ง 2 ข่าวน่าจะทำให้ Ecosystem ทั้งสองของ Square แข็งแกร่งขึ้นครับ

Ref: Square Bank and Tidal Deal (https://www.blockdit.com/posts/604b0c83c4232632c8460bb8)

Re: SQ - Square Inc : US

Posted: Fri May 07, 2021 7:13 pm
by quinquin
https://s27.q4cdn.com/311240100/files/d ... Letter.pdf

Q1 2021

รายได้โตก้าวกระโดดมากๆcash appโต3หลักเลย

ปล. รอบนี้เข้าไม่มีรายงานcash app MAUรึเปล่านะครับ ???

Re: SQ - Square Inc : US

Posted: Sat May 15, 2021 12:14 pm
by pookii
phpBB [video]

Re: SQ - Square Inc : US

Posted: Mon May 17, 2021 11:19 pm
by ผู้ถัวหุ้นใหญ่
รบกวนสอบถาม การลงทุนในบิทคอยของ square นี่คือเขาลงเพื่อซื้อเก็บไว้เฉยๆหรอครับ
เขามองยังไงถึงซื้อหรอครับ
ถ้าราคาลงจากต้นทุน โดนบันทึกเป็น impermanent loss ใช่ไหมครับ
ขอบคุณครับ

Re: SQ - Square Inc : US

Posted: Fri Jun 11, 2021 6:13 am
by A27290
ผมคิดว่า การซื้อ Bitcoin ของ Square เป็นการลงทุนระยะยาวมากกว่าการเก็งกำไรสั้นๆ

Jack Dorsey มีความเชื่อใน Bitcoin มากๆ และความเชื่อนั้นก็ส่งต่อมายัง Square ทำให้ Square ต้องมี Skin in the game of bitcoin

ในทางบัญชีของ Square, bitcoin จัดเป็น indefinite live intangible asset ทำให้บันทึกมูลค่าในราคาทุนที่หักการลดค่าจากราคาทุนแล้ว (carrying value) แต่จะไม่มีการบันทึกมูลค่าเพิ่มหาก fair value สูงกว่า carrying value