TMC

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นต่างๆ All for one, one for all
(ข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้งเว็บ จนถึง 30 กันยายน 2555 ห้องนี้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถ post ได้)
Post Reply
User avatar
ปรัชญา
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 18252
Joined: Fri Mar 14, 2003 10:37 pm

TMC

Posts by ปรัชญา » Sat Jul 21, 2012 2:13 pm

TMC บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
เว็บไซด์บริษัท http://www.tmc.co.th/
Image

Image

Image

บนเนื้อที่กว่า 10 ไร่ ในอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
พร้อมทุนจดทะเบียนกว่า 200 ล้านบาท

บริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ได้แบ่งสัดส่วนการทำงานออกเป็นหลายแผนก
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน สำหรับพนักงานกว่า 500 คน
ปัจจุบัน บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการผลิตเครื่อง
เพรสระบบไฮโดรลิค ของประเทศไทย โดยมีมากกว่า 10 ชนิด ตั้งแต่เครื่องเพรส
ระบบไฮโดรลิคที่มีแรงกดอัดตั้งแต่ขนาด 1 กิโลกรัมขึ้นไปจนถึงเครื่องเพรส
ระบบไฮโดรลิคที่มีแรงกดอัดถึงขนาด 3000 ตันเป็นต้น โดยนำลักษณะการออกแบบ
โครงสร้างเครื่องจักรของเยอรมันนี มาใช้เป็นต้นแบบในการผลิตโครงสร้างเครื่องจักร
ของเรา รวมถึงเทคโนโลยี และเครื่องจักรที่นำมาผลิตชิ้นส่วน และอุปกรณ์ต่างๆ
ของบริษัทล้วนแต่เป็นเครื่องจักรที่มีความละเอียด แม่นยำ และมีความเที่ยงตรงสูง
อีกทั้งได้มีการส่งบุคคลากรไปเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีจากประเทศ
เยอรมันนีอยู่เป็นประจำ ด้วยประสบการณ์ทางด้านไฮดรอลิคกว่า 40 ปี ของบริษัท
เป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงความชำนาญ และความรอบรู้ในวิทยาการทางด้านนี้เป็นอย่างดี


User avatar
ปรัชญา
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 18252
Joined: Fri Mar 14, 2003 10:37 pm

Re: TMC

Posts by ปรัชญา » Sat Jul 21, 2012 2:13 pm

ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต.
โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต. ขอเสนอขาย 90 ล้านหุ้น ก่อนเข้าตลาด mai

นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ก่อนที่จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ต่อไป

ทั้งนี้ บมจ.ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปจำนวน 90 ล้านหุ้น ซึ่งเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปลงทุนสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่ รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น

ด้านนายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรไฮดรอลิคโดยเฉพาะเครื่องเพรสไฮดรอลิคขนาดใหญ่ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรระบบไฮดรอลิค เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งเครนระบบไฮดรอลิคและเครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิคเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไปและศูนย์บริการรถยนต์จักรยานยนต์ รวมทั้งจัดหาและจัดจำหน่าย เครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิคบางประเภท ภายใต้ตราสินค้า “TMC” โดยปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้นำในการผลิตเครื่องจักรระบบไฮดรอลิคของประเทศไทย โดยมีประเภทของเครื่องจักรมากกว่า 18 ชนิด และบริษัทฯ สามารถผลิตเครื่องเพรสระบบไฮดรอลิคที่มีแรงกดอัดได้ถึงขนาด 3,500 ตัน

สำหรับสินค้าและบริการของบริษัทฯ ประกอบด้วย เครื่องเพรสระบบไฮดรอลิค ขนาดแรงอัดตั้งแต่ 1 ถึง 3,500 ตัน เครนระบบไฮดรอลิค ทั้งชนิดติดตั้งบนรถยนต์และติดตั้งในโรงงาน เครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิค เพื่อใช้ในการยกและย้ายสิ่งของ รวมถึงบริการซ่อมแซมดูแลรักษาเครื่องจักร ไฮดรอลิคและรับแปรรูปโลหะ เช่น ปาดผิวหน้า เจาะรู และกัดร่อง เป็นต้น โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ในปัจจุบันมีทั้งในส่วนภาครัฐบาลและเอกชน รวมถึงมีการจำหน่ายไปยังต่างประเทศอีกกว่า 15 ประเทศ

"ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้นำในธุรกิจด้านการผลิตเครื่องจักรระบบไฮดรอลิคในประเทศไทย เนื่องมาจากความสามารถในการออกแบบและผลิตเครื่องจักรไฮดรอลิคคุณภาพสูงที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะรักษาความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาความสามารถในการออกแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการผลิต ซึ่งบริษัทฯ มีความได้เปรียบ เนื่องจากมีเครื่องจักรทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ จึงสามารถควบคุมคุณภาพและเวลาในการผลิตได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น"นายสุรเชษฐ์กล่าว

http://bit.ly/Ozb2Xb

เว็บไซด์บริษัท http://www.tmc.co.th/


Image

นายทวีมิตร กมลมงคลสุข (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร, นายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ บมจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม, นายวรชาติ ทวยเจริญ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และนายพินิตย์ โล่ห์จินดารัตน์ (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ร่วมลงนามแต่งตั้งให้บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการนำ บมจ.ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ที่มา: มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์
http://www.bsnnews.com/news/index.php?NewsID=20320


User avatar
ปรัชญา
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 18252
Joined: Fri Mar 14, 2003 10:37 pm

Re: TMC

Posts by ปรัชญา » Sat Jul 21, 2012 2:16 pm

ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม เดินหน้าเข้าตลาด mai ตั้ง ‘ฟินเน็กซ์’ ที่ปรึกษา ยื่นไฟลิ่งเดือน ก.ค.นี้

Image
กรุงเทพฯ--11 ก.ค.--มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์
บมจ.ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม พร้อมเดินหน้าเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แต่งตั้ง “บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่” เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ก่อนยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต.ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เผยธุรกิจเป็นผู้ผลิตเครื่องเพรสไฮดรอลิครายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มั่นใจอนาคตธุรกิจเติบโต ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์

นายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรไฮดรอลิคโดยเฉพาะเครื่องเพรสไฮดรอลิคขนาดใหญ่ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยได้แต่งตั้งบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และจะยื่นแบบแสดง รายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอ ขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในเดือนกรกฎาคมนี้

สำหรับ บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย เครื่องเพรสไฮดรอลิค ซึ่งสามารถนำไปผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้โลหะต่างๆ โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ระดับโลกอย่างโตโยต้า, นิสสัน, ฮอนด้า, มาสด้า, มิตซูบิชิ มอเตอร์ส และฟอร์ด รวมทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่ และ ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าจดทะเบียนระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อขยายกำลังการผลิตรองรับการขยายตัวของตลาดรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และการขยายธุรกิจ ด้านส่งออกของบริษัทฯ

“กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมหลักที่ใช้เครื่องเพรสไฮดรอลิคขนาดใหญ่ เพื่อนำไปใช้ในในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ทำให้บริษัทฯ เชื่อว่าจากปัจจัยบวก ของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดไว้ จะส่งผลดีต่อความต้องการใช้เครื่องจักรระบบ ไฮดรอลิคที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย โดยเฉพาะหากพิจารณาฐานลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของบริษัทฯ ทั้งค่ายโตโยต้า ฮอนด้า อีซูซุ ต่างก็มียอดคำสั่งซื้อรถยนต์ จากลูกค้าเป็นจำนวนมาก ทำให้ค่ายรถแต่ละแห่งต่างต้องเร่งเดินเครื่องสายการผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ไฮดรอลิคมาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มเติม ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี” นายสุรเชษฐ์กล่าว

ด้านนายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะ ที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างเดินหน้าเตรียมความพร้อมให้ บมจ.ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยตั้งเป้ายื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อประชาชนครั้งแรก ภายในเดือนกรกฎาคมปี 2555 และเชื่อว่า ด้วยศักยภาพและโอกาสการเติบโตของ ที.เอ็ม.ซีฯ จะทำให้หุ้นของบริษัทฯ เป็นที่สนใจของนักลงทุน

“ภาพรวมของความต้องการเครื่องจักรระบบไฮดรอลิคยังมีทิศทางการเติบโตที่ดี เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยยังมีอัตราการขยายตัวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้อุตสาหกรรมยังมีการลงทุนขยายธุรกิจต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็ยังได้รับความไว้วางใจจากอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ที่ต้องการใช้งานเครื่องเพรส ไฮดรอลิคขนาดใหญ่ไปใช้ในการผลิตสินค้า เพื่อรองรับการขยายการผลิตตามอุปสงค์ ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งบริษัทได้ส่งเครื่องเพรสไฮดรอลิคไปจำหน่ายยังต่างประเทศอีกกว่า 15 ประเทศ ทั้งหมดนี้จะส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และจะทำให้หุ้นของบริษัทฯ เป็นที่สนใจของนักลงทุนอย่างแน่นอน” นายวรชาติกล่าว

http://www.newswit.com/fin/2012-07-11/4 ... ca1e65a1d/


User avatar
ปรัชญา
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 18252
Joined: Fri Mar 14, 2003 10:37 pm

Re: TMC

Posts by ปรัชญา » Sat Jul 21, 2012 2:27 pm

ประวัติบริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

Image

2525 เริ่มก่อตั้ง บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
2526 ส่งออกสินค้า ฟอร์เครนและแฮนด์พาเลททรัค ไปออสเตรเลีย
2528 ได้รับรางวัล “ผู้ผลิตและโรงงานยอดเยี่ยม” จากกระทรวงอุตสาหกรรม
2530 ได้รับรางวัล “สินค้าคุณภาพไทยทำ” จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2531 พัฒนาสินค้าไฮดรอลิค ด้วยกู้เงิน 5,000,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2534 ลงทุนเครื่อง two-column Plano-Milling Machine “ WALDRICH SEIGEN ” จากประเทศเยอรมันนี
2535 ลงทุนเครื่อง CNC Lathe Machines “MORI SEIKI” ( SL20 and SL25 ) จากประเทศญี่ปุ่น
2536 ลงทุนเครื่อง CNC Machining Center “ HASS ” ( VF-4 )
2537 ลงทุน เครื่องเชื่อมอัตโนมัติ Welding Robot “ Panasonic ” จากประเทศญี่ปุ่น
2538 ขยายพื้นที่โรงงานขนาด 800 ตารางเมตร์ เพื่อรองรับงานบริการหลังการขาย
2539 ร่วมลงนามความร่วมมือกับ KAWASAKI HYDROMECHANIC CORP โดยร่วมมือกันในด้านการขยายตลาด
ข้อมูลด้านการออกแบบ เทคโนโลยีในการผลิต และการควบคุมคุณภาพของเครื่องเพรส

2540 ลงนามสัญญาซัพพลาย เพื่อจำหน่ายเครื่องเพรสให้กับ “SANKI SEIKO CO.,LTD” ประเทศญี่ปุ่น
2541 ออกแบบและผลิตเครื่องยกระบบไฮดรอลิค (X-LIFT) ขนาดหน้าโต๊ะ 8 x 12 ม. ให้กับบริษัท CENCO เพื่อใช้ใน
การซ่อมบำรุงเครื่องบินเจท โบอิ้ง777 ที่สนามบินดอนเมือง

2542 ก่อตั้งโชว์รูม เพื่อเป็นศูนย์กลางในการโชว์สินค้าและการบริการ สาขาชลบุรี
2543 ก่อตั้งโชว์รูม เพื่อเป็นศูนย์กลางในการโชว์สินค้าและการบริการ สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2544 ลงทุนเครื่อง CNC Machine Center “HASS” (VF-OC)
2545 ลงทุนเครื่อง two column CNC Plano-Milling Machine “OKUMA” Model MCV-B 25x40 จากประเทศญี่ปุ่น
2546 ลงทุนเครื่อง CNC Horizontal milling machine “MAKINO” Model H1210
ลงทุนเครื่อง CNC Horizontal milling machine “ KURAKI ” Model Fanuc Series 15-M
ลงทุนเครื่อง CNC Vertical milling machine “ OKUMA ” Model MCV-B
ลงทุนเครื่อง CNC Lathe machine “ MASAK ” Model Mazatrol Com T-2

2547 ลงทุนเครื่อง CNC Horinzontal milling machine “ TOYODA ” Model FHN size : 60 T 60 X 60cm
ลงทุนเครื่อง CNC Horinzontal milling machine “ TOYODA ” Model FHN size : 80 T 80 X 80cm
ลงทุนเครื่อง CNC Horinzontal milling machine “ HEYLIGEN ” Model STUD size : 2700 X 2700 cm X:Y = 4 X 2 m.

2548 เริ่มดำเนินการบริษัท ที.เอ็ม.ซี.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เพื่อขยายกำลังการผลิตสินค้าเครนไฮดรอลิคและอุปกรณ์ขนย้าย
ระบบไฮดรอลิค บนเนื้อที่ 9,600 ตารางเมตร

2549 รับรางวัล “เทคโนโลยี ยอดเยี่ยม” สาขาเครื่องจักรกลการผลิต จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลงทุนเครื่อง FLOOR BORING “DROOP & REIN” จากประเทศเกาหลี

2550 ได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 จากสถาบัน UKAS (UK) และ NAC (Thailand) โดย SGS (Thailand)
เป็นผู้ให้การรับรอง
รับเกียรติบัตรจาก TOYOTA ในการร่วมความสำเร็จในการก่อสร้าง TOYOTA บ้านโพธิ์

2551 ลงทุนเครื่อง CNC BORING “TOSHIBA SHIBARU” Model BP-13B
ได้รับใบรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 จากสถาบัน UKAS (UK) โดยบริษัท SGS (Thailand)
เป็นผู้ให้การรับรอง

2552 ย้ายกำลังการผลิตอะไหล่และแมทชีน ไปยังบริษัท ที.เอ็ม.ซี.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2553 เดือนกรกฎาคม บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 40 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 50 ล้านบาท เป็น 90 ล้านบาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
เดือนธันวาคมควบกิจการระหว่าง บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท ที.เอ็ม.ซี.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็น
บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด รวมทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท

2554 เดือนมกราคม บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 80 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 120 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
เดือนกุมภาพันธ์ บริษัทซื้อหุ้น บริษัท เมทัล แฟบริเคชั่น จำกัด จากผู้มีอำนาจควบคุมกลุ่มเดียวกันสัดส่วนร้อยละ 99.99 เพื่อ
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ประกอบธุรกิจเชื่อมและขึ้นรูปชิ้นส่วนเครื่องจักร
เดือนมีนาคม แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น
200,000,000 บาท และดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท
เดือนมิถุนายนที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน 90 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน
200 ล้านบาท เป็น 290 ล้านบาท โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 85 ล้านหุ้นสำหรับการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ
จำนวน 5 ล้านหุ้น สำหรับเสนอขายต่อพนักงานของบริษัท


User avatar
financeseed
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1304
Joined: Sun Oct 17, 2010 11:05 pm

Re: TMC

Posts by financeseed » Thu Sep 06, 2012 4:37 pm

นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ก่อนที่จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ต่อไป

ทั้งนี้ บมจ.ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ซึ่งเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ จะนำไปลงทุนสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่ รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น

นายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรระบบไฮดรอลิค เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งเครนระบบไฮดรอลิคและเครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิคเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไปและศูนย์บริการรถยนต์ จักรยานยนต์ รวมทั้งจัดหาและจัดจำหน่าย เครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิคบางประเภท ภายใต้แบรนด์ “TMC” ปัจจุบัน บริษัทเป็นผู้นำในการผลิตเครื่องจักรระบบไฮดรอลิคของไทย โดยมีประเภทของเครื่องจักรมากกว่า 18 ชนิด และบริษัทสามารถผลิตเครื่องเพรสระบบไฮดรอลิคที่มีแรงกดอัดได้ถึงขนาด 3,500 ตัน

สำหรับสินค้าและบริการของบริษัท ประกอบด้วย เครื่องเพรสระบบไฮดรอลิค ขนาดแรงอัดตั้งแต่ 1-3,500 ตัน เครนระบบไฮดรอลิค ทั้งชนิดติดตั้งบนรถยนต์และติดตั้งในโรงงาน เครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิค เพื่อใช้ในการยกและย้ายสิ่งของ รวมถึงบริการซ่อมแซมดูแลรักษาเครื่องจักรไฮดรอลิคและรับแปรรูปโลหะ เช่น ปาดผิวหน้า เจาะรู และกัดร่อง เป็นต้น โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัทในปัจจุบันมีทั้งในส่วนภาครัฐบาลและเอกชน รวมถึงมีการจำหน่ายไปยังต่างประเทศอีกกว่า 15 ประเทศ

มองวิกฤต หาโอกาส
http://link-seed.blogspot.com/

User avatar
ปรัชญา
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 18252
Joined: Fri Mar 14, 2003 10:37 pm

Re: TMC

Posts by ปรัชญา » Sun Sep 16, 2012 9:54 pm

ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม"คาดขายหุ้น IPO จำนวน 90 ล้านหุ้น ในไตรมาส 4/55

กรุงเทพฯ--16 ก.ย.--รอยเตอร์


บมจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม หรือ TMC ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักร

ระบบไฮดรอลิค เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เตรียมเสนอขายหุ้น

ให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรก(IPO) จำนวน 90 ล้านหุ้น ในไตรมาส 4/55 นี้

นายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข กรรมการผู้จัดการ TMC กล่าวในเอกสารเผยแพร่

ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็น 290 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้น

สามัญใหม่ จำนวน 90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็น 31.03% ของ

ทุนจดทะเบียนนที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด เพื่อเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้

โดยแบ่งการจัดสรรหุ้น เป็นเสนอขายต่อประชาชน จำนวน 85 ล้านหุ้น และ

เสนอขายต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัท จำนวน 5 ล้านหุ้น สำหรับเงินที่ได้จากการ

ขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ จะนำไปขยายโรงงานแห่งที่ 3 รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนและ

ชำระคืนเงินกู้

เขา กล่าวว่า ปัจจุบันโรงงานทั้ง 2 แห่งของ TMC ผลิตเต็ม 100%

ซึ่งไม่เพียงพอกับคำสั่งซื้อที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของอุตสาหกรรม

ยานยนต์ที่เป็นรายได้หลักกว่า 50% ซึ่งมีออร์เดอร์เข้ามามาก ตามยอดขายรถยนต์ที่

ขยายตัว

โดยบริษัทสามารถผลิตเครื่องเพรสระบบไฮดรอลิค ที่สามารถสร้างแรงกด

ได้ถึง 3,500 ตัน และเป็นผู้ผลิตเครนแบบพับ ซึ่งลูกค้าหลักของบริษัท ได้แก่โรงประกอบ

รถยนต์ ของค่ายรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ เช่น โตโยต้า ฮอนด้า และนิสสัน รวมถึงผู้ผลิตชิ้นส่วน

อุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บล.ฟินันเซีย ไซรัสFSS

ในฐานะแกนนำการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นของ TMC คาดว่าจะเปิด

จองซื้อหุ้น IPO รวมถึงเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายใน

ไตรมาสที่ 4 ของปีนี้

ทั้งนี้การระดมทุน เพื่อไปก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 3 จะทำให้กำลังการผลิตของ

บริษัทเพิ่มขึ้นประมาณ 60% จากกำลังการผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาส

เติบโตได้อีกในอนาคต ดังนั้นเชื่อว่าหุ้น TMC จะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุน

ด้านนายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด

ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน TMC กล่าวว่า TMC มีแนวโน้มการเติบโตตามทิศทางของ

อุตสาหกรรมยานยนต์ และมีการเติบโตของรายได้และกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปี

ที่ผ่านมา

โดยในปี 52 มีรายได้รวม 367.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 474.45 ล้านบาทในปี 53

และ 675.24 ล้านบาทในปี 54 ขณะที่งวดครึ่งแรกของปี 55 มีรายได้รวม 437.06 ล้านบาท

ส่วนกำไรสุทธิในปี 52 อยู่ที่ 11.89 ล้านบาท, ปี 53 อยู่ที่ 11.35 ล้านบาท และปี 54 ที่

32.42 ล้านบาท ขณะที่งวดครึ่งแรกของปี 55 มีกำไรสุทธิ 59.09 ล้านบาท--จบ-


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 35889
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: TMC

Posts by pakapong_u » Mon Sep 17, 2012 4:46 am

TMCขายไอพีโอล้านหุ้นQตั้งฟินันเซียฯเป็นอันเดอร์ไรท์
Source - ข่าวหุ้น (Th)

Monday, September 17, 2012 04:07
7542 XTHAI XECON XFINSEC ZSTOCK V%PAPERL P%KHD

กรุงเทพฯ--17 ก.ย.--ข่าวหุ้น

TMCขายไอพีโอล้านหุ้นQตั้งฟินันเซียฯเป็นอันเดอร์ไรท์
"ทีเอ็มซี อุตสาหกรรม" ประกาศแต่งตั้งบลฟินันเซีย ไซรัส เป็นแกนนำอันเดอร์ไรท์ เตรียมขายไอพีโอ ล้านหุ้น ในไตรมาส ปีนี้ นำเงินขยายโรงงาน รองรับออเดอร์ที่ทะลักล้นมือ ด้านที่ปรึกษาทางการเงินการันตีนักลงทุนไม่ผิดหวัง
นายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอ็มซี อุตสาหกรรม จำกัด มหาชนTMC ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรระบบไฮดรอลิค เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เปิดเผยว่า ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด มหาชนFSS เป็นผู้จัดการ การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก IPO) ของ TMC
โดยบริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก ล้านบาท เป็น ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ พาร์หุ้นละ บาท คิดเป็น ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ แบ่งเป็นการเสนอขายต่อประชาชนจำนวน ล้านหุ้น และเสนอขายต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจำนวน ล้านหุ้น โดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะนำไปขยายโรงงานแห่งที่ รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระคืนเงินกู้ยืมปัจจุบันโรงงานทั้ง แห่งผลิตเต็ม ซึ่งไม่เพียงพอกับคำสั่งซื้อที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นรายได้หลักกว่า 0% ซึ่งมีออเดอร์เข้ามาเป็นจำนวนมาก ตามยอดขายรถยนต์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว รวมถึงการออกโมเดลใหม่ๆ ของรถยนต์ค่ายต่างๆนายสุรเชษฐ์ กล่าว
ทั้งนี้ TMC เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรระบบไฮดรอลิค เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งเครนระบบไฮดรอลิค และเครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิค เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไปและศูนย์บริการรถยนต์ จักรยานยนต์ รวมทั้งจัดหาและจัดจำหน่ายเครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิคบางประเภท ภายใต้ตราสินค้า TMC" โดยบริษัทฯสามารถผลิตเครื่องเพรสระบบไฮดรอลิคที่สามารถสร้างแรงกดได้ถึง ตัน ได้เพียงรายเดียวในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตเครนแบบพับได้เป็นรายเดียวในประเทศไทย ซึ่งลูกค้าหลักๆ ของบริษัท ได้แก่ โรงงานประกอบรถยนต์ของค่ายรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ เช่น โตโยต้า ฮอนด้า และนิสสัน รวมถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ
นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า TMC เป็นบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มการเติบโตตามทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ยังคงสดใสตามยอดการผลิตรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น จนทำให้ผู้ประกอบยานยนต์ ผู้ผลิตแม่พิมพ์ และผู้ผลิตชิ้นส่วน เพื่อป้อนให้กับค่ายผู้ประกอบยานยนต์ชั้นนำต้องสั่งเครื่องเพรสระบบไฮดรอลิคเพิ่ม เพื่อขยายกำลังการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันการออกโมเดลรถยนต์ใหม่ของค่ายรถยนต์ ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องมีการสั่งเครื่องจักรใหม่ เพื่อรองรับการประกอบรถยนต์รุ่นใหม่ด้วย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยบวกสำหรับ TMC
ด้านผลการดำเนินงานของ TMC มีการเติบโตของรายได้และกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่องในช่วง ปีที่ผ่านมา โดยในปี บริษัทมีรายได้รวม ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นล้านบาท ในปี และ ล้านบาท ในปี ขณะที่งวดครึ่งแรกของปี มีรายได้รวม ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิในปี อยู่ที่ ล้านบาท ปี อยู่ที่ ล้านบาท และปี มีกำไรสุทธิ ล้านบาท ขณะที่งวดครึ่งแรกของปี มีกำไรสุทธิ ล้านบาท
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ในฐานะแกนนำการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TMC ในครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเปิดจองซื้อหุ้น IPO รวมถึงเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ mai) ได้ภายในไตรมาสที่ ของปีนี้ การที่บริษัทฯ เข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้ จะนำเงินส่วนใหญ่ไปก่อสร้างโรงงานแห่งที่ ซึ่งจะทำให้กำลังการผลิตของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นประมาณ จากกำลังการผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบันอันจะส่งผลทำให้บริษัทฯ มีโอกาสเติบโตได้อีกในอนาคต นอกจากนี้ ยังช่วยเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ อีกด้วย โดยตนเชื่อว่าหุ้น TMC จะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุน และเป็นทางเลือกที่มีคุณภาพอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักลงทุน--จบ--


nongnoykung
Verified User
Posts: 402
Joined: Mon Oct 17, 2011 4:02 pm

Re: TMC

Posts by nongnoykung » Mon Sep 17, 2012 8:09 am

ทันหุ้น 17/09/2012
TMCจ่อขายไอพีโอ90ล.หุ้น ตั้งบล.ฟินัยเซียเป็นแกนนำ
บมจ.ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม ตั้ง บล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นแกนนำอันเดอร์ไรต์ เตรียมขายไอพีโอ 90 ล้านหุ้น ในไตรมาส 4 ปีนี้ นำเงินขยายโรงงาน รองรับออเดอร์ที่ทะลักล้นมือ ด้าน "ฟินแน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่" ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ระบุนักลงทุนไม่ผิดหวังแน่นอน เหตุเป็นบริษัทที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง

VI ค่อยๆไป โปรดท่องให้ขึ้นใจ

pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 35889
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: TMC

Posts by pakapong_u » Fri Sep 21, 2012 4:23 am

IPO Focus:"ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม"เล็งขายหุ้น IPO ราวปลายต.ค.หรือต้น พ.ย.
Source - รอยเตอร์ ข่าวภายในประเทศ (Th)

Thursday, September 20, 2012 14:55
49691 NRTL449691 XTHAI XFINMKT XLOCAL XECON ZFIN XAUTO XFID321 RTH STX TH ECI FIN AUT LTH RTRS RTRS V%WIREI P%RTN

โดย วิรัช บูรณกนกธนสาร

กรุงเทพฯ--20 ก.ย.--รอยเตอร์

บมจ.ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรระบบไฮดรอลิค เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า คาดจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ประชาชน ทั่วไปครั้งแรก(IPO) ราวปลายเดือน ต.ค.หรือต้น พ.ย.นี้ ขณะที่ราคาหุ้น จะมีส่วนลดให้กับ นักลงทุน
ผู้บริหาร เผยจะนำเงินจากการระดมทุนไปสร้างโรงงานใหม่แห่งที่ 3 เพื่อเพิ่ม กำลังการผลิต รวมถึงจะนำไปชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และที่เหลือเป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมองการระดมทุนรอบนี้ สามารถรองรับการขยายงานภายในระยะเวลา 5 ปี
"ก.ล.ต.มา visit เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้รอนับหนึ่ง...ตาม schedule แล้ว คงจะขายหุ้นได้ประมาณปลายตุลาฯ หรือต้นพฤศจิกาฯ"นายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข กรรมการผู้จัดการ ของ ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม กล่าวกับ"รอยเตอร์"
บริษัทจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือ คิดเป็น 31.03% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว โดยจะเสนอขายต่อประชาชน 85 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัท 5 ล้านหุ้น
โดยหุ้นจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(mai) มีบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ขณะที่บล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นแกนนำ ในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
นายสุรเชษฐ์ กล่าวว่า ภายในต้นเดือน ต.ค.บริษัทจะนำเสนอข้อมูล(โรดโชว์) ในต่างจังหวัด เพื่อให้นักลงทุนได้รู้จักธุรกิจของบริษัท ก่อนที่จะนำหุ้นเข้าซื้อขาย ในตลาด mai ภายในเดือน พ.ย.นี้
สำหรับราคาหุ้น IPO เขาคาดว่า จะมีส่วนลดให้กับนักลงทุนที่จองซื้อ แต่จะเป็น ระดับใด ต้องหารือกับบล.ฟินันเซีย ไซรัส ก่อน
เขากล่าวว่า หุ้นในส่วนที่จัดสรรให้กับผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทนั้น จะเสนอขายในราคาต่ำกว่าราคา IPO ไม่เกิน 20% เพื่อเป็นการตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน ที่ร่วมงานกันมา และทำให้บริษัทเติบโตจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม หุ้นในส่วนนี้ จะไม่สามารถขายได้เป็นเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่หุ้นเริ่มเข้าซื้อขาย
สำหรับเงินจากการระดมทุน ส่วนหนึ่งจะใช้สร้างโรงงานแห่งที่ 3 เพื่อเพิ่ม กำลังการผลิตอีก 60% โดยเฟสแรกจะเริ่มก่อสร้างในไตรมาส 1/56 และเฟส 2 จะเริ่มใน ไตรมาส 3/56 ใช้เงินลงทุนก่อสร้างประมาณ 255 ล้านบาท ซึ่งจะมาจากขายหุ้น IPO และ การกู้ยืมสถาบันการเงิน
ปัจจุบัน บริษัทมีโรงงาน 2 แห่ง คือโรงงานแห่งที่ 1 ดำเนินการผลิตเครื่องจักร ระบบไฮดรอลิค และโรงงานแห่งที่ 2 ดำเนินการผลิตเครน และเครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิค ซึ่งโรงงานทั้ง 2 แห่งมีพื้นที่ใช้สอยจำกัด และได้มีการขยายสายการผลิตจนเต็มพื้นที่แล้ว
เขากล่าวอีกว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนอีกส่วน จะนำไปชำระเงินกู้ และที่เหลือจะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
เขากล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุน อยู่ที่ประมาณ 1.4 เท่า แต่ ภายหลังการขายหุ้น IPO เมื่อนำเงินไปชำระคืนเงินกู้บางส่วนแล้ว ก็จะลดเหลือประมาณ 0.99 เท่า
เขา กล่าวว่า การระดมทุนดังกล่าว จะสามารถรองรับการขยายงานของบริษัท ได้ในระยะเวลาประมาณ 5 ปี อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับว่า จะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ ในช่วงที่เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในปี 58
นายสุรเชษฐ์ กล่าวอีกว่า สาเหตุที่นำบริษัทเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากธุรกิจมีการเติบโตอย่างมาก จึงจำเป็นต้องระดมทุนจากตลาดทุนเพื่อนำไปขยายธุรกิจ ขณะที่ครอบครัวกมลมงคลสุข ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ สัดส่วนการถือหุ้นจะลดเหลือ 57.55% จากเดิมถืออยู่ 83.45% แต่ก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และบริหารเหมือนเดิม

**ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โตราว 30%

นายสุรเชษฐ์ กล่าวว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้ปีนี้จะเติบโตจากปีก่อนประมาณ 30% โดยในปี 52-54 ที่ผ่านมา บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในระดับประมาณ 30-40% ขณะที่กำไรสุทธิในปีนี้ จะเติบโตจากปีก่อนมาก เพราะครึ่งปีแรกก็มากกว่าทั้งปีก่อนแล้ว
ในปี 54 บริษัทมีรายได้รวม 675.24 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 32.42 ล้านบาท ขณะที่ 6 เดือนแรกของปี 55 มีรายได้รวม 407.06 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 59.09 ล้านบาท
เขากล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมี 4 กลุ่มหลัก แบ่งเป็น กลุ่มเครื่องเพรสระบบ ไฮดรอลิค ซึ่งสร้างรายได้หลัก สัดส่วน 54.56% รองลงมา ได้แก่ กลุ่มเครนระบบไฮดรอลิค, กลุ่มเครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิค และกลุ่มบริการแปรรูปโลหะและซ่อมแซมเครื่องจักร
ทั้งนี้ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมปลายปีก่อน ทำให้กลุ่มบริการแปรรูปโลหะ และซ่อมแซมเครื่องจักร มีการเติบโตมากขึ้น เพราะลูกค้าเครื่องจักรได้รับความเสียหาย จึงให้บริษัทช่วยซ่อมแซม
สำหรับกลุ่มลูกค้าของบริษัทในช่วง 6 เดือนแรก เป็นลูกค้าในประเทศ คิดเป็น 85.42% ของรายได้รวม ขณะที่ลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นลูกค้าที่บริษัทส่งออกโดยตรง และจำหน่ายผ่านเทรดเดอร์ ไปยังกว่า 15 ประเทศ จะมีสัดส่วนรายได้ในลูกค้าส่วนนี้ 14.58% ของรายได้รวม--จบ--

(โดย วิรัช บูรณกนกธนสาร รายงานและเรียบเรียง--วพ--)
((wirat.buranakanokthanasan@thomsonreuters.com;โทร.0-2648-9756;
ReutersMessaging:wirat.buranakanokthanasan.thomsonreuters.com@
reuters.net))
Copyright 2012 Reuters.


pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 35889
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: TMC

Posts by pakapong_u » Thu Sep 27, 2012 4:09 pm

ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรมคาดขายหุ้น IPO-เข้าตลาด mai ใน Q4/55


ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555 13:43:52 น.
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ในฐานะแกนนำการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม(TMC) คาดว่าจะสามารถเปิดจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)รวมถึงเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ปัจจุบัน บมจ.ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม มีทุนจดทะเบียน 290 ล้านบาท และมีทุนที่เรียกชำระแล้ว 200 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จะเสนอหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 90 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.03 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว โดยแบ่งเป็นการเสนอขายต่อประชาชนจำนวน 85 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจำนวน 5 ล้านหุ้น

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์จะนำไปขยายโรงงานแห่งที่ 3 รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระคืนเงินกู้ยืม

ด้านนายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข กรรมการผู้จัดการ TMC กล่าวว่า ก่อนการเสนอขายหุ้น IPO บริษัทเตรียมนำเสนอข้อมูล(โรดโชว์) ให้แก่นักลงทุนภายในประเทศรวม 4 จังหวัด โดยวันที่ 28 ก.ย.นี้ เป็นการโรดโชว์วันแรกที่หาดใหญ่ จ.สงขลา, วันที่ 1 ต.ค.โรดโชว์ที่ จ.เชียงใหม่, วันที่ 3 ต.ค.ที่กรุงเทพฯ  และวันที่ 4 ต.ค.เป็นการโรดโชว์วันสุดท้ายที่ จ.ชลบุรี

"การโรดโชว์ในครั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนมีความเข้าใจในพื้นฐานธุรกิจของ TMC และมองเห็นแผนการดำเนินงานในอนาคต รวมถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน ประกอบกับในปัจจุบันนักลงทุนให้ความสนใจและตอบรับกับหุ้นไอพีโออย่างคึกคัก จึงทำให้มีความมั่นใจว่าในช่วงที่โรดโชว์หุ้น TMC จะได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุน" นายสุรเชษฐ์ กล่าว

ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมารายได้และกำไรสุทธิของ TMC มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2552 บริษัทมีรายได้รวม 367.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 474.45 ล้านบาท ในปี 2553 และ 675.24 ล้านบาทในปี 2554 คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 35.61 ขณะที่งวดครึ่งแรกของปี 2555 มีรายได้รวม 437.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 84.84 ส่วนกำไรสุทธิในปี 2552 อยู่ที่ 11.89 ล้านบาท ปี 2553 อยู่ที่ 11.35 ล้านบาท และปี 2554 มีกำไรสุทธิ 32.42 ล้านบาท ขณะที่งวดครึ่งแรกของปี 2555 มีกำไรสุทธิ 59.09 ล้านบาท

--อินโฟเควสท์ โดย รัชดา คงขุนเทียน/กษมาพร โทร.02-2535000 อีเมล์: kasamarporn@infoquest.co.th--


petemaker
Verified User
Posts: 55
Joined: Mon Oct 17, 2011 12:43 pm

Re: TMC

Posts by petemaker » Sun Sep 30, 2012 1:03 pm

ผมค่อนข้างรู้จักบริษัท ( แต่ไม่ใช่วงในนะครับ เป็นลูกค้าหลักเลย ) ปัญหาหลักๆปัจจุบันของบริษัทคือเรื่องงานซ่อมและเครมประกัน ค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากทีมงานน้อยมากและอีกเรื่องคงเป็นเรื่องของระบบขั้นตอนที่เยอะขึ้น ( จากระบบเถ่าแก่ สู่ บริษัทมหาชน ) ซึ่งลูกค้าเดิมที่ถึงระยะเวลาการต้องบำรุงรักษา จากที่ขายได้ปริมาณมากพอสมควร ซึ่งผมอยากบอกว่าราคาซ่อมบำรุงแรงมากกำไรดี และ กำไรจากการขาย Part ดีมาก เนื่องจากลูกค้าที่ติดตั้งกับ TMC ส่วนใหญ่ก็อยากให้ผู้ผลิตเป็นคนซ่อมให้ โดยส่วนตัวถ้าในอนาคตบริษัทเริ่มชินกับระบบขั้นตอนเยอะ อาจจะทำให้งานเร็วขึ้น ดูเหมือนตอนนี้พนักงานส่วนใหญ่ยังงงกับระบบขั้นตอนที่เพิ่มขึ้น และบริษัทน่าจะเติบโต กำไรดี ส่วน AEC ที่เกิดบริษัทน่าจะได้ผลดีเหมือนกัน การขยายงานไปเวียดนาม ลาว มีแนวโน้มที่ดีครับ ( แต่เหมือนจะเป็นผ่านตัวแทนมากกว่า ) :P :P :P


Post Reply