AHC

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นต่างๆ All for one, one for all
(ข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้งเว็บ จนถึง 30 กันยายน 2555 ห้องนี้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถ post ได้)
Nano Investor
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 361
Joined: Wed Sep 01, 2010 3:36 pm

Re: AHC

Posts by Nano Investor » Thu Mar 08, 2012 10:38 am

ถ้าดูที่กำไรก่อนภาษีจะยิ่งโตถึง 30% ครับ

powerman wrote:กำไรดีขนาดนี้ คงยิ้มแก้มปริกันทุกคนนะครับ :B :B :B

ถ้าผู้บริหารแก้ไขเรื่องสภาพคล่องบ้างก้อดีนะครับ
ปันผลเป็น ทั้งเงินสด และ หุ้นไปเลยดีไม๊ครับ :ep:


powerman
Verified User
Posts: 46
Joined: Mon May 21, 2007 8:00 pm

Re: AHC

Posts by powerman » Thu Mar 08, 2012 8:23 pm

ปีนี้กำไรก้อน่าจะโตต่อเนื่องไปอีกนะครับ อย่างน้อยก้อน่าจะมาจาก
1.ฐานผู้ประกันตนที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2.ลดภาษีจาก 30% เหลือ 23%
3.ไม่มีดอกเบี้ยเงินกู้แล้ว
4.ฐานกำไร Q1,Q2 ปีก่อนทำไว้ค่อนข้างต่ำ
Nano Investor wrote:ถ้าดูที่กำไรก่อนภาษีจะยิ่งโตถึง 30% ครับ

powerman wrote:กำไรดีขนาดนี้ คงยิ้มแก้มปริกันทุกคนนะครับ :B :B :B

ถ้าผู้บริหารแก้ไขเรื่องสภาพคล่องบ้างก้อดีนะครับ
ปันผลเป็น ทั้งเงินสด และ หุ้นไปเลยดีไม๊ครับ :ep:


Nano Investor
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 361
Joined: Wed Sep 01, 2010 3:36 pm

Re: AHC

Posts by Nano Investor » Fri Mar 09, 2012 4:23 pm

คุณ​ powerman พอทราบจำนวนผู้ประกันตนมั้ยครับ
powerman wrote:ปีนี้กำไรก้อน่าจะโตต่อเนื่องไปอีกนะครับ อย่างน้อยก้อน่าจะมาจาก
1.ฐานผู้ประกันตนที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2.ลดภาษีจาก 30% เหลือ 23%
3.ไม่มีดอกเบี้ยเงินกู้แล้ว
4.ฐานกำไร Q1,Q2 ปีก่อนทำไว้ค่อนข้างต่ำ
Nano Investor wrote:ถ้าดูที่กำไรก่อนภาษีจะยิ่งโตถึง 30% ครับ

powerman wrote:กำไรดีขนาดนี้ คงยิ้มแก้มปริกันทุกคนนะครับ :B :B :B

ถ้าผู้บริหารแก้ไขเรื่องสภาพคล่องบ้างก้อดีนะครับ
ปันผลเป็น ทั้งเงินสด และ หุ้นไปเลยดีไม๊ครับ :ep:


hariphunchai
Verified User
Posts: 96
Joined: Fri Nov 12, 2010 9:59 pm

Re: AHC

Posts by hariphunchai » Fri Mar 09, 2012 5:44 pm

105 นิวไฮแท้ นิวไฮแท้เหลา
จาก 98 บาท เมื่อปี 2007 ตอนนี้นิวไฮต่อเนื่อง :)

ถ้าปี 55 นี้มี ebitda เท่ากับปี 54 และเสียภาษี 23%
eps ก็จะเพิ่มขึ้นกว่าสิบเปอร์เซนต์เลยทีเดียว


powerman
Verified User
Posts: 46
Joined: Mon May 21, 2007 8:00 pm

Re: AHC

Posts by powerman » Fri Mar 09, 2012 7:43 pm

แบบเป๊ะๆ real time ไม่มีข้อมูลนะครับ แต่ผมจะคอยดูตัวเลขจากข่าวประชาสัมพันธ์ของทางประกันสังคมครับ ตามลิ้งค์ด้านล่างเลยครับ

http://www.sso.go.th/wpr/category.jsp?l ... t=98&rp=17

หัวข้อ : update รายชื่อสถานพยาบาลที่สามารถรับจำนวน ผปต..........................

จะมี update มาประมาณเดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งผมเอาไว้ดูเป็นแนวโน้มครับ ซึ่งที่ผ่านมาก็แจ่ม :8)


[quote="Nano Investor"]คุณ​ powerman พอทราบจำนวนผู้ประกันตนมั้ยครับ


xyoxyo
Verified User
Posts: 200
Joined: Wed Oct 27, 2010 2:11 pm

Re: AHC

Posts by xyoxyo » Sat Mar 10, 2012 1:17 am

การพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 02 มี.ค. 2555
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล : 26 เม.ย. 2555
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 23 เม.ย. 2555
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 3.50
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00
วันที่จ่ายปันผล : 08 พ.ค. 2555
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2554 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2554
หมายเหตุ (แก้ไข) :
ที่ อช.0050/0355

6 มีนาคม 2555

เรื่อง แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง หนังสือของบริษัท ที่ อช.0049/0355 เรื่องการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี
การกำหนดวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น และพิจารณาเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ลงวันที่ 2
มีนาคม 2555

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 271 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม
2555 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 เมษายน 2555
พิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 ในอัตรา 3.50
บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน
2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 รวมทั้ง บริษัทฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท นั้น
บริษัทฯ ขอแจ้งว่า การจ่ายเงินปันผลในอัตรา 3.50 บาทต่อหุ้น จ่ายสำหรับจำนวนหุ้น 12,500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท หรือจ่ายในอัตรา 0.35 บาท กรณีที่บริษัทฯ
ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 1 บาทแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


( นางพจนา มาโนช )
รองประธานกรรมการจากข่าวนี้ผมเข้าใจว่า กำลังจะมีการแตกพาร์เร็วๆนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องนะครับ คงไม่ต้องปันผลเป็นหุ้นแล้ว

!!!SIGNATURE!!!

Nano Investor
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 361
Joined: Wed Sep 01, 2010 3:36 pm

Re: AHC

Posts by Nano Investor » Sat Mar 10, 2012 9:39 am

ขอบคุณครับคุณ​ Powerman

ผมเห็นข้อมูลล่าสุด เอกชล 2 รับเพิ่มได้อีกประมาณ​ 12,000 คน (ตัวเลขลดลงมาเรื่อยๆ แสดงว่าจำนวนผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น)
คุณ​ Powerman พอทราบ capacity ทั้งหมดของ เอกชล 2 มั้ยครับ

powerman wrote:แบบเป๊ะๆ real time ไม่มีข้อมูลนะครับ แต่ผมจะคอยดูตัวเลขจากข่าวประชาสัมพันธ์ของทางประกันสังคมครับ ตามลิ้งค์ด้านล่างเลยครับ

http://www.sso.go.th/wpr/category.jsp?l ... t=98&rp=17

หัวข้อ : update รายชื่อสถานพยาบาลที่สามารถรับจำนวน ผปต..........................

จะมี update มาประมาณเดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งผมเอาไว้ดูเป็นแนวโน้มครับ ซึ่งที่ผ่านมาก็แจ่ม :8)

Nano Investor wrote:คุณ​ powerman พอทราบจำนวนผู้ประกันตนมั้ยครับ


powerman
Verified User
Posts: 46
Joined: Mon May 21, 2007 8:00 pm

Re: AHC

Posts by powerman » Sat Mar 10, 2012 11:47 pm

น่าจะ 140000 นะครับ ผมไม่ชัวร์เหมือนกัน ใครมีข้อมูลที่เป็นทางการรบกวนด้วยครับ
Nano Investor wrote:ขอบคุณครับคุณ​ Powerman

ผมเห็นข้อมูลล่าสุด เอกชล 2 รับเพิ่มได้อีกประมาณ​ 12,000 คน (ตัวเลขลดลงมาเรื่อยๆ แสดงว่าจำนวนผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น)
คุณ​ Powerman พอทราบ capacity ทั้งหมดของ เอกชล 2 มั้ยครับ

powerman wrote:แบบเป๊ะๆ real time ไม่มีข้อมูลนะครับ แต่ผมจะคอยดูตัวเลขจากข่าวประชาสัมพันธ์ของทางประกันสังคมครับ ตามลิ้งค์ด้านล่างเลยครับ

http://www.sso.go.th/wpr/category.jsp?l ... t=98&rp=17

หัวข้อ : update รายชื่อสถานพยาบาลที่สามารถรับจำนวน ผปต..........................

จะมี update มาประมาณเดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งผมเอาไว้ดูเป็นแนวโน้มครับ ซึ่งที่ผ่านมาก็แจ่ม :8)

Nano Investor wrote:คุณ​ powerman พอทราบจำนวนผู้ประกันตนมั้ยครับ


prajuvb
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 457
Joined: Tue Nov 23, 2010 3:15 pm

Re: AHC

Posts by prajuvb » Mon Mar 12, 2012 11:16 am

แม่ผมเพิ่งไปผ่าตัดกระเพาะเมื่อวันวาน
สงสัยเป็นมะเร็ง ได้updateค่าห้องเอกชล1ว่า
เพิ่งขึ้นอีกห้องละ1000บาทเมื่อเดือนก่อน
เป็นขนาด3500/วัน (ตึกปกส.เดิม )ผมว่าห้องค่อนข้างเล็กเทียบกับที่อื่น
และ4500/วันตึก2เดิม
เสียอย่างเดียวที่ผู้ถือหุ้นไม่มีส่วนลดให้


chatchai
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 11445
Joined: Tue Jun 03, 2003 8:16 pm

Re: AHC

Posts by chatchai » Mon Mar 12, 2012 11:45 am

prajuvb wrote:แม่ผมเพิ่งไปผ่าตัดกระเพาะเมื่อวันวาน
สงสัยเป็นมะเร็ง ได้updateค่าห้องเอกชล1ว่า
เพิ่งขึ้นอีกห้องละ1000บาทเมื่อเดือนก่อน
เป็นขนาด3500/วัน (ตึกปกส.เดิม )ผมว่าห้องค่อนข้างเล็กเทียบกับที่อื่น
และ4500/วันตึก2เดิม
เสียอย่างเดียวที่ผู้ถือหุ้นไม่มีส่วนลดให้
ขอให้คุณแม่ปลอดภัย สุขภาพแข็งแรงนะครับ

จงอยู่เหนือความดี อย่าหลงความดี

prajuvb
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 457
Joined: Tue Nov 23, 2010 3:15 pm

Re: AHC

Posts by prajuvb » Mon Mar 12, 2012 1:20 pm

ขอบคุณครับ


Nano Investor
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 361
Joined: Wed Sep 01, 2010 3:36 pm

Re: AHC

Posts by Nano Investor » Mon Mar 12, 2012 5:51 pm

ขอบคุณครับ คุณpowerman


ANDREPETER
Verified User
Posts: 64
Joined: Thu Nov 18, 2010 2:59 pm

Re: AHC

Posts by ANDREPETER » Thu Mar 15, 2012 1:56 am

แตกพาร์งวดนี้ มีแนวโน้มจะเพิ่มทุนไหมครับ

Read Read Read

User avatar
sathaporne
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1651
Joined: Sat Jun 30, 2007 8:34 am

Re: AHC

Posts by sathaporne » Thu Mar 15, 2012 6:34 am

drseree wrote:แตกพาร์งวดนี้ มีแนวโน้มจะเพิ่มทุนไหมครับ
เพิ่มทำไมเหรอครับ?
หนี้ก็ไม่มีแล้ว capacity ตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่


xyoxyo
Verified User
Posts: 200
Joined: Wed Oct 27, 2010 2:11 pm

Re: AHC

Posts by xyoxyo » Thu Mar 15, 2012 11:43 pm

powerman wrote:ทำไมหุ้นดี หนี้น้อย โตเรื่อยๆ capacity เหลือเพียบ ถึงไม่มีคนสนใจเลย หรือเพราะสภาพคล่องที่น้อยเหลือเกิน จะซื้อจะขายก้อยาก
ยังมีปัจจัยอื่นที่ไม่ดีอีกไม๊ครับสำหรับหุ้นตัวนี้
ผมสนใจตั้งแต่ตอน 70 กว่าบาท จนตอนนี้ 11x บาทแล้ว แต่ไม่มีปัญญาซื้อครับเพราะสภาพคล่องน้อยจนผมไม่สามารถเข้าได้
ผมชอบผู้ถือหุ้นใหญ่ของที่นี่ด้วยนะครับ เคยถือ UVAN อยู่ ก็รู้สึกว่าตระกูลนี้เค้าตั้งใจทำธุรกิจจริงๆจังๆ ไม่ปั่นหุ้นดีครับ และทำอะไรค่อนข้างระมัดระวัง มีหนี้น้อยไม่กู้เยอะเกินตัว

!!!SIGNATURE!!!

powerman
Verified User
Posts: 46
Joined: Mon May 21, 2007 8:00 pm

Re: AHC

Posts by powerman » Fri Mar 16, 2012 9:32 am

รออีกไม่นาน หลังแตกพาร์ จาก 10 บาทเป็น 1 บาทแล้ว ปัญหาเรื่องสภาพคล่องคงจะดีขึ้นมากครับ


greenman
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 498
Joined: Sat Oct 11, 2008 7:05 pm

Re: AHC

Posts by greenman » Tue Mar 20, 2012 4:41 pm

ข้อด้อยอาจจะเป็นเรื่องแผนธุรกิจที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยม แต่
จุดหนึ่งที่อยากบอกคือ
1.หากเอกชล2คุ้มทุนเมื่อไหร่โดยส่วนตัวคิดว่าศักยภาพของ AHC จะไม่ต่างจาก NTV และเมื่อถึงวันนั้นราคาตลาดไม่น่าที่จะ Discounted จาก NTV มากเหมาะลงทุนระยะยาวๆจริงสภาพธุรกิจไม่เปลี่ยนแปลงมากไม่ต้องตามมาก
2.หากดูทำเล NTV ทำเลดีจริงทั้ง 2 ที่แต่ต้องเจอคู่แข่งแน่นอนลูกค้าทางแจ้งวัฒนะอาจถูกดึงไป KH (สร้างได้เยอะพอควรแล้ว) คู่แข่งที่ไม่น่ามองข้าม รร.แพทย์PCMCในสังกัด มศว.ที่กำลังมี MEGA PROject และหอผู้ป่วยระดับดีที่กำลังเสร็จอาจ อาจเป็นเหตุผลให้นักลงทุนหันมามองสินค้าทดแทนอย่าง AHC ก็ได้


User avatar
aut_
Verified User
Posts: 69
Joined: Sat Jun 05, 2010 10:52 pm

Re: AHC

Posts by aut_ » Tue Mar 20, 2012 8:30 pm

โรงพยาบาลเอกชล 2 ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลขั้นที่ 3 (Hospital Accreditation)HA

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชล 2 นำโดยคุณพจนา มาโนช ประธานกรรมการบริหาร นายแพทย์สานิตย์ ชากฤษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คุณสมพร เพิ่มสุข ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้ารับประกาศนียบัตร รับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation)HA ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยการเข้ารับประกาศนียบัตรในครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลเอกชล 2 ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลในขั้นที่ 3 จากการรับรองโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ผ่านHA 3เเล้วนะครับ :)


ANDREPETER
Verified User
Posts: 64
Joined: Thu Nov 18, 2010 2:59 pm

Re: AHC

Posts by ANDREPETER » Thu Mar 22, 2012 9:39 am

aut_ wrote:โรงพยาบาลเอกชล 2 ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลขั้นที่ 3 (Hospital Accreditation)HA

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชล 2 นำโดยคุณพจนา มาโนช ประธานกรรมการบริหาร นายแพทย์สานิตย์ ชากฤษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คุณสมพร เพิ่มสุข ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้ารับประกาศนียบัตร รับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation)HA ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยการเข้ารับประกาศนียบัตรในครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลเอกชล 2 ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลในขั้นที่ 3 จากการรับรองโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ผ่านHA 3เเล้วนะครับ :)

ตรงนี้มีประโยชน์อะไรกับ ผถห ครับ

Read Read Read

prajuvb
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 457
Joined: Tue Nov 23, 2010 3:15 pm

Re: AHC

Posts by prajuvb » Fri Mar 23, 2012 1:20 pm

เท่าที่ทราบเป็นการรับรองคุณภาพของร.พ.ครับ
จะมีผลถึงจำนวนผป.ปกส.ที่รพ.จะรับเพิ่มได้


peace2514
Verified User
Posts: 136
Joined: Mon Jan 04, 2010 2:15 pm

Re: AHC

Posts by peace2514 » Wed Apr 04, 2012 4:46 pm

เที่ยวสงกรานต์แล้ว....เรียนเชิญทุกท่านประชุมผู้ถือหุ้น (18/04/2012) ณ เมืองชลครับ
prajuvb wrote:เท่าที่ทราบเป็นการรับรองคุณภาพของร.พ.ครับ
จะมีผลถึงจำนวนผป.ปกส.ที่รพ.จะรับเพิ่มได้


prajuvb
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 457
Joined: Tue Nov 23, 2010 3:15 pm

Re: AHC

Posts by prajuvb » Thu Apr 05, 2012 11:14 am

ช่วยกันโหวตให้ผถห.มีสิทธิลดหย่อนค่ารักษาหน่อยก็จะดี
นนทเวชลดค่ารักษาได้ตามจำนวนหุ้นที่ถือครับ


leaf
Verified User
Posts: 4
Joined: Sun Jul 10, 2011 2:20 pm

Re: AHC

Posts by leaf » Sun Apr 08, 2012 12:20 am

prajuvb wrote:ช่วยกันโหวตให้ผถห.มีสิทธิลดหย่อนค่ารักษาหน่อยก็จะดี
นนทเวชลดค่ารักษาได้ตามจำนวนหุ้นที่ถือครับ


peace2514
Verified User
Posts: 136
Joined: Mon Jan 04, 2010 2:15 pm

Re: AHC

Posts by peace2514 » Wed Apr 18, 2012 11:47 am

วันนี้ (18/04) ประชุมผู้ถือหุ้น....ใครเข้าบ้าง....ช่วยเล่าบรรยากาศหน่อยครับ
peace2514 wrote:เที่ยวสงกรานต์แล้ว....เรียนเชิญทุกท่านประชุมผู้ถือหุ้น (18/04/2012) ณ เมืองชลครับ
prajuvb wrote:เท่าที่ทราบเป็นการรับรองคุณภาพของร.พ.ครับ
จะมีผลถึงจำนวนผป.ปกส.ที่รพ.จะรับเพิ่มได้


hariphunchai
Verified User
Posts: 96
Joined: Fri Nov 12, 2010 9:59 pm

Re: AHC

Posts by hariphunchai » Thu Apr 19, 2012 1:00 pm

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ปี 53 กับ 54
Attachments
ผู้ถือหุ้นใหญ่ AHC.jpg
ผู้ถือหุ้นใหญ่ AHC.jpg (218.36 KiB) Viewed 2554 times


peace2514
Verified User
Posts: 136
Joined: Mon Jan 04, 2010 2:15 pm

Re: AHC

Posts by peace2514 » Thu Apr 19, 2012 3:14 pm

รออีกไม่นานจะได้ซื้อขายราคา PAR ใหม่....คงสร้างความคึกคักขึ้นมาหน่อยน่ะครับ....
hariphunchai wrote:ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ปี 53 กับ 54


hariphunchai
Verified User
Posts: 96
Joined: Fri Nov 12, 2010 9:59 pm

Re: AHC

Posts by hariphunchai » Sat Apr 21, 2012 9:43 pm

โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AHC) อภิรักษ์ วานิช คู่สมรส หุ้นสามัญ 20/04/2555 19/04/2555 1,800 119.83 ซื้อ

มีกะเขาด้วย :D :D :D


peace2514
Verified User
Posts: 136
Joined: Mon Jan 04, 2010 2:15 pm

Re: AHC

Posts by peace2514 » Tue Apr 24, 2012 4:26 pm

ท่านประธานฯ ลงมือเก็บด้วยตัวเองเลยเหรอครับ....สุดยอดฯ
hariphunchai wrote:โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AHC) อภิรักษ์ วานิช คู่สมรส หุ้นสามัญ 20/04/2555 19/04/2555 1,800 119.83 ซื้อ

มีกะเขาด้วย :D :D :D


frontosa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 460
Joined: Wed Nov 03, 2004 9:32 pm

Re: AHC

Posts by frontosa » Sun Apr 29, 2012 10:43 am

ล่าสุดอ่านในรายงานประจำปี ตัวเลขปกส.ขึ้นไปถึง 125,000 แล้ว

นอกจากนั้นจำนวนคนไข้ทั้ง OPD, IPD ก็เพิ่มขึ้น โดยเอกชล1 เพิ่มประมาณหลััก 10%
ส่วนเอกชล2 เพิ่มขึ้นเร็วกว่า เนื่องจากยอดยังต่ำ

แต่ที่สำคัญที่สุด คือ การที่สาขาสองเริ่มไม่ขาดทุนแล้ว และจำนวนปกส.ยังเพิ่มเรื่อยๆ

ทำให้สัดส่วนทางการเงิน เช่น GPM, ROE เริ่มค่อยๆกลับมาเป็นผู้เป็นคน เหมือนช่วงก่อนหน้าที่จะมีสาขาสอง โดย GPM ช่วงก่อนจะอยู่ที่ประมาณ 12% (ถ้าจำไม่ผิด)

อีกอย่างนึง คือ หนี้ระยะยาวคืนหมดไปแล้วด้วย ตอนนี้ก็มีการตัดค่าเสื่อมอยู่ประมาณ ปีละ40ล้านอีกด้วย

ส่วนเงินสด มีประมาณ 100++ ลบ และมีเงินลงทุนในหุ้น BGH อีกราว 50ลบ

สรุป คือ Market cap ล่าสุด 1500ลบ กำไรราว 100+ และแนวโน้มเพิ่มขึ้น ร่วมกับมีค่าเสื่อมด้วยปีละ 40ลบ ไม่มีหนี้ระยะยาว มีเงินสดและเงินลงทุนอีกเกือบสองร้อยล้าน ผมว่าก็ยังเป็น reasonable price ครับ


frontosa
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 460
Joined: Wed Nov 03, 2004 9:32 pm

Re: AHC

Posts by frontosa » Sun Apr 29, 2012 10:47 am

แต่... ข้อเสียที่สำคัญมากของหุ้นตัวนี้ คือ สภาพคล่องเหือดแห้งมาก น่าเบื่อครับ


Post Reply