SYMC

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นต่างๆ All for one, one for all
(ข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้งเว็บ จนถึง 30 กันยายน 2555 ห้องนี้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถ post ได้)
multipleceilings
Verified User
Posts: 2141
Joined: Sat Feb 26, 2011 1:42 pm

Re: SYMC

Posts by multipleceilings » Thu Jun 07, 2012 6:00 pm

นักวิเคราะห์ uob

เอา symc ไปเทียบ advanc, dtac, true

แถมบอกว่าดีกว่า

ทั้งๆที่คนละธุรกิจ

เห็นแล้วเหนื่อย

M aterial catalyst
A ttitude & Perception
D isclipine

teegto
Verified User
Posts: 16
Joined: Tue Jul 20, 2010 12:08 am

Re: SYMC

Posts by teegto » Wed Jun 13, 2012 4:04 pm

ทรู ออนไลน์ รุกเจาะกลุ่มบริการอินเทอร์เน็ตลูกค้าองค์กรทั่วประเทศ เน้นคุณภาพและ
บริการเทียบชั้นเวิลด์คลาส

ทรู ออนไลน์ รุกขยายฐานลูกค้าอินเทอร์เน็ตลูกค้าองค์กรทั่วประเทศ มุ่งเจาะกลุ่ม
อุตสาหกรรม กลุ่มการศึกษา กลุ่มโรงแรม และโรงพยาบาล ชูจุดเด่นด้านคุณภาพ และบริการ
เทียบชั้นเวิลด์คลาส ในรูปแบบ One-stop service ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเครือข่าย
Ethernet Fiber รายแรกในไทย ที่มีช่องสัญญาณใหญ่และเสถียรที่สุดในการเชื่อมต่ออินเทอร์
เน็ตทั้งในและต่างประเทศ ด้วยงบลงทุนไม่ต่ำกว่าปีละ 100 ล้านบาท เพื่อขยายแบนด์วิธต่าง
ประเทศ และขยายอุปกรณ์โครงข่าย เพิ่มศักยภาพการให้บริการ โดยเตรียมเพิ่มฐานลูกค้า
องค์กรตามทิศทางการตลาดทรูออนไลน์ โดยนำร่องเพิ่มบริการใน 36 จังหวัดใหญ่ ปีนี้ตั้งเป้าราย
ได้กว่า 1,500 ล้านบาท จากลูกค้าองค์กรทั่วประเทศ

นายเจริญ ลิ่มกังวาฬมงคล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ ทรูออนไลน์ บมจ.
ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า ทรู ออนไลน์ มุ่งมั่นชัดเจนที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้าองค์กรทั่วประเทศ โดยที่ผ่านมาได้เดินหน้าขยายแบนด์วิธอย่างต่อเนื่อง
ด้วยงบประมาณลงทุนปีละไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท เพื่อที่จะให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่
มีคุณภาพสูง มีมาตรฐานเทียบชั้นเวิลด์คลาส รวมถึงการสรรหาบริการใหม่ๆ ที่จะตอบสนองความ
ต้องการใช้งานสำหรับลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ ซึ่งปีนี้ มีแผนจะขยายฐานลูกค้าองค์กรให้ครอบ
คลุมทั่วประเทศ โดยพร้อมให้บริการในพื้นที่ที่ทรู ออนไลน์ ได้นำร่องวางโครงข่าย Docsis
3.0 ไปแล้ว 36 จังหวัดใหญ่ๆ ทั้งนี้ ด้วยจุดเด่นด้านคุณภาพเทคโนโลยี ตลอดจนโครงข่ายและ
บริการ ที่ผสานเข้ากับ กลยุทธ์คอนเวอร์เจนซ์ของกลุ่มทรู ทำให้มั่นใจว่าจะเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า
และทำให้สามารถขยายฐานลูกค้าให้เติบโตได้ตามเป้าหมายโดยเฉพาะในต่างจังหวัด ซึ่งปัจจุบัน
มีองค์กรจำนวนไม่น้อย เริ่มจัดตั้งสำนักงานแห่งที่ 2 นอกเขตกรุงเทพฯ ประกอบกับแนวโน้มใน
การขยายตัวของ กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความต้องการ
ที่จะใช้บริการด้านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อให้สามารถแข่งขันเชิงธุรกิจได้อย่างไร้ขีดจำกัด
โดยในปีนี้ ทรู ออนไลน์ ตั้งเป้ารายได้ในส่วนของบริการอินเทอร์เน็ตลูกค้าองค์กรไว้ที่กว่า 1,500
ล้านบาท
นายวสุ คุณวาสี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด กล่าวว่า การเติบโต
ของ ทรู อินเทอร์เน็ตสำหรับลูกค้าองค์กรเพิ่มสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมา
เติบโตเพิ่มถึง 40% และมีแนวโน้มจะเพิ่มอีกอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งการขยายฐานตลาด
ลูกค้าองค์กรปีนี้ จะมุ่งขยายสู่ 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม กลุ่มการศึกษา กลุ่ม
โรงแรม และโรงพยาบาล โดยชูความโดดเด่นของ ทรู อินเทอร์เน็ต 3 ประการ ได้แก่
· ด้านเทคโนโลยีระดับเวิลด์คลาส ซึ่ง ทรู อินเทอร์เน็ต เป็นรายแรกในประเทศ
ไทยที่ให้บริการผ่านโครงข่าย Ethernet Fiber ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระดับเวิลด์คลาส
จาก MEF หรือ Metro Ethernet Forum
· ด้านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระดับเวิลด์คลาส เนื่องจาก ทรู อินเทอร์เน็ต เป็นผู้
ให้บริการที่มีช่องสัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งในและต่างประเทศใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ผ่าน TIG (True Internet Gateway) และ IIG (Internet International Gateway) โดย
แบ่งแยกช่องสัญญาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตระหว่างลูกค้าองค์กรกับลูกค้าทั่วไปอย่างชัดเจน
· ด้านบริการหลังการขายในระดับเวิลด์คลาส โดยเน้นการให้บริการแบบ One-
stop service เพื่อรองรับในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งานหรือเหตุขัดข้อง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ออก
ไปดำเนินการติดตั้งหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ อีกทั้งยังมีทีม Service & Support ที่จะทำหน้าที่รับ
ผิดชอบดูแลตรวจสอบสัญญาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
“สำหรับปี 2555 ทรู ออนไลน์ เล็งเห็นว่า มีองค์กรจำนวนไม่น้อย เริ่มจัดตั้งสำนักงาน
แห่งที่ 2 ในต่างจังหวัดมากขึ้น ประกอบกับแนวโน้มในการขยายตัวของ กลุ่มนิคมอุตสหกรรม
กลุ่มการศึกษา กลุ่มโรงแรมและโรงพยาบาล ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่เติบโตขึ้น และมีความต้องการ
ที่จะใช้บริการด้านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อให้สามารถแข่งขันเชิงธุรกิจได้อย่างไร้ขีดจำกัด
โดยอินเทอร์เน็ตลูกค้าองค์กรนั้น จะมีความเสถียรสูง เหมาะต่อการใช้งานทั้งในระดับ บริษัท
หน่วยงานราชการ หรือองค์กรต่างๆ ที่มีความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูง ต้องการควบ
คุมการใช้งานแบบ Server เพื่อการบริหารจัดการ Website และ Email ได้เอง เป็นต้น ทั้งนี้
ทรู ออนไลน์ มั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จในการก้าวสู่ผู้นำอินเทอร์เน็ตองค์กร และขยายฐาน
ลูกค้าได้ครอบคลุมทั่วประเทศอย่างแน่นอน” นายเจริญ กล่าวสรุป


sp336
Verified User
Posts: 46
Joined: Wed Nov 03, 2010 11:49 am

Re: SYMC

Posts by sp336 » Wed Jul 04, 2012 2:09 pm

อยากทราบว่า ในงาน "แกะรอยหุ้น Special@Investor night" ที่จัดโดย stock tomorrow มีการเชิญผู้บริหารไปกี่บริษัทครับ ผมไม่ทราบข้อมูลบริษัทที่ไปในงานทั้งหมด และผมมีคำถามอยากถามว่าแล้วทำไมในเทปพิเศษเทปแรกนี้ที่จะออกอากาศในคืนวันนี้ ทำไมต้องเป็นหุ้น symc ด้วยครับ ถ้ารายการนี้เชิญบริษัทจดทะเบียนไปเพียงบริษัทเดียว ผมสงสัยกับเหตุการณ์ special แบบนี้ :( :( :(
ว่าทำไม


mr.w
Verified User
Posts: 58
Joined: Sat May 13, 2006 10:49 pm

Re: SYMC

Posts by mr.w » Wed Jul 04, 2012 2:51 pm

เค้าคงเชิญบริษัทที่น่าสนใจมาบันทึกเทปครับ รอดูเดี๋ยวก้รู้ครับ สงสัย biglot 2 ล้าน มากกว่าว่าใครซื้อใครขาย ^^


Feudalz
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 712
Joined: Tue Mar 23, 2010 3:18 pm

Re: SYMC

Posts by Feudalz » Wed Jul 04, 2012 4:36 pm

หลังจากจัดงานขึ้นสังเกตไหมครับว่า 2-3 วันนี้ volume เยอะผิดปกติมาก
ผมไม่ได้ไปร่วมงานหรอกนะครับ แต่ดูจากรูปที่โพสลงเฟซบุคของ symc นั้นเห็นแค่ผู้บริหารของ symc คนเดียวครับ
แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่ารายการนั้นจะไม่ได้เชิญแต่ symc นะครับ เพราะเฟซบุค symc อาจจะโพสเฉพาะผู้บริหารของตนเองก็ได้

https://www.facebook.com/fb.symphony


Feudalz
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 712
Joined: Tue Mar 23, 2010 3:18 pm

Re: SYMC

Posts by Feudalz » Tue Jul 10, 2012 7:20 pm

ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYMC) ธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 10/07/2555 06/07/2555 400,000 14.30 ขาย


Real-VI
Verified User
Posts: 1583
Joined: Mon Aug 30, 2010 9:21 pm

Re: SYMC

Posts by Real-VI » Tue Jul 10, 2012 8:00 pm

Feudalz wrote:
ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYMC) ธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 10/07/2555 06/07/2555 400,000 14.30 ขาย
ผมกลัว เจ้าของจะขายทำกำไร จนลดสัดส่วนการถือหุ้นแบบไม่รู้ตัว

เสียดายแทนเจ้าของ คราวที่แล้วก็ขาย 1,000,000 หุ้นที่ 11 บาท

บางที valuation ของ เจ้าของ
กับ valuation ของนักลงทุน
ต่างกัน


User avatar
bonbonbow
Verified User
Posts: 7
Joined: Wed Nov 02, 2011 12:01 pm

Re: SYMC

Posts by bonbonbow » Thu Jul 12, 2012 6:28 pm

ฮัลโหล ขอสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงข่ายของ SYMC หน่อยคะ ไม่ทราบว่ามีการวางโครงข่ายที่ไหนบ้าง ระยะทางกี่กิโลเมตร ขอคร่าวๆ สรุปก็ได้คะ
(ขอโทษทีนะคะ อยากทราบคร่าวๆก่อน ตอนนี้กำลังไล่ดูรายละเอียดย้อนหลังอยู่)

รบกวนด้วยน๊าาาาาา :)


b4solid
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 939
Joined: Sun Aug 26, 2007 10:11 pm

Re: SYMC

Posts by b4solid » Thu Jul 12, 2012 6:37 pm

bonbonbow wrote:ฮัลโหล ขอสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงข่ายของ SYMC หน่อยคะ ไม่ทราบว่ามีการวางโครงข่ายที่ไหนบ้าง ระยะทางกี่กิโลเมตร ขอคร่าวๆ สรุปก็ได้คะ
(ขอโทษทีนะคะ อยากทราบคร่าวๆก่อน ตอนนี้กำลังไล่ดูรายละเอียดย้อนหลังอยู่)

รบกวนด้วยน๊าาาาาา :)
ถ้าจำไม่ผิด บริษัท บอกว่า บอกไม่ได้นะครับ เป็นความลับของบริษัท มันเกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ตกลงราคา


chootana
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1401
Joined: Wed May 12, 2010 9:10 am

Re: SYMC

Posts by chootana » Thu Jul 12, 2012 6:44 pm

ลองดูในเว็บไซต์ครับ
http://www.symphony.net.th/ir_index.php
อาจจะไม่มีรายละเอียดเท่าที่ถาม แต่ก็พอจะมีประโยชน์ได้บ้าง
ลองดาวน์โหลด annual report กับ หนังสือประชุมผู้ถือหุ้นมาอ่านนะครับ เป็นคลิปก็มีครับ


chootana
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1401
Joined: Wed May 12, 2010 9:10 am

Re: SYMC

Posts by chootana » Thu Jul 12, 2012 6:47 pm

เอาง่ายๆ คือมีการเิดินสายไปต่อกับปลายทางที่มาเลเซีย กัมพูชา ลาว และพม่าครับ ระยะทางก็ลองจินตนาการตามนะครับ


Feudalz
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 712
Joined: Tue Mar 23, 2010 3:18 pm

Re: SYMC

Posts by Feudalz » Thu Jul 12, 2012 8:02 pm

ใบ้ให้ว่าไปเดินสังเกตเสาไฟฟ้านะครับ แล้วดูที่สายเคเบิ้ลถ้ามี tag สีส้ม ติดอยู่ก็นั่นแหละครับ :mrgreen:


miracle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18066
Joined: Sat Dec 18, 2004 1:38 pm

Re: SYMC

Posts by miracle » Thu Jul 12, 2012 9:20 pm

Feudalz wrote:ใบ้ให้ว่าไปเดินสังเกตเสาไฟฟ้านะครับ แล้วดูที่สายเคเบิ้ลถ้ามี tag สีส้ม ติดอยู่ก็นั่นแหละครับ :mrgreen:
ใช่หรือสีส้ม
มันไม่ใช่หน่วยงานอื่นหรือครับ
บ้างครั้ง สายเขียนอีกหน่วยงานหนึ่ง ปรากฏว่าใช้จริงหน่วยงานหนึ่งก็มี
ต้องดูดีๆละครับ เรื่องสายนี้ผิดมามากต่อมากแล้วล่ะ

:)

:)

YONGYEE
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 512
Joined: Wed Apr 23, 2008 11:03 pm

Re: SYMC

Posts by YONGYEE » Thu Jul 12, 2012 9:40 pm

b4solid wrote:
bonbonbow wrote:ฮัลโหล ขอสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงข่ายของ SYMC หน่อยคะ ไม่ทราบว่ามีการวางโครงข่ายที่ไหนบ้าง ระยะทางกี่กิโลเมตร ขอคร่าวๆ สรุปก็ได้คะ
(ขอโทษทีนะคะ อยากทราบคร่าวๆก่อน ตอนนี้กำลังไล่ดูรายละเอียดย้อนหลังอยู่)

รบกวนด้วยน๊าาาาาา :)
ถ้าจำไม่ผิด บริษัท บอกว่า บอกไม่ได้นะครับ เป็นความลับของบริษัท มันเกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ตกลงราคา
ผมเคยถามผู้บริหารแล้วครับ ท่านตอบไม่ได้ครับ เพราะเป็นความลับทางการค้า


theerawat
Verified User
Posts: 127
Joined: Tue Dec 04, 2007 9:20 pm

Re: SYMC

Posts by theerawat » Fri Jul 13, 2012 12:11 am

มีกองทุนเข้ามาร่วมถือหุ้นเพิ่มอีกราย
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fi ... lt246d.php


nut776
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3325
Joined: Thu Feb 05, 2004 9:46 pm

Re: SYMC

Posts by nut776 » Fri Jul 13, 2012 12:57 am

theerawat wrote:มีกองทุนเข้ามาร่วมถือหุ้นเพิ่มอีกราย
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fi ... lt246d.php
ดูไม่ได้คับ

show me money.

goodness
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 84
Joined: Fri Aug 17, 2007 11:21 pm

Re: SYMC

Posts by goodness » Fri Jul 13, 2012 1:08 am

10/07/55 แบบรายงาน246-2
บลจ. บัวหลวง จำกัด
จาก 0.12% ถือเพิ่มเป็น 5.11%

Tears don't help problems and whining won't make things better. Have faith but understand that faith makes things possible.

User avatar
ilekis
Verified User
Posts: 205
Joined: Tue Feb 24, 2009 8:07 pm

Re: SYMC

Posts by ilekis » Sat Jul 14, 2012 8:58 am

น่าจะเป็นการซื้อเพิ่ม 0.12% นะครับ

How much can you know about yourself, you've never been in a fight?
Tyler Durden

suwits
Verified User
Posts: 1643
Joined: Sat Mar 18, 2006 1:27 pm

Re: SYMC

Posts by suwits » Sat Jul 14, 2012 9:25 am

เริ่มมีกองทุนสนใจลงทุนธุรกิจของ SYMC มากขึ้น

ตอนปิดสมุดครั้งล่าสุด (09 พ.ค. 55) บล.บัวหลวง ยังไม่มีชื่อติดผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท (<0.5%)
แสดงว่า ช่วงสองเดือนที่ผ่านมา บล.บัวหลวง เก็บหุ้นเพิ่มมากกว่า 4.5% (13.5 ล้านหุ้น)

ตอนนี้ ถือมากกว่าทุนภัทรไปเสียแล้ว :D


miracle
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18066
Joined: Sat Dec 18, 2004 1:38 pm

Re: SYMC

Posts by miracle » Sat Jul 14, 2012 6:26 pm

กำลังแปลกใจว่า
บลจ. ที่ซื้อเป็นบัญชีที่ trading หรือ เป็น Long Term investment ในการลงทุนครั้งนี้
เพราะว่ามองไม่ออกว่า ลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาว

อีกอย่างไม่แน่ไม่นอน ดีไม่ดี ติด Set 100 หรือ ออก DW บนหลักทรัพย์ตัวนี้ก็ได้ในอนาคต
:)

:)

tulveron
Verified User
Posts: 361
Joined: Sat Jul 24, 2010 9:00 pm

Re: SYMC

Posts by tulveron » Tue Jul 17, 2012 8:58 pm

เอามาจากบอร์ด value investing ครับ

บลจ. บัวหลวง มีกลยุทธ์การลงทุนอย่างไร

15 กรกฎาคม 2555

ในขั้นแรก เรามองภาพ Investment theme ใหญ่ก่อน ซึ่งที่ผ่านมาเราเห็นกระแสของการขยายเมืองออกไป (Urbanization) ซึ่งทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyles) จะค่อยๆ เปลี่ยนไปจากอดีต

เราเห็นการขยายตัวของกลุ่มชั้นกลาง คือมีคนเขยิบฐานะมาเป็นคนชั้นกลางได้มากขึ้น ผนวกกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่ยังดี ทำให้อำนาจการซื้อเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ตลาดอาเซียน (AEC) เป็นตัวสนับสนุนการขยาย ตัวได้เพิ่มขึ้นด้วย และเมื่อมองออกไปอีก 3-5 ปีข้างหน้า ก็เห็นว่ายังมีโมเมนตัมที่ดีอยู่

ขั้นต่อไป เราวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมว่ากลุ่มไหนได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จาก Trend ที่เราเห็นในอนาคตนี้บ้าง

ขั้นสุดท้าย เราจะเฟ้นหาหุ้น ซึ่งในขั้นตอนนี้เราจะให้ความสำคัญกับ คุณภาพในการทำกำไร + งบการเงินที่แข็งแรง + ธรรมาภิบาล โดยเราจะดูว่าหุ้นตัวใดที่ได้ประโยชน์จาก Theme ดังกล่าวข้างต้น และหุ้นตัวไหนที่เรามั่นใจเราจะให้น้ำหนักการลงทุนมากเป็นพิเศษ เพราะเราเชื่อมั่นในทีมวิเคราะห์ของเราว่ามีความสามารถในการเฟ้นหาบริษัทที่มีศักยภาพและมีคุณภาพ

ทั้งนี้ เรื่องน้ำหนักการลงทุนนั้น เราไม่ได้อิง Market weight ของหุ้นตัวนั้นๆ เมื่อเทียบกับดัชนี (Index) แต่อย่างใด

ดังนั้น ก่อนจะลงทุนในกองทุนของเรา ท่านควรทราบว่าเรามีกลยุทธ์และมุมมองในแนวทางนี้ หากเชื่อในสิ่งเดียวกัน เราก็มาดองกันได้ค่ะ


นี่คือเรื่องที่ผู้ลงทุน ผู้ขายกองทุน ไม่ว่าของค่ายใด ควรรับรู้ และแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบค่ะว่า บลจ นั้นๆ มีกลยุทธ์อย่างไร

(^_^)

sp336
Verified User
Posts: 46
Joined: Wed Nov 03, 2010 11:49 am

Re: SYMC

Posts by sp336 » Fri Jul 20, 2012 9:49 am

วันนี้มีคำถามจะมาถามเพื่อนๆกันครับ หลังอ่านบทความดีๆที่นำมาให้กันในวันนี้ครับ
http://www.manager.co.th/CBiZReview/Vie ... 0000089148

ช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา แล้วหาคำตอบกันทีครับ
:D


nut776
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3325
Joined: Thu Feb 05, 2004 9:46 pm

Re: SYMC

Posts by nut776 » Fri Jul 20, 2012 12:20 pm

sp336 wrote:วันนี้มีคำถามจะมาถามเพื่อนๆกันครับ หลังอ่านบทความดีๆที่นำมาให้กันในวันนี้ครับ
http://www.manager.co.th/CBiZReview/Vie ... 0000089148

ช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา แล้วหาคำตอบกันทีครับ
:D
น่าจะเป็น ดาต้าโปร ของ pt มากกว่าคับ

ถ้าsymc ทำดาต้า center model คงเปลี่ยนไปในทางแย่ลงมากกว่า

show me money.

suwits
Verified User
Posts: 1643
Joined: Sat Mar 18, 2006 1:27 pm

Re: SYMC

Posts by suwits » Sat Jul 21, 2012 8:40 am

FYI... ตาราง Oppday Q2/55 ของ SYMC วันที่ 15/08/2555 9:00 - 10:30 น.
http://www.setfinmart.com/seminar.do?ccID=5&cosID=4373


sanpat91
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1695
Joined: Tue Jul 13, 2010 10:10 pm

Re: SYMC

Posts by sanpat91 » Thu Aug 02, 2012 10:46 pm

ผมนั่งดู Olympics สดๆ ผ่านเวบ http://www.youtube.com/olympics

ทำให้อดคิดไม่ได้ว่า ต่อจากนี้ การบริโภคข้อมูลคงมากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณในแบบที่เราไม่เคยจินตนาการมาก่อนเพราะ การที่ youtube ลงมาถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาระดับนี้ ต่อไปนี้รูปแบบการดูถ่ายทอดสดกีฬา และ อาจจะรวมถึงหนัง ต่างๆ รายการต่างๆ คงมีให้ดูผ่าน youtube หรือมีมาในรูปแบบอื่นอีก และแน่นอน เหมือนที่เราเคยเห็นกัน เวลาที่ยักษ์ใหญ่ ลงมาแข่งกันทำอะไร ผู้บริโภคได้ประโยชน์เสมอ

ถ้าต่อไปนี้คนเริ่มเปลี่ยนมาใช้ internet ดูรายการทีวีมากขึ้น ผมว่า การบริโภคdata อาจจะมากกว่าระดับปัจจุบันเป็นหลัก 100 เท่า


multipleceilings
Verified User
Posts: 2141
Joined: Sat Feb 26, 2011 1:42 pm

Re: SYMC

Posts by multipleceilings » Thu Aug 09, 2012 5:21 pm

มาแล้วครับ q2

รายได้เช่า 188 รวม 201
ปีที่แล้ว 161 : 173


bottom line 64 ล้าน eps .21
ปีที่แล้ว 55.6 ล้าน

M aterial catalyst
A ttitude & Perception
D isclipine

surustx
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 87
Joined: Thu Mar 03, 2005 4:39 pm

Re: SYMC

Posts by surustx » Thu Aug 09, 2012 5:39 pm

ธุรกิจผู้ให้บริการเครือข่าย ถ้าบริหารสินทรัพย์(เครือข่าย) ที่ลงทุนไปอย่างมีประสิทธิภาพ เครือข่ายที่ลงทุนไปก็เหมือนเครื่องจักรผลิตเงินสดเหมือนกันนะครับ ...ดู CFO โตกว่าปีก่อนมาก


Hypersonix
Verified User
Posts: 157
Joined: Tue Nov 13, 2007 6:41 pm

Re: SYMC

Posts by Hypersonix » Thu Aug 09, 2012 6:00 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. (F45-1)
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2555 2554 2555 2554
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 63,964 55,631 125,855 109,783
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.21 0.19 0.42 0.37
ต่อหุ้น (บาท)


ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว"

Always Look On The Bright Side Of Life.

Hypersonix
Verified User
Posts: 157
Joined: Tue Nov 13, 2007 6:41 pm

Re: SYMC

Posts by Hypersonix » Thu Aug 09, 2012 6:01 pm

09 ส.ค. 2555 17:29:53
หัวข้อข่าว มติที่ประชุมคณะกรรมการ และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2555
หลักทรัพย์ SYMC
แหล่งข่าว SYMC
รายละเอียดแบบเต็ม


การพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 09 ส.ค. 2555
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 23 ส.ค. 2555

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 24 ส.ค. 2555
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 21 ส.ค. 2555
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.15
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 05 ก.ย. 2555
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2555 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2555

Always Look On The Bright Side Of Life.

ลูกเต่า
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 498
Joined: Thu Jan 11, 2007 8:54 am

Re: SYMC

Posts by ลูกเต่า » Thu Aug 09, 2012 7:07 pm

เยี่ยมครับ

ตาม Q3 ต่อซึ่งจะเริ่มรับรู้รายได้ IPLC เข้ามา

ปัจจุบันขณะ

Post Reply