SYNEX

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นต่างๆ All for one, one for all
(ข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้งเว็บ จนถึง 30 กันยายน 2555 ห้องนี้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถ post ได้)
User avatar
นะ
Verified User
Posts: 157
Joined: Wed Dec 17, 2003 10:40 am

Re: SYNEX

Posts by นะ » Wed May 11, 2011 7:58 pm

ที่ SYNEX 7/54
วันที่ 11 พฤษภาคม 2554
เรื่อง การชี้แจงผลการดาเนินงานปกติไตรมาส 1/2554
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ประจาไตรมาส 1/2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้
ผลการดาเนินการของบริษัทในไตรมาสที่ 1/2554 บริษัทมีผลกาไรสุทธิจานวน 108.50 ล้านบาทเทียบกับกาไรสุทธิจากงวดเดียวกันของปีก่อน จานวน 71.92 ล้านบาท กาไรสุทธิเพิ่มขึ้น 36.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.86 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้
1. สาหรับงวดไตรมาส 1 ของปี 2554 รายได้จากการขายและบริการรวมของบริษัทมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงปีเดียวกันของปี 2553 ร้อยละ 21.48 หรือเพิ่มขึ้นเป็นจานวนเงิน 805.13 ล้านบาท ทาให้มีรายได้รวมทั้งสิ้นเป็นจานวน 4,553.67 ล้านบาทโดยมาจากการขยายตัวของตลาดไอที ส่งผลให้ยอดขายสินค้าทุกประเภทของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะโน๊ตบุ๊ค อีกทั้งบริษัทฯ เริ่มได้รับรู้รายได้จากการจัดจาหน่ายสินค้าประเภทสมารท์โฟน
2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานสามารถควบคุมได้ไม่ให้เพิ่มขึ้นไปตามสัดส่วนของยอดขายที่เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจากในช่วงปีเดียวกันของปี 2553 อยู่เพียงร้อยละ 8.26 ในขณะที่ยอดขายเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 21.48
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
(นายสุพันธุ์ มงคลสุธี)
ประธานกรรมการบริษัท

เยี่ยมมากเลยครับ ขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ช่วยกันทำงาน อย่างดีมากเลยครับ

ขอผมศึกษามั่งนะ ผมขอแค่มีอิสรภาพทางการเงินเองนิ


harikung
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2232
Joined: Thu Nov 11, 2010 4:52 pm

Re: SYNEX

Posts by harikung » Wed May 11, 2011 7:58 pm

ขอบคุณสำหรับข้อมูลcnex shopครับ เพราะเท่าที่ผมประเมินด้วยสายตาแล้วเกิดยากครับ แต่ถ้าบริษัทจะลองfightต่อสักปีสองปีก้อคงจะไม่เสียหายนัก แต่ถ้าไม่เวิกก้อหยุดซะ

นักเลงคีย์บอร์ด4.0


Buoyant
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 421
Joined: Tue Aug 16, 2005 2:13 pm

Re: SYNEX

Posts by Buoyant » Wed May 11, 2011 8:10 pm

wanchaiid wrote:Investor Relations Info : SYNEX
SYNEX คาด กำไรปีนี้เติบโตตามรายได้ที่ตั้งเป้าขยับ 30% จากปีก่อนทำได้ 1.5 หมื่นลบ.
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX กล่าวว่า แนวโน้มของกำไรในปีนี้มีโอกาสเติบโตไปในทิศทางเดียวกับรายได้ที่ตั้งเป้าจะขยายตัวมากกว่า 30% หรือแตะ 20,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ทำได้ 15,000 ล้านบาท เนื่องจากได้รับปัจจัยบวกจากตลาดไอทีที่เติบโตตามภาวะเศรษฐกิจ โดยในปีนี้คาดว่าตลาดไอทีจะเติบโต 10-12% นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกลุ่มสินค้าสมาร์ทโฟน เข้ามาเพิ่มอีกด้วย
รายงาน โดย อาภรณ์ สุภาพ
เรียบเรียง โดย ศุภวรรณ วราภรณ์
อนุมัติ โดย พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน
อีเมล์แสดงความคิดเห็น commentnews@efinancethai.com
ที่มา อีไฟแนนซ์ไทย วันที่ 31/03/11 เวลา 11:00:43
รายได้ไตรมาสนี้ 4550 ล้าน จากเป้าที่วางไว้ 20000 ล้าน ดูจากอัตราการเติบโตมีโอกาสทีเดียวครับ

เอาใจช่วยและแสดงความยินดีกับผู้ถือหุ้นด้วยครับ :cheers: :cheers: :cheers:User avatar
naris
Verified User
Posts: 6726
Joined: Mon May 09, 2005 11:01 pm

Re: SYNEX

Posts by naris » Wed May 11, 2011 8:23 pm

harikung wrote:งบSISออกแล้วนะครับ กำไรโตขึ้นเบาๆ 30%เอง :shock:

หวังว่าSYNEXคงทำได้ดีไม่แพ้กันนะครับ
ยกแรก synexชนะครับ :D ถ้าsisเอาสำรองกันไว้15ล้านมารวมยังแพ้synexเลย คู่แข่งทำได้ดีจริงๆ
หวังว่าธุรกิจนี้ยังจะโตไปด้วยกันได้อีกสักสามสี่ปีนะครับ :D

ราคาระยะสั้นตามข่าว--ราคาระยะยาวตามผลกำไร


samranchai
Verified User
Posts: 209
Joined: Mon Aug 23, 2010 1:47 pm

Re: SYNEX

Posts by samranchai » Wed May 11, 2011 8:37 pm

ณ เวลานี้ตลาด ไอที แรงจริง ๆ นะ จะบอกให้User avatar
vichit
Verified User
Posts: 15833
Joined: Sun Jun 17, 2007 5:37 pm

Re: SYNEX

Posts by vichit » Wed May 11, 2011 8:59 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 1
สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ปี 2554 2553
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 108,498 71,919
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.16 0.11
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 1
สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ปี 2554 2553
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 108,002 71,319
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.16 0.11
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้วลงลายมือชื่อ ___________________________
( นายสุพันธุ์ มงคลสุธี )
ประธานกรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 11/05/11 เวลา 17:44:40

Image

SNC Former Club คลับสำหรับคนรัก SNC

http://www.facebook.com/#!/groups/392250234142165/


User avatar
CHOOKY
Verified User
Posts: 540
Joined: Wed Jun 09, 2010 10:20 pm

Re: SYNEX

Posts by CHOOKY » Wed May 11, 2011 9:02 pm

:cheers:
ยินดีกับทุกๆ ท่านด้วยครับ

"ค้นหาคุณค่าให้พบ แล้วซื้อหุ้นกิจการที่ดีนั้น ซึ่งมีกำไรต่อเนื่อง ผู้บริหารมีคุณธรรมและความสามารถ ในเวลาที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของกิจการ และถือมันไว้ตราบที่มันยังเป็นธุรกิจที่ดี และยังมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง"


ส.สลึง
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3594
Joined: Sat Aug 18, 2007 11:51 am

Re: SYNEX

Posts by ส.สลึง » Wed May 11, 2011 9:04 pm

naris wrote:
harikung wrote:งบSISออกแล้วนะครับ กำไรโตขึ้นเบาๆ 30%เอง :shock:

หวังว่าSYNEXคงทำได้ดีไม่แพ้กันนะครับ
ยกแรก synexชนะครับ :D ถ้าsisเอาสำรองกันไว้15ล้านมารวมยังแพ้synexเลย คู่แข่งทำได้ดีจริงๆ
หวังว่าธุรกิจนี้ยังจะโตไปด้วยกันได้อีกสักสามสี่ปีนะครับ :D
ชอบทั้งคู่ เลยซื้อมาทั้งแพ็คเลยเลย :B ...yoko
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4284
Joined: Sat Jan 27, 2007 4:49 pm

Re: SYNEX

Posts by yoko » Wed May 11, 2011 9:04 pm

:D :D :D :D :D :D :D :D :Dinceptor
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 251
Joined: Thu Aug 12, 2010 4:51 pm

Re: SYNEX

Posts by inceptor » Wed May 11, 2011 9:11 pm

:cool: :cool: :cool: :cool:

ไปไกลกว่าประมาณการของผมเยอะเลยครับ สุดยอดจริง ๆ

ที่ SYNEX 7/54
วันที่ 11 พฤษภาคม 2554
เรื่อง การชี้แจงผลการดาเนินงานปกติไตรมาส 1/2554
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ประจาไตรมาส 1/2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้
ผลการดาเนินการของบริษัทในไตรมาสที่ 1/2554 บริษัทมีผลกาไรสุทธิจานวน 108.50 ล้านบาทเทียบกับกาไรสุทธิจากงวดเดียวกันของปีก่อน จานวน 71.92 ล้านบาท กาไรสุทธิเพิ่มขึ้น 36.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.86 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้
1. สาหรับงวดไตรมาส 1 ของปี 2554 รายได้จากการขายและบริการรวมของบริษัทมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงปีเดียวกันของปี 2553 ร้อยละ 21.48 หรือเพิ่มขึ้นเป็นจานวนเงิน 805.13 ล้านบาท ทาให้มีรายได้รวมทั้งสิ้นเป็นจานวน 4,553.67 ล้านบาทโดยมาจากการขยายตัวของตลาดไอที ส่งผลให้ยอดขายสินค้าทุกประเภทของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะโน๊ตบุ๊ค อีกทั้งบริษัทฯ เริ่มได้รับรู้รายได้จากการจัดจาหน่ายสินค้าประเภทสมารท์โฟน
2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานสามารถควบคุมได้ไม่ให้เพิ่มขึ้นไปตามสัดส่วนของยอดขายที่เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจากในช่วงปีเดียวกันของปี 2553 อยู่เพียงร้อยละ 8.26 ในขณะที่ยอดขายเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 21.48
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
(นายสุพันธุ์ มงคลสุธี)
ประธานกรรมการบริษัท

Image


User avatar
laohanant
Verified User
Posts: 372
Joined: Tue Dec 22, 2009 12:59 am

Re: SYNEX

Posts by laohanant » Wed May 11, 2011 9:13 pm

ส.สลึง wrote:
naris wrote:
harikung wrote:งบSISออกแล้วนะครับ กำไรโตขึ้นเบาๆ 30%เอง :shock:

หวังว่าSYNEXคงทำได้ดีไม่แพ้กันนะครับ
ยกแรก synexชนะครับ :D ถ้าsisเอาสำรองกันไว้15ล้านมารวมยังแพ้synexเลย คู่แข่งทำได้ดีจริงๆ
หวังว่าธุรกิจนี้ยังจะโตไปด้วยกันได้อีกสักสามสี่ปีนะครับ :D
ชอบทั้งคู่ เลยซื้อมาทั้งแพ็คเลยเลย :B ...
โห้ คนหลายใจ ทางเจ้าชู้น่าดู :o

นี่ถ้า value อยู่ในตลาดด้วยส่งสัย คงคบทีเดียว 3 คน แน่เลย 555555 :P

Detect and Act on the market 's error.


ส.สลึง
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3594
Joined: Sat Aug 18, 2007 11:51 am

Re: SYNEX

Posts by ส.สลึง » Wed May 11, 2011 9:16 pm

ยังครับพี่ชาย
อย่างน้อยๆ ผมก็ต้องขอดูด้วยก่อนนะ อิ อิ :wink:User avatar
arwut
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 666
Joined: Sun Mar 15, 2009 10:15 am

Re: SYNEX

Posts by arwut » Wed May 11, 2011 9:49 pm

สุดยอดครับ ... Synex แซง SIS จริงๆคับ Q1 นี้... เพื่อนใครพอมีข้อมูล ว่าลูกค้า เป็นไงบ้างครับกับ CNEX เพราะผมอยู่ ตจว ไม่ได้เห็นหน้าตา หรือภาพรวมๆของ CNEX เลยครับ ใครเคยเห็นเคยเข้าใช้บริการช่วยแนะนำหน่อยนะครับ

ว่าง ไม่ใช่ ไม่มี


Surfing
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 670
Joined: Thu Feb 21, 2008 9:22 am

Re: SYNEX

Posts by Surfing » Wed May 11, 2011 9:52 pm

สุดยอดจริงๆ ครับ เกินเป้าไปแบบขาดกระจุย

รายได้โต 21.47%

Gross Margin เพิ่มจาก 5.47% (Q4/53) มาเป็น 6.31% ใน Q นี้

แต่ที่ผมถูกใจมากๆ คือ ควบคุม SG&A ได้ดีมากๆ เหลือเพียง 3.16% ต่อยอดขาย

แสดงให้เห็นแนวโน้มว่า ที่ผู้บริหารกำหนด KPI ไว้ว่าจะทำให้ SG&A เหลือเพียง 3.00% นั้นคงไม่เกินเอื้อมครับ

:BUser avatar
พ่อน้องเพชร
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 287
Joined: Thu Jul 15, 2004 9:58 pm

Re: SYNEX

Posts by พ่อน้องเพชร » Wed May 11, 2011 11:00 pm

ผมมีข้อสังเกตุนะครับว่าไตรมาสนี้ synexมีnpmสูงผิดกว่าปกติไปมาก ยังต้องตามดูต่อไปนะครับว่าจะสามารถรักษาอัตรากำไรในระดับนี้ได้หรือไม่Peacefull
Verified User
Posts: 23
Joined: Mon Apr 28, 2008 8:27 pm

Re: SYNEX

Posts by Peacefull » Wed May 11, 2011 11:36 pm

ที่ npm สูงในไตรมาสนี้ เพราะบริษัทควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี และ ในส่วน smart phone มี
gpm ดีกว่าครับ ผมคิดว่าถ้าบริษัทควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีอย่างงี้ทั้งปี ปีนี้จะเป็นปีที่ก้าวกระโดดมากๆของ synex ครับyacht7
Verified User
Posts: 537
Joined: Thu Aug 19, 2010 12:39 am

Re: SYNEX

Posts by yacht7 » Wed May 11, 2011 11:44 pm

นึกถึงสโลแกนนี้เลยครับ.. "Trusted by Synnex" :mrgreen:


แถมรูปกระต่ายน้อยที่ได้จาก company visit คราวที่แล้วด้วยครับ หยอดเก็บเรื่อยๆ :B

Image

ความอดทน เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน
การลงทุนที่ถูกวิธี คือลงทุนแล้วมีความสุข


Broadway Capital
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 431
Joined: Wed Jul 14, 2010 12:53 am

Re: SYNEX

Posts by Broadway Capital » Wed May 11, 2011 11:45 pm

เรียนพี่อาวุธ (Arwut) ครับข้อมูลและหน้าตา CNEX Shop ตามนี้เลยครับพี่ http://www.cnex.co.th

ส่วนตัวยังไม่เคยใช้บริการครับผม

พี่เห็นว่าไงครับ ผมไปประชุมมา คุณสุพันธ์แกบอกว่าต้องทำน่ะครับ ก็ต้องรอดูแกต่อไปว่ามีทีเด็ดอย่างไรchutsuphan
Verified User
Posts: 183
Joined: Wed Nov 30, 2005 5:08 pm

Re: SYNEX

Posts by chutsuphan » Thu May 12, 2011 12:03 am

พึ่งรู้สึกว่าเพื่อนเยอะจริงๆ
ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ synex ทุกท่านครับ
ขอ 10 เด้งใน 5 ปีครับUser avatar
sorawut
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2451
Joined: Fri Jun 17, 2005 1:07 pm

Re: SYNEX

Posts by sorawut » Thu May 12, 2011 12:07 am

ส.สลึง wrote:
naris wrote:
harikung wrote:งบSISออกแล้วนะครับ กำไรโตขึ้นเบาๆ 30%เอง :shock:

หวังว่าSYNEXคงทำได้ดีไม่แพ้กันนะครับ
ยกแรก synexชนะครับ :D ถ้าsisเอาสำรองกันไว้15ล้านมารวมยังแพ้synexเลย คู่แข่งทำได้ดีจริงๆ
หวังว่าธุรกิจนี้ยังจะโตไปด้วยกันได้อีกสักสามสี่ปีนะครับ :D
ชอบทั้งคู่ เลยซื้อมาทั้งแพ็คเลยเลย :B ...
ช่ายเลยครับ เทครัวเลย :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

ตัดสินใจว่า ธุรกิจไหนที่คุณต้องการจะเป็นเจ้าของ
และซื้อเมื่อราคาสามารถให้ผลตอบแทนจากการลงทุน ในอัตราที่เข้าท่าสำหรับการร่วมทำธุรกิจเท่านั้น


multipleceilings
Verified User
Posts: 2141
Joined: Sat Feb 26, 2011 1:42 pm

Re: SYNEX

Posts by multipleceilings » Thu May 12, 2011 3:00 am

NVDR หลัก ของ synex
1. GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 6,710,200 0.98

M aterial catalyst
A ttitude & Perception
D isclipine


User avatar
Doctorchamp
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 115
Joined: Mon Jul 12, 2010 10:56 am

Re: SYNEX

Posts by Doctorchamp » Thu May 12, 2011 8:42 am

พอดีเพิ่งเข้ามาดู และอ่านงบที่ออก เห็นว่าน่าสนใจมาก อยากจะถามเพื่อนๆในห้องนี้หน่อยครับว่า

1. ธุรกิจผู้แทนจำหน่ายของ SYNEX ในเรื่อง it ถือเป็นอันดับที่เท่าไหร่ครับในประเทศไทย
2. เพื่อนๆมองการเติบโตของ SYNEX ว่ามี story อะไรพอจะเล่าได้บ้างครับ หรือมีข้อมูลที่น่าสนใจจะบอกก็ได้ครับเพราะผมเพิ่งเข้ามา
โดยส่วนตัวที่อ่านใน 56-1 กับข่าวเล็กน้อย ก็มี
1) การเติบโตของ it + สารสนเทศ โตปีละ ประมาณ 10%
2) บริษัทจะเข้าไปเอาส่วนแบ่งเรื่อง smartphone ซึ่งเป็นเค้กก้อนใหญ่มากในตลาดบ้านเราและมี GPM สูง แต่สัดส่วนรายได้ตรงนี้ยังน้อยเทียบกับรายได้รวม (**ตรงนี้มีใครพอบอกได้ไหมครับว่ารายได้จากตรงนี้เท่าไหร่และ GPM เท่าไหร่ครับ)
3) ที่โดดเด่นเกินคาดคือเรื่องการลดค่าใช้จ่าย เพื่อนๆคิดยังไงกับส่วนนี้ครับ และการจะดำรงส่วนนี้ให้คงที่หรือดีขึ้นเป็นไปได้ขนาดไหน
3. เรื่องจุดพีกของปีในธุรกิจแบบนี้มีไหมครับ เช่น ต้นปีจะขายได้มากที่สุด ? มีไหมครับ ?

ขอบคุณครับ ขอผู้รู้ช่วยตอบด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ : )

- คิดอย่าง Peter Linch -


Synnex's IR
Approved IR Member
Posts: 6
Joined: Mon Jan 10, 2011 9:12 am

Re: SYNEX

Posts by Synnex's IR » Thu May 12, 2011 8:57 am

ขอโทษในความล่าช้าน่ะค่ะ ด้านล่างเป็นลิงก์ วีดีโอการประชุมผู้ถือหุ้นค่ะ
http://synex-th.listedcompany.com/webcast.html


หากท่านต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับซินเน็คเพิ่มสามารถ เข้าไปได้ที่ http://www.synnex.co.th/investor ค่ะ
ขอบคุณค่ะnong_cnt
Verified User
Posts: 81
Joined: Wed Aug 15, 2007 12:56 pm

Re: SYNEX

Posts by nong_cnt » Thu May 12, 2011 9:09 am

คุณ Doctorchamp ครับ

ลองเข้า web SYNEX ในส่วนของ IR มีบทวิเคราะห์ของ TISCO ครับUser avatar
Doctorchamp
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 115
Joined: Mon Jul 12, 2010 10:56 am

Re: SYNEX

Posts by Doctorchamp » Thu May 12, 2011 9:30 am

ขอบคุณ คุณ IR และ คุณ nong_cnt มากครับ : )

- คิดอย่าง Peter Linch -


boollbooll
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 84
Joined: Fri Sep 10, 2010 8:26 pm

Re: SYNEX

Posts by boollbooll » Thu May 12, 2011 9:33 am

มาขอเย้ๆๆ ด้วยคนนะครับ :cheers: :cool: :cool:lex999
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 364
Joined: Thu Jan 07, 2010 5:36 pm

Re: SYNEX

Posts by lex999 » Thu May 12, 2011 10:03 am

boollbooll wrote:มาขอเย้ๆๆ ด้วยคนนะครับ :cheers: :cool: :cool:
:cheers: :cheers: :cheers: :cheers:

ผมหลงไหลการลงทุนในหุ้น


User avatar
FF
Verified User
Posts: 59
Joined: Fri Feb 12, 2010 11:09 pm

Re: SYNEX

Posts by FF » Thu May 12, 2011 11:48 am

ว่างบ SIS ออกมาดีแล้วนะเนี่ย เห็นงบของSYNEX แล้วอิจฉาไปเลย

คนที่ไม่เคยล้มเหลว คือคนที่ไม่เคยทำอะไร


User avatar
densin
Verified User
Posts: 1073
Joined: Wed May 07, 2008 10:19 pm

Re: SYNEX

Posts by densin » Thu May 12, 2011 1:13 pm

ทุ่มเทให้เมียน้อย มักได้ดีเสมอ :P

VI สายมืด = VI หน้ามืดซื้อตัวฮอทๆอย่าไม่ลืมหูลืมตา


multipleceilings
Verified User
Posts: 2141
Joined: Sat Feb 26, 2011 1:42 pm

Re: SYNEX

Posts by multipleceilings » Thu May 12, 2011 1:37 pm

densin wrote:ทุ่มเทให้เมียน้อย มักได้ดีเสมอ :P

^^ ไม่สนใจ แม่เมียน้อยบ้างหรอครับ อิอิ :D

M aterial catalyst
A ttitude & Perception
D isclipine


Post Reply