PT

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นต่างๆ All for one, one for all
(ข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้งเว็บ จนถึง 30 กันยายน 2555 ห้องนี้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถ post ได้)
Post Reply
kloysri
Verified User
Posts: 125
Joined: Sat Sep 24, 2011 6:39 am

PT

Posts by kloysri » Sat Sep 24, 2011 7:24 am

ฝากทาง mod ย้ายเข้าห้องร้อยคนร้อยหุ้นด้วยค่ะ

Trading Statistics (as of 23 Sep 2011)
P/E 5.49 Dvd. Yield(%) 4.63
P/BV 1.92 Market Cap. (M. Baht) 459.90


Market SET
Industry Technology
Sector
Information & Communication Technology
First Trade Date 03 May 1991

Capital Detail
Par Value 1.00 Baht
Common Stock
Authorized Capital 142,440,489.00 Baht
Paid-up Capital 141,944,471.00 Baht
Preferred Stock
Authorized Capital -
Paid-up Capital -

www.premier-technology.co.th


kloysri
Verified User
Posts: 125
Joined: Sat Sep 24, 2011 6:39 am

Re: PT

Posts by kloysri » Sat Sep 24, 2011 7:28 am

Period
as of Y/E '07
31/12/2007 Y/E '08
31/12/2008 Y/E '09
31/12/2009 Y/E '10
31/12/2010 Q2 '11
30/06/2011
Financial Data

Assets 732.10 798.56 717.54 890.29 994.70

Liabilities 535.52 556.30 479.47 621.02 755.98

Equity 161.25 242.26 238.07 269.27 238.72

Paid-up Capital 141.94 141.94 141.94 141.94 141.94

Revenue 1,419.87 1,611.70 1,230.68 1,567.49 867.80
Net Profit 18.78 30.01 -6.99 28.39 24.92

EPS (Baht) 0.13 0.21 -0.05 0.20 0.18
Financial Ratio

ROA(%) 5.91 6.65 -0.56 5.38 13.64

ROE(%) 11.82 14.87 -2.91 11.19 38.73

Net Profit Margin(%) 1.32 1.86 -0.57 1.81 2.87

http://www.set.or.th/set/companyhighlig ... country=US


kloysri
Verified User
Posts: 125
Joined: Sat Sep 24, 2011 6:39 am

Re: PT

Posts by kloysri » Sat Sep 24, 2011 7:30 am

Symbol PT
Source PT
Headline Reviewed Quarter 2 and Consolidated F/S F45-3
Date/Time 08 Aug 2011 17:17:00

The Company and Consolidated Financial Statement (F45-3)
PREMIER TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED

(In thousands)
The Consolidated Financial Statement
Quarter 2 For 6 Months
Reviewed Reviewed
Ending 30 June 30 June
Year 2011 2010 2011 2010
Net profit (loss) 11,979 (20,094) 24,924 (30,380)
EPS (baht) 0.085 (0.142) 0.176 (0.214)

http://www.set.or.th/set/newsdetails.do ... country=US


kloysri
Verified User
Posts: 125
Joined: Sat Sep 24, 2011 6:39 am

Re: PT

Posts by kloysri » Sat Sep 24, 2011 7:31 am

ที่ บช.0027/2554 (PT)
วันที่ 5 สิงหาคม 2554
เรื่อง ชี้แจงสาเหตุกำไร(ขาดทุน) ที่แตกต่างจากงวดเดียวกันของปีก่อน ณ 30 มิถุนายน 2554
เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากการที่ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ของบริษัทฯ มี
ผลแตกต่างจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่า 20 % โดยบริษัทฯและบริษัทย่อย กำไรสุทธิ 11.98
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 32.07 ล้านบาท บริษัทฯขอเรียนชี้แจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงใน
ส่วนที่มีสาระสำคัญดังนี้
1. รายได้จากการขาย ไตรมาส 2 ปี 2554 มีจำนวน 374.58 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจำนวน 188.80
ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 101.63 จากการขายลูกค้าโครงการ รายได้จากการ
ให้บริการ ปี 2554 มีจำนวน 131.75 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 18.62 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.46 จากการที่บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการด้านสารสนเทศ ให้มีความ
หลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้กำไรขั้นต้นจากการขายและให้บริการเพิ่มขึ้นจำนวน 50.39
ล้านบาทเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
2. รายได้อื่นจำนวน 2.14 ล้านบาท ลดลง1.84 ล้านบาท
3. ค่าใช้จ่ายในการขายมีจำนวน 34.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.11 ล้านบาท มาจากค่าตอบแทน
การขายตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวน 67.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.33 ล้านบาท มาจาก บริษัท
รับรู้รายการผลประโยชน์พนักงานจำนวน 1.47 ล้านบาท ค่าตอบแทนผู้บริหารเพิ่มขึ้น
1.10 ล้านบาท
5. ในไตรมาส 2 ปี 2554 มีภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 7.28 ล้านบาท
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสุรเดช บุณยวัฒน, นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์)
กรรมการ

http://www.set.or.th/dat/news/201108/11031000.pdf


kloysri
Verified User
Posts: 125
Joined: Sat Sep 24, 2011 6:39 am

Re: PT

Posts by kloysri » Sat Sep 24, 2011 7:33 am

คืออยากถามว่าผลประกอบการเทียบกับ PM แล้ว ดีกว่ามากมาย แต่่ทำไมไม่มีเพื่อนๆ VI สนใจกันเลย

นี่ก็เพิ่่งจ่ายปันผลครึ่งปีไปสิบสตางค์


kloysri
Verified User
Posts: 125
Joined: Sat Sep 24, 2011 6:39 am

Re: PT

Posts by kloysri » Sat Sep 24, 2011 7:36 am

EPS ทั้งปีของ 2553 ทำได้ 0.20 bht

แต่ EPS หกเดือนแรกของปี 2554 ทำได้ถึึง 0.18 แล้ว


kloysri
Verified User
Posts: 125
Joined: Sat Sep 24, 2011 6:39 am

Re: PT

Posts by kloysri » Sat Sep 24, 2011 7:45 am

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2554

บมจ.พรีเมียร์ เทคโนโลยี(PT) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 1 ม.ค.-30 มิ.ย.54 ในอัตรา 0.10 บาท/หุ้น วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล 23 ส.ค. 2554 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 18 ส.ค. 2554 วันที่จ่ายปันผล 1 ก.ย. 2554

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

ถ้าครึ่งปีหลังยังคงจ่ายอีกอย่างน้อย 0.10 bht ก็จะนับเป็นทั้งปีจ่ายที่ 0.20

ณ ราคาปัจจุบันที่ 3.24 ให้ผลตอบแทนถึง 6% นับว่าสูงมากที่เดียว


yoko
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4229
Joined: Sat Jan 27, 2007 4:49 pm

Re: PT

Posts by yoko » Sat Sep 24, 2011 8:08 am

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ดำเนินธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อมาในปี 2534 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในปี 2535 ได้ดำเนินการแปรสภาพเป็น "บริษัทมหาชน จำกัด" ปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นธุรกิจหลัก โดยลงทุนในบริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจ "เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร" (Total Enterprise IT Solution Provider)


yoko
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4229
Joined: Sat Jan 27, 2007 4:49 pm

Re: PT

Posts by yoko » Sat Sep 24, 2011 8:09 am

ผลิตภัณฑ์ / บริการปัจจุบันบริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นธุรกิจหลักโดยลงทุนใน บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (DCS) ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Services Provider) โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่มหลักคือ
ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (Hardware and Software Products)


ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Products)
ผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย (Multimedia Products)
ซอฟต์แวร์บริหารข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ (System and Data Management Software)
ซอฟต์แวร์สำเร็จรูประบบงานธุรกิจและซอฟต์แวร์การบริหารองค์กร (Application Software)

กลุ่มการบริการ (Services)


การบริการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศรายปี (Annual Maintenance Services)
การบริการวางระบบ การฝึกอบรม และให้คำปรึกษา (Training and Consulting Services)
การบริการด้านเอาต์ซอร์ส (Outsourcing Services)
การบริการอื่นๆ (Other Services)


yoko
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4229
Joined: Sat Jan 27, 2007 4:49 pm

Re: PT

Posts by yoko » Sat Sep 24, 2011 8:12 am

โครงสร้างการจัดการ

บริษัทมีคณะกรรมการ 2 ชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยรายละเอียดของคณะกรรมการ มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัทนายวิเชียร พงศธรนางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์นายอุดม ชาติยานนท์นายสุชาย วัฒนตฤณากุลนายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์นายขัติยา ไกรกาญจน์นายสุรเดช บุณยวัฒน


คณะกรรมการตรวจสอบ

นายอุดม ชาติยานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุชาย วัฒนตฤณากุล กรรมการตรวจสอบ
นายขัติยา ไกรกาญจน์ กรรมการตรวจสอบ


yoko
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4229
Joined: Sat Jan 27, 2007 4:49 pm

Re: PT

Posts by yoko » Sat Sep 24, 2011 8:22 am

งวดงบการเงิน
ณ วันที่ งบปี 50
31/12/2550 งบปี 51
31/12/2551 งบปี 52
31/12/2552 งบปี 53
31/12/2553 ไตรมาส2/54
30/06/2554
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 732.10 798.56 717.54 890.29 994.70
หนี้สินรวม 535.52 556.30 479.47 621.02 755.98
ส่วนของผู้ถือหุ้น 161.25 242.26 238.07 269.27 238.72
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 141.94 141.94 141.94 141.94 141.94
รายได้รวม 1,419.87 1,611.70 1,230.68 1,567.49 867.80
กำไรสุทธิ 18.78 30.01 -6.99 28.39 24.92
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.13 0.21 -0.05 0.20 0.18
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 5.91 6.65 -0.56 5.38 13.64
ROE(%) 11.82 14.87 -2.91 11.19 38.73
อัตรากำไรสุทธิ(%) 1.32 1.86 -0.57 1.81 2.87
ค่าสถิติสำคัญ
ณ วันที่ 28/12/2550 30/12/2551 30/12/2552 30/12/2553 23/09/2554
ราคาล่าสุด(บาท) 2.48 0.98 1.20 1.35 3.24
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 352.02 139.11 170.33 191.63 459.90
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2550 30/09/2551 30/09/2552 30/09/2553 30/06/2554
P/E (เท่า) 12.81 4.38 N.A. 381.72 5.49
P/BV (เท่า) 2.21 0.62 0.85 0.94 1.92
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.12 1.58 1.42 1.44 1.68
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) 4.03 N.A. 8.33 7.41 4.63
หมายเหตุ


yoko
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4229
Joined: Sat Jan 27, 2007 4:49 pm

Re: PT

Posts by yoko » Sat Sep 24, 2011 8:26 am

ผมเห็นว่าตัวเลขทางการเงินในอดีตไม่ค่อยสวย
แม้ว่าปัจจุบันเขาเริ่มทำดีขึ้นจากการขายที่ดีขึ้น
แต่ผมว่าผมรอดูเขาทำงานอีกปีได้ครับ


:8) :8) :8) :8) :8)


kloysri
Verified User
Posts: 125
Joined: Sat Sep 24, 2011 6:39 am

Re: PT

Posts by kloysri » Sat Sep 24, 2011 8:38 am

yoko wrote:ผลิตภัณฑ์ / บริการปัจจุบันบริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นธุรกิจหลักโดยลงทุนใน บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (DCS) ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Services Provider) โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่มหลักคือ
ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (Hardware and Software Products)


ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Products)
ผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย (Multimedia Products)
ซอฟต์แวร์บริหารข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ (System and Data Management Software)
ซอฟต์แวร์สำเร็จรูประบบงานธุรกิจและซอฟต์แวร์การบริหารองค์กร (Application Software)

กลุ่มการบริการ (Services)


การบริการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศรายปี (Annual Maintenance Services)
การบริการวางระบบ การฝึกอบรม และให้คำปรึกษา (Training and Consulting Services)
การบริการด้านเอาต์ซอร์ส (Outsourcing Services)
การบริการอื่นๆ (Other Services)

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 11:11:04 น.
อะเมซิ่ง"ไอซีที"เพิ่มงบฯปี"55ทะลุ2.5หมื่นล้านสนองรัฐบาลShareอนุดิษฐ์ นาครทรรพ


"ไอซีที" ปรับใหญ่กรอบงบประมาณปี"55 ชงขอเพิ่มเป็น 25,639 ล้านบาท จัดหนักสนองนโยบายรัฐบาลเต็มสูบ เฉพาะสำนักปลัดกระทรวงไอซีทีเดิมขอแค่พันกว่าล้านบาทขยับเป็นหมื่นล้านบาท ทั้งเดินหน้า "สมาร์ทไทยแลนด์" ปูพรมโครงข่ายบรอดแบนด์ทั่วประเทศ ปีแรกเท 13,981 ล้านบาท พร้อมชง ครม.อนุมัติ "ไทยคม" รับหน้าที่รักษาสิทธิวงโคจร


น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า เมื่อ 16 ก.ย.ที่ผ่านมากระทรวงไอซีทีได้เสนอขอแปลงงบประมาณปี 2555 จำนวน 25,639 ล้านบาท เนื่องจากมีภารกิจเพิ่มขึ้นหลายส่วนตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเพิ่มขึ้นจากกรอบงบประมาณประจำปี 2555 ของรัฐบาลชุดที่แล้วที่วางไว้ประมาณ 5,000 ล้านบาท

"ตอนนี้ต้องต่อสู้กับคนถืองบฯเพื่อนำมาใช้ลงทุนโครงการต่าง ๆ ในเดือน พ.ย.-ธ.ค.น่าจะได้เห็นงานของไอซีทีออกมาเยอะ ขณะนี้กำลังศึกษาและเร่ง หลายโครงการโดยเฉพาะไว-ไฟฟรี"

ส่วนเรื่องการตรวจสอบปัญหาสัมปทาน ขณะนี้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานความคืบหน้ามาแล้ว โดยตนได้กำชับให้เร่งสอบข้อเท็จจริงในบางโครงการให้เสร็จภายใน 10-15 วัน และมีเรื่องเร่งด่วนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้ไทยคมไปดำเนินการรักษาสิทธิวงโคจร 120 องศาตะวันออกเพื่อที่จะได้มีสิทธิเจรจากับเอกชน อาทิ เอเชียแซทของจีนเพื่อลากดาวเทียมมาไว้ในวงโคจรดังกล่าวหรือกับบริษัทที่จะยิงดาวเทียมใหม่ ส่วนสิทธิบริหารยังต้องเจรจาเพิ่ม ซึ่งค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาสิทธิไทยคมเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

น.อ.อนุดิษฐ์กล่าวถึงโครงการสมาร์ทไทยแลนด์ว่า ได้วางกรอบงบประมาณไว้ 30,000 ล้านบาท สำหรับ 4 ปี แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะใช้งบส่วนใดมาสนับสนุนการสร้างโครงข่ายให้ถึงประชาชนทุกกลุ่ม ระหว่างงบฯประจำปีหรืองบฯของรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากต้องดูข้อกฎหมายให้รอบคอบแต่แจ้งให้รัฐวิสาหกิจทราบถึงการลงทุนโครงข่ายว่าต้องไม่ซ้ำซ้อน

ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงไอซีทีเปิดเผยว่า ช่วงเปลี่ยนรัฐบาล งบฯประจำปี 2555 ยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาและประกาศเป็น พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลจึงมีการขอวางกรอบงบประมาณใหม่จากเดิมวางกรอบไว้ 5,000 ล้านบาท แบ่ง 6 หน่วยงาน คือ สำนักงานปลัด ไอซีที 1,175 ล้านบาท กรมอุตุนิยมวิทยา 1,217 ล้านบาท สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1,108 ล้านบาท ซิป้า 379 ล้านบาท สำนักรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 1,022 ล้านบาท และสำนักงานธุรกรรมอิเล็ก ทรอนิกส์ 96 ล้านบาท

ขณะที่รัฐบาลใหม่ขอเพิ่มเป็น 25,639 ล้านบาท เป็นงบของสำนักปลัดประมาณ 1 หมื่นล้านบาท โครงการ สมาร์ทไทยแลนด์ 13,981 ล้านบาท ที่เหลือเป็นของหน่วยงานอื่นในสังกัด

นายเสนธิป ศรีไพพรรณ ที่ปรึกษาโครงการสมาร์ทไทยแลนด์กล่าวว่า เดิมโครงการนี้คือโครงการบรอดแบนด์แห่งชาติของรัฐบาลชุดที่แล้ว มีระยะเวลาดำเนินงาน 4 ปี ตั้งแต่ปี 2555-2558 ภายใต้งบประมาณ 30,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบนโครงข่ายเดิมที่มีอยู่แล้วของทีโอที, กสทฯทั้งแบบมีสายและไร้สาย ราว 17,000 ล้านบาท อีก 13,000 ล้านบาท ใช้เชื่อมต่อโครงข่ายหลักไปถึงจุดบริการประชาชนระดับตำบล ความเร็วขั้นต่ำสำหรับส่วนงานราชการ 4 Mbps ลากมาถึงตำบลต้องไม่น้อยกว่า 8 Gbps

"3 หมื่นล้านใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพโครงข่ายทีโอทีและ กสทฯ ครอบคลุม 6,500 ตำบล อีก 1,400 ตำบล จะใช้งบฯอื่นสนับสนุนเพิ่ม ปีแรกมีเป้าหมายขยายให้ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานระดับตำบล คิดเป็น 40% ของพื้นที่ให้บริการในประเทศ หรือ 24 จังหวัด 361 อำเภอ 2,254 ตำบล จากนั้นขยายให้ครอบคลุมอีกปีละ 20% จนครบ 80% หรือ 6,500 ตำบล ในปี 2558"

อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าโครงการจะเป็นผู้เช่าใช้โครงข่ายจาก ทีโอที และกสทฯ หรือแยกโครงข่ายหลักนำมาตั้งเป็นบริษัทโครงข่ายแห่งชาติเพื่อให้เอกชนเช่าใช้ได้ คาดว่าจะได้ข้อสรุปเดือน พ.ย.นี้ เชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยให้อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชนเพิ่มขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านบรอดแบนด์ของประชาชนลดจาก 6% ของรายได้เฉลี่ย เหลือ 3%

น.ส.วันทนีย์ เหลืองมั่นคง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายบรอดแบนด์ สำนักงานปลัดกระทรวงไอซีที กล่าวว่า แผนแม่บทโครงการสมาร์ทไทยแลนด์จะร่างเสร็จในเดือน พ.ย.นี้ เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ (กทสช.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนจะขออนุมัติจาก ครม.อีกครั้ง


http://www.prachachat.net/news_detail.p ... catid=0600


kloysri
Verified User
Posts: 125
Joined: Sat Sep 24, 2011 6:39 am

Re: PT

Posts by kloysri » Tue Sep 27, 2011 5:42 pm

เด็กแนว
ไม่น่าจะลงต่ำกว่านี้อีกแล้วสำหรับตลาดหุ้น หรือถ้ายังลงก็ต้องซื้อกันเพิ่มล่ะ เพราะทุกองค์ประกอบของหุ้นไทยในเวลานี้ต้องบอกว่า Under value เน้นไปที่ธนาคาร พลังงาน อสังหา และก่อสร้าง 4 กลุ่มหลักนี่แหละจะยกตลาดกลับมา จัดพอร์ทกันให้ดี มองดูช่วงบ่าย หุ้นใหญ่ทรงตัวดี ตีขึ้นเรื่อยๆ เด็กแนวแนะหุ้นหลักมาหลายตัวเช่น PS, LH, BBL, KTB, TOP, SCC อะไรทำนองนี้ ต้องมี ส่วนหุ้นเก็งกำไรหาเงินมาเติมพอร์ทนั้น คาดว่าบ่ายมีให้เล่นได้แล้ว หุ้นเล็กๆ จำนวนไม่น้อยลงมาให้มี gap เล่นรอบได้ใหม่เพียบเลย มาว่ากันทีละตัวดีกว่า

ASIMAR ราคาหุ้นลงมาเยอะเกินไป ไม่เรียกว่าเสียฟอร์ม เพราะใครๆ เขาก็ลง แต่ถึงตรงนี้ปัจจัยบริษัทไม่ได้แย่ และดีเหมือนเดิมทั้งผลประกอบการ ทั้งงานก้อนใหญ่พร้อมกับ Q3 มีแววกำไรกระฉูด ยิ่งลงก็ยิ่งถูก ราคาตรงนี้รอกันมานานแล้ว ต้องซื้อ กราฟจะกลับไปยืน 1.40 บาทไม่ยาก

PT หุ้นร้อนแรงที่ก่อนราคาจะรูดลงคราวนี้นั้น เคยอยู่สูงชนิดที่ไม่กล้าเล่น แต่ตอนนี้ลงต่ำให้จับจังหวะ จะมี gap ในการยืดตัวไม่น้อย ปัจจัยจากเรื่องการรับงานระบบ 3 G ในทุกเครือข่าย รวมทั้งกำไรพลิกฟื้นถือว่าเป็นประเด็นเด่นที่เล่นกันแรง ไม่ต้องอะไรมาก แค่บ่ายวิ่งชน 3.50 บาทก็มหาศาลแล้ว

บล.คันทรี่ กรุ๊ป : บทวิเคราะห์ครึ่งบ่าย ไม้สั้น


kloysri
Verified User
Posts: 125
Joined: Sat Sep 24, 2011 6:39 am

Re: PT

Posts by kloysri » Tue Sep 27, 2011 6:15 pmUser avatar
KC_CRUSH
Verified User
Posts: 18
Joined: Wed Dec 16, 2009 7:49 pm

Re: PT

Posts by KC_CRUSH » Tue Sep 27, 2011 9:51 pm

บริษัทย่อย(DCS) ของ PT เป็นคนทำถ่ายทอดสดผ่านเว็บให้ ตลาดหลักทรัพย์ในวัน Opp day
ทำ Live streaming ให้ช่อง nation channel แล้วก็พวกโครงการติวความรู้กับมาม่า(ที่มีถ่ายทอดสด)

คุณภาพของบริการลองทดสอบดูได้ :)


User avatar
KC_CRUSH
Verified User
Posts: 18
Joined: Wed Dec 16, 2009 7:49 pm

Re: PT

Posts by KC_CRUSH » Wed Sep 28, 2011 1:26 pm

ขอเพิ่มอีกหน่อยว่า DCS มีการให้บริการวางระบบที่เรียกว่า Green Data Center

จะทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น(และราคาอาจจะถูกลง)

แต่สำหรับผู้ใช้บริการคงไม่รู้สึกต่างกันเท่าไหร่ - -


kloysri
Verified User
Posts: 125
Joined: Sat Sep 24, 2011 6:39 am

Re: PT

Posts by kloysri » Thu Sep 29, 2011 8:36 am

'PT' ขึ้นแท่นขาใหญ่เทเลคอมโกยงาน '3G'-ปั๊มงบโตรอบ 5 ปี
PT ชูคอหลังขึ้นแท่นขาใหญ่ในตลาดเทเลคอม ด้าน "หะริน อุปรา" ลั่นเตรียมปั้มออเดอร์ยักษ์หาก 3G
เป็นรูปเป็นร่างแย้มชื่อเสียงก้องวงการแถมผลงานเฉิดฉายปั๊มรายได้ให้ PT อื้อซ่า จับตางบ PT กระฉูด
ไตรมาส 4/2554 ปั๊มกำไรสุทธิดีสุดในรอบ 5 ปี ใกล้ 60 ล้านบาท หรือโตถึง 111.34% แจกปันผลมือ
เติบ 6% อัพไซด์ 56.62%

ทันหุ้น


icehihi
Verified User
Posts: 73
Joined: Tue Oct 18, 2011 5:36 am

Re: PT

Posts by icehihi » Wed Oct 19, 2011 8:30 am

หา pe ไม่มีในนี้ เลยขอแปะไว้ในส่วนของ PT แล้วกัน เห็นมักวิ่งคู่กันแต่เมื่อวาน PE กลับเขียวสวนตลาดเพราะเรื่องนี้เอง

19 ต.ค.--ทันหุ้น

Distributor - Bisnews AFE

PE ดอดเจรจาพันธมิตรยุโรป-เอเชีย ขายหุ้นร่วมทุน 0.80 บ.-ปิดดีลด่วน
PE ดอดเจรจาพันธมิตรยุโรปและเอเชีย เข้าร่วมทุน คาดปิดดีลภายในปี 2554 ชัวร์ ฟากกูรูฟันธง
PE ขายหุ้นร่วมทุนให้พันธมิตรสูง 2 เท่า บุ๊กแวลูหรือ 0.80 บาทต่อหุ้น แถมพื้นฐานเทิร์นอะราวนด์งบ
ไตรมาส 3/2554 พุ่งไม่หยุด แย้มคว้ากำไรปี 2554 สูงสุดรอบ 3 ปีที่ 50 ล้านบาท หรือโตกว่า 1,080%
สบจังหวะสอยหุ้นเข้าพอร์ต


dsdumrong
Verified User
Posts: 530
Joined: Tue Jul 13, 2010 11:32 am

PT

Posts by dsdumrong » Thu Nov 10, 2011 1:33 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 F45-3
วันที่/เวลา 10 พ.ย. 2554 13:13:57


สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 3 งวด 9 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 30 กันยายน
ปี 2554 2553 2554 2553
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 23,381 10,764 48,305 (19,616)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.165 0.076 0.341 (0.138)
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 3 งวด 9 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 30 กันยายน
ปี 2554 2553 2554 2553
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (621) (501) 28,602 (1,765)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.004) (0.004) 0.202 (0.012)
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว"ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นายวิเชียร พงศธร, นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ


ultra
Verified User
Posts: 19
Joined: Wed Nov 16, 2011 4:54 pm

Re: PT

Posts by ultra » Fri Nov 18, 2011 2:09 am

PE ก็ไม่น้อยหน้าเลย

หลักทรัพย์ PE
แหล่งข่าว PE
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 F45-3
วันที่/เวลา 08 พ.ย. 2554 13:04:00

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 3 งวด 9 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 30 กันยายน
ปี 2554 2553 2554 2553
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 5,868 (138) 31,202 (10,376)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.007 (0.0002) 0.039 (0.013)
ต่อหุ้น (บาท)http://www.set.or.th/dat/news/201111/11043643.pdf


ultra
Verified User
Posts: 19
Joined: Wed Nov 16, 2011 4:54 pm

Re: PT

Posts by ultra » Fri Nov 18, 2011 2:11 am

PE กำไรงวดเก้าเดือนโตกว่า 200%


ultra
Verified User
Posts: 19
Joined: Wed Nov 16, 2011 4:54 pm

Re: PT

Posts by ultra » Fri Nov 18, 2011 2:13 am

อยากให้ย้าย PT, PE เข้าร้อยคนร้อยหุ้นน่ะคับ


dsdumrong
Verified User
Posts: 530
Joined: Tue Jul 13, 2010 11:32 am

PT

Posts by dsdumrong » Mon Nov 21, 2011 7:38 pm

พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PT) วิเชียร พงศธร คู่สมรส หุ้นสามัญ 18/11/2554 15/11/2554 1,417,300 3.40 ขาย
พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PT) วิเชียร พงศธร คู่สมรส หุ้นสามัญ 18/11/2554 16/11/2554 1,723,500 3.37 ขาย
พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PT) วิเชียร พงศธร คู่สมรส หุ้นสามัญ 18/11/2554 17/11/2554 1,164,900 3.36 ขาย


doriales
Verified User
Posts: 429
Joined: Tue Oct 19, 2010 5:38 pm

Re: PT

Posts by doriales » Fri Dec 02, 2011 5:42 pm

‎### PT คาดรายได้ปี 54 โตตามเป้าแม้น้ำท่วมหลัง 9เดือนโตกว่า 32%,ปี 55 โตต่อ ###

นายหะริน อุปรา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ซิสเต็ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่สร้างรายได้หลักให้กับ บมจ.พรีเมียร์ เทคโนโลยี (PT) กล่าวว่า ในปี 54 มั่นใจว่ารายได้รวมจะเติบโตตามเป้า 20-25% แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม เนื่องจาก 9 เดือนแรกของปีนี้รายได้เติบโตไปแล้วกว่า 32% ส่วนกำไรสุทธิทั้งปี ...54 คาดว่าจะเติบโตจากาปีก่อน เพราะช่วง 9 เดือนมีกำไรสุทธิสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี หากไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมก็คาดว่ารายได้ในไตรมาส 4/54 อาจเติบโตสูงกว่า 30% เพราะปกติไตรมาส 4 จะเป็นช่วงไฮซีซันของธุรกิจ แต่ปีนี้ถือว่าไม่ปกติเนื่องจากลูกค้าหลายรายเลื่อนส่งมอบงานเป็นไตรมาส 1/55

ส่วนปี 55 คาดว่ารายได้ของบริษัทจะเติบโตตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมไอที ซึ่งปกติจะเติบโตปีละ 10-15% แต่ปีหน้าเชื่อว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนทางธุรกิจหากภาครัฐออกใบอนุญาต 3G บนคลื่นใหม่ก็จะทำให้มีเม็ดเงินลงทุนในด้านไอทีเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างก้าวกระโดด

ประกอบกับ คาดว่าได้รับผลดีจากการที่หน่วยงานต่างๆ ต้องหันมาให้ความสำคัญในการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง หลังเกิดน้ำท่วมใหญ่ในปีนี้ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)เองก็แนะนำให้บริษัทจดทะเบียน(บจ.)หันมาพิจารณาในเรื่องนี้ด้วย ดังนั้นธุรกิจดังกล่าวของบริษัทจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ด้านนายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการบริหาร PT กล่าวว่า กลุ่มพงศธรยังยืนยันที่จะถือหุ้นในบริษัทเกิน 50% แม้ที่ผ่านมาจะมีการทยอยขายหุ้นออกไปบ้าง แต่ก็เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้น PT ในตลาด และนำเงินไปลงทุนอื่นๆ โดยยืนยันว่ายังไม่มีแนวคิดขายหุ้นเพิ่มหรือขายหุ้นทิ้งทั้งหมด

--อินโฟเควสท์


nuaythebest
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 203
Joined: Fri Jan 02, 2009 10:58 pm

Re: PT

Posts by nuaythebest » Fri Dec 02, 2011 9:57 pm

บริษัทที่ถอืหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจแนว System Integrater แบบครบวงจร ที่ผลประกอบการก็ดูเฉยๆ ไม่โดดเด่นอะไร กำไรถ้าดูเป็น เปอเซ็น อาจเยอะ แต่ถ้าดูตัวเงินจริงๆ จะเห็นว่าก็ยังอยู่ในระดับไม่เกิน 50 ล้านบาท ทำให้เปอเซ็นขึ้นลงดูเยอะ ดูบริษัทที่ธุรกิจใกล้ๆ กัน อย่าง MFEC,Metro System ก็พบว่าธุรกิจแนวนี้คาดการกำไรลำบาก เพราะงานส่วนส่วนหนึ่งต้องประมูลแย่งกัน โดยส่วนตัวถ้าหุ้นเป็นบริษัท Datapro เองผมก็ยังพอกล้อมแกล้ว แต่นี่ถือผ่านอีกที ประวัติของกลุ่มนี้ในอดีตก็ไม่ได้ดีนัก


pak
Verified User
Posts: 5660
Joined: Wed Jul 08, 2009 5:17 pm

Re: PT

Posts by pak » Fri Dec 30, 2011 9:33 pm

PTลุ้นฟาดกำไรเต็มกระเป๋าลูกค้าแห่ตั้งศูนย์ข้อมูลสำรอง [ นสพ.ทันหุ้น, 29 ธ.ค. 54]

PT เดินหน้าลุยธุรกิจศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง สนองความต้องการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
หันมาให้ความสำคัญมากขึ้น รับประโยชน์น้ำท่วมรุนแรงช่วยสร้างลูกค้าใหม่ แถมตลท.ยังแนะนำให้บริษัท
จดทะเบียนพิจารณาศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองมั่นใจรายได้รวมปีหน้าเติบโตไม่ต่ำกว่า 15% ส่งผลให้กำไรเข้า
เต็มกระเป๋า ด้านนักวิเคราะห์ทางเทคนิคส่องราคาหุ้น PT เริ่มเข้าสู่ช่วงปรับฐาน แต่ระยะสั้นยังมีลุ้น
รีบาวนด์ได้อีกรอบ วางแนวต้าน 3.16 บาท

"แม้การลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่มันก็มีความฝันปะปนด้วยอยู่เสมอ..."

nut776
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3328
Joined: Thu Feb 05, 2004 9:46 pm

Re: PT

Posts by nut776 » Tue Jan 03, 2012 11:54 pm

ใครพอจะทราบ พงศวดาร บ. นี้บ้างคับ
ก่อนหน้านี้ ดูแย่ๆเพราะอะไร
ตอนนี้ดีขึ้นเพราะ ดาต้า โปร ใช่หรือไม่
โมเดล เชนจ์ แล้วใช่หรือไม่
ข้อมูลน้อยมาก
แถม ผบห แอบขายหุ้นอีก

show me money.

User avatar
Segasus_Seiya
Verified User
Posts: 106
Joined: Fri Nov 12, 2010 7:55 pm

Re: PT

Posts by Segasus_Seiya » Sun Jan 08, 2012 9:35 pm

nut776 wrote:ใครพอจะทราบ พงศวดาร บ. นี้บ้างคับ
ก่อนหน้านี้ ดูแย่ๆเพราะอะไร
ตอนนี้ดีขึ้นเพราะ ดาต้า โปร ใช่หรือไม่
โมเดล เชนจ์ แล้วใช่หรือไม่
ข้อมูลน้อยมาก
แถม ผบห แอบขายหุ้นอีก
โมเดล เชนจ์ แล้วใช่หรือไม่ >>> วิกฤติจากการเมือง กีฬาสี และน้ำท่วม ทำให้หลายบริษัท พิจารณาเรื่อง Data Center เพิ่มมากขึ้น แต่ไม่รู้ว่า PT จะได้รับผลดีมากน้อยเพียงใด แต่ ผบห บอก ใน Opp Day Q3'11 ว่ามีหลายแห่งสนใจใน Data Center มากขึ้น

ใน Opp day Q3'11 มีคุณพี่ผู้หญิงถามเรื่องขายหุ้นครับ แล้วคุณวิเชียร พงศธร บอกว่าเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และจะไม่ขายอีก จากวันนั้นจนถึงวัน 8/1/2011 ก็ยังไม่มีการขายครับ

จุดที่น่าสนใจคือ ผบห บอกเรื่องรายได้ในส่วนของที่เป็น Recuurent Income (ซึ่งทำสัญญาระยะเกินหนึ่งปีขึ้นไปและมีโชว์สไลด์ด้วยครับ) มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นซึ่งจะช่วยให้รายได้สม่ำเสมอมากขึ้น

และไตรมาสสี่จะเป็นไตรมาสที่ดีสุด (ปี 2552-2553 ก็พบว่าจริงครับ)

แต่ไม่รู้ว่าไตรมาสสี่ปี 2011 นี้ จะเป็นตามที่กล่าวไว้มั้ยครับ รองบประจำปีพิสูจน์

Nice

chowbe76
Verified User
Posts: 1979
Joined: Sun May 10, 2009 5:34 pm

Re: PT

Posts by chowbe76 » Sun Jan 08, 2012 9:57 pm

กำไรขั้นต้นน้อยนะ

The mother of all evils is speculation, leverage debt. Bottom line, is borrowing to the hilt. And I hate to tell you this, but it's a bankrupt business model. It won't work. It's systemic, malignant, and it's global, like cancer.

Post Reply