GL

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นต่างๆ All for one, one for all
(ข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้งเว็บ จนถึง 30 กันยายน 2555 ห้องนี้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถ post ได้)
kongkang
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 1087
Joined: Fri Nov 10, 2006 5:46 pm

Re: GL

Posts by kongkang » Thu Sep 13, 2012 4:54 pm

เท่าที่ฟังมา กัมพูชาใช้รถมอเตอร์ไซด์ฮอนด้าเป็นสัดส่วน 95%. จนกระทั่งผู้บริหารท่านนึงบอกว่า ยามาฮ่าที่กัมพูชาไม่เรียกว่ามอเตอร์ไซด์ (เนื่องจากว่าเปอร์เซนต์การใช้น้อยมาก).ส่วนมอเตอร์ไซด์จีนนั้นมีเหตุมาจากผู้ถือหุ้นท่านึงถามเกี่ยวกับเวียดนามว่าใช้มอเตอร์ไซด์จีนเยอะกว่า แต่ผู้บริหารก็ตอบว่าเดี๋ยวนี้เป็นมอเตอร์ไซด์ญี่ปุ่นเยอะแล้วเพราะคุณภาพดีกว่า ไม่รู้ว่านักวิเคราะห์ฟังคนละเวอร์ชั่นกันรึเปล่าค่ะ


User avatar
Loby
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1646
Joined: Fri Jun 17, 2005 12:28 pm

Re: GL

Posts by Loby » Thu Sep 13, 2012 7:39 pm

vichit wrote:บล.เอเซียพลัส : GL แนะนำซื้อ Fair value ปี 2555-56 ที่ 61.45 บาท และ 70 บาท ตาม
ลำดับ

ธุรกิจในกัมพูชาสดใส...Honda ผูกสัญญา exclusiveให้ GL ปล่อยสินเชื่อรายเดียว
ฝ่ายวิจัยได้เข้าร่วมประชุม Analyst กับ ผู้บริหาร GL เมื่อวานนี้ (13 ก.ย.) เพื่อรับทราบ
ภาพรวมธุรกิจในช่วงที่เหลือของปี 2555 และปี 2556 ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นการให้ภาพแผนธุรกิจ
ที่ชัดเจนมากขึ้นสำหรับธุรกิจในประเทศกัมพูชาภายใต้การดำเนินการของบริษัทย่อย GL
Finance Plc. (GL ถือหุ้น 99.8%) ที่เพิ่งประกาศเปิดตัวไปเมื่อเดือน ส.ค.55 ที่ผ่านมา โดยได้
รับใบอนุญาตในการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์เพียงรายเดียวในประเทศกัมพูชาเป็น
เวลา 5 ปี (ต่อสัญญาทุกๆ 2 ปี) โดยประเด็นบวกที่สำคัญคือ GL Finance ได้รับความไว้วางใจ
จากค่ายรถยนต์ Honda ด้วยการทำสัญญาแบบ exclusive เป็นเวลา 7 ปี เพื่อให้ GL
Finance ปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ Honda เพียงรายเดียวในกัมพูชา ซึ่งมี GDP
growth สูงเฉลี่ยถึง 6.2% (คาดการณ์ปี 2555) และมี demand ของการใช้รถจักรยานยนต์ใน
ระดับสูงเช่นเดียวกัน ด้วยยอดขายเฉลี่ยราว 8 หมื่นคัน/ปี (ยังต่ำกว่าไทยที่คาดการณ์ถึง 2.2 ล้าน
คัน/ปี ในปี 2555) และส่วนใหญ่ยังเป็นการซื้อแบบเงินสด โดยรถจักรยานยนต์ถือเป็นพาหนะยอด
นิยมของกัมพูชา สะท้อนได้จากจำนวนการครอบครองรถเฉลี่ยครอบครัวละ 1-2 คัน ทั้งนี้ แบรนด์
รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ที่นิยมใช้ยังเป็นของประเทศจีนที่ครอบครองส่วนแบ่งตลาดถึง 95%
ของปริมาณการใช้รถจักรยานยนต์รวม ทำให้ GL มองว่าเป็นโอกาสที่จะเข้าไปขยายส่วนแบ่ง
ตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นได้ไม่ยาก ซึ่งจากการทดสอบตลาดในช่วง 5 เดือนที่
ผ่านมา ผลตอบแทนเป็นไปอย่างดีมากโดยปล่อยสินเชื่อไปได้ราว 50 สัญญา ภายใต้ตัวแทน
จำหน่าย (dealer) ในสังกัดจำนวน 2 ราย (และยังไม่มีปัญหา NPL) และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น
11 รายภายในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้า สำหรับแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการเติบ
โตของสินเชื่อในกัมพูชาจากสถาบันการเงินในต่างประเทศได้เตรียมไว้พร้อมแล้ว ซึ่งก็ไม่ได้เป็น
อุปสรรค เพราะบริษัทฯ ยังมีสัดส่วนหนี้สินสุทธิ/ทุนที่ต่ำมากเพียง 0.61 เท่า ณ สิ้น 2Q55 จึง
สามารถก่อหนี้ได้เพิ่มอีกมาก ด้วยเป้าหมายของ D/E ณ สิ้นปี 2556 ที่คาดว่าจะขยับขึ้นไปได้ถึง
1-1.5 เท่า (นั่นหมายถึงการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อในปี 2556 ได้อีกราว 0.70-1.2 พันล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 28-47% จากปัจจุบัน) สำหรับธุรกิจในประเทศไทย GL ยังยืนยันถึงการเติบ
โตที่ยังเป็นไปในเชิงรุกต่อเนื่อง ด้วยยอดปล่อยสินเชื่อรายเดือน ณ สิ้นปี 2555 ที่คาดว่าจะบรรลุ
เป้าได้ที่ 7 พันคัน/เดือน และเพิ่มเป็น 1 หมื่นคัน/เดือน ในปี 2556 ด้วยการเปิดตลาดใหม่ๆ เข้า
สู่ภาคอีสานและภาคใต้ที่ยังมีศักยภาพการเติบโตอีกมากตามที่ฝ่ายวิจัยเคยนำเสนอไป

เพิ่มประมาณการปี’55-57...ROE เกิน 20% ผลัก EPS ปี’57 โตเกินเท่าตัวจากปี’54
ฝ่ายวิจัยได้ปรับเพิ่มประมาณการผลการดำเนินงานปี 2555-57 ดังแสดงในตารางหน้า
ถัดไป โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับเพิ่มการเติบโตของสินเชื่อสุทธิ Credit cost และ Cost to
income ratio เพื่อสะท้อนสมมติฐานเดิมที่ประเมินไว้ต่ำไป ซึ่งโดยรวมแล้ว ปัจจัยบวกจากการ
เติบโตของสินเชื่อสุทธิที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยฯ สามารถหักล้างค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นไปได้ทั้งหมด
และทำให้คาดการณ์การเติบโตของกำไรสุทธิปี 2555-57 สูงถึง 44.6% yoy, 39.6% yoy และ
33.6% yoy ตามลำดับ แต่สำหรับ EPS คาดการณ์ว่าจะเติบโตในอัตราที่ส่วนที่ต่ำกว่าเพราะผล
กระทบจากการรวมคำนวณ Warrants จำนวน 22.99 ล้านหน่วย ที่เพิ่งออกไป (อายุ 2 ปี) ไว้ใน
ประมาณการ แต่ก็ยังเห็นคาดการณ์การเติบโตของ EPS ในช่วง 3 ปีข้างหน้า เติบโตเฉลี่ยถึง
21.8% p.a. (CAGR) ในส่วนของ Fair value ฝ่ายวิจัยได้ปรับไปอิงกับ PBV ที่ 2.70 เท่า (อิง
วิธี Gordon growth model) จากเดิมที่อิง PER 12 เท่า เท่ากับค่าเฉลี่ยกลุ่มฯ ภายใต้คาด
การณ์ ROE ระยะยาวที่ 22% จะได้ Fair value ปี 2555-56 เท่ากับ 61.45 บาท และ 70
บาท

แนะนำซื้อ...Growth stock ที่ยังให้ Div yields เฉลี่ย 4-6% p.a.
ฝ่ายวิจัยยังคงคำแนะนำซื้อ GL ซึ่งยังมี upside ถึง 11% และ 21% จาก Fair
value ปี 2555-56 ที่ 61.45 บาท และ 70 บาท ตามลำดับ (ราคาหุ้น GL มีกำหนดขึ้นเครื่อง
หมาย XW วันที่ 18 ก.ย.55 ซึ่งจะทำให้ราคาหุ้นหลังขึ้นเครื่องหมาย XW ปรับลดลงมาที่ 48.50
บาท)
เรียบเรียง โดย ชุติมา มุสิกะเจริญ
อีเมล์แสดงความคิดเห็น commentnews@efinancethai.com
ที่มา อีไฟแนนซ์ไทย วันที่ 13/09/12 เวลา 10:31:12
จากบทวิเคราะห์ข้างต้นกับสิ่งที่ผมได้ไปฟังมาด้วยตัวเองค่อนข้างผิดเพี้ยนไปดังนี้ครับ (หากมีอะไรผิดพลาดแย้งได้ครับ)
1. ตลาดรถจักรยานยนต์ในกัมพูชาปีที่ผ่านมามียอดจำหน่ายประมาณ 180,000 คัน (ไม่ใช่ 80,000 คัน) และส่วนใหญ่ลูกค้านิยมซื้อเป็นเงินสด
2. การทำธุรกิจของGLF ในกัมพูชาต้องให้ลูกค้าวางเงินดาวน์ประมาณ 30% และคนกัมพูชาส่วนใหญ่มีบ้านและมีชื่อในทะเบียนบ้านของตัวเอง นั่นทำให้ความเสี่ยงในการติดตามและหนี้สูญของลูกค้าจึงต่ำมาก
3. ในอดีตราวปี2000 รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ที่ใช้มักเป็นสินค้าจากจีนซึ่งไม่มีคุณภาพ แต่ปัจจุบัน95% เป็นรถจักรยานยนต์จากญี่ปุ่นของฮอนด้า และ 3% ของยามาฮ่า ซึ่งโดยเฉพาะฮอนด้าเป็นที่นิยมมากๆถึงขนาดที่ว่าต้องมารอจองรถ และขายหมดในเวลาไม่ถึงชั่วโมง เรียกได้ว่ามาเมื่อไหร่ก็ขายหมด
4. เป้าสินเชื่อต่อเดือนที่ 7000-8000 คันนั้นมาจากพื้นที่เดิมในไทย ยังไม่รวมประมาณจากกัมพูชา ซึ่งประธานก็ยืนยันเป้าหมายนี้ว่ามั่นใจมาก ส่วนปีหน้าที่ 10,000-12,000 คันต่อเดือน นั้นจะมาจากพื้นใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าไปเช่น ภาคใต้และอีสาน
5. เป้าสินเชื่อที่คาดว่าน่าจะทำได้ในปีหน้าที่มาจากกัมพูชาก็ราวๆ 3,700 คันต่อเดือน และมีแนวโน้มที่อาจทำได้เท่ากับที่ไทยในปัจจุบันในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า และด้วยศักยภาพของกลุ่มประชากรเป้าหมาย(ในช่วงอายุ30-45ปี)ที่คาดว่าจะมีสัดส่วนมากที่สุดในอนาคตของกัมพูชาราวปี 2040 ก็จะส่งผลต่อขนาดสินเชื่อที่สูงกว่าที่ไทยทำได้ในปัจจุบันมาก
6. การใช้ประโยชน์จากGL Holdingsที่ตั้งในสิงคโปร์ทำให้บริษัทสามารถหาแหล่งเงินทุนได้ถูกกว่าในไทยที่อัตราดอกเบี้ย 1.28% ต่อปี และสามารถเอาไปปล่อยกู้ผ่าน GLF ที่กัมพูชาแก่ลูกค้าที่อัตราดอกเบี้ย 2.3%ต่อเดือน
7. ในปีหน้าคาดว่าจะปรับอตราดอกเบี้ยรับในกัมพูชาเพิ่มขึ้นเป็น 2.4-2.5% ต่อเดือน และด้วยความเป็นexclusive rights ที่ได้กับฮอนด้า ทำให้บริษัทมีโอกาสเลือกลูกค้าที่ดีได้มากขึ้น รวมถึงมีแผนที่จะขยายพื้นที่กับdealers ให้ครอบคลุมทั่วประเทศในปี 2013 ส่วนปีนี้ในเดือน ต.ค. จะเพิ่มสัดส่วนได้ราว 45% ของdealersที่มีอยู่ทั้งหมด
8. ปัจจุบันการเติบโตของพอร์ตไม่น้อยกว่า 3% ในแต่ละเดือน
9. ค่าจ้างพนักงานและคอมมิสชั่นที่จ่ายในกัมพูชาต่ำกว่าในไทยมากๆ และเป็นพนักงานประจำ
10. ในอนาคตหากเติบโตต่อเนื่อง อาจมีการออกwarrant เพื่อเพิ่มทุน แต่คาดว่าราคาแปลงอาจอยู่ในระดับเลข 3 หลักก็เป็นได้ครับ
11. เรื่องการติดตามหรือยึดรถหากค้างชำระค่างวดของธุรกิจนี้ในกัมพูชา ปัจจุบันไม่มีกฎหมายใดมาควบคุม สามารถทำธุรกิจได้อย่างเสรี ซึ่งส่งผลดีต่อบริษัทเป็นอย่างมาก

ลองแชร์กันนะครับ :)

อย่าปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบชี้นำการกระทำ
แต่ไม่ควรปล่อยโอกาสดีๆให้ผ่านไป เมื่อพิจารณาอย่างถ้วนถี่แล้ว

User avatar
Nanjeng
Verified User
Posts: 102
Joined: Mon Jul 26, 2010 11:18 am

Re: GL

Posts by Nanjeng » Thu Sep 13, 2012 9:22 pm

Loby wrote: 10. ในอนาคตหากเติบโตต่อเนื่อง อาจมีการออกwarrant เพื่อเพิ่มทุน แต่คาดว่าราคาแปลงอาจอยู่ในระดับเลข 3 หลักก็เป็นได้ครับ
ขอบคุณ คุณLoby ที่นำมาแชร์ ผมไม่มีโอกาสได้ไปครับ
รบกวนคุณLoby ช่วยขยายความในข้อ 10 ที่ว่าค่าแปลงวอแรนต์อยู่ในหลักร้อยก็เป็นได้หรือครับ :?:

ความว่างที่ไร้ขอบเขต ในขอบเขตไร้ซึ่งความว่าง

haha
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 22
Joined: Sun May 31, 2009 12:17 pm

Re: GL

Posts by haha » Thu Sep 13, 2012 9:53 pm

รบกวนสอบถามเกี่ยวกับเรื่องสรุปมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วาระที่ 5 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (GL-W2) จำนวน 22,990,927 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน
22,990,927 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมเป็นทุนที่เพิ่มทั้งสิ้น 114,954,635 บาท ทำให้
ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 455,438,000 บาท (91,087,600 หุ้น) เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่ จำนวน 570,392,635 บาท (114,078,527 หุ้น)
ผมเคยเข้าใจว่า GL เดิมมีหุ้นอยู่ประมาณ 69 ล้านหุ้น เพิ่มทุนอีกประมาณ 23 ล้านหุ้น ทุนจดทะเบียนใหม่ก็น่าจะมีประมาณ 92 ล้านหุ้น แต่ในสรุปมติที่ประชุมฯ กลับบอกว่าทุนจดทะเบียนใหม่จะมีหุ้น 114 ล้านหุ้น เลยเกิดความสงสัยต้องรบกวนผู้รู้ช่วยตอบด้วยครับ


t211369
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 336
Joined: Sat Jan 30, 2010 11:27 pm

Re: GL

Posts by t211369 » Thu Sep 13, 2012 11:08 pm

haha wrote:รบกวนสอบถามเกี่ยวกับเรื่องสรุปมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วาระที่ 5 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (GL-W2) จำนวน 22,990,927 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน
22,990,927 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมเป็นทุนที่เพิ่มทั้งสิ้น 114,954,635 บาท ทำให้
ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 455,438,000 บาท (91,087,600 หุ้น) เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่ จำนวน 570,392,635 บาท (114,078,527 หุ้น)
ผมเคยเข้าใจว่า GL เดิมมีหุ้นอยู่ประมาณ 69 ล้านหุ้น เพิ่มทุนอีกประมาณ 23 ล้านหุ้น ทุนจดทะเบียนใหม่ก็น่าจะมีประมาณ 92 ล้านหุ้น แต่ในสรุปมติที่ประชุมฯ กลับบอกว่าทุนจดทะเบียนใหม่จะมีหุ้น 114 ล้านหุ้น เลยเกิดความสงสัยต้องรบกวนผู้รู้ช่วยตอบด้วยครับ
มีการขออนุมัติเพิ่มทุนแบบ General Mandate ก่อนหน้านี้ไว้แล้วครับ ลองอ่านรายการการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อตอนต้นปีดูนะครับ


t211369
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 336
Joined: Sat Jan 30, 2010 11:27 pm

Re: GL

Posts by t211369 » Thu Sep 13, 2012 11:16 pm

Nanjeng wrote:
Loby wrote: 10. ในอนาคตหากเติบโตต่อเนื่อง อาจมีการออกwarrant เพื่อเพิ่มทุน แต่คาดว่าราคาแปลงอาจอยู่ในระดับเลข 3 หลักก็เป็นได้ครับ
ขอบคุณ คุณLoby ที่นำมาแชร์ ผมไม่มีโอกาสได้ไปครับ
รบกวนคุณLoby ช่วยขยายความในข้อ 10 ที่ว่าค่าแปลงวอแรนต์อยู่ในหลักร้อยก็เป็นได้หรือครับ :?:
คุณ Loby คงหมายถึง GL-W3 ซึ่งหากจะออกก็ราวๆ 2-3 ปี ข้างหน้า

วันนี้ราคา GL อยู่ที่ 58.25 บาท
ถ้าอีก 3 ปีข้างหน้าราคา GL อยู่ที่ 80 บาท
การออก GL-W3 ที่ราคาแปลง 100 บาทก็เป็นไปได้ครับ


User avatar
Loby
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1646
Joined: Fri Jun 17, 2005 12:28 pm

Re: GL

Posts by Loby » Thu Sep 13, 2012 11:38 pm

t211369 wrote:
haha wrote:รบกวนสอบถามเกี่ยวกับเรื่องสรุปมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วาระที่ 5 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (GL-W2) จำนวน 22,990,927 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน
22,990,927 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมเป็นทุนที่เพิ่มทั้งสิ้น 114,954,635 บาท ทำให้
ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 455,438,000 บาท (91,087,600 หุ้น) เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่ จำนวน 570,392,635 บาท (114,078,527 หุ้น)
ผมเคยเข้าใจว่า GL เดิมมีหุ้นอยู่ประมาณ 69 ล้านหุ้น เพิ่มทุนอีกประมาณ 23 ล้านหุ้น ทุนจดทะเบียนใหม่ก็น่าจะมีประมาณ 92 ล้านหุ้น แต่ในสรุปมติที่ประชุมฯ กลับบอกว่าทุนจดทะเบียนใหม่จะมีหุ้น 114 ล้านหุ้น เลยเกิดความสงสัยต้องรบกวนผู้รู้ช่วยตอบด้วยครับ
มีการขออนุมัติเพิ่มทุนแบบ General Mandate ก่อนหน้านี้ไว้แล้วครับ ลองอ่านรายการการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อตอนต้นปีดูนะครับ
การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเม.ย. 2555 ที่ผ่านมา บริษัทมีทุนจดทะเบียนเดิม 431,500,000 บาท(86,300,000หุ้น, par 5 บาท) เมื่อถึงคราวประชุมทางบริษัทได้ลดทุนจดทะเบียนลงจำนวน 82,674,095 บาท (16,534,819 หุ้น, par 5 บาท) เพื่อขออนุมัติออก GL-WD จำนวน 1,000,000 หุ้นให้แก่พนักงาน(ESOP) พร้อมกับขออนุมัติGeneral mandate จำนวน 20,614,819 หุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ทำให้จำนวนหุ้นหลังประชุมคราวนั้นเปลี่ยนแปลงเป็น
86,300,000 - 16,534,819 + 1,000,000 + 20,614,819 = 91,380,000 หุ้น

หรือเท่ากับทุนจดทะเบียนใหม่ 456,900,000 บาท (91,380,000 * par 5) ***ย้ำว่านี่คือทุนจดทะเบียนใหม่หลังประชุมคราวก่อน***
แต่ทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 30 มิ.ย.2555 ยังคงเท่ากับ 344,863,905 บาท (68,972,781 หุ้น, par 5 บาท) เช่นเดิม

ดังนั้นในวาระที่เรียกประชุมรอบนี้จึงทำการลดทุนจดทะเบียน(ไม่ใช่ทุนชำระแล้ว)ลง 1,462,000 บาท (292,400หุ้น, par 5บาท) ทำให้ทุนจดทะเบียนเป็น 456,900,000 - 1,462,000 = 455,438,000 บาท (91,087,600 หุ้น, par 5 บาท)
สำหรับการขออนุมัติออกGL-W2ในอัตรา 3:1 แก่ผู้ถือหุ้นเดิมนั้นคิดจากจำนวนหุ้นของทุนที่เรียกชำระแล้วข้างต้นจำนวน68,972,781 หุ้น (ไม่ได้คิดจากทุนจดทะเบียนที่ 91,087,600 หุ้น) ดังนั้นจำนวนหุ้นจดทะเบียนใหม่เพื่อรองรับwarrantจะเท่ากับ 68,972,781 / 3 = 22,990,927 หุ้น
สรุปก็คือหลังจากที่ประชุมอนุมัติจำนวนหุ้นจดทะเบียนใหม่จะเท่ากับ 91,087,600 + 22,990,927 = 114,078,527 หุ้น หรือเท่ากับทุนจดทะเบียนใหม่ 114,078,527 * par 5 = 570,392,635 บาท

อย่าปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบชี้นำการกระทำ
แต่ไม่ควรปล่อยโอกาสดีๆให้ผ่านไป เมื่อพิจารณาอย่างถ้วนถี่แล้ว

NoNameLFC
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 501
Joined: Thu Nov 01, 2007 7:22 pm

Re: GL

Posts by NoNameLFC » Fri Sep 14, 2012 9:36 am

สรุปข่าวหุ้น-การเงิน หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

เอ.พี.เอฟ.โฮลดิ้งลดถือครองหุ้น'กรุ๊ปลีส'
เอ.พี.เอฟ.โฮลดิ้ง ลดสัดส่วนถือครองหุ้นกรุ๊ปลีส เหลือแค่ 16.82% จากเดิม 27% ด้านโบรกเกอร์แนะซื้อ เหตุคาดธุรกิจจำหน่ายจักรยานยนต์ในกัมพูชาช่วยหนุน พร้อมขยับเป้าสินเชื่อในไทยเป็น 1 หมื่นคันต่อกัมพูชา เดือน จากเดิมคาด 7 พันคัน ประมาณการกำไรปีนี้เติบโต 44.6%

ปล. เอามาจากสรุปข่าวหุ้น แต่หา source จากเว็บหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ไม่เจอ ^^


pakhakorn
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 957
Joined: Sun Aug 15, 2010 11:26 am

Re: GL

Posts by pakhakorn » Fri Sep 14, 2012 9:54 am

NoNameLFC wrote:สรุปข่าวหุ้น-การเงิน หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

เอ.พี.เอฟ.โฮลดิ้งลดถือครองหุ้น'กรุ๊ปลีส'
เอ.พี.เอฟ.โฮลดิ้ง ลดสัดส่วนถือครองหุ้นกรุ๊ปลีส เหลือแค่ 16.82% จากเดิม 27% ด้านโบรกเกอร์แนะซื้อ เหตุคาดธุรกิจจำหน่ายจักรยานยนต์ในกัมพูชาช่วยหนุน พร้อมขยับเป้าสินเชื่อในไทยเป็น 1 หมื่นคันต่อกัมพูชา เดือน จากเดิมคาด 7 พันคัน ประมาณการกำไรปีนี้เติบโต 44.6%

ปล. เอามาจากสรุปข่าวหุ้น แต่หา source จากเว็บหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ไม่เจอ ^^
เป็นเรื่องเก่า แต่อาจไม่จริงตามข่าว ครับ
หากจำได้ มีหุ้นที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จำนวนหนึ่ง
ผมคิดว่า ส่วนใหญ่ในห้องก็น่าจะประเมินรู้แล้วว่า น่าจะเป็นของAPFเกือบทั้งหมด
และวันนี้แสดงชัดแล้ว ว่าน่าจะจริง สรุปการถือ 10/9/2555

Image


haha
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 22
Joined: Sun May 31, 2009 12:17 pm

Re: GL

Posts by haha » Fri Sep 14, 2012 11:20 am

ขอบคุณ คุณ Loby ที่ให้ความกระจ่างเรื่องจำนวนหุ้นครับ


multipleceilings
Verified User
Posts: 2141
Joined: Sat Feb 26, 2011 1:42 pm

Re: GL

Posts by multipleceilings » Fri Sep 14, 2012 12:48 pm

ไม่มีนัยอะไรนะครับ แต่สงสัยเค้าคิดอะไรผิด ปรับลง 55 -_-

M aterial catalyst
A ttitude & Perception
D isclipine

haha
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 22
Joined: Sun May 31, 2009 12:17 pm

Re: GL

Posts by haha » Fri Sep 14, 2012 4:32 pm

พอดียังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มทุน ทุนที่จดทะเบียน ทุนที่ชำระแล้ว รบกวนสอบถามผู้รู้อีกแล้วครับเรื่องการคิด dilute ของ GL ว่าต้องคิดอย่างไรครับและคิดจากจำนวนหุ้นเท่าไหร่ครับ จะใช้คำนวณจาก 68,972,781 หุ้น หรือคิดจาก 91,087,600 หุ้น หรือ 114,078,527 หุ้น และ การเพิ่มทุนแบบ General mandate จำนวน 20,614,819 หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตอนนี้บริษัทยังไม่มีการระดมทุนใช่ไหมครับ


t211369
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 336
Joined: Sat Jan 30, 2010 11:27 pm

Re: GL

Posts by t211369 » Fri Sep 14, 2012 4:40 pm

haha wrote:พอดียังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มทุน ทุนที่จดทะเบียน ทุนที่ชำระแล้ว รบกวนสอบถามผู้รู้อีกแล้วครับเรื่องการคิด dilute ของ GL ว่าต้องคิดอย่างไรครับและคิดจากจำนวนหุ้นเท่าไหร่ครับ จะใช้คำนวณจาก 68,972,781 หุ้น หรือคิดจาก 91,087,600 หุ้น หรือ 114,078,527 หุ้น และ การเพิ่มทุนแบบ General mandate จำนวน 20,614,819 หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตอนนี้บริษัทยังไม่มีการระดมทุนใช่ไหมครับ

ปัจจุบันต้องคิดจาก 68,972,781 หุ้น
หากมีผู้แปลง GL-W2 ให้นำจำนวนที่มีผู้แปลงรวมกับ 68,972,781 หุ้น
ซึ่งตรงนี้ก็ต้องประมาณเอาเองว่าน่าจะมีผู้แปลงครบหรือไม่ เพราะตอน GL-W1 มีคนทิ้งให้ expire ไปหลายตัวครับ
ถึงแม้ว่าการแปลงจะมี dilute ก็จริง แต่เงินที่แปลงก็เอาไปเป็นส่วนทุนเพื่อกู้เงินจากธนาคารเพิ่ม ทำให้ยอดปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นไปได้อีกครับ

ส่วน General Mandate ผมคาดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นครับ ผมว่าไม่ต้องสนใจก็ได้
ส่วน ESOP น่าจะมีคนแปลงเยอะครับ คนที่ไม่แปลงน่าจะเป็นพนักงานที่ลาออกก่อนถึงวันแปลงครับ


haha
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 22
Joined: Sun May 31, 2009 12:17 pm

Re: GL

Posts by haha » Fri Sep 14, 2012 5:16 pm

ขอบคุณครับ คุณt211369 :D


alexy
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 56
Joined: Sun Dec 12, 2010 8:33 pm

Re: GL

Posts by alexy » Fri Sep 14, 2012 5:51 pm

ผมลองคำนวณราคาหุ้นหลัง warrant ออกมาแล้ว ได้ดังนี้ครับ
มือใหม่ครับ ไม่ทราบถูกต้องหรือไม่ (ใช้ราคาปิดวันนี้ 14/09/2555 - 58.75)
ส่วนที่ลดลงจะถูกชดเชยหากเราได้ warrant และนำไปแปลง


t211369
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 336
Joined: Sat Jan 30, 2010 11:27 pm

Re: GL

Posts by t211369 » Sat Sep 15, 2012 10:25 pm

alexy wrote:ผมลองคำนวณราคาหุ้นหลัง warrant ออกมาแล้ว ได้ดังนี้ครับ
มือใหม่ครับ ไม่ทราบถูกต้องหรือไม่ (ใช้ราคาปิดวันนี้ 14/09/2555 - 58.75)
ส่วนที่ลดลงจะถูกชดเชยหากเราได้ warrant และนำไปแปลง
ผมลองสร้างสูตรหาราคาหลัง XW ของ GL ขึ้นมาเอง
ไม่รู้ว่าจะถูกหรือไม่เพราะไม่ได้เรียนมาทาง finance ครับ
สมมุติฐาน
1. มูลค่าหุ้นใน port เท่าเดิมเมื่อขึ้น XW
2. warrant ไม่มี premium

y=x+(x-35)/3
y=ราคาก่อน XW
x=ราคาหลัง XW
35= ราคาแปลง
3= สัดส่วนการแจก warrant

เมื่อแทนค่า y=58.75
จะได้ค่า x ซึ่งเป็นราคา GL หลังขึ้น XW เท่ากับ 52.8125 บาท
พร้อมได้ราคา GL-W2 เป็น 52.8125-35= 17.81
แต่ผมดูในบทวิเคราะห์ของ asp ไม่ได้เป็นตามสูตรนี้ หากใครทราบว่าใช้สูตรไหนช่วยแชร์ด้วยครับ


ส่วนการหาค่า premium ก็จะมีสูตรซึ่งต้องแทนค่าค่าดอกเบี้ยและอายุ warrant ไปในสูตรด้วย


jack2549
Verified User
Posts: 164
Joined: Mon Dec 13, 2010 11:42 am

Re: GL

Posts by jack2549 » Mon Sep 17, 2012 11:02 am

tk กับ gl มีโอกาสควบรวมกิจการกันบ้างไหมครับ


t211369
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 336
Joined: Sat Jan 30, 2010 11:27 pm

Re: GL

Posts by t211369 » Mon Sep 17, 2012 12:40 pm

jack2549 wrote:tk กับ gl มีโอกาสควบรวมกิจการกันบ้างไหมครับ
ดูจากนโยบายของประธานเรื่องการขยายกิจการและการขยายปล่อยสินเชื่อ
ผมมองว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาเหมาะสมที่จะไปควบรวมกิจการ เนื่องจากตอนนี้ขนาดบริษัทยังเล็กกว่า TK มาก ทำให้เสียเปรียบในการควบรวมครับ

หากขยายกิจการจนสุดๆจนอิ่มตัวแล้ว การควบรวมกิจการก็อาจจะเป็นไปได้ครับ


User avatar
Loby
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1646
Joined: Fri Jun 17, 2005 12:28 pm

Re: GL

Posts by Loby » Mon Sep 17, 2012 3:01 pm

พรุ่งนี้ 18 ก.ย ขึ้นXW และปิดสมุดทะเบียนรายขื่อ 21 ก.ย.

จองซื้อและชำระเงิน GL-W2 ราคา0.10 บาท ในระหว่าง 8-12 ต.ค. ครับ

อย่าปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบชี้นำการกระทำ
แต่ไม่ควรปล่อยโอกาสดีๆให้ผ่านไป เมื่อพิจารณาอย่างถ้วนถี่แล้ว

User avatar
Loby
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1646
Joined: Fri Jun 17, 2005 12:28 pm

Re: GL

Posts by Loby » Mon Sep 17, 2012 3:04 pm

t211369 wrote:
jack2549 wrote:tk กับ gl มีโอกาสควบรวมกิจการกันบ้างไหมครับ
ดูจากนโยบายของประธานเรื่องการขยายกิจการและการขยายปล่อยสินเชื่อ
ผมมองว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาเหมาะสมที่จะไปควบรวมกิจการ เนื่องจากตอนนี้ขนาดบริษัทยังเล็กกว่า TK มาก ทำให้เสียเปรียบในการควบรวมครับ

หากขยายกิจการจนสุดๆจนอิ่มตัวแล้ว การควบรวมกิจการก็อาจจะเป็นไปได้ครับ
อย่าเพิ่งควบเลยครับ เรากำลังโต น่าจะโฟกัสตลาดใหม่และแผนการที่วางไว้ดีกว่า เอาใจช่วยให้ประสบผลสำเร็จครับ

อย่าปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบชี้นำการกระทำ
แต่ไม่ควรปล่อยโอกาสดีๆให้ผ่านไป เมื่อพิจารณาอย่างถ้วนถี่แล้ว

t211369
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 336
Joined: Sat Jan 30, 2010 11:27 pm

Re: GL

Posts by t211369 » Tue Sep 18, 2012 9:33 pm

alexy wrote:ผมลองคำนวณราคาหุ้นหลัง warrant ออกมาแล้ว ได้ดังนี้ครับ
มือใหม่ครับ ไม่ทราบถูกต้องหรือไม่ (ใช้ราคาปิดวันนี้ 14/09/2555 - 58.75)
ส่วนที่ลดลงจะถูกชดเชยหากเราได้ warrant และนำไปแปลง
ราคา GL ที่ลงวันนี้เป็นตามสูตรเลย

สูตรหาราคาหลัง XW
y=x+(x-35-0.1)/3
y=ราคาก่อน XW
x=ราคาหลัง XW
35= ราคาแปลง
3= สัดส่วนการแจก warrant
0.1= ราคาซื้อ warrant

ราคาปิดก่อน XW (ค่า y)= 59.50
ราคาหลัง XW ตามสูตร (ค่า x)= 53.40
ราคาปิดหลัง XW วันนี้ 53.50


sermsakv
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 127
Joined: Thu Feb 09, 2006 6:37 pm

Re: GL

Posts by sermsakv » Tue Sep 18, 2012 10:54 pm

เป๊ะเลย


User avatar
Nanjeng
Verified User
Posts: 102
Joined: Mon Jul 26, 2010 11:18 am

Re: GL

Posts by Nanjeng » Wed Sep 19, 2012 7:33 am

อีกสูตรที่เห็นมาอีกที
เอามาแชร์ครับ

{(59.50 x 3)+0.10+35}/4 = 53.40

ความว่างที่ไร้ขอบเขต ในขอบเขตไร้ซึ่งความว่าง

jack2549
Verified User
Posts: 164
Joined: Mon Dec 13, 2010 11:42 am

Re: GL

Posts by jack2549 » Wed Sep 19, 2012 11:07 am

อ่านบทวิเคราะห์ asp เขาบอกว่า gl จะให้ปันผล 3 รอบแสดงว่า ช่วง

ืnovember or december น่าจะจ่ายได้แบบที่เคยให้จริงไหมครับ


User avatar
Loby
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1646
Joined: Fri Jun 17, 2005 12:28 pm

Re: GL

Posts by Loby » Thu Sep 20, 2012 7:55 pm

ผมขอทำประมาณการยอดปล่อยสินเชื่อใหม่รายไตรมาส, ขนาดของพอร์ต, อัตราดอกเบี้ยรับ และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและยอดปิดบัญชี เพื่อประมาณการกำไรสุทธิในอนาคตด้วยสมมติฐานและข้อมูลในอดีตดังนี้

1. ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ต่อไตรมาสตามการคาดหวังของท่านประธานที่เคยบอกไว้ในปีนี้ที่7000คันต่อเดือน และปีหน้าไม่ต่ำกว่า10000คันต่อเดือน แต่ผมจะประมาณให้น้อยกว่าและเพิ่มขึ้นในแต่ละไตรมาสเป็นลำดับ
2. ไม่รวมยอดสินเชื่อใหม่ที่จะได้จากธุรกิจในกัมพูชาสำหรับปี 2556 แต่จะรวมไว้โดยประมาณการตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป
3. ให้ราคารถจักรยานยนต์ใหม่เฉลี่ยที่ 45000 บาทต่อคัน
4. จากแบบ 56-1 ปี2554 พบว่าลูกหนี้มีประวัติการชำระค่างวดโดยเฉลี่ย 28 เดือน ซึ่งประมาณได้ว่ามีการปิดบัญชีไปเดือนละ 3.57% หรือ ไตรมาสละ10.71% ผมจะเอาค่านี้มาใช้ประมาณการลูกหนี้ที่ปิดบัญชีต่อไตรมาส
5. ค่าเฉลี่ยใน 3 ปีที่ผ่านมามีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณ 10-11% ต่อปี ดังนั้นผมจะประมาณการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้อนุรักษ์นิยมมากขึ้นที่ไตรมาสละ 3% ของพอร์ตรวม
6. ประมาณการพอร์ตรวมปลายไตรมาส คำนวณจาก พอร์ตสุทธิยกมาจากไตรมาสก่อนบวกกับยอดสินเชื่อใหม่ที่ประมาณการในไตรมาสนั้น (Row4 + Row6)
7. ประมาณการพอร์ตสุทธิปลายไตรมาส คำนวณจาก ประมาณการพอร์ตรวมปลายไตรมาส (จากข้อ 6.) หักออกด้วยประมาณการลูกหนี้ปิดบัญชีในไตรมาสนั้นและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (Row9 – Row7 – Row8)
8. คิดอัตราดอกเบี้ยรับต่อไตรมาสเท่าไตรมาสก่อนที่ 8.8% โดยตลอด
9. คิดรายได้ดอกผลเช่าซื้อเป็น 90% ของรายได้รวมในแต่ละไตรมาส และประมาณการอัตรากำไรสุทธิในแต่ละไตรมาสที่ 30%โดยตลอด
10. คิดจำนวนหุ้นในปี 2555 ที่ 69 ล้านหุ้น, ปี 2556 ที่ 80 ล้านหุ้น และปี 2557 เป็นต้นไปที่ 92 ล้านหุ้น (รวมการใช้สิทธิแปลง GL-W2 ไว้โดยประมาณตั้งแต่ปี 2556)

***โปรดใช้วิจารณญาณนะครับ การลงทุนมีความเสี่ยงครับ***

อย่าปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบชี้นำการกระทำ
แต่ไม่ควรปล่อยโอกาสดีๆให้ผ่านไป เมื่อพิจารณาอย่างถ้วนถี่แล้ว

multipleceilings
Verified User
Posts: 2141
Joined: Sat Feb 26, 2011 1:42 pm

Re: GL

Posts by multipleceilings » Thu Sep 20, 2012 8:01 pm

ที่ผ่านมา TK ยังทำไม่ได้ขนาดนี้เลยนะครับ ถ้าทำได้เบอร์ 1 แน่ :bow:

M aterial catalyst
A ttitude & Perception
D isclipine

worapot_ta
Verified User
Posts: 368
Joined: Mon Aug 29, 2005 1:24 pm

Re: GL

Posts by worapot_ta » Thu Sep 20, 2012 9:08 pm

multipleceilings wrote:ที่ผ่านมา TK ยังทำไม่ได้ขนาดนี้เลยนะครับ ถ้าทำได้เบอร์ 1 แน่ :bow:
ฟัง opp day ของ tk ผู้บริหารบอกธุรกิจนี้ปล่อยสินเชื่อให้เยอะไม่ยาก แต่ปล่อยแล้วจะมีคุณภาพหรือป่าว อันนี้สำคัญกว่า (ซึ่งผมคิดตามแล้วก็เห็นว่าจริงครับ) ธุรกิจแบบนี้เข้าข่าย "บินก่อนผ่อนที่หลัง"นะครับ


t211369
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 336
Joined: Sat Jan 30, 2010 11:27 pm

Re: GL

Posts by t211369 » Thu Sep 20, 2012 11:44 pm

worapot_ta wrote:
multipleceilings wrote:ที่ผ่านมา TK ยังทำไม่ได้ขนาดนี้เลยนะครับ ถ้าทำได้เบอร์ 1 แน่ :bow:
ฟัง opp day ของ tk ผู้บริหารบอกธุรกิจนี้ปล่อยสินเชื่อให้เยอะไม่ยาก แต่ปล่อยแล้วจะมีคุณภาพหรือป่าว อันนี้สำคัญกว่า (ซึ่งผมคิดตามแล้วก็เห็นว่าจริงครับ) ธุรกิจแบบนี้เข้าข่าย "บินก่อนผ่อนที่หลัง"นะครับ
นักลงทุนต้องหมั่นตรวจสอบสุขภาพของ port สินเชื่อกันเอาเองครับ ดูได้จากงบบริษัท


User avatar
Loby
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1646
Joined: Fri Jun 17, 2005 12:28 pm

Re: GL

Posts by Loby » Fri Sep 21, 2012 8:35 am

worapot_ta wrote:
multipleceilings wrote:ที่ผ่านมา TK ยังทำไม่ได้ขนาดนี้เลยนะครับ ถ้าทำได้เบอร์ 1 แน่ :bow:
ฟัง opp day ของ tk ผู้บริหารบอกธุรกิจนี้ปล่อยสินเชื่อให้เยอะไม่ยาก แต่ปล่อยแล้วจะมีคุณภาพหรือป่าว อันนี้สำคัญกว่า (ซึ่งผมคิดตามแล้วก็เห็นว่าจริงครับ) ธุรกิจแบบนี้เข้าข่าย "บินก่อนผ่อนที่หลัง"นะครับ
มันเป็นประมาณการส่วนตัวนะครับ ต้องขอโทษเพื่อนๆทุกคนนะครับ หากคิดว่าเป็นการชี้นำ ทั้งที่แค่ต้องการแชร์มุมมองเท่านั้น คราวหลังผมจะไม่โพสต์ในลักษณะนี้อีกครับ

อย่าปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบชี้นำการกระทำ
แต่ไม่ควรปล่อยโอกาสดีๆให้ผ่านไป เมื่อพิจารณาอย่างถ้วนถี่แล้ว

t211369
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 336
Joined: Sat Jan 30, 2010 11:27 pm

Re: GL

Posts by t211369 » Fri Sep 21, 2012 9:00 am

Loby wrote:
worapot_ta wrote:
multipleceilings wrote:ที่ผ่านมา TK ยังทำไม่ได้ขนาดนี้เลยนะครับ ถ้าทำได้เบอร์ 1 แน่ :bow:
ฟัง opp day ของ tk ผู้บริหารบอกธุรกิจนี้ปล่อยสินเชื่อให้เยอะไม่ยาก แต่ปล่อยแล้วจะมีคุณภาพหรือป่าว อันนี้สำคัญกว่า (ซึ่งผมคิดตามแล้วก็เห็นว่าจริงครับ) ธุรกิจแบบนี้เข้าข่าย "บินก่อนผ่อนที่หลัง"นะครับ
มันเป็นประมาณการส่วนตัวนะครับ ต้องขอโทษเพื่อนๆทุกคนนะครับ หากคิดว่าเป็นการชี้นำ ทั้งที่แค่ต้องการแชร์มุมมองเท่านั้น คราวหลังผมจะไม่โพสต์ในลักษณะนี้อีกครับ
ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนี่ครับ โบรคก็ทำประมาณการเป็นตารางแบบนี้ งั้นโบรคที่ออกบทวิเคราะห์ก็ทำไม่ได้สิครับ


Post Reply