ECL

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นต่างๆ All for one, one for all
(ข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้งเว็บ จนถึง 30 กันยายน 2555 ห้องนี้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถ post ได้)
present105
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 277
Joined: Wed Feb 10, 2010 11:30 pm

ECL

Posts by present105 » Sun May 20, 2012 4:40 pm

อยากทราบข้อมูลตัวนี้บ้างครับ เห็นว่าปันผลก็ดีพอสมควร แต่เหมือนไม่มีไครสนใจ ผมตกข่าวอะไรไปหรือเปล่าครับ


numthan
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 29
Joined: Sat Jan 30, 2010 2:37 pm

Re: ECL

Posts by numthan » Thu May 24, 2012 7:08 am

ECL บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
1.1 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ
1.2 สาขาตั้งอยู่ที่ 728/10 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
1.3 สาขาตั้งอยู่ที่ 307 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
1.4 สาขาตั้งอยู่ที่ 75 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
1.5 สาขาตั้งอยู่ที่ 195 หมู่ที่ 4 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

คนอื่นทำได้ คุณก็ต้องทำได้ ขอให้มีความมุ่งมั่นที่จะทำมันเท่านั้นเอง

numthan
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 29
Joined: Sat Jan 30, 2010 2:37 pm

Re: ECL

Posts by numthan » Thu May 24, 2012 7:10 am

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
ในปี 2554 บริษัทประกอบธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถ โดยมุ่งเน้นรถยนต์มือสอง ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถตู้ รถกระบะ และอื่น ๆ โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 82.44 และร้อยละ 17.56 ของการให้สินเชื่อรวมตามลำดับ รถยนต์ที่บริษัทให้สินเชื่อ ส่วนใหญ่จะเป็นรถญี่ปุ่นและรถยุโรปที่มีราคาไม่สูงมากนักหรือเฉลี่ยประมาณคันละ 480,000 บาท ซึ่งเป็นรถยนต์ที่มีสภาพคล่องในการซื้อขาย ได้แก่ โตโยต้า นิสสัน ฮอนด้า มิตซูบิชิ และอีซูซุ เป็นต้น ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพ,ปริมณฑล และจังหวัดในภาคตะวันออก
การให้สินเชื่ออีกประเภทหนึ่ง คือ สินเชื่อ Floor Plan เป็นการให้บริการเงินกู้ แก่ ผู้ประกอบการซื้อรถยนต์ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการให้บริการหลังการขาย โดยการให้บริการรับต่อทะเบียนรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัย และ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถยนต์ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการเสริมรายได้ให้กับบริษัทอีกทางหนึ่ง ตลอดจนเป็นการคุ้มครองป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินซึ่งเป็นหลักประกันในการให้สินเชื่อของบริษัท

คนอื่นทำได้ คุณก็ต้องทำได้ ขอให้มีความมุ่งมั่นที่จะทำมันเท่านั้นเอง

kingjohn649
Verified User
Posts: 67
Joined: Tue Sep 28, 2010 10:13 am

Re: ECL

Posts by kingjohn649 » Thu May 24, 2012 2:22 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. (F45-1)
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 1
สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ปี 2555 2554
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 10,789 5,580
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.0263 0.0136
ต่อหุ้น (บาท)


ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว"

ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นายประภากร วีระพงษ์ )
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ


kingjohn649
Verified User
Posts: 67
Joined: Tue Sep 28, 2010 10:13 am

Re: ECL

Posts by kingjohn649 » Thu May 24, 2012 2:25 pm

ที่ สก. 31/55
วันที่ 14 พฤษภาคม 2555
เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2555
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ ขอชี้แจงผลการดำเนินงาน 3 เดือน ไตรมาสแรก ของปี 2555 มีกำไรสุทธิ 10.79 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสแรก ของปี 2554 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 5.58 ล้านบาท กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 5.21 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 93.37 โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้
1. รายได้รวม มีจำนวน 46.09 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2554 ที่มีจำนวน 32.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.29 เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้จากดอกผลตามสัญญาเช่าซื้อและรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ เนื่องจากการขยายสินเชื่อเช่าซื้อ
2. ต้นทุนทางการเงิน มีจำนวน 13.47 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี2554 ที่มีจำนวน 6.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 97.22 เนื่องจากการขยายสินเขื่อเช่าซื้อ ทำให้บริษัทฯกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายประภากร วีระพงษ์) ( นางดวงรัตน์ แจ้งมงคล)
กรรมการบริษัท


kingjohn649
Verified User
Posts: 67
Joined: Tue Sep 28, 2010 10:13 am

Re: ECL

Posts by kingjohn649 » Thu May 24, 2012 2:29 pm

Q1/55 เทียบ54 โตเกือบๆเท่าตัว แค่ไตรมาสเดียวก็ทำกำไรได้เกินครึ่งของปีที่แล้วน่าสนใจมากๆ :D :D


present105
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 277
Joined: Wed Feb 10, 2010 11:30 pm

Re: ECL

Posts by present105 » Sat May 26, 2012 12:18 pm

ขอบคุณพี่ kingjohn649 ที่ช่วยลงข้อมูลให้ครับ


9898
Verified User
Posts: 7
Joined: Wed Aug 01, 2007 12:21 pm

Re: ECL

Posts by 9898 » Fri Jun 01, 2012 10:38 pm

เหมือนมีการซื้อขายกันอยู่ หลายสิบล้านตัวแล้วในรอบ1อาทิตย์


numthan
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 29
Joined: Sat Jan 30, 2010 2:37 pm

Re: ECL

Posts by numthan » Sat Jun 02, 2012 7:44 am

การส่งรถยนต์ป้ายแดงให้ลูกค้าช้าเนื่องจากผลิตไม่ทันเพราะความต้องการเยอะในช่วงที่ผ่านมา น่าจะส่งผลดีต่อการเช่าซื้อรถยนต์มือสองเยอะขึ้นจากลูกค้าที่ไม่ต้องการรอรถ น่าจะส่งผลให้รายได้ของบริษัทในไตรมาส 2 มีสูงขึ้นนะครับครับ

คนอื่นทำได้ คุณก็ต้องทำได้ ขอให้มีความมุ่งมั่นที่จะทำมันเท่านั้นเอง

present105
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 277
Joined: Wed Feb 10, 2010 11:30 pm

Re: ECL

Posts by present105 » Tue Jun 05, 2012 10:32 am

5 มิ.ย.--ทันหุ้น
Distributor - Bisnews AFE

ECLฟิตจัดปีนี้กำไรทุบสถิติโบรกวางพิกัดต้าน0.78บ.
ECL เดินหน้าฟาดกำไร 2555 ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังยอดปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถมือสอง
โตกระฉูดถึง 40% แถมอัตราดอกเบี้ยยังทรงตัวช่วยดันมาร์จิ้นพุ่งปรี๊ด มั่นใจพอร์ตสินเชื่อปีนี้แตะระดับ
2 พันล้านบา


User avatar
financeseed
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1304
Joined: Sun Oct 17, 2010 11:05 pm

Re: ECL

Posts by financeseed » Fri Jun 08, 2012 12:34 am

มันไม่ค่อยโตเท่าไหร ได้อานิสงส์ ยานยนต์ขาขึ้น แต่ปันผลก็เยอะดีนะครับ

มองวิกฤต หาโอกาส
http://link-seed.blogspot.com/

yacht7
Verified User
Posts: 537
Joined: Thu Aug 19, 2010 12:39 am

Re: ECL

Posts by yacht7 » Mon Jun 11, 2012 12:51 pm

ขอแชร์ในมุมมองที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานของ ECL จากการที่ผมทำธุรกิจด้านรถยนต์ครับ
- รถยนต์มือสอง ดอกเบี้ยสูงกว่ารถใหม่ป้ายแดงอยู่พอสมควร ปกติจะแพงกว่าประมาณ 1-4% ขึ้นกับประเภทรถยนต์ และความเก่าใหม่
- จ. ชลบุรี เป็นจังหวดที่มียอดจดทะเบียนสูงสุดอันดับที่ 3 ของประเทศ รองจากกรุงเทพ และเชียงใหม่ (เหลือเชื่อตรงที่ว่า ยอดจดทะเบียนมากกว่าโคราชด้วยซ้ำไป)
- สินเชื่อในแถบภาคตะวันออก มีตัวเลือกน้อย และดอกเบี้ยก็จะแพงก็ในกทม.เล็กน้อยเช่นกัน
- รถที่จัดไฟแนนซ์ต้องโดนบังคับทำประกันชั้น 1 ทุกคัน
- เบี้ยประกันแพงขึ้น และค่าคอมมิชชั่นจากบริษัทประกันก็สูงขึ้นตามเช่นกัน ทำให้บริษัทน่าจะมีรายได้ตรงส่วนนี้เพิ่มมากขึ้น
- พฤติกรรมของลูกค้าที่ซื้อรถเงินผ่อน ส่วนใหญ่ผ่อนจนครบกำหนด และคันต่อๆ ไป ก็ซื้อเงินผ่อนอีก
- คู่แข่งคือ TCAP, KK เพราะดอกเบี้ยต่ำกว่า

ความอดทน เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน
การลงทุนที่ถูกวิธี คือลงทุนแล้วมีความสุข

yacht7
Verified User
Posts: 537
Joined: Thu Aug 19, 2010 12:39 am

Re: ECL

Posts by yacht7 » Tue Jun 12, 2012 6:50 pm

ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) ดนุชา วีระพงษ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/06/2555 08/06/2555 11,100 0.77 ซื้อ
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) ดนุชา วีระพงษ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/06/2555 11/06/2555 300,000 0.77 ซื้อ

ความอดทน เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน
การลงทุนที่ถูกวิธี คือลงทุนแล้วมีความสุข

torpongpak
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2595
Joined: Mon May 11, 2009 11:02 am

Re: ECL

Posts by torpongpak » Wed Jun 13, 2012 7:32 am

ขอบคุณมากครับผมเพิ่งรู้จักหุ้นตัวนี้เมื่อกี้เองครับ...เลยไล่ศึกษาเล่นๆระหว่างรอดูบอลยูโรเมื่อคืน เพราะอยากฝึกศึกษาหุ้นสินเชื่อให้เยอะที่สุด
สิ่งที่”กังวล”ที่สุดในหุ้นตัวนี้มากที่สุดคือ”Barrier to entry”ของตัวECLน่าจะต่ำ(ตรงนี้ต้องขอความเห็นผู้รู้ว่าผมเข้าใจผิดหรือไม่?) เพราะธุรกิจสินเชื่อมีการแข่งขันที่รุนแรงมากๆ ถ้าเจ้าใหญ่เช่นTCAPจะเจาะตลาดทางภาคตะวันออกก็ไม่น่ายากเกินไป...จุดที่ECLจะตั้ง”ป้อมปราการ”สู้ยักษ์ใหญ่อย่างTCAPหรืออื่นๆคือ ECLต้องรักษาพนักงานฝ่ายสินเชื่อทั้ง 20 กว่าชีวิตของบริษัทไว้ให้ได้ เพราะธุรกิจสินเชื่อต้องอาศัย”ทักษะ”ในการพิจารณาการออกสินเชื่อและ”ความสัมพันธ์”กับเต๊นรถมือสองเพื่อป้อนลูกค้าให้บริษัท ถ้าคนกลุ่มนี้ลาออก ผมว่าECLพื้นฐานเปลี่ยนครับ...นี่คือจุดตายที่อยากจะแลกเปลี่ยน
อย่างไรก็ตามผู้บริหารได้ตอบคำถามดังกล่าวในรายงานประชุมครั้งล่าสุดว่า จะไม่แข่งกับรายใหญ่เพื่อลดดอกเบี้ยแต่จะใช้ความได้เปรียบคือการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วไปสู้แทน

-ตัวนี้NIMสูงกว่าThaniอีกนะครับเพราะเก็บดอกเช่าซื้อเเพงกว่า
-Portสินเชื่อทรงๆมาตลอดเเถว 800-900MB เเถมช่วงปี52Portสินเชื่อเล็กลงด้วยซ้ำ ทว่าPortเพิ่งมาโตขึ้นมากในปี54นี้เอง ขึ้นมาที่ราว 1,366 MBในปี 54
-เเหล่งเงินกู้ อาศัยเงินกู้ยืมจากธนาคารเเละกู้จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
-NPL ratio เเนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามต้องมาดูนโยบายการสำรองหนี้สูญว่ามีการสำรองอย่างไร

กำไรหุ้นกลุ่มLeasingส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กัยนโยบายสำรองหนี้สูญ ยิ่งสำรองน้อย กำไรก็เยอะ เเต่สำรองน้อยก็เสี่ยงเยอะกับ"หนี้สงสัยจะสูญ"...บริษัทLeasingบริษัทเดียวที่สำรองหนี้สูญเกิน 3 เดือน 100% คือ GL

ส่วนตัวอื่นๆเช่นThani, ECL จะสำรองเเบบขั้นบันได...สำรองหนี้สูญ 4-6 เดือน 20%, 7-12 เดือน 50%, ค้าง>12เดือนสำรอง 100%

-มีรายการที่เกี่ยวข้องกันนอกจากการกู้เงินระหว่างกันเเล้ว ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังปล่อยที่ดินให้บริษัทเช่าทำสำนักงาน(บมจ.ในตลาดก็ทำอย่างนี้หลายบริษัท มีผลประโยชน์ทับซ้อนเล็กน้อย :8) )เเต่เค้าก็อ้างว่าให้ กลต.ตรวจสอบเเล้ว ที่สำคัญราคาเช่ายังถูกกว่าท้องตลาด

คำถามสำคัญที่ผมยัง"กังขา"อื่นๆในหุ้นตัวนี้คือ
1) Market cap เล็กมาก กำไรเเค่หลักสิบยี่สิบล้านจะมีความสามารถในการผ่านวิกฤติเเค่ไหน?
http://www.settrade.com/C04_08_stock_se ... mbol=THANI
2) ถ้าต้องการขยายธุรกิจ มี"เเหล่ง"ให้กู้เงินเพียงพอหรือไม่? ถ้าไม่พอคำถามที่น่ากลัวคือ"มีโอกาสเพิ่มทุน"หรือไม่?


***ตรงนี้รบกวนขอความเห็นเพื่อนๆหรือผู้รู้ด้วยครับ บางทีผมยังมองไม่รอบด้าน***

มาที่เรื่องราคาหุ้นเเบบขำๆนะครับ...หุ้นตัวนี้ตอนเจอวิกฤติSubprimeราคาตกลงไปที่ 0.06บาท/หุ้น ในวันที่ 27/10/2551 :shock:

หุ้นFinanceเป็นหุ้นที่วัดใจมากนะครับ ถ้าเจอวิกฤติ"ราคาหุ้น"จะไปก่อน ไปเเรงเเละเร็ว :B

ผมว่าประเด็นบวกของECLหาไมยากเดี๋ยว ผบห. ก็ไม่มีทางมาออกข่าวทางลบของบริษัทตัวเองหรอกครับ ดังนั้นผมว่าพวกเรามาช่วยหาประเด็นที่ต้องระวังดีกว่า เพื่อนๆคิดว่าหุ้นตัวนี้ยังต้องระวังเรื่องอะไรอีกไหมครับ?

คนเราจะมีความสุข มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีเท่าไร เเต่ขึ้นกับว่า เราพอเมื่อไร
~หลวงพ่อชา สุภัทโท~
o

yacht7
Verified User
Posts: 537
Joined: Thu Aug 19, 2010 12:39 am

Re: ECL

Posts by yacht7 » Wed Jun 13, 2012 8:57 pm

มีทำการบ้านนอกเหนือจากการดูงบมาแล้วบ้าง.. ขอแชร์เพิ่มครับ

ด้านบวก
- จากการสอบถามผู้ค้ารถยนต์ในแถบชลบุรี บางแสน ระยอง พบว่าลูกค้าค่อนข้างติด ECL เพราะอนุมัติง่าย 1-2 วัน จบดีล แม้ว่าดอกเบี้ยจะแพงกว่ารายอื่น แต่บริการดี และสะดวก ลูกค้าเลยยอมจ่ายแพงกว่า แลกกับความสะดวกรวดเร็ว เพราะลองคิดออกมาต่อเดือน แทบไม่รู้สึกกับยอดเงินที่จ่ายเพิ่ม
- รถป้ายแดงตอนนี้รอนานมาก ในกรุงเทพรอ 2-3 เดือน แต่ตจว. รอกัน 4-6 เดือน ทำให้ยอดขายรถมือสองขายดีขึ้นพอสมควร และนั่นอาจเป็นผลทำให้งบ Q1 โตมาก
- เจ้าของมี connection กับเตนท์รถอยู่พอสมควร เรื่องพนักงานโดนดึงตัว จึงไม่น่าห่วงเท่าไหร่
- เน้นตลาดที่ต่างจากรายใหญ่อย่าง TCAP, BAY, KK ตรงที่ไปเจาะกลุ่มรถมือสอง ซึ่งรายใหญ่จะไปเน้นรถใหม่ป้ายแดง
- ปันผลค่อนข้างสูง ถ้าดู 4 ปีย้อนหลัง จ่ายปันผลอยู่ในเรต 6-9%

ด้านลบ
- เป็นบริษัทที่แกร่งในภาคตะวันออก แต่ในเขตพื้นที่อื่น ยังไม่เป็นที่รู้จัก เป็นเพราะขนาดของบริษัทไม่ใหญ่นัก ซึ่งถ้าจะขยายไปทั่วประเทศ หรือตีตลาดในกรุงเทพ คงยาก
- ความน่าเชื่อถือของบริษัท สู้จ้าวใหญ่ๆ ไม่ได้

ความอดทน เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน
การลงทุนที่ถูกวิธี คือลงทุนแล้วมีความสุข

yacht7
Verified User
Posts: 537
Joined: Thu Aug 19, 2010 12:39 am

Re: ECL

Posts by yacht7 » Wed Jun 13, 2012 9:38 pm

ที่สก 035 / 55
วันที่ 11 มิถุนายน 2555
เรื่อง สรุปสาระสนเทศ รายการที่เกี่ยวโยงกัน
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่องการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
จาก นายปรีชา วีระพงษ์ และญาติสนิท ซึ่งเป็น ประธานกรรมการ และ ผู้ถือหุ้นใหญ่
ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2555 ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2555 ได้มีมติอนุมัติ รับความช่วยเหลือทางการเงิน จากนายปรีชา วีระพงษ์ ซึ่งเป็นประธานกรรมการ และ ผู้ถือหุ้นใหญ่และ นายดนุชา วีระพงษ์ ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมจานวนเงิน 65 ล้านบาท เพื่อนาไปขยายสินเชื่อให้เช่าซื้อ โดยออกเป็นตั๋วแลกเงิน ระยะสั้นในลักษณะจากัด อายุไม่เกิน 270 วัน อัตรา ด/บ ร้อยละ 4.50 ต่อปี ชาระดอกเบี้ยทันทีเมื่อออกตั๋ว และชาระคืนเงินกู้เมื่อตั๋วครบกาหนด ซึ่งรายการดังกล่าวถือเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดสารสนเทศที่แนบมาพร้อมกันนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)
(นางดวงรัตน์ แจ้งมงคล)
กรรมการ - เลขานุการบริษัทเอกสารแนบ
สรุป สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
เรื่อง การรับความช่วยเหลือทางการเงิน จากนายปรีชา วีระพงษ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และ ญาติสนิท
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 11 มิถุนายน 2555
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
ผู้ให้กู้ : นายปรีชา วีระพงษ์ นางสุมาลี วีระพงษ์ นายดนุชา วีระพงษ์
ผู้กู้ : บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ : นายปรีชา วีระพงษ์ ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการ
ของ บริษัท ตะวันออก พาณิชย์ ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) และ ถือหุ้นในบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิสซิ่งจากัด (มหาชน) ณ 21 มีนาคม 2555 จานวน 86,831,575 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.18 ของทุนที่จดทะเบียน และชาระแล้ว
3. ลักษณะของรายการ
บริษัทฯ รับความช่วยเหลือจากนายปรีชา วีระพงษ์ และญาติสนิท เป็นจานวนรวม 65 ล้านบาท โดยออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น ในลักษณะจากัด อายุไม่เกิน 270 วัน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.5 ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทันทีเมื่อออกตั๋ว และชาระคืนเงินต้น เมื่อตั๋วครบกาหนดตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 ถึง 11 มิถุนายน 2555 บริษัท จ่ายดอกเบี้ยของตั๋วทุกฉบับ รวมกันเป็นจานวน 1,431,791.63 บาท
4. มูลค่ารวม และเกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่ารวมของรายการ
บริษัทฯมีรายการกู้เงินโดยออกตั๋วแลกเงินให้กับนายปรีชา วีระพงษ์ และญาติสนิท ดังนี้
ฉบับที่ 5 (15,000,000 X 4.50 X183 /365 = 330,957.71 บาท) วันที่อออกตั๋ว 11 มิถุนายน 2555 และครบกาหนด 11 ธันวาคม 2555 (เป็นดอกเบี้ยที่คิดลดแล้ว)
ณ ปัจจุบัน คงเหลือ ตั๋วแลกเงิน จานวน 5 ฉบับ และ รายการดังกล่าวมีมูลค่าดอกเบี้ยที่ชาระแล้ว ตั้งแต่ 1 มกราคม – 11 มิถุนายน 2555 รวมทั้งสิ้น 1,431,791.63 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 0.30 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 มีจานวน 484,842,885.07 บาท (ตามงบการเงินสอบทาน)
5. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) คือ
นายปรีชา วีระพงษ์ ประธานกรรมการ
นายดนุชา วีระพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. การเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงในที่ประชุมกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กรรมการที่มีส่วนได้เสียตามข้อ5 ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุม คณะกรรมการในการพิจารณาวาระดังกล่าว
7. ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการตกลงเข้าทารายการ
รายการดังกล่าวมีขนาด เท่ากับร้อยละ 0.30 ของ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งต่ากว่า ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แต่มีดอกเบี้ยจ่ายรวมกันแล้วเกิน 1 ล้านบาทเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยบริษัทต้องขออนุมัติเข้าทารายการจากที่ประชุมคณะกรรมการ และเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทารายการ
การกู้เงินดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนาไปขยายสินเชื่อให้เช่าซื้อ อัตราดอกเบี้ยที่จ่าย ต่ากว่า อัตราดอกเบี้ยที่กู้จากธนาคาร ซึ่งปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดที่ร้อยละ 6.13 ต่อ ปี ดังนั้น การรับความช่วยเหลือดังกล่าวจึง ลดภาระดอกเบี้ยจ่ายให้แก่บริษัท มีความสมเหตุสมผล และ ไม่มีความเสี่ยง
9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจาก
ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัท ตามข้อ 8.
- ไม่มี-

ความอดทน เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน
การลงทุนที่ถูกวิธี คือลงทุนแล้วมีความสุข

yacht7
Verified User
Posts: 537
Joined: Thu Aug 19, 2010 12:39 am

Re: ECL

Posts by yacht7 » Thu Jun 14, 2012 7:22 pm

ข้อมูลผู้บริหารซื้อขายที่ผ่านมาครับ..

ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) กาญจนา โสภณพงศ์พิพัฒน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/03/2555 15/03/2555 20,000 0.77 ขาย
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) ดนุชา วีระพงษ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 04/01/2555 29/12/2554 500,000 0.70 ขาย
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) ดนุชา วีระพงษ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 03/05/2555 30/04/2555 1,000,000 0.74 ซื้อ
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) ดนุชา วีระพงษ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/06/2555 05/06/2555 286,200 0.74 ซื้อ
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) ดนุชา วีระพงษ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/06/2555 08/06/2555 11,100 0.77 ซื้อ
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) ดนุชา วีระพงษ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/06/2555 11/06/2555 300,000 0.77 ซื้อ
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) ปรีชา วีระพงษ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/03/2555 16/03/2555 5,000,000 0.74 ซื้อ

ความอดทน เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน
การลงทุนที่ถูกวิธี คือลงทุนแล้วมีความสุข

User avatar
chukieat30
Verified User
Posts: 3531
Joined: Tue Jul 13, 2010 11:50 am

Re: ECL

Posts by chukieat30 » Thu Jun 14, 2012 8:12 pm

yacht7 wrote:ข้อมูลผู้บริหารซื้อขายที่ผ่านมาครับ..

ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) กาญจนา โสภณพงศ์พิพัฒน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/03/2555 15/03/2555 20,000 0.77 ขาย
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) ดนุชา วีระพงษ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 04/01/2555 29/12/2554 500,000 0.70 ขาย
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) ดนุชา วีระพงษ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 03/05/2555 30/04/2555 1,000,000 0.74 ซื้อ
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) ดนุชา วีระพงษ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/06/2555 05/06/2555 286,200 0.74 ซื้อ
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) ดนุชา วีระพงษ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/06/2555 08/06/2555 11,100 0.77 ซื้อ
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) ดนุชา วีระพงษ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/06/2555 11/06/2555 300,000 0.77 ซื้อ
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) ปรีชา วีระพงษ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/03/2555 16/03/2555 5,000,000 0.74 ซื้อ
ถือเป็นนัยยะที่ดีครับ ผบห ซื้อแบบนี้

คงต้องลอกการบ้าน หมอย้งแล้วรอบนี้

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

ถ้าคุณตีลูกตามไทเกอร์ คุณก้ไม่มีทางจะเหนือกว่า ไทเกอร์ จงนำวงสวิงของไทเกอร์มาปรับใช้ให้เหมาะกับคุณ

หวิ่งชุนหวอซาน หวิ่งชุนยิปมันจีทคุดโด้ พื้นฐานก้มาจากหวิ่งชุน แม้ชื่อจะต่าง
แต่หวิ่งชุนก้คือ หวิ่งชุน
ทำวันนี้ให้ดี ทำพรุ่งนี้ให้ดีกว่า และทำวันข้างหน้าให้ดีที่สุด

present105
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 277
Joined: Wed Feb 10, 2010 11:30 pm

Re: ECL

Posts by present105 » Thu Jun 14, 2012 8:25 pm

ECL นี่ กำไรเท่าไรปันผลออกมาหมดเลยย บ.อาจไม่ต้องการลงทุน หรือ ขยายธุรกิจเพิ่ม ก็เป็นได้


torpongpak
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2595
Joined: Mon May 11, 2009 11:02 am

Re: ECL

Posts by torpongpak » Thu Jun 14, 2012 11:36 pm

yacht7 wrote:ข้อมูลผู้บริหารซื้อขายที่ผ่านมาครับ..

ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) กาญจนา โสภณพงศ์พิพัฒน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/03/2555 15/03/2555 20,000 0.77 ขาย
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) ดนุชา วีระพงษ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 04/01/2555 29/12/2554 500,000 0.70 ขาย
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) ดนุชา วีระพงษ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 03/05/2555 30/04/2555 1,000,000 0.74 ซื้อ
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) ดนุชา วีระพงษ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/06/2555 05/06/2555 286,200 0.74 ซื้อ
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) ดนุชา วีระพงษ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/06/2555 08/06/2555 11,100 0.77 ซื้อ
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) ดนุชา วีระพงษ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 12/06/2555 11/06/2555 300,000 0.77 ซื้อ
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) ปรีชา วีระพงษ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 20/03/2555 16/03/2555 5,000,000 0.74 ซื้อ
ทำLinkไว้ให้ครับมีข้อมูลตั้งเเต่ปี52 :D
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fi ... 0000004846

คนเราจะมีความสุข มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีเท่าไร เเต่ขึ้นกับว่า เราพอเมื่อไร
~หลวงพ่อชา สุภัทโท~
o

torpongpak
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2595
Joined: Mon May 11, 2009 11:02 am

Re: ECL

Posts by torpongpak » Thu Jun 14, 2012 11:56 pm

ขอบคุณข้อมูลจากคุณหมอย้งมากครับ...อ่านตอนเเรกนึกว่าเป็นคนทำงานเกี่ยวกับเต๊นรถเเล้วต้องDealกับECL ข้อมูลอ่านเข้าใจง่ายเเละเหมือนคนที่ได้ลองสัมผัสหรือใช้บริการของEclมาก่อน

ผมก็เป็นคนนึงที่ชอบลองไปใช้บริการของบริษัทที่เราสนใจก่อนพิจารณาซื้อหุ้น
...อย่างECL ถ้าผมอยู่เเถวๆชลบุรีผมคงทำเนียนไปที่เต๊นรถต่างๆ...ทำเป็นดูรถมือ2เเล้วลองถามว่าใช้สินเชื่อบริษัทอะไรหรือรอดูเค้าเสนอมา เเล้วฟังข้อดีข้อเสียของสินเชื่อจากบริษัทคู่เเข่ง ผมว่าสนุกนะครับจะได้รู้จักบริษัทที่เราสนใจมากขึ้น...เสียดายที่อยู่ไกลคงต้องหาข้อมูลจากร้อยคนร้อยหุ้นเเทนไปก่อน :D

คนเราจะมีความสุข มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีเท่าไร เเต่ขึ้นกับว่า เราพอเมื่อไร
~หลวงพ่อชา สุภัทโท~
o

yacht7
Verified User
Posts: 537
Joined: Thu Aug 19, 2010 12:39 am

Re: ECL

Posts by yacht7 » Fri Jun 15, 2012 10:47 pm

ผมชื่อเอ็มครับ.. นลท. ตัวเล็กๆ นี่แหละครับ.. :B

ไม่ได้ชื่อย้ง และไม่ได้เป็นหมอด้วย.. :oops:

ความอดทน เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน
การลงทุนที่ถูกวิธี คือลงทุนแล้วมีความสุข

torpongpak
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2595
Joined: Mon May 11, 2009 11:02 am

Re: ECL

Posts by torpongpak » Fri Jun 15, 2012 10:53 pm

yacht7 wrote:ผมชื่อเอ็มครับ.. นลท. ตัวเล็กๆ นี่แหละครับ.. :B

ไม่ได้ชื่อย้ง และไม่ได้เป็นหมอด้วย.. :oops:
เเป่วววว ขอโทษครับ ตอนนี้ผมนับถอยหลัง รอHappy Birthday บริษัทECL ครับ...พร้อมมีของขวัญให้ห้องECLด้วยครับ

วันเกิดของบริษัทวันที่ 16 มิถุนายน 2525...

คนเราจะมีความสุข มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีเท่าไร เเต่ขึ้นกับว่า เราพอเมื่อไร
~หลวงพ่อชา สุภัทโท~
o

torpongpak
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2595
Joined: Mon May 11, 2009 11:02 am

Re: ECL

Posts by torpongpak » Sat Jun 16, 2012 12:09 am

Happy Birthday "ECL" ครับ
ความเป็นมาของบริษัท
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (ECL) เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปีวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2525 ดำเนินธุรกิจให้บริการเช่าซื้อรถยนต์ ปัจจุบันบริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 220 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2539 บริษัท โปรเฟสชั่นแนลลีสซิ่ง จำกัด (PRO) ได้เปิดดำเนินการขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 60 ล้านบาทและจดทะเบียนเพิ่มทุนทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ได้เพิ่มขึ้นเป็น 90 ล้านบาท ชำระเต็มจำนวน จากประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ของผู้บริหาร และทีมงานประกอบกับการดำเนินงานที่มุ่งเน้นตอบสนองพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าส่งผลให้ทั้ง 2 บริษัทเจริญเติบโตอย่างมั่นคง และแข็งแกร่ง

ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2546 บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด ได้ควบรวมกับบริษัท โปรเฟสชั่นแนลลีสซิ่ง จำกัด ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 310 ล้านบาท โดยยังคงใช้ชื่อบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด

ในวันที่ 15 กันยายน 2546 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัท จำกัด เป็นบริษัท มหาชน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด ( มหาชน ) ด้วยทุนจดทะเบียน 410 ล้านบาท


ด้วยนโยบายที่ชัดเจนในการกำหนดมาตรฐานของลูกค้า การพิจารณาดำเนินการอนุมัติสินเชื่อที่รวดเร็ว การวางแผนในการบริหารจัดการเพื่อการประสานงานภายในองค์กรทุกระดับชั้นสามารถกระทำได้อย่างคล่องตัว ดังนั้นระบบปฎิบัติการที่ทันสมัยจึงถูกนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและใช้จัดเก็บข้อมูลของลูกค้าให้มีความปลอดภัยสูงสุดตามหลักมาตรฐานสากล และสัญญาเช่าซื้อทุกฉบับจะคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อตัวลูกค้าเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้ในเดือน กันยายน พ.ศ.2545 บริษัทฯได้รับเกียรติจาก นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการคุ้มคองผู้บริโภค (สคบ.) ได้มอบประกาศเกียรติคุณ ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งใน ?ผู้ประกอบธุรกิจที่รักษาสิทธิผู้บริโภคที่ใช้สัญญาที่เป็นธรรม ลูกค้าทุกท่านสามารถ มั่นใจได้ว่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาตามที่ระบุไว้ ท่านจะได้รับโอนสินทรัพย์ดังกล่าวนั้นในทันที
ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องยืนยันว่า บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด ( มหาชน ) จะยังคงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าพร้อมกับพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดนิ่ง และจะดำเนินกิจการตามหลักการของสถาบันการเงินที่ดี เหมือนดังเช่นที่เราได้ปฏิบัติมาตลอด 25 ปี


บริษัทฯ มีเป้าหมายทางการตลาดมุ่งเน้นให้บริการสินเชื่อกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้รถยนต์มือสองเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ให้สินเชื่อลักษณะนี้มาเป็นเวลานานและมีความชำนาญงานทั้งด้านบุคคลากร และระบบการทำงานต่างๆ รวมถึงการติดต่อตลาดรถยนต์มือสองที่รู้จักและติดต่อกันมานาน
http://www.ecl.co.th/profile.php

คนเราจะมีความสุข มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีเท่าไร เเต่ขึ้นกับว่า เราพอเมื่อไร
~หลวงพ่อชา สุภัทโท~
o

torpongpak
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2595
Joined: Mon May 11, 2009 11:02 am

Re: ECL

Posts by torpongpak » Sat Jun 16, 2012 12:14 am

"ข้อมูล"คือ"ของขวัญ"ที่จะมอบให้เพื่อนๆในห้องครับ ผมไล่เก็บข้อมูลมาตลอดในช่วงสามสี่วันนี้ครับ

ข้อมูลเก่าๆย้อนหลังมีประโยชน์มากทำให้เราเข้าใจบริษัท ที่สำคัญรู้จักผู้บริหารเพิ่มขึ้น จากบทสัมภาษณ์ต่างๆ

ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง ขายความเก๋า
โดย ปัณฑพ ตั้งศรีวงศ์

จุดเด่นของบริษัทตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง ที่จะใช้เป็นจุดขายสำหรับการนำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ คือประสบการณ์ที่อยู่ในธุรกิจนี้มามากกว่า 20 ปี แต่มีระบบที่ทันสมัยและรัดกุมไม่แตกต่างจากสถาบันการเงิน
หากเปรียบเทียบกับปิโก (ไทยแลนด์) และเอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่งแล้ว หุ้นของบริษัทตะวันออกลีสซิ่งน่าจะได้เข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนคนอื่น
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่งได้ยื่นไฟล์ลิ่งเพื่อขอนำหุ้นออกมากระจายขายให้กับประชาชนทั่วไป (Initial Public Offering : IPO) ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม และสำนัก งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ส่งเจ้าหน้าที่ มาตรวจเยี่ยมบริษัทในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเดียวกัน
"เราคาดว่าจะสามารถทำ IPO ได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์" ดนุชา วีระพงษ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง บอกกับ "ผู้จัดการ"
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง เป็นธุรกิจในครอบครัวของตระกูล "วีระพงษ์" ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2525 ทำธุรกิจ ให้เช่าซื้อรถยนต์มือสอง โดยมีตลาดใหญ่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
"สาเหตุที่ใช้ชื่อตะวันออก เพราะพื้นฐานของครอบครัว ทำอุตสาหกรรมอาหารอยู่ที่จังหวัดชลบุรี"
แม้จะเป็นธุรกิจของครอบครัว แต่การบริหารงานของตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง เป็นไปอย่างมืออาชีพ มีระบบการจัดการที่ทันสมัย มีหน่วยวิเคราะห์การเงิน มีการจัดเก็บลูกหนี้ที่ดี มีการประเมินทรัพย์สิน และมีบริการหลังการขาย ที่สำคัญคือมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยให้ การทำธุรกิจเป็นไปได้อย่างสะดวก
ลูกค้าที่มีความประสงค์จะใช้บริการ สินเชื่อเช่าซื้อรถจากตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จะได้รับความรวดเร็วในการพิจารณา ข้อมูลการขอสินเชื่อให้เสร็จภายใน 3 วัน และเมื่อได้รับสินเชื่อแล้ว การผ่อนชำระสามารถทำได้โดยผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารพาณิชย์ เคาน์เตอร์เซอร์วิส รวมถึงเทเลโฟนแบงกิ้ง ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปจ่ายเงินสดที่บริษัท หรือกับพนักงานเก็บเงิน เหมือนกับบริษัทลีสซิ่งอื่นๆ
"ระบบของเราไม่แตกต่างจากสถาบันการเงิน"
แต่ระบบที่ทันสมัย ก็ยังไม่ถือเป็นจุดเด่น เท่ากับประสบการณ์ที่บริษัทอยู่ในธุรกิจนี้มากว่า 20 ปี มีเครือข่ายเต็นท์รถมือสองอยู่ในมือไม่ต่ำกว่า 100 แห่ง
"พนักงานของเราก็อยู่ด้วยกันมานาน แต่ละคนล้วนมีประสบการณ์ทั้งในการดูลูกค้า และดูรถยนต์" ดนุชาเล่า
พอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วมากในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว และอัตราดอกเบี้ยที่ลดต่ำลง
ในปี 2544 พอร์ตของตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง อยู่ที่ระดับ 445 ล้านบาท ได้เพิ่มขึ้นเป็น 724 ล้านบาทในปี 2545 ส่วนงวด 9 เดือนแรกของปี 2546 ได้เพิ่มขึ้นมาเป็น 853 ล้านบาท
"จนถึงสิ้นปี 2545 เรามั่นใจว่าพอร์ตของเราจะขึ้นไปถึง 1,000 ล้านบาท"
ปัจจุบัน ตะวันออกลีสซิ่งมีทุนจดทะเบียน 410 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 310 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนส่วนที่ยังไม่ได้เรียกชำระอีก 100 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นจำนวน 20 ล้านหุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 5 บาท คือส่วนที่คาดว่าจะนำออกมากระจายขายก่อน เข้าตลาดฯ
ตามแผนงานเงินที่ระดมได้จะนำไปใช้ในการลดต้นทุนทางการเงิน และเตรียมขยายเพื่อไปเปิดสาขาใหม่ที่จังหวัดชลบุรี และขยายธุรกิจไปสู่การให้สินเชื่อกับเต็นท์รถในการซื้อรถเข้ามาจอดขาย รวมถึงขยายธุรกิจไปทำทางด้านแฟกตอริ่ง
http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=10452

คนเราจะมีความสุข มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีเท่าไร เเต่ขึ้นกับว่า เราพอเมื่อไร
~หลวงพ่อชา สุภัทโท~
o

torpongpak
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2595
Joined: Mon May 11, 2009 11:02 am

Re: ECL

Posts by torpongpak » Sat Jun 16, 2012 12:18 am

ECL เปิดเกมลิสซิ่งชนแบงก์!
[เอ.อาร์.ไอ.พี, www.arip.co.th] Business Thai เปิดแนวคิด CEO "ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง" นายดนุชา วีระพงษ์ กับวิธีบริหารธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์มือ 2 เมื่อคู่แข่งทั้ง "แบงก์" และ "นอนแบงก์" ต่างประกาศเป้าหมายลงชิงชัยเพื่อแย่งฐานลูกค้าและมาร์เก็ตแชร์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของ ECLวันนี้เขาจะฝ่าวงล้อมได้อย่างไรไปติดตามกัน
ภายใต้กรอบการแข่งขันที่ "รวดเร็ว" และ "รุนแรง" ในธุรกิจลิสซิ่ง ซึ่งปัจจุบันมีธนาคารพาณิชย์ ,สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ (Non-Bank) และ บริษัทที่ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ ลงมาชิงชัยทำตลาด ทำให้ผู้ประกอบการในตลาดที่อยู่มานานกว่า 30 ปี อย่าง "บริษัทตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่งจำกัด (มหาชน) หรือ ECL ซึ่งเป็นธุรกิจในครอบครัวของตระกูล "วีระพงษ์" ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 อยู่เฉยไม่ได้...ต้องขยับและปรับตัว !!!

"ทุกวันนี้การแข่งขันมันสูงมาก เพราะมีคู่แข่งเข้ามารอบด้าน ดังนั้นเราต้องรักษาฐานลูกค้าเอาไว้ให้ได้" นั่นคือคำกล่าวของ "นายดนุชา วีระพงษ์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง ที่บอกกับ Business Thai

เขาย้ำว่า ปัจจุบันแม้จะมี "คู่แข่ง" เข้ามาประชิดประตูบ้าน โดยมุ่งหวังที่จะแย่งฐานลูกค้าและส่วนแบ่งตลาด (มาร์เก็ตแชร์) ของบริษัท แต่ ECL ก็ไม่เคยกลัว เพราะถือว่าธุรกิจที่ดำเนินงานมากว่า 20-30 ปี จะมีคุ้มกันในการทำธุรกิจระดับนึงแล้ว แต่ถึงอย่างไร เราก็ไม่ประมาท
"ผมมองว่าธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมากว่า 20-30 ปี ถือว่าบริษัทนั้นมีภูมิคุ้มกันในการทำธุรกิจระดับนึงแล้ว ซึ่ง ECL ผมก็มองเช่นนั้น" นายดนุชากล่าว

นอกจากนี้ สิ่งที่ทำให้เขามั่นใจว่า ECL สามารถต่อกรกับคู่แข่งได้นั้นก็คือ การทำงานที่เป็นระบบ ผสมกับการมีเงินทุนที่หนาพอ และความสนิทสนมกับลูกค้ารถยนต์มือ 2 ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบ

"ผมมองว่าคนที่จะทำธุรกิจลิสซิ่งได้นั้น จะต้องมีเงินทุนที่มากพอ เพราะธุรกิจนี้เกี่ยวข้องกับเงิน ซึ่งเราก็มั่นใจว่าเราสู้คู่แข่งได้สบาย ๆ ขณะเดียวกันการที่เป็นบริษัทเก่าแก่ ทำให้เป็นที่รู้จักของเต้นรถยนต์ และเมื่อลูกค้าต้องการซื้อรถยนต์มือ 2 ก็แนะนำมาให้ใช้บริการกับเรา" นายดนุชา กล่าวและย้ำว่า พนักงานของเราก็อยู่ด้วยกันมานาน แต่ละคนล้วนมีประสบการณ์ทั้งในการดูลูกค้า และดูรถยนต์

สำหรับ "เกมรุก" ของบริษัทจากนี้ไป CEO ผู้นี้ บอกว่า บริษัทจะทำการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเพิ่มจำนวนทีมงานฝ่ายขายและการให้บริการด้านสินเชื่อ โดยเน้นการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะตลาดรถยนต์เชิงพาณิชย์ ซึ่งปัจจุบันฐานลูกค้าของ ECL จะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นฐานตลาดเดิมของบริษัท นอกจากนี้จะมีการขยายตลาดไปในพื้นที่เมืองสำคัญในภาคอื่น ๆ

ที่สำคัญบริษัทยังให้ความสำคัญกับการปล่อยสินเชื่ออย่างมีวินัย โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการตั้งสำรองไว้สูงกว่าเกณฑ์ที่ทางการกำหนด เพื่อให้ดำเนินธุรกิจมีความแข็งแกร่ง และรองรับเป้าหมายการเติบโตอย่างมีศักยภาพสูงสุด

ปัจจุบันพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วมากในช่วงที่ผ่านมา จากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว และอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูงมากนัก

"ถามว่าสถานการณ์รถยนต์มือ 2 ตอนนี้เป็นอย่างไร ผมก็มองว่าโอเคอยู่ เนื่องจากธุรกิจนี้มีภูมิคุ้มกันทั้งเศรษฐกิจดี และไม่ดี กล่าวคือถ้าเศรษฐกิจดีคนก็เปลี่ยนรถเยอะ ตลาดก็คึกคัก แต่ถ้าเศรษฐกิจแย่มาก ๆ รถใหม่ขายไม่ออก แต่รถมือ 2 ก็ขายดีขึ้นเพราะมีราคาต่ำกว่า" นายดนุชา กล่าว

ก่อนหน้านี้ ECL แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ถึงผลประกอบการไตรมาส 1/2551 ว่า มีกำไรสุทธิ 10.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 4.29 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตกว่า 143.36% ที่สำคัญยอดการขยายสินเชื่อธุรกิจลิสซิ่ง เป็นมูลค่า 172.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49.69 ล้านบาท หรือคิดเป็น 40.46% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากได้รับผลดีจากปัจจัยเศรษฐกิจรวมทั้งมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ภาครัฐนำออกมา

ขณะที่ผลประกอบการของบริษัททั้งปี 2551 "นายดนุชา" บอกว่า ให้จับตาดูดี ๆ เพราะงานนี้มี "เซอร์ไพร์ส"

"ปีนี้เป็นปีที่ผลประกอบการของเราจะเติบโตมากกว่าปีที่ผ่านมามากมาย แต่จะเป็นกำไรมากหรือน้อยผมไม่สามารถบอกได้"

ไม่เชื่อก็คอยดู !!!
http://www.arip.co.th/businessnews.php?id=414179
อันนี้เเสดงให้เห็นถึงจุด"เเกร่ง"หรือป้อมปราการของบริษัท ที่สำคัญปี 51 ผบห. ทำได้ตามที่พูดจริงครับ :D

คนเราจะมีความสุข มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีเท่าไร เเต่ขึ้นกับว่า เราพอเมื่อไร
~หลวงพ่อชา สุภัทโท~
o

torpongpak
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2595
Joined: Mon May 11, 2009 11:02 am

Re: ECL

Posts by torpongpak » Sat Jun 16, 2012 12:20 am

ข่าวลือในอดีต...เป็นไปได้ไหมว่าจะมีดอกาสประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ถ้าบริษัทเล็กบริษัทนี้ทำกำไรโดดเด่นเเละถ้ามีDCAในทางภาคตะวันออกจริง...ยักษ์ใหญ่จะยังสนไหม

หุ้นลีสซิ่งราคาแห่ปรับตัวขึ้น เก็งกำไรหาพันธมิตรร่วมทุน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 19 ตุลาคม 2549 09:21 น.

นักลงทุนหันเก็งกำไรหุ้นลีสซิ่ง ดึงราคาหุ้นแห่ดีดตัวขึ้นหลายบริษัท "ECL-NVL"ราคาขึ้นแรง ประเด็นการหาพันธมิตรเข้าร่วมทุนเกื้อหนุน ลือตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่งปรับแผนจากหาผู้ร่วมทุน หันไปควบรวมกับลีสซิ่งรายอื่น หวังขยายพอร์ตการปล่อยสินเชื่อให้ใหญ่ขึ้น ระบุมีการเข้าไปเจรจาแล้วหลายราย ขณะที่นักลงทุนต่างประเทศสนใจเข้าถือหุ้นใหญ่ในกรุ๊ปลีส โดยซื้อจากขรรรค์ชัย บุนปาน-แบงก์กรุงศรีอยุธยา ขณะที่โบรกเกอร์ประเมินเป็นการปรับตัวขึ้นในช่วงสั้นๆ

วานนี้(18 ต.ค.)หุ้นที่ประกอบธุรกิจลีสซิ่ง ราคาหุ้นได้ปรับตัวขึ้นมาหลายบริษัทซึ่งประกอบด้วยหุ้นบริษัทตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง หรือ ECLราคาปิดที่ 0.99 บาทเพิ่มขึ้น 0.09 บาทหรือ 10% มูลค่าการซื้อขาย 223.59 ล้านบาท,หุ้นบริษัทนวลีสซิ่งหรือ NVL ราคาปิด 0.83 บาทเพิ่มขึ้น 0.10 บาทหรือ 13.70% มูลค่าการซื้อขาย 61.83%,หุ้นบริษัทฐิติกร หรือ TK ราคาปิด 3.94 บาทเพิ่มขึ้น 0.14 บาทหรือ 3.68% มูลค่าการซื้อขาย 2.23 ล้านบาท

หุ้นบริษัทราชธานีลีสซิ่ง หรือ THANI ราคาปิด 1.06 บาทเพิ่มขึ้น 0.01 บาทหรือ 0.95% มูลค่าการซื้อขาย 0.15 ล้านบาท,หุ้นบริษัทดีอี แคปปิตอล หรือ DE ราคาปิด 1.43 บาทเพิ่มขึ้น 0.05 บาทหรือ 3.62% มูลค่าการซื้อขาย 227.62 ล้านบาทและหุ้นบริษัทกรุ๊ปลีส หรือ GLราคาปิด 10.40 บาทลดลง 0.20 บาทหรือ 1.89% มูลค่าการซื้อขาย 0.03 ล้านบาท

นายภูวดล ลาภอุดมสุข ผู้อำนวยการสายงานการตลาด บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ ASP เปิดเผยว่า จากการที่หุ้นกลุ่มเช่าซื้อรถยนต์ (ลีสซิ่ง)มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น เช่น บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง,หุ้นบริษัท นวลิสซิ่ง เนื่องจากนักลงทุนรายใหญ่เข้ามาลงทุน จากกระแสข่าวที่บริษัทดังกล่าวจะมีพันธมิตรเข้ามาร่วมลงทุน รวมถึงการที่อัตราดอกเบี้ยมีการทรงตัวทำให้เป็นโอกาสที่ดีต่อธุรกิจดังกล่าวทำให้ผู้จะข้ามาซื้อรถยนต์มีมากขึ้น

ทั้งนี้ส่วนตัวเชื่อว่าการเข้ามาเก็งกำไรของนักลงทุนนั้นจะเป็นในระยะสั้น เพราะหากพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานของบริษัทแล้วไม่ดีเท่าที่ควร และมีความเสี่ยงที่ลูกค้าไม่สามารถที่จะชำระค่างวดรถยนต์ ได้ตามเวลาที่กำหนด หลังจากเกิดอุทกภัยน้ำท่วมหลายจังหวัดภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลกระทบทำให้ผลประกอบการในช่วงปลายปีนี้ปรับตัวลดลง

อย่างไรก็ตามบริษัทไม่แนะนำให้นักลงทุนเข้ามาเก็งกำไร เนื่องจาก หุ้นดังกล่าวมีความเสี่ยงสูง ที่ไม่มีสภาพคล่องทำให้เมื่อเข้ามาลงทุนแล้วอาจจะขายไม่ได้ แต่หากนักลงทุนต้องการเข้ามาเก็งกำไรควรซื้อเมื่อราคาหุ้นปรับตัวลดลงมาก หากราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ควรที่จะมีการออกมา

นายชัย จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า การปรับตัวเพิ่มขึ้นของหุ้นในกลุ่มธุรกิจเช่าซื้อ เนื่องจากนักลงทุนเข้ามาเก็งกำไรในระยะสั้นๆ ทั้งนี้บริษัทแนะนำให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงเการข้ามาเก็งกำไรในหุ้นดังกล่าว เพราะ มีความเสี่ยงสูง

นางธริศา ชัยสุนทรโยธิน ผู้อำนวยการอาวุโส บล.นครหลวงไทย กล่าวว่า หุ้นในกลุ่มลีสซิ่งจะปรับตัวสูงขึ้นในระยะสั้นเนื่องจากผลกระทบจากอุทกภัย ทำให้เกิดกระแสการเก็งกำไรส่งผลให้มีการซื้อขายมากขึ้น ส่วนแนวโน้มราคาหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นตามบัญชีเชื่อว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากราคาหุ้นปัจจุบัน ทั้งนี้ต้องพิจารณาจากราคาหุ้นสูงสุดที่ผ่านมาโดยเปรียบเทียบกับมูลค่าหุ้นตามบัญชีด้วย

แหล่งข่าวจากโบรกเกอร์เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่งได้มีการปรับแผนจากเดิมกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจะเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาถือหุ้นใหญ่ และกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่จะเข้ามาบริหารกิจการ แต่เนื่องจากติดขัดกับธนาคารพาณิชย์บางแห่งที่เป็นเจ้าหนี้ ดังนั้นจึงมีแนวความคิดว่าจะนำบริษัทไปควบรวมกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจลีสซิ่งแห่งอื่น ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเจรจากับบริษัทที่ประกอบธุรกิจลีสซิ่งหลายแห่ง แต่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน

ทั้งนี้ผู้บริหารบริษัทตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่งมองว่าถ้ามีการควบรวมก็จะเกิดประโยชน์ในแง่ของพอร์ตการปล่อยสินเชื่อก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นและทำให้สามารถไปขอกู้เงินกับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ เพื่อออกเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ ได้เช่นกัน

ม.ร.ว.ศศิพฤนท์ จันทรทัต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินบริษัทกรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)เปิดเผยถึงความคืบหน้าที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจะเสนอขายหุ้นว่า ขณะนี้การเข้าไปตรวจสอบสถานะของบริษัท (Due Diligence) เพื่อประเมินราคาในการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้ โดยคาดว่าจะสามารถสรุปผลได้ภายในปลายเดือนนี้หรือช้าที่สุดต้นเดือนหน้า

ทั้งนี้จากการหารือกับกลุ่มผู้ซื้อซึ่งเป็นนักลงทุนจากต่างประเทศพบว่า กลุ่มผู้สนใจต้องการเข้ามาซื้อหุ้นในสัดส่วนที่มากที่สุด และพร้อมที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (เทนเดอร์ออฟเฟอร์) หากสามารถติดต่อซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมได้มากกว่า 25% ของทุนจดทะเบียน

สำหรับในเรื่องราคาที่จะซื้อขายหุ้นตามที่มีข่าวแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าเบื้องต้นได้มีการกำหนดราคาที่ 11.25 บาทนั้นราคาเท่าที่ศึกษาในขณะนี้ยังไม่การเปลี่ยนแปลงจากราคาที่ปรากฎเป็นข่าว

"เท่าที่เราพูดคุยกับนักลงทุนต่างชาติที่สนใจซื้อหุ้นในครั้งนี้ เค้าต้องการเข้ามาถือหุ้นให้ได้มากที่สุด แม้ว่าหากซื้อเกิน 25% จะทำให้ต้องทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์ก็ตามซึ่งตอนนี้เราก็ต้องพยายามเจรจากับผู้ถือหุ้นในตอนนี้ให้มากที่สุด"ม.ร.ว.ศศิพฤนท์กล่าว

อนึ่งก่อนหน้านี้ได้เคยมีกระแสข่าวว่านายขรรค์ชัย บุนปาน ซึ่งถือหุ้นใหญ่สุดในระดับ 28.42% และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งถือหุ้นอยู่จำนวน 6.67% ต้องการที่จะขายหุ้นออกมาในครั้งนี้

นายประพล พรประภา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า ราคาหุ้นที่ปรับเพิ่มขึ้น คงเกิดจากการที่ก่อนหน้านี้ราคาหุ้นปรับลดลงมามากแล้ว แม้ว่าผลประกอบการในปีนี้อาจอยู่ในระดับที่ไม่ดีมากนัก แต่ก็ถือว่าใช้ได้ในช่วงที่สถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรง เนื่องจากบริษัทฯถือว่ามีประสบการณ์ในการทำงานและมีระบบการจัดการที่มีคุณภาพ

อย่างไรก็ดีปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้รับผลกระทบจากการที่อัตราดอกเบี้ยปรับเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจชะลอตัว รวมถึงราคาน้ำมันดีเซลลอยตัว ส่งผลกระทบให้พอร์ตการปล่อยสินเชื่อโต 7% แต่หลังจากนั้น ทำให้บริษัทฯมีการปรับตัวโดยการปล่อยสินเชื่อที่เข็มงวดมากขึ้น และพิจารณาลูกค้าที่มีศักยภาพในการชำระเงินมากขึ้น

สำหรับการหาพันธมิตรทางธุรกิจในขณะนี้ก็ยังคงมีการพูดคุยอยู่หลายราย แต่ยังคงไม่มีความคืบหน้า ซึ่งในขณะนี้ยังคงไม่เห็นรูปธรรมที่ชัดเจน จึงยังไม่สามารถประเมินได้ว่าจะเห็นความชัดเจนเมื่อไหร่ ทั้งนี้ เป็นผลมาจากยังไม่สามารถตกลงในรายละเอียดได้

http://www2.manager.co.th/Business/View ... 0000129891

คนเราจะมีความสุข มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีเท่าไร เเต่ขึ้นกับว่า เราพอเมื่อไร
~หลวงพ่อชา สุภัทโท~
o

torpongpak
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2595
Joined: Mon May 11, 2009 11:02 am

Re: ECL

Posts by torpongpak » Sat Jun 16, 2012 12:28 am

เกี่ยวกับผู้บริหารครับ :D

ดนุชา วีระพงษ์ อดีตผู้จัดการสาขาอายุน้อยที่สุดของแบงก์เอเชีย
โดย ปัณฑพ ตั้งศรีวงศ์
วันที่ 1 มกราคม 2547 ดนุชา วีระพงษ์ เพิ่งจะมีอายุครบ 35 ปีเต็ม และเพิ่งจะมีอายุงานในบริษัทตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพียง 2 เดือน
เขากลับเข้ามาช่วยงานในกิจการของครอบครัวในช่วงคาบเกี่ยวที่กำลังจะกลายเป็นบริษัทมหาชน โดยการนำหุ้นเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
"เรื่องเข้าตลาดหุ้นนั้น ที่บริษัทเคยมีแนวคิดมาประมาณ 1 ปีเศษแล้ว โดยผมได้คุยกับน้องชาย และเป็นอันว่า ถ้าบริษัทจะขยายตัวได้ดีขึ้น ก็ควรจะนำเข้าตลาดฯ ประกอบกับขณะนั้น ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ เอง เขาก็มาชักชวนด้วย" ดนุชาเล่า
ดนุชาเรียนจบระดับมัธยมต้น จากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย และบินไปเรียนต่อระดับไฮสกูลที่สหรัฐอเมริกา
เขาจบปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน จาก Bentley College มลรัฐ Massachusettes และต่อด้วยปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จาก University of Connecticutกลับมาอยู่เมืองไทย ก่อนที่จะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจเพียงไม่กี่ปี โดยเริ่มงานครั้งแรกที่บริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน และย้ายไปอยู่ฝ่ายสินเชื่อที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เอ็มซีซี
"ผมมีความเชื่อในเรื่อง professional ดังนั้นแม้ตอนจบกลับมาใหม่ๆ ที่บ้านมีธุรกิจอยู่แล้ว แต่ก็ยังอยากจะไปหาประสบการณ์จากภายนอก"
หลังประเทศไทยต้องประกาศลดค่าเงินบาทบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เอ็มซีซี ถูกทางการสั่งปิดในปี 2541 เขาได้ย้ายไปอยู่ธนาคารเอเชีย โดยเป็นผู้จัดการสาขาสาธุประดิษฐ์ ทั้งที่เพิ่งมีอายุไม่ถึง 30 ปี และได้ชื่อว่าเป็นผู้จัดการสาขาที่หนุ่มที่สุดที่ธนาคารแห่งนี้เคยมี
"เอบีเอ็นแอมโร เป็นคนเลือกให้ผมเป็นผู้จัดการสาขาเอง เพราะผมมีแบ็กกราวน์จากต่างประเทศ และสามารถพูดภาษาอังกฤษได้"
เป็นผู้จัดการสาขาสาธุประดิษฐ์ได้ 1 ปี ก็ถูกเลื่อนขึ้นไปเป็นผู้จัดการสาขาสาทร 21 และสาขาพระราม 4 โดยดูแลทั้ง 2 สาขาในเวลาเดียวกัน
ปี 2545 เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสายงานขายและบริการ ก่อนที่จะลาออกเพื่อกลับมาดูแลธุรกิจของที่บ้าน ซึ่งกำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2546
http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=10453

ลองดูโหงวเฮ้งกันหน่อยไหมครับ...
Image

งานอดิเรก...
http://www.bangkokbiznews.com/home/deta ... /news.html
Image

คนเราจะมีความสุข มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีเท่าไร เเต่ขึ้นกับว่า เราพอเมื่อไร
~หลวงพ่อชา สุภัทโท~
o

torpongpak
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2595
Joined: Mon May 11, 2009 11:02 am

Re: ECL

Posts by torpongpak » Sat Jun 16, 2012 12:32 am

สินเชื่อรถยนต์ ที่ไหนดีที่สุด
สินเชื่อรถยนต์ที่ไหนดีที่สุดนั้นบางท่านก็ว่า สินเชื่อรถยนต์ของะนาคารธนชาตบ้างล่ะ สินเชื่อรถยนต์ธนาคารไทยพาณิชย์บ้าง สินเชื่อรถยนต์ธนาคารทิสโก้บ้างล่ะ บางท่า่นก็ว่าสินเชื่อธนาคารกรุงศรีดี ได้ยินว่าสินเชื่อรถยนต์ะนาคารกสิกรว่าดี แล้วสินเชื่อรถยนต์ที่ไหนดีที่สุดล่ะยิ่งท่านได้รับข้อมูลมาจากหลายคนหลายแหล่งข้อมูลสินเชื่อรถยนต์มากเท่าไร ก็ย่อมเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แ่ก่ตัวท่านเองเพื่อเป็นข้อมูลใช้ในการเปรียบเทียบและตรองไตร่ออกมาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลว่าสินเชื่อรถยนต์ของธนาคาร......นี้ดีที่สุด

จากแหล่งข้อมูลที่ได้รับจากผู้ที่เลือกใช้สินเชื่อรถยนต์หรือผู้ได้ยินเค้าว่ามาแล้วมาบอกต่อว่าสินเชื่อรถยนต์ธนาคารนั้นบริการไม่ค่อยดี ธนาคารนี้อนุมัติผ่าน ธนาคารนู้นดอกเบี้ยแพง ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับบริการสินเชื่อรถยนต์อาจจะเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่างผู้เลือกใช้สินเชื่อรถยนต์กับทางสถาบันการเงินก็เป็นไปดี

สำหรับผู้ติดเครดิตบูโร : มีประวัติชำระสินเชื่อธนาคารรายการอื่นๆ ล่าช้าหรือค้างชำระโดยที่ยังไม่ได้จ่ายชำระหรือรอประนอมหนี้อยู่ก็สุดแล้วแต่ บุคคลในกลุ่มนี้ถ้าถามว่าสินเชื่อรถยนต์ที่ไหนดีที่สุดย่อมได้คำตอบในทันทีเลย ยื่นสินเชื่อรถยนต์ที่ไหนก็ได้ขอให้สินเชื่อรถยนต์อนุมัติตามที่ต้องการก็เป็นอันว่าสินเชื่อรถยนต์ที่อนุมัติที่นั้นดีที่สุดแล้ว

สำหรับผู้ไม่เคยกู้อะไรเลย ไม่มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อเป็นมือใหม่ย่อมต้องศึกษาข้อมูล อาจจะเป็นการสอบถามเพื่อน ญาติ คนรู้จักเพื่อให้ได้ข้อมูลว่าสินเชื่อรถยนต์ที่ไหนดีที่สุด ซึ่งจากการสอบถามจะมีอิทธิพลให้ตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อรถยนต์กับธนาคารที่ได้รับข้อมูลมาว่าดี

สำหรับผู้ที่มีสินเชื่อเลือกใช้และประวัติผ่อนชำระดีอยู่เป็นประจำมิได้ขาดส่ง ถ้าธนาคารไหนไม่ให้เงื่อนไขดอกเบี้ยที่ถูกหรือดอกเบี้ยดีที่สุด บุคคลกลุ่มนี้ก็จะว่าสินเชื่อรถยนต์ที่นั้นไม่ค่อยดีเพราะตัวบุคคลมีระเบียบวินัยทางการเงินที่ดีย่อมต้องการจ่ายดอกเบี้ยน้อยที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลแล้วล่ะ

สรุปแล้วสินเชื่อรถยนต์ที่ไหนดีสุดนั้นขึ้นอยู่กับการรับข้อมูลสินเชื่อรถยนต์ หรือ ประสบการณ์ตรงที่ได้รับมาจากการเลือกใช้สินเชื่อรถยนต์กับธนาคารนั้นๆ

ตัวเลือกสินเชื่อรถยนต์ที่ดีที่สุดนั้นคือสินเชื่อรถยนต์ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการส่วนบุคคลได้มากกว่า95% กล่่าวคือ
1 สินเชื่อรถยนต์อนุมัติผ่อนและวงเงินตามที่ต้องการ
2 ดอกเบี้ยสมเหตุสมผล เมื่อเปรียบกับดอกเบี้ยสินเชื่อรถยนต์แห่งอื่นๆ
3 เดินทางติดต่อยื่นสินเชื่อรถยนต์สะดวก
4 สินเชื่อรถยนต์เรียบร้อยตามเงื่อนไขเวลาที่ตั้งไว้
5 ช่องทางในการผ่อนชำระสินเชื่อรถยนต์มีให้เลือกชำระหลายช่องทาง
http://villavia.blogspot.com/2012/05/blog-post.html

คนเราจะมีความสุข มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีเท่าไร เเต่ขึ้นกับว่า เราพอเมื่อไร
~หลวงพ่อชา สุภัทโท~
o

torpongpak
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2595
Joined: Mon May 11, 2009 11:02 am

Re: ECL

Posts by torpongpak » Sat Jun 16, 2012 12:36 am

ชำระเงินได้หลายช่องทาง
http://www.kasikornbank.com/TH/SERVICES ... nking.aspx

ความสะดวกในการชำระเงินเป็นเรื่องสำคัญมากครับในการเลือกของผู้บริโภคว่าจะใช้บริการสินเชื่อของบริษัทไหนตามบทความข้างบน ซึ่งECLสามารถชำระได้ตามเเบงค์ใหญ่ๆโดยใช้Bar codeจากใบเเจ้งหนี้...อันนี้เป็นตัวอย่างที่สามารถชำระผ่านทางKbank

คนเราจะมีความสุข มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีเท่าไร เเต่ขึ้นกับว่า เราพอเมื่อไร
~หลวงพ่อชา สุภัทโท~
o

Post Reply