SIMAT

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นต่างๆ All for one, one for all
(ข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้งเว็บ จนถึง 30 กันยายน 2555 ห้องนี้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถ post ได้)
Post Reply
User avatar
ปรัชญา
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 18252
Joined: Fri Mar 14, 2003 10:37 pm

SIMAT

Posts by ปรัชญา » Fri Nov 30, 2007 5:34 pm

SIMAT

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เวปไซด์  

http://www.simat.co.th/

ที่อยู่ เลขที่ 314,1-4 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถ.พระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2318-9848-54 # 2115, 2113
Fax : 0-2318-9859

___________________________________________

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้ให้บริการจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
และพัฒนาโปรแกรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่แบบครบวงจร
(Integrated Mobile Computing Solution Provider)
สำหรับระบบการจัดเก็บและจัดการข้อมูลในองค์กร
(Enterprise Data Collection and Collation System: “EDCCS”)
ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบการบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร
(Enterprise Resource Planning: “ERP”) ของบริษัทลูกค้า
ซึ่งทำให้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน (Real time) และมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น
บริษัทมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีบาร์โค้ด
และ Radio Frequency Identification (“RFID”)
โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือบริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจค้าปลีก
คลังสินค้าธุรกิจขนส่ง ธุรกิจการผลิต รวมถึงภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

บริษัทจัดจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่แบบมือถือ
(Mobile/Handheld Computer)
และอุปกรณ์สนับสนุนเทคโนโลยีบาร์โค้ด และ RFID
รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์เช่นระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า
(Warehouse Management) ระบบบริหารจัดการการขาย
(Sale Force Automation) รวมถึงซอฟท์แวร์ระบบอื่นๆ
ที่ออกแบบขึ้นตามลักษณะความต้องการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย
(Customized software) และให้บริการบำรุงรักษาระบบที่เกี่ยวข้องกับ EDCCS

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 75 ล้านบาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 75 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เป็นทุนที่ชำระแล้ว 56.25 ล้านบาท โดยมี Grand-Flo Solution Berhad
กลุ่มมานะศิลปพันธ์ และนายรณภูมิ สุวิริยะกุลชัย
ถือหุ้น ร้อยละ 49 ร้อยละ 46 และร้อยละ 5
ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วตามลำดับ

กลุ่ม Grand-Flo ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
เป็นบริษัทจดทะเบียนใน MASDAQ (Market of Bursa Malaysia Berhad)
ประเทศมาเลเซีย และเป็นผู้นำด้านธุรกิจสารสนเทศ EDCCS ของมาเลเซีย
มีบริษัทในเครือทั้งสิ้น 5 บริษัทในมาเลเซีย สิงคโปร์ รวมทั้งประเทศไทยคือ
บมจ. ไซแมท เทคโนโลยี โดย Grand-Flo มีเป้าหมายในการเป็นผู้นำตลาด
EDCCS ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง Grand-Flo ถือเป็น Strategic
Partner ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพให้บริษัทมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนจำนวน 18.75 ล้านหุ้น
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว
ภายหลังจากที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้นของ Grand-Flo กลุ่มมานะศิลปพันธ์
และนายรณภูมิ สุวิริยะกุลชัย จะเท่ากับร้อยละ 36.75 ร้อยละ 34.50
และร้อยละ 3.75 ตามลำดับ
โดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะนำไปใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการขยายธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้วางแผนในการขยายธุรกิจ
ทั้งในส่วนการขยายผลิตภัณฑ์และบริการ และการขยายฐานลูกค้า ดังต่อไปนี้

(1) การพัฒนาและจัดจำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูปภายใต้บริษัท ไซแมท ซอฟต์ จำกัด
เป็นโปรแกรมที่ลูกค้าสามารถซื้อไปใช้ได้ทันที
ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการจ้างผู้ให้บริการติดตั้งซอฟต์แวร์
โปรแกรมที่มีความซับซ้อน

(2) การพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID
เพื่อการจัดเก็บและจัดการข้อมูลภายในองค์กร
มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นผู้นำของตลาด

(3) ขยายขอบเขตการให้บริการบำรุงรักษา โดยมีแผนจะเป็นผู้รับช่วง (Outsource)
การให้บริการบำรุงรักษาระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แบบครบวงจร
ซึ่งจะเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลและเครือข่ายในการให้บริการที่มีอยู่
ของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(4) ขยายธุรกิจจากระบบ EDCCS ไปเป็น System Integrator
โดยเป็นตัวกลางในการจัดหาระบบ IT (Information Technology)
ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ตามที่ลูกค้าต้องการ
ซึ่งจะทำให้บริษัทก้าวเข้าสู่ตลาดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

บริษัทมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีบาร์โค้ด
และ Radio FrequencyIdentification "RFID")

กลุ่มเป้าหมาย คือ บริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจค้าปลีก คลังสินค้า
ธุรกิจขนส่งธุรกิจการผลิต รวมถึงภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

__________________________________________________
 
IPO จำนวน 18.75 ล้านหุ้น
ราคา   3.80 บาท


Image

____________________________________________________


ไม่ได้ชวนหรือเชียร์ซื้อหุ้น  ใครทำงานที่เกี่ยวข้องผ่านมา
กรุณาช่วยอธิบายต่อเติมด้วยครับ  ว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้ในอนาคต
ในสายตาท่าน  จะมีแนวโน้มไปทางไหน?  ขอบคุณครับ


User avatar
Frodo
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 246
Joined: Mon Apr 17, 2006 10:34 am

Posts by Frodo » Sat Dec 01, 2007 2:52 pm

สัมภาษณ์พิเศษ..

สัมภาษณ์พิเศษ.. "รณภูมิ  สุวิริยะกุลชัย"  กรรมการผู้จัดการ  SIMAT คุยธุรกิจโตต่อเนื่อง 20-60%

           "รณภูมิ  สุวิริยะกุลชัย"  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  พร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) กลางธันวาคมนี้ มั่นใจด้วยพื้นฐานที่ดี รายได้โตต่อเนื่อง 20-60% จะทำให้นักลงทุนสนใจ อีกทั้งมองแนวโน้มธุรกิจยังมีอนาคตไกลตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี มองอนาคต RFID มาแน่เพราะฐานลูกค้าจำเป็นต้องใช้ช่วยลดต้นทุนธุรกิจ  แถมคู่แข่งระดับเดียวกันยังน้อยราย         ข้อมูลเบื้องต้น-บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) รูปแบบธุรกิจ-เป็นผู้ให้บริการจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ และพัฒนาโปรแกรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่แบบครบวงจร (Integrated Mobile Computing Solution Provider) สำหรับระบบการจัดเก็บและจัดการข้อมูลในองค์กร (Enterprise Data Collection and Collation System: EDCCS) ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบการบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) ของบริษัทลูกค้า ซึ่งทำให้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน (Real time) และมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

 

**ระยะนี้ตลาดหุ้นไทยค่อนข้างคึกคัก มีความมั่นใจมาก หรือน้อยแค่ไหน

           มีความมั่นใจมาก ตอนแรกตั้งใจว่าจะเป็นปีหน้า แต่พอมาดูภาพตลาดหุ้นไทยแล้ว มีการซื้อขายมาก ก็เลยตัดสินใจใหม่ว่าจะเป็นปลายปีนี้**ราคาไอพีโอ 3.80 บ.ให้ส่วนลดกับนักลงทุนแค่ไหน

           ที่ระดับ 3.80บาท/หุ้น  มีค่า PE Ratio ประมาณ 7.92 เท่า  คิดเป็นอัตราส่วนลด(Discount)ประมาณ 30% เมื่อเปรียบเทียบกับค่า PE Ratio ของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

           

** เชื่อว่าหุ้นจะขายหมดไหม และเข้าเทรดกลางธันวาคมซึ่งเป็นช่วงที่การซื้อขายหุ้นเบาบางกว่าปกติ

           เนื่องจากเราเชื่อว่าหุ้นของเรา เป็นหุ้นของบริษัทฯที่มีพื้นฐานดี โดยดูจากผลประกอบการและกำไรที่ผ่านๆมา ตรงนี้จะช่วยให้นักลงทุนต่างมีความมั่นใจ ตอบรับดี และช่วยกันให้การสนับสนุน จากพื้นฐานของบริษัทที่จะช่วยให้ราคาหุ้นสะท้อนออกมาดี**หุ้นที่ขายค่อนข้างน้อย 18.75 ล้านหุ้น กังวลเรื่องสภาพคล่องหรือไม่

           เพราะเราเป็นบริษัทที่มีพื้นฐานดี นักลงทุนก็คงจะให้ความสนใจ ฉะนั้นคงไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง**เงินที่ได้จะเอาไปทำอะไร

           เงินที่ได้จะเอาไปขยายธุรกิจ โดยเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ ขายฐานลูกค้า และขยายฐานผลิตภัณฑ์ แต่ถ้าจะแบ่งสัดส่วนคงยังไม่ชัดเจนนักเพราะต้องดูในช่วงเวลาที่ได้เงินจริงด้วยว่า ความจำเป็นในส่วนไหนมากกว่ากัน เช่น การขยายฐานลูกค้าในส่วนราชการซึ่งอาจต้องมีโครงการใหญ่ๆ ใช้เงินทุนมากหน่อย ในตอนนั้นก็คงต้องเน้นใช้เงินทางการขยายลูกค้า**เงินทุนที่ได้ครั้งนี้จะเพียงพอใช้ไปกี่ปี

           อย่างน้อยๆ 1 ปี เพียงพอแน่ แต่ทั้งนี้ต้องดูความเหมาะสมต่อไป โดยจะให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา เราไม่ได้ใช้ลงทุนในเครื่องจักร ส่วนใหญ่จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งปกติในแต่ละปีบริษัทฯ ก็จะใช้เงินทุนหมุนเวียนอยู่ 40-50 ล้านบาทโดยประมาณ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อยๆ เพิ่มมาโดยตลอด โดยเฉพาะช่วงหลังที่เริ่มเติบโตขยายงานมากๆ ยิ่ง 7-8 ปีที่ผ่านที่ต้องใช้เงินมากรองรับการขยายตัว รวมถึงมีผู้ร่วมลงทุนจากมาเลเซียเข้ามา แล้วก็มีการเพิ่มทุน ต่อมาเมื่อเห็นว่าธุรกิจยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมากจึงมาเข้าตลาดฯในครั้งนี้**ธุรกิจประเภทนี้มีคู่แข่งเยอะไหม

           คู่แข่งระดับเดียวกัน ที่มีครบทั้งฮาร์ดแวร์  ซอร์ฟแวร์ มีการให้บริการทั่วประเทศด้วยความรวดเร็ว ถือว่ามีค่อนข้างน้อยรายมาก อาจจะแค่ 1-2 รายเท่านั้นเอง**บริษัทฯมีส่วนแบ่งการตลาดเท่าไหร่

           เนื่องจากตลาดเราเป็น Niche Market จึงยังไม่มีบทวิเคราะห์ว่ามูลค่าตลาดจะเป็นเท่าไหร่ แต่เราเองเชื่อมั่นว่าเราเป็นหนึ่งในผู้นำ เพราะเราเป็นบริษัทแรก และบริษัทเดียวที่พัฒนาตัวเองจนสามารถจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้**อนาคตธุรกิจประเภทนี้มีโอกาสถึงทางตันไหม

           ระบบบาร์โค้ดมีมา 20-30 ปี แล้ว แต่การนำไปใช้ยังไม่ครบทุกบริษัทเลย ต่อไปอนาคตก็จะมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาก็จะมีระบบ RFID (Radio Frequency Identification) ซึ่งบริษัทขนาดใหญ่ในปัจจุบันให้ความสนใจเพราะสามารถลดต้นทุนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

           ตอนนี้บริษัทขนาดใหญ่ๆก็จะใช้ RFID ส่วนบริษัทขนาดกลางก็จะใช้ระบบบาร์โค้ดและต่อไปก็จะมาใช้ระบบ RFID นี้ ซึ่งเทคโนโลยีนี้เชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปเรื่อยๆ**ช่วยอธิบายเรื่อง RFID ด้วยว่าเป็นอย่างไร

           RFID ก็จะมีลักษณะคล้ายบาร์โค้ดที่เราใช้กันอยู่ตามห้าง แต่ข้อดีที่แตกต่างคือ ไม่ต้องมีการยิงแสงสีแดงๆ ออกมา ไม่จำเป็นต้องมีการหันฉลากที่มีแถบเส้นบาร์โค้ดให้ยิงให้โดน รูปแบบของมันคือคลื่นวิทยุ ซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะส่งคลื่นวิทยุออกมา แล้วถ้าปกติการคิดเงินสินค้าก็จะต้องหยิบมายิงทีละชิ้น แต่จากการเป็นคลื่นก็จะสามารถเข็นด้วยรถเข็นผ่านไปได้เลยไม่ต้องมาหยิบทีละชิ้น ซึ่งแหล่งส่งคลื่นก็จะส่งคลื่นไปยังฉลากแผ่นบางๆเล็กๆเท่ากับกระดาษปกติ ที่ติดอยู่กับของแต่ละชิ้นซึ่งจะมีข้อมูลบรรจุอยู่ คล้ายๆลักษณะกับของข้อมูลที่อยู่ในมือถือมีเสาอากาศ ซึ่งจะมีหน่วยงานองค์กรกลางสากลชื่อ GS1 คอยดูแลมาตรฐานตรงนี้ ฉลากใครจะผลิตก็ได้แต่ต้องไปลงทะเบียน จดทะเบียนกับองค์กร GS1 นี้**มองเทรนการเติบโตของ RFID ตลาดประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

           ในส่วนของตลาดประเทศไทย ทาง GS1 ก็พยายามที่จะผลักดันให้ทั้งผู้ประกอบการหันมาใช้งาน ทั้ง RFID และบาร์โค้ด เพราะมันจะสามารถช่วยลดต้นทุน จ่ายใช้จ่ายได้มาก โดยเฉพาะ RFID ที่จะไม่ต้องมาเสียเวลาสแกนข้อมูลทีละชิ้น เรียกได้ว่าต้องใช้กับธุรกิจที่มีขนาดใหญ่นิดนึง หรือสินค้าที่มีมูลค่าราคาแพงนิดนึง

           แต่ในตลาดโลกมีการผลักดันให้ใช้กันมาก มีการคาดการณ์ว่าตลาดโลกจะมีอัตราการการใช้เติบโต 30-60% ในแต่ละปี ที่ผ่ามาก็เติบโตมาในอุตสาหกรรมการบิน หรือในวอร์ลมาร์ท ที่จะมีผลทำให้ผู้ที่จะติดต่อขายสินค้าให้วอร์ลมาร์ท ต้องปรับตัวมาใช้ระบบนี้ด้วย

           ย้อนกลับมาสำหรับประเทศไทย ลูกค้าของเราที่ใช้แล้วก็จะมีพวกอุตสาหกรรมโรงงานผู้ผลิต หรือบริษัทรับงานขนส่งก็มี ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักก็มี ทีเอ็นที โลจีสติกส์ที่ใช้ในการดูแล คอนเทนเนอร์ที่ส่งกันข้ามประเทศ**ที่ผ่านมา SIMAT  มีการเติบโตอย่างไรบ้าง

           ที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี เราโตถือว่ามาก มีตั้งแต่ 20-60% ตามปกติของธุรกิจประเภทไอที ที่ครึ่งปีแรกจะเป็นการพิจารณาทำความเข้าใจ แล้วครึ่งปีหลังจึงจะมีการนำมาใช้จริง สำหรับ อนาคตเราก็จะรักษาการเติบโตนี้ไว้ รักษาดูแลฐานลูกค้าให้ดีอย่างปัจจุบัน และจะขยายฐานเพิ่มทั้งราชการและเอกชน และอีกส่วนคือตลาด SMEs ที่มีทิศทางที่ดี และเราก็จะขยายฐานผลิตภัณฑ์ด้วย**แบ่งสัดส่วนการขายหุ้น 18.75 ล้านหุ้นอย่างไร

           แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ1) เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป 9,750,000 หุ้น 2) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท 3,500,000 หุ้น และ3) เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 5,500,000 หุ้น

           

**Grand-Flo เป็นบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และสัมพันธ์กับ ไซแมทฯ แค่ไหน

           Grand-Flo เป็นบริษัทพาร์ทเนอร์ของเรา  มีการร่วมทุนกัน และช่วยสนับสนุนด้านเทคโนโลยี ช่วยเรื่องการขยายฐานลูกค้าด้วย** Grand-Floที่มาเลเซียเป็นอย่างไร

           ที่มาเลเซียบริษัทแม่ Grand-Flo เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ก่อนเข้าตลาดหุ้นของมาเลเซียขนาดของบริษัทนับว่าใกล้เคียงกับเรา และพอเข้าไปแล้วก็มีการพัฒนาขยายจนบริษัทมีขนาดใหญ่มาก**สุดท้าย จะฝากอะไรกับนักลงทุนเรื่องหุ้นที่กำลังจะเปิดจอง และเข้าซื้อขายบ้าง

           ก็ขอฝากหุ้นของ SIMAT ด้วย บมจ.ไซแมทฯ เติบโตมาตลอด ตั้งแต่ปี 1999 จนถึงปัจจุบันกว่า 7-8 ปี  จากเงินทุน 1 ล้าน บาทเป็น 75 ล้านบาท รวมถึงรายได้ด้วย ทีมผู้บริหารก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะร่มกันพัฒนาให้บริษัทนี้เจริญก้าวหน้าต่อไปในทุกๆ ด้านและ หวังที่จะรักษาอัตราการเจริญเติบโตต่อไปได้อีกในอนาคต

โดย..เอกอนันต์ เสรีรัตนะชัย

www.eFinanceThai.com


User avatar
Frodo
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 246
Joined: Mon Apr 17, 2006 10:34 am

Posts by Frodo » Sun Dec 02, 2007 9:58 pm

ประโยชน์ RFID การกระจายสินค้า

คอลัมน์ L&S HUB

โดย บริษัท อินเตอร์เมค เทคโนโลยีส์ คอร์ปอเรชั่น-ประเทศไทย

อาร์เอฟไอดี (Radio Frequency Identification : RFID) ถูกมองว่าเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคต การใช้งานแถบป้าย (tag) อาร์เอฟไอดีส่วนใหญ่ในปัจจุบันจึงเน้นในเรื่องการช่วยเชื่อมโยงพันธมิตรทางการค้าและสนับสนุนซัพพลายเชน แต่หากพิจารณาประโยชน์อาร์เอฟไอดี ผู้ผลิตควรมองไปที่กระบวนการดำเนินธุรกิจภายในไม่ใช่มองความต้องการให้สอดคล้องกับซัพพลายเชนของลูกค้าเท่านั้น

อาร์เอฟไอดีเป็นส่วนประกอบหนึ่งของระบบ การนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้งานไม่ใช่มองเฉพาะการนำแถบป้ายอาร์เอฟไอดีไปใช้ แต่ต้องออกแบบโซลูชั่นอาร์เอฟไอดีจากกระบวนการทางธุรกิจที่มีให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการระบุขั้นตอนการแยกประเภทข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล การสื่อสารและดำเนินการ

เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีได้รับการพัฒนาขึ้นมาใช้เพื่อติดตามเส้นทางเดินของวัตถุดิบ ระบุ ตู้สินค้า และติดตามอุปกรณ์ สามารถควบคุมลำดับที่มาของสินค้า และสามารถติดตามและจัดการวัตถุดิบ ติดตามสินทรัพย์ คลังสินค้า และกระบวนการจัดการในโรงงานได้

ยกตัวอย่าง บริษัท โอลด์ โดมิเนียน เฟรท ไลน์ส (โอดีเอฟแอล) ผู้ให้บริการขนสินค้า และโลจิสติกส์ที่มีศูนย์บริการ 117 แห่ง ทั่วอเมริกาเหนือ มีการนำอาร์เอฟไอดีไปใช้ในการจัดการกองทัพรถบรรทุก 2,600 คัน และสามารถสร้างแอปพลิเคชั่นที่ช่วยให้การขนถ่ายสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและใช้แรงงานน้อย

แถบป้ายอาร์เอฟไอดีถาวรจะติดตั้งอยู่ใน รถบรรทุก เมื่อรถบรรทุกเข้ามายังศูนย์บริการ เครื่องอ่านอาร์เอฟไอดีที่ประตูจะระบุตัวรถและแจ้งการมาถึงผ่านระบบแลนไร้สาย จากนั้นผู้ดูแลจะกำหนดว่ารถคันไหนต้องไปเทียบท่าที่ใด โดยคนขับรถจะได้รับคำสั่งผ่านคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งภายในรถ ซึ่งจะทำหน้าที่รับข้อมูลจาก ผู้ควบคุมผ่านการเชื่อมต่อระบบแลนไร้สาย หลังจากนำระบบนี้เข้ามาใช้งานสามารถปรับปรุงกระบวนการขนส่ง ลดปัญหาความผิดพลาดในการขนถ่ายสินค้า และสามารถระบุตัวพนักงานขับรถได้อย่างเหมาะสม

ขณะที่บริษัทพาราเมาท์ ฟาร์มส ผู้ดำเนินการธุรกิจด้านถั่วในแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นผู้จัดป้อนถั่วพิตาชิโอให้กับสหรัฐมากถึง 60% ได้นำระบบอาร์เอฟไอดีเข้ามาใช้ในการดำเนินงานควบคุมการผลิต เพื่อเพิ่มระดับความถูกต้อง ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวจะมีรถบรรทุกที่ไปรับ ถั่วพิตาชิโอและอัลมอนด์จากเกษตรกรเข้ามายังบริษัทราว 400 คันต่อวัน รถแต่ละคันจะบรรทุกถั่วที่มีน้ำหนัก 5 หมื่นตัน ซึ่งหมายความว่าจะมีถั่วจำนวน 20 ล้านปอนด์ ที่บริษัทต้อง คัดแยกและจัดการในแต่ละวัน

เครื่องอ่านอาร์เอฟไอดีที่ติดตั้งไว้ในโรงงานสามารถระบุรถบรรทุกผ่านการชั่งน้ำหนักแล้วได้อย่างถูกต้อง โดยไอดีของรถบรรทุกและ น้ำหนักถั่วจะถูกส่งผ่านระบบแลนไร้สายไปยังคอมพิวเตอร์ส่วนกลางภายในศูนย์ดำเนินงาน นอกจากนี้ บริษัทยังใช้คอมพิวเตอร์ไร้สายของบริษัทอินเตอร์เมคในการเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า

ตัวอย่างเช่น ปลูกที่ไหน วิธีการเก็บเกี่ยว และข้อมูลของผู้ปลูก โดยข้อมูลส่วนใหญ่ที่ถูกป้อนมาแล้วในบาร์โค้ด บริษัทเพียงแค่อ่านข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์พกพาและส่งต่อไปยังศูนย์ดำเนินการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดการคัดแยกเกรดสินค้า

จะเห็นได้ว่าบริษัทพาราเมาท์ และบริษัทโอดีแอฟแอล นำอาร์เอฟไอดีมาใช้ในการจัดการสินทรัพย์ที่มีข้อจำกัดด้านเวลาและมีต้นทุนสูง อาร์เอฟไอดีสามารถปรับใช้ได้ในหลายรูปแบบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุหรืองานในกระบวนการผลิต ตลอดจนการติดตามสินทรัพย์เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนในการลงทุนที่คุ้มค่า เนื่องจากแถบป้าย

อาร์เอฟไอดีสามารถถูกอ่านได้โดยไม่ต้องใช้คนงานจึงช่วยลดค่าใช้จ่ายและเชื่อมั่นได้ถึงความถูกต้อง โดยเฉพาะเรื่องการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ที่จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อผ่านเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดี หากมีการเคลื่อนย้ายที่ไม่ได้รับอนุญาต ระบบจะแจ้งเตือนให้ทราบ จากการศึกษาของบริษัทแอคเซ็นเจอร์ พบว่าระบบอาร์เอฟไอดีสามารถช่วยผู้ผลิตลดปัญหาสินค้าสูญหายได้ราว 10% และลดปริมาณสินค้าคงคลังได้ถึง 5%

อาร์เอฟไอดีช่วยให้องค์กรสามารถติดตามลำดับที่มาของสินค้าหรือช่วยด้านการระบุอายุใช้งานได้ แอปพลิเคชั่นด้านการติดตามสามารถช่วยเพิ่มความสามารถให้กับอาร์เอฟไอดีได้ด้วยการปรับปรุงข้อมูลสินค้าตลอดอายุขัย แท็กอาร์เอฟไอดีแบบอ่านและเขียนได้สามารถเก็บหมายเลขไอดีสินค้าและมีหน่วยความจำเพิ่มเติมสำหรับบันทึกข้อมูลอื่นๆ ได้ในภายหลัง จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการปรับปรุงแท็กสินค้าเป็นประจำ ข้อมูลต่างๆ จะใช้เป็นพื้นฐานในการการติดตามและระบุลำดับที่มาของสินค้า ได้จะช่วยประหยัดต้นทุนให้กับองค์กรได้ ในที่สุด

การทราบลำดับที่มาของสินค้าสามารถ ส่งเสริมการบริการ การดำเนินการส่งกลับและส่งคืนสินค้าได้ โดยบริษัทสามารถตรวจจับและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยระบบอาร์เอฟไอดี ข้อมูลไอดีสินค้าจะสามารถยืนยันได้ว่าสินค้าถูกส่งไปยังสถานที่ที่ถูกต้องหรือไม่ นอกจากนี้การเชื่อมโยงหมายเลขชิ้นส่วนแต่ละรายการกับลูกค้ายังช่วยให้บริษัทสามารถเรียกคืนสินค้าได้เมื่อต้องการ

นอกจากนี้ อาร์เอฟไอดียังช่วยให้การสำรองวัตถุดิบหรือสินค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการเคลื่อนย้ายสินค้าออกจากชั้นวางไปแล้ว ระบบก็จะแจ้งไปยังฝ่ายจัดซื้อเพื่อให้มีการนำสินค้ามาวางเพิ่มเติม สิ่งนี้ช่วยให้องค์กรไม่จำเป็นต้องเก็บสต๊อกสินค้าไว้มากเกินจำเป็น ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากเนื่องจากองค์กรไม่จำเป็นต้องเสียค่าดูแลในการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้า รวมถึงค่าเช่าพื้นที่ในการ จัดเก็บและแรงงานที่ต้องใช้อีกด้วย

ในหลายแอปพลิเคชั่น แถบป้ายอาร์เอฟไอดีทำหน้าที่เป็นกุญแจของระบบที่ใช้ปลดล็อกข้อมูลสินค้าจากฐานข้อมูล อาร์เอฟไอดีสร้างมูลค่าและให้ผลตอบแทนการลงทุนได้อย่างรวดเร็ว แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการปรับใช้ให้สอดคล้องกับระบบการทำงานที่มีอยู่ด้วย

เหตุผลหนึ่งที่แอปพลิเคชั่นของบริษัทโอดีเอฟแอล ประสบผลสำเร็จก็คือ การใช้ระบบแลนไร้สายและโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลเคลื่อนที่ที่บริษัทมีอยู่แล้ว จะเห็นได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ให้สามารถรับข้อมูลจากตัวอ่านอาร์เอฟไอดีที่ประตู และ ส่งต่อข้อมูลนั้นไปยังผู้ปฏิบัติงาน เป็นการปรับปรุงกระบวนงานให้เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องแทนที่เทคโนโลยีที่มีอยู่ ทำให้ได้รับผลตอบแทนการลงทุนได้อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม แถบป้ายอาร์เอฟไอดีไม่ใช่สิ่งสำคัญรายการเดียว ยังต้องมีการใช้งานร่วมกับเครื่องอ่าน ซอฟต์แวร์และการรวมเข้ากับคอมพิวเตอร์ส่วนกลางผ่านการติดต่อไร้สาย แท็กอาร์เอฟไอดีแบบอ่านและเขียนได้สามารถใช้ซ้ำได้นับพันครั้ง พร้อมทั้งสามารถเข้ารหัสข้อมูลบนแท็กได้ การเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชั่นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ เครื่องพิมพ์ป้ายผนึกที่ฉลาดสามารถใช้เข้ารหัสแถบป้ายอาร์เอฟไอดีได้อย่างต้องการ

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ  วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550


จิวยี่
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 21
Joined: Wed Jul 25, 2007 11:50 pm

Posts by จิวยี่ » Mon Dec 03, 2007 3:40 am

เท่าที่ตามๆดูข้อมูล พื้นฐานตัวนี้ค่อนข้างดีครับ

ตอบจากมุมมองของนักเทคโนโลยี ตลาด RFID ยังโตได้อีกมากครับ และมี demand ในตลาดสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างในขณะนี้ บ ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่ในไทยหลายๆรายก็ได้เริ่มมีการนำเทคโนโลยี่ RFID เข้ามาใช้แล้ว (ขอเหมารวมคำว่า 'เทคโนโลยี่ RFID' มาจากตัว RFID เอง และระบบที่ใช้ร่วมกะมันด้วยเลยนะครับ)

แต่ว่า ปัจจุบันนี้การนำเทคโนโลยี RFID เข้ามาใช้ยังไม่กว้างขวางมากเป็นเพราะว่า cost ของตัว tag ที่ยังค่อนข้างสูงอยู่ แต่ในอนาคตอันใกล้ (ไม่ทราบกี่ปี) เมื่อเทคโนโลยีพัฒนา มันจะถูกลงแน่นอนครับ อาจจะมีโอกาสได้เห็นพวก supermarket หรือ 7-11 นำมาใช้ครับ


จิวยี่
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 21
Joined: Wed Jul 25, 2007 11:50 pm

Posts by จิวยี่ » Mon Dec 03, 2007 3:50 am

RFID ในตลาดโลก:
กลุ่มที่มีอัตราเติบโตสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่
1. Point of Sale 76.9%
2. Retail Item Tracking 62.2%
3. Baggage Handling 58.5 %
4. Real Time Location System 54.5%
5. Supply Chain Management 45.2%ตลาด RFID ในประเทศไทย:
-เมื่อประเทศไทยมีการใช้ RFID อย่างแพร่หลาย มูลค่าตลาด RFID ในประเทศไทยคาดว่าจะมีขนาด ประมาณ 1,200 ล้านบาท (Tags 200 ล้านบาท/Readers 1,000 ล้านบาท) หรือประมาณ 1% ของมูลค่าตลาด RFID โลกการใช้ RFID ในประเทศไทย:
ประเทศไทยมีแนวโน้มในการรับเทคโนโลยี RFID เช่นเดียวกับแนวโน้มของโลก เช่น
-การขนส่ง (บัตรทางด่วน, บัตรโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร)
-ห้องสมุดฉลาด (intelligent check-in and check-out)
-การควบคุมการเข้าออกสถานที่ (บัตรพนักงาน, บัตรจอดรถ)
-Supply chain management และ logistics เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย (e-Seal, e-Port)
-ปศุสัตว์ (การให้อาหาร, การติดตามโรค)
-เอกสารราชการ (หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์, บัตรประชาชน)ตัวอย่างการใช้ RFID ในประเทศไทย:
โครงการความร่วมมือด้าน Logistics

e- Seal:
"การใช้ผนึกอิเล็กทรอนิกส์ติด RFID ปิดล็อคตู้คอนเทนเนอร์เพื่อสามารถตรวจสอบ
ติดตาม และบริหารจัดการการขนส่ง" สหรัฐอเมริกา ออกกฎหมายว่าด้วยช่องทางการค้าที่รักษาความปลอดภัย (Secure Trade Lane law) กำหนดให้ผู้ส่งสินค้าต้อง ติด e-seal.

e-Port:
โครงการนำร่องยกระดับท่าเรือแหลมฉบัง ให้เป็น e-port โดยความร่วมมือ 3 กระทรวง (คลัง คมนาคม วิทยาศาสตร์)ศักยภาพของผู้ประกอบการไทย:
- ผู้ผลิตอุปกรณ์ RFID ของไทยมีความสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ผู้ประกอบการบางรายสามารถส่งออกอุปกรณ์ไปขายในตลาดสหรัฐและออสเตรเลียได้ แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ RFID ไทยข้อจำกัดของ RFID ในไทยที่รัฐยังไม่ได้สนับสนุน:
- Privacy: ควรมีกฎหมายรองรับการบุกรุกข้อมูลส่วนบุคคล และการออกแบบทางเทคนิคต้องคำนึงถึงการถูกขโมยข้อมูล
- การจัดสรรความถี่สำหรับคลื่นวิทยุ: กทช. ยังไม่ได้กำหนดมาตรฐานและจัดสรรคลื่นความถี่
- มาตรฐานเลขรหัสสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (EPC):ไทยต้องดำเนินการเรื่อง EPC เนื่องจากผู้ค้าปลีกรายใหญ่เช่น Wal-Mart, Tesco, และ Metro Group กำลังจะนำระบบ EPC เข้ามาใช้แทนรหัสแท่ง (บางส่วน)
- ขาดแคลนบุคลากร: ด้านการออกแบบและพัฒนา RFIDบริษัทผู้ประกอบการ RFIDในประเทศไทย (บางส่วน) (ข้อมูลปี 2548)

Chip/Card/Tag developers
- Acentech (Thailand) Co., Ltd.
- Auto-ID Pro Co., Ltd.
- Century Mien (Thailand) Co., Ltd.
- Khumsup Technical Services Co., Ltd.
- Identify Co., Ltd.
- IE Technology Co., Ltd.
- Silicon Craft Technology Co., Ltd.
- Smartsoft Ltd. Part.

Reader/Terminal developers
- Acentech (Thailand) Co., Ltd.
- Century Mien (Thailand) Co., Ltd.
- Eltech Engineering Co., Ltd.
- Identify Co., Ltd.
- IE Technology Co., Ltd.
- Khumsup Technical Services Co., Ltd.
- Smartsoft Technology Ltd. Part.

Application software developers
- Eltech Engineering Co., Ltd.
- FXA Group Co., Ltd.
- Identify Co., Ltd.
- IE Technology Co., Ltd.
- Smartsoft Technology Ltd. Part.

System integrators / Solution providers
- Aorsa-Tech Co., Ltd.
- Atos Origin (Thailand) Co., Ltd.
- Barcode Advance Tech Co., Ltd.
- Coronet Technology Co., Ltd.
- Forward System Co. Ltd.
- IBM Thailand Co., Ltd.
- Mastertech Co., Ltd. (TAFF)
- TIFFA EDI Services Co., Ltd.
- Sato Auto-ID (Thailand) Co., Ltd.
- Siam RFID Co., Ltd.,
- Thai Smart Card Co., Ltd.


ที่มา: Nectec


User avatar
ปรัชญา
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 18252
Joined: Fri Mar 14, 2003 10:37 pm

Posts by ปรัชญา » Wed Dec 12, 2007 9:53 am

SIMAT เปิดจอง IPO หุ้นละ 3.80 บาท 27-29 พ.ย.นี้ Posted on Monday, November 26, 2007

นายทองคำ มานะศิลปพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร
บมจ. ไซแมท เทคโนโลยี (SIMAT)
เปิดเผยว่าบริษัทจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
(IPO) จำนวน 18.75 ล้านหุ้น โดยกำหนดราคาเสนอขายที่ 3.80บาท/หุ้น
และจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายนนี้

คาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์ประมาณวันที่ 12 ธันวาคม 2550
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย)
เป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกัน
การจำหน่าย หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SIMAT
โดยมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการ จำหน่ายอีก 3 แห่ง คือ
บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
และบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด

สำหรับหุ้นเพิ่มทุนของ SIMAT มีสัดส่วน
ในการเสนอขายแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
1) เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป 9,750,000 หุ้น
2) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท 3,500,000 หุ้น
3) เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน 5,500,000 หุ้น

นายสุชาย สุทัศน์ธรรมกุล กรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน
และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
SIMAT กล่าวเสริมว่านอกจากความแข็งแกร่งของของปัจจัยพื้นฐานแล้ว
ในการกำหนดราคาขายไอพีโอที่ระดับ 3.80บาท/หุ้น มีค่า P/E Ratio
ประมาณ 7.92 เท่า คิดเป็นอัตราส่วนลด(Discount)ประมาณ 30%
เมื่อเปรียบเทียบกับค่า P/E Ratio ของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ที่ 11.61 เท่า ถือเป็นราคาที่ให้อัตราส่วนลดกับนักลงทุนกว่า 30%
ซึ่งเป็นระดับราคาที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทสถาบัน
ซึ่งแสดงความต้องการจองซื้อหุ้นในจำนวนมากกว่าที่ได้รับการจัดสรร
ประกอบกับช่วงนี้บรรยากาศการซื้อขายของหุ้นไอพีโอกลับมาคึกคักอีกครั้ง
ทำให้มีความเชื่อมั่นว่าเมื่อเปิดให้จองซื้อหุ้น SIMAT
จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก

SIMAT เป็นผู้ให้บริการจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
และพัฒนาโปรแกรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่แบบครบวงจร
(Integrated Mobile Computing Solution Provider)
สำหรับระบบการจัดเก็บและจัดการข้อมูลในองค์กร
(Enterprise Data Collection and Collation System: ?EDCCS?)
ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบการบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร
(Enterprise Resource Planning: ?ERP?) ของบริษัทลูกค้า
ซึ่งทำให้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน (Real time) และมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น
บริษัทมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีบาร์โค้ด
และ Radio Frequency Identification (?RFID?)
โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือบริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจค้าปลีก
คลังสินค้าธุรกิจขนส่ง ธุรกิจการผลิต รวมถึงภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 75 ล้านบาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 75 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
เป็นทุนที่ชำระแล้ว 56.25 ล้าน บาท

โดยมี Grand-Flo กลุ่มมานะศิลปพันธ์ และนายรณภูมิ สุวิริยะกุลชัย ถือหุ้น
49% 46% และ 5% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วตามลำดับ
ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นของ Grand-Flo
กลุ่มมานะศิลปพันธ์ และนายรณภูมิ สุวิริยะกุลชัย จะเท่ากับ 36.75%
34.50% และ 3.75% ตามลำดับ
โดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจของบริษัท

-Money Channel โดย สุจิตรา สินทวีวงศ์
Email: suchitra@set.or.th-


ลุงทีม
Verified User
Posts: 689
Joined: Sat May 27, 2006 2:43 pm

Posts by ลุงทีม » Thu Dec 13, 2007 11:26 am

ตกลงไอ้ตัวนี้มันหุ้นดีหรือหุ้นเน่าครับ...ถึงมาอยู่ในห้องร้อยคนร้อยหุ้นเนี่ย...:lol:  :lol:  :lol:

เปิดตลาดมา 2 วัน แมงเม่าตายเรียบเรยครับ...   8)  8)  8)


Nissailom
Verified User
Posts: 33
Joined: Tue Jul 06, 2004 4:08 pm

Posts by Nissailom » Thu Dec 13, 2007 11:56 am

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-3)
                          บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

                                                         สอบทาน
                                                     (หน่วย : พันบาท)
                                            สิ้นสุดวันที่  30 กันยายน
งบการเงินรวม
                                    ไตรมาสที่ 3          งวด 9 เดือน
             ปี                    2550        2549        2550        2549

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ              10,861    17,101    22,929    36,229
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)    0.19    0.30    0.41    0.64


 งบการเงินเฉพาะกิจการ
                                      ไตรมาสที่ 3         งวด 9 เดือน
             ปี                    2550        2549        2550        2549

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ              5,737    17,101    11,725    36,229
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)    0.10    0.30    0.21    0.64

 ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
      ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต


User avatar
ปรัชญา
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 18252
Joined: Fri Mar 14, 2003 10:37 pm

Posts by ปรัชญา » Thu Dec 13, 2007 12:26 pm

ลุงทีม wrote:ตกลงไอ้ตัวนี้มันหุ้นดีหรือหุ้นเน่าครับ...ถึงมาอยู่ในห้องร้อยคนร้อยหุ้นเนี่ย...:lol:  :lol:  :lol:

เปิดตลาดมา 2 วัน แมงเม่าตายเรียบเรยครับ...   8)  8)  8)
ม๊ะรู้เหมียนกันว่า...ดีี   ว่า...เน่า
รู้แต่้ว่ายังสูงกว่าราคาIPO


ตามดูไปเรื่อยๆครับคุณลุง  อิอิ


Frankie
Verified User
Posts: 999
Joined: Mon Feb 27, 2006 11:17 pm

Posts by Frankie » Mon Dec 17, 2007 12:41 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-3)
                         บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

                                                        สอบทาน
                                                    (หน่วย : พันบาท)
                                           สิ้นสุดวันที่  30 กันยายน
งบการเงินรวม
                                   ไตรมาสที่ 3          งวด 9 เดือน
            ปี                    2550        2549        2550        2549

 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ              10,861    17,101    22,929    36,229
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)    0.19    0.30    0.41    0.64


งบการเงินเฉพาะกิจการ
                                     ไตรมาสที่ 3         งวด 9 เดือน
            ปี                    2550        2549        2550        2549

 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ              5,737    17,101    11,725    36,229
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)    0.10    0.30    0.21    0.64

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
     ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต
เอ๊ะ ผมตีความอะไรผิดหรือเปล่า :roll:  :idea: หรือเขาให้สัมภาษณ์ผิด
สัมภาษณ์พิเศษ.. "รณภูมิ  สุวิริยะกุลชัย"  กรรมการผู้จัดการ  SIMAT คุยธุรกิจโตต่อเนื่อง 20-60%

          "รณภูมิ  สุวิริยะกุลชัย"  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  พร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) กลางธันวาคมนี้ มั่นใจด้วยพื้นฐานที่ดี รายได้โตต่อเนื่อง 20-60% จะทำให้นักลงทุนสนใจ อีกทั้งมองแนวโน้มธุรกิจยังมีอนาคตไกลตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี มองอนาคต RFID มาแน่เพราะฐานลูกค้าจำเป็นต้องใช้ช่วยลดต้นทุนธุรกิจ  แถมคู่แข่งระดับเดียวกันยังน้อยราย

We are new KIDS.
We don' t SMOKE.
ร่วมรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่

User avatar
crazyrisk
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 4549
Joined: Tue May 30, 2006 1:32 am

Posts by crazyrisk » Mon Dec 17, 2007 1:24 pm

เอ  ฟังคำว่าบัตรอัจฉริยะ แล้วมันคล้ายๆ IRCP เลยนะคับ

แล้ว  ไอ้ธุรกิจแบบนี้ มันได้รายได้มาจากการประมูลด้วยหรือป่าวครับ คุณ จิวยี่

เพราะว่า ถ้าคล้ายๆกัน ...

ราคามันก็คงจะรับรู้ ว่าดีขึ้นพร้อมๆกันช่วงเลือกตั้ง

แล้วก็ลงพร้อมๆกัน หลังเลือกตั้ง...

"Champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them: A desire, a dream, a vision.

ลูกอิสาน
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 6423
Joined: Mon Oct 13, 2003 8:52 pm

Posts by ลูกอิสาน » Mon Dec 17, 2007 3:32 pm

[quote="Frankie"][quote]สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-3)

การลงทุนคืออาหารอร่อยที่สุดเมื่อเย็นดีแล้ว

Frankie
Verified User
Posts: 999
Joined: Mon Feb 27, 2006 11:17 pm

Posts by Frankie » Mon Dec 17, 2007 3:41 pm

ผู้บริหารหมายถึงรายได้โตน่ะครับ ไม่ได้หมายถึงกำไร
ขอบคุณครับที่ทัก  :D

We are new KIDS.
We don' t SMOKE.
ร่วมรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่

ลูกอิสาน
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 6423
Joined: Mon Oct 13, 2003 8:52 pm

Posts by ลูกอิสาน » Tue Dec 18, 2007 5:32 pm

Update/SIMAT ชี้เหตุหุ้นพุ่งเพราะที่ผ่านมาปรับลงแรงเกินไป ขณะที่ปัจจัยพื้น
ฐานยังดีอยู่

SIMAT เชื่อหุ้นพุ่งหลังที่ผ่านมาราคาหล่นแรงเกินเหตุ มองแรงซื้อเป็น
เพราะนลท.มองเห็นพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ขณะที่คาดรายได้ปีหน้าโต 20% ต่อเนื่องจาก
ปีนี้ ส่วน gross margin จะทำได้ 20-30% พร้อมกันนี้อยู่ระหว่างวางแผนบุกเวียดนาม
ขยายฐานลูกค้าระบุจะได้ข้อสรุปในต้นปีหน้า
นายรณภูมิ  สุวิริยะกุลชัย  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี
จำกัด (มหาชน)(SIMAT) กล่าวกับ eFinanceThai.com ว่า  การที่วันนี้ราคาหุ้นของ
บริษัทปรับเพิ่มขึ้นมากเป็นเพราะที่ผ่านมาราคาได้ปรับลดลงมากแล้ว แต่พื้นฐาน
บริษัทยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งขณะนี้ภาวะตลาดหุ้นไทยเริ่มกลับมามีทิศทางที่ดีขึ้น
จึงทำให้นักลงทุนเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นของบริษัทเป็นจำนวนมาก
ขณะที่ประเมินแนวโน้มรายได้ของบริษัทในปีหน้าจะขยายตัว 20% ต่อเนื่อง
จากปีนี้ โดยในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้แล้วประมาณ 250 ล้านบาท ทั้งนี้
คาดหวังว่าหลังจากการเลือกตั้งผ่านพ้นไปรัฐบาลที่เข้ามาใหม่จะช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจและทำให้ภาพรวมธุรกิจรวมทั้งบริษัทได้ประโยชน์ไปด้วย
ส่วนในปีหน้าบริษัทยังคงตั้งเป้ารักษาระดับ gross margin ไว้ที่ 20-30%
เท่าปัจจุบันจากการขยายฐานลูกค้าให้ใช้สินค้าใหม่ของบริษัทมากขึ้น รวมถึงบริษัท
จะยังคงเน้นการควบคุมการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ทั้งนี้ ประเมินว่าระบบการจัดการสินค้าใหม่ด้วยเทคโนโลยี RFID ในปีหน้า
จะมีอัตราผู้ใช้ขยายตัวสูงมากตามความนิยมของตลาดโลกที่เติบโตเฉลี่ยถึง 30% ซึ่ง
ระบบดังกล่าวจะมีประโยชน์ในการเป็นสื่อกลางเพื่อบริหารจัดเก็บรายละเอียดของ
สินค้าต่างๆ โดยใช้คลื่นวิทยุเป็นสื่อกลางและมีประสิทธิภาพมากกว่าบาร์โค้ดที่แพร่
หลายใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
อย่างไรก็ดี ในปีหน้าบริษัทจะเน้นรับงานภาครัฐบาลมากขึ้น โดยเฉพาะงาน
ประเภทที่เกี่ยวกับงานสาธารณูปโภค ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมตัวจะเข้าประมูล
งานภาครัฐมูลค่าร่วมกว่า 100 ล้านบาท ขณะที่ระยะเวลาและข้อสรุปที่ชัดเจนในการ
ได้รับพิจารณาเลือกค่อนข้างประเมินได้ยากเนื่องจากในแต่ละโครงการมีรายละเอียด
ในการประมูลแตกต่างกันไป
'ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนงานจากภาครัฐเพียง 5% เท่านั้น เนื่องจากในปีที่
ผ่านมางานภาคเอกชนยังคงมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในปีหน้าสัดส่วนงานจากภาค
รัฐน่าจะเพิ่มขึ้นมากหากบริษัทได้งานประมูลโครงการใหญ่ๆเข้ามา' นายรณภูมิ กล่าว
นายรณภูมิ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาแผนงานเพื่อ
จะเข้าไปขยายตลาดในตลาดเวียดนาม เพราะพบว่าแนวโน้มของประเทศเวียดนาม
ถือเป็นประเทศที่มีการพัฒนาสูงจึงเป็นตลาดที่มีโอกาสขยายตัวได้อีกมากแม้จะมีคู่
แข่งอยู่บ้างก็ตาม ทั้งนี้ผลการศึกษาคาดว่าจะได้ข้อสรุปในต้นปีหน้าและหากมีความ
คุ้มค่าด้านการลงทุนบริษัทอาจจะจัดตั้งบริษัทร่วมกับพันธมิตรขึ้นเพื่อร่วมกันเพิ่มฐาน
ลูกค้าใหม่ให้มากขึ้น
           เวลาประมาณ 16.27 น. ราคาหุ้น SIMAT อยู่ที่ 4.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.60
บาท หรือ 15.79% มูลค่าการซื้อขาย 140.85 ล้านบาท

ซื้อขายกัน 34 ล้านเหมือนเดิม มีหุ้นแค่ 18 ล้าน มีแต่คนไม่จริงใจ ตีหัวเข้าบ้านแฮะ :lol:

การลงทุนคืออาหารอร่อยที่สุดเมื่อเย็นดีแล้ว

User avatar
ปรัชญา
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 18252
Joined: Fri Mar 14, 2003 10:37 pm

Posts by ปรัชญา » Tue Dec 18, 2007 7:00 pm

ลูกอิสาน wrote:
ซื้อขายกัน 34 ล้านเหมือนเดิม มีหุ้นแค่ 18 ล้าน มีแต่คนไม่จริงใจ ตีหัวเข้าบ้านแฮะ :lol:
เป็นหุ้นแก้เหงา  ได้ดีทีเดียว  เล่นง่ายดี  อิอิ


จิวยี่
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 21
Joined: Wed Jul 25, 2007 11:50 pm

Posts by จิวยี่ » Tue Dec 18, 2007 8:03 pm

[quote="crazyrisk"]เอ


pk8
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 480
Joined: Thu Jul 01, 2004 9:39 am

Posts by pk8 » Thu Dec 20, 2007 2:22 pm

SIMAT เผยบ.ใหม่จะเริ่มผลิต-จำหน่ายได้ Q2/51 ลุ้น Simat Labels คุ้มทุนและทำกำไรได้ในปีแรก

Thursday, 20 December 2007 10:12
ผู้บริหาร บมจ.ไซแมทฯ เผย Simat Labels (Thailand) จะผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ได้ภายในไตรมาส 2/51 ระบุหากหากสภาวะเศรษฐกิจดีน่าจะถึงจุดคุ้มทุนพร้อมสร้างผลกำไรได้ในปีแรก พร้อมคาดการณ์ยอดขายปีแรกไว้ที่ระดับประมาณ 50 ล้านบาท เนื่องจากเป็นเพียงปีแรกเริ่มในการดำเนินธุรกิจเท่านั้น

นายทองคำ มานะศิลปพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไซแมท เทคโนโลยี (SIMAT) เปิดเผยว่าSimat Labels (Thailand) จะดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรในช่วงต้นปี 2551 โดยคาดว่าจะสามารถผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ได้ภายในไตรมาส 2/51 ซึ่งคาดการณ์ว่าหากสภาวะเศรษฐกิจดี น่าจะถึงจุดคุ้มทุน พร้อมสร้างผลกำไรได้ในปีแรก โดยได้คาดการณ์ยอดขายปีแรกไว้ที่ระดับประมาณ 50 ล้านบาท เนื่องจากเป็นเพียงปีแรกเริ่มในการดำเนินธุรกิจเท่านั้น

มูลค่าตลาดรวมของกระดาษ Labels ที่ประเทศมาเลเซียอยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านบาท ทำให้เรามองเห็น Potential ในประเทศไทยซึ่งมีขนาดทางธุรกิจที่ใหญ่เกือบเท่าตัว ดังนั้นโอกาสที่ธุรกิจนี้จะประสบความสำเร็จจึงมีสูงมาก ทั้งนี้ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าของ SIMAT ในปัจจุบันซึ่งมีจำนวนมากแล้ว ยังตั้งเป้าครอบคลุมไปถึงลูกค้ารายใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งที่เป็นเอกชนและรัฐบาลด้วย หาก SIMAT มีธุรกิจที่สามารถอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้ครบวงจรยิ่งขึ้น ก็น่าจะเป็นผลบวกกับบริษัทในทุกๆ ด้าน

เขากล่าวต่อว่า Simat Labels (Thailand) ไม่ได้ดำเนินธุรกิจที่ขัดแย้งและแข่งขันกับ SIMAT เพราะ SIMAT ขายเครื่อง Printer Barcode และ ซอฟต์แวร์ ในขณะที่บริษัท Simat Labels (Thailand)ทำหน้าที่ผลิตและจำหน่ายฉลากบาร์โค้ด จึงถือว่าเป็นการดำเนินธุรกิจที่ส่งเสริมกันและกัน และทำให้กลุ่มบริษัทสามารถจัดหา solution ให้กับลูกค้าได้อย่างครบวงจร

สำหรับ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ Simat Labels (Thailand) ในเบื้องต้นจะเป็นกลุ่มลูกค้าปัจจุบันของบริษัท ซึ่งจากเดิมลูกค้าเหล่านี้บางส่วนมีการสั่งซื้อกระดาษ Label ผ่าน SIMAT หรือซื้อโดยตรงจากโรงงานกระดาษ Label แต่หลังจากที่ SIMAT ขยายบริการให้ครบวงจรยิ่งขึ้น ด้วยสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างบริษัทและลูกค้า ทำให้มั่นใจว่าจะมีการสั่งคำสั่งซื้อกระดาษ Label ผ่าน SIMAT เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ บริษัท Labels Network เป็นบริษัทที่ผลิตกระดาษ Label ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Barcode ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในมาเลเซียและและอยู่ในธุรกิจนี้มานานกว่า 10 ปี วางตำแหน่งของบริษัทฯ เป็น Packaging

solutions provider จำหน่ายกระดาษ Label สำหรับผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวผลิตภัณฑ์ยา อาหารและเครื่องดื่ม น้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ ยังผลิตและจำหน่ายกระดาษ label ขนาด A4 สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด Thermal transfer label และ Security label อีกด้วย

http://www.newswit.com/news/2007-12-20/ ... at-labels/


User avatar
ปรัชญา
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 18252
Joined: Fri Mar 14, 2003 10:37 pm

Posts by ปรัชญา » Thu Dec 20, 2007 3:37 pm

มันดีขนาดนี้เลยหรือ  เพียงข่าวออกมาก็เป็นชาวไล่ซะหมด  เฮ้อ


Radio
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1242
Joined: Sun Jul 15, 2007 7:14 am

Posts by Radio » Fri Dec 21, 2007 9:53 am

อย่าเสี่ยงดีกว่า เงินทองหายาก พฤติกรรม เป็นหุ้นปั่นชัดๆ


chartchai madman
Verified User
Posts: 7514
Joined: Fri Feb 23, 2007 9:20 pm

news02/01/08

Posts by chartchai madman » Wed Jan 02, 2008 8:05 pm

SIMAT ปลื้มพันธมิตรใหม่หนุนธุรกิจขยายตัว

Date:  2008-01-02 11:12:32
Source: OTH

นายรณภูมิ สุวิริยะกุลชัย กรรมการผู้จัดการ บมจ. ไซแมท เทคโนโลยี (SIMAT) กล่าวผ่านรายการ Stock in Focus ว่า SIMAT เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้าน IT Solutions อย่างครบวงจร ทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ระบบซอฟท์แวร์ และการให้บริการหลังการขาย เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานของลูกค้า โดยในระยะนี้ SIMAT ได้นำระบบเทคโนโลยีบาร์โค้ด และระบบการชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RFID)เข้ามาเสริมในธุรกิจมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การที่ SIMAT นำเข้าผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์จากต่างประเทศ จึงทำกำไรในธุรกิจนี้ได้น้อย ขณะที่ธุรกิจซอฟท์แวร์นั้น SIMAT มีทีมงานพัฒนาระบบเอง จึงมีต้นทุนการผลิตต่ำ ซึ่งจะสนับสนุนอัตรากำไรขั้นต้นรวมของบริษัทได้ ขณะเดียวกันเนื่องจาก SIMAT มีศูนย์บริการทั่วประเทศและสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานในธุรกิจการให้บริการได้ ส่งผลให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นรวมที่ 30%

ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นรวมของ SIMAT ในปี 2550 ที่มีแนวโน้มลดลงนั้น เกิดจากการที่ลูกค้าบางรายได้สั่งซื้อสินค้าประเภทฮาร์ดแวร์เพียงอย่างเดียว แต่ยังไม่นำระบบซอฟท์แวร์และใช้บริการหลังการขายจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว จึงส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมของบริษัท แต่คาดว่าจะเป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้น เพราะเชื่อว่า SIMAT จะสามารถทยอยส่งมอบสินค้าได้หมดในไม่ช้า

นอกเหนือจากธุรกิจโมเดิร์นเทรดแล้ว SIMAT ยังมีลูกค้าอีกหลายกลุ่มธุรกิจ เช่น ธุรกิจผลิตรถยนต์ หน่วยงานราชการ ธุรกิจการจำหน่ายสินค้า โดยกลุ่มค้าปลีกจะสร้างรายได้หลักให้กับ SIMAT สูงถึง 60% เช่น เทสโก้ โลตัส และ เซเว่นอีเลฟเว่น เป็นต้น เพราะ SIMAT สามารถช่วยกลุ่มค้าปลีกในการกระจายสินค้าจากศูนย์กลางไปทั่วประเทศได้ ขณะที่ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าและอาหาร ก็ยังสามารถนำระบบบาร์โค้ดของบริษัทไปใช้งานได้เช่นกัน

ทั้งนี้ รายได้ของ SIMAT ไม่ได้ขึ้นกับการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีก เพราะลูกค้าจะทยอยใช้สินค้าในแต่ละสาขา และจะเปลี่ยนสินค้าใหม่เพื่อทดแทนสินค้าเก่าอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยังคงมีรายได้จากการทดแทนของเดิมค่อนข้างมาก และการที่ SIMAT ได้พัฒนาระบบซอฟท์แวร์ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของลูกค้า เช่น RFID ก็เชื่อว่าจะเข้ามาเสริมรายได้ของ SIMAT ได้ในอนาคตอีกด้วย นอกจากนี้ ธุรกิจของ SIMAT มีความครบวงจร จึงไม่ได้มีคู่แข่งมากนัก

SIMAT มีพันธมิตรธุรกิจจากประเทศมาเลเซีย คือ บริษัท Grand-Flo Solution ซึ่งที่ผ่านมา Grand-Flo ได้สนับสนุน SIMAT หลายด้าน เช่น การเงิน ตลอดจนระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ และยังช่วยสนับสนุนให้ SIMAT ขยายธุรกิจไปในต่างประเทศได้อีกด้วย

นอกจากนี้ Grand-Flo ยังให้คำปรึกษาแก่ SIMAT กรณีเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแม้ว่าการเข้าจดทะเบียนในตลาดฯของ SIMAT จะทำให้ Grand-Flo ต้องลดสัดส่วนการถือหุ้นลงจากเดิมที่ 49% เหลือประมาณ 30% แต่ Grand-Flo ก็ไม่ได้กังวลมากนัก เพราะเชื่อว่า SIMAT ยังสามารถขยายตัวได้อีก ซึ่งก่อนหน้านี้ Grand-Flo เองก็ต้องการขยายธุรกิจในไทยร่วมกับ SIMAT อยู่แล้ว แต่ติดข้อจำกัดว่า ต่างชาติจะถือหุ้นของบริษัทไทยได้ไม่เกิน 49% เท่านั้น จึงเล็งเห็นว่าการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อสนับสนุนการเติบโตของ SIMAT ได้ และ Grand-Flo ยังจัดให้ SIMAT เป็นศูนย์กลางขยายธุรกิจไปในแถบอินโดจีนอีกด้วย โดยเชื่อว่าอาจเริ่มขยายธุรกิจไปในประเทศเวียดนามเป็นแห่งแรก ซึ่งในขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน

ทั้งนี้ SIMAT นำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ในการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น และจะขยายฐานลูกค้าภาครัฐเพิ่มขึ้นด้วย จากเดิมมีรายได้จากเอกชน 95% และภาครัฐ 5% เพราะเล็งเห็นว่า โครงการภาครัฐมีมูลค่าสูง ซึ่งการมีเงินทุนเพิ่ม จะสามารถใช้เป็นเงินหมุนเวียนในโครงการ และค้ำประกันงานได้ ซึ่งที่ผ่านมา SIMAT ก็ได้เจรจากับหน่วยงานภาครัฐถึงความน่าสนใจของเทคโนโลยี RFID ที่จะเข้ามาเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นแล้ว และเชื่อว่าหากได้งานภาครัฐเพิ่มขึ้น จะสนับสนุนให้ SIMAT ขยายตัวได้อย่างก้าวกระโดด โดยเชื่อว่า SIMAT จะมีรายได้ในปีหน้าเพิ่มขึ้นประมาณ 20%

นายรณภูมิเปิดเผยว่า SIMAT มีนโยบายการจ่ายปันผลที่ไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิแต่ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทด้วย และ SIMAT ยังมีหนี้ระยะยาวไม่มากนัก เพราะไม่ได้ลงทุนในเครื่องจักรหรืออาคาร และหลังจากที่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดฯ ก็ยิ่งส่งผลให้มีอัตราหนี้สินต่อทุนลดลงเหลือเพียง 4 เท่า จากเดิมที่ 0.69 เท่า เท่านั้น

นอกจากนี้ นายรณภูมิยังเชื่อว่า สถานการณ์ทางการเมืองที่ชัดเจนจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ แต่หากภาครัฐสะดุดก็อาจกดดันให้เศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบเช่นกัน แต่เชื่อว่าหลังการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้ว จะทำให้เศรษฐกิจของปีหน้าดีขึ้นได้ในที่สุด

ความเห็นของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ :

บริษัทสมาชิกคาดการณ์ว่า SIMAT มีธุรกิจที่ขยายตัวตามธุรกิจโมเดิร์นเทรด เพราะมีลูกค้ารายสำคัญ คือ เทสโก้ โลตัส ซึ่งการที่ธุรกิจค้าปลีกยังโตได้ต่อเนื่อง และการพัฒนาระบบ RFID ที่คืบหน้า จะทำให้ SIMAT สามารถต่อยอดธุรกิจไปได้อีกในอนาคต อย่างไรก็ตาม SIMAT อาจได้รับผลกระทบจากพ.ร.บ.ค้าปลีกได้เช่นกัน และในปีนี้ SIMAT จะมีรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เชื่อว่ากำไรจะเติบโตได้ในปีหน้า

นอกจากนี้ จากการที่ SIMAT ได้ร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจจากประเทศมาเลเซีย ก็จะเข้ามาเสริมศักยภาพด้านการเงินและเทคโนโลยีให้กับบริษัทได้อีกด้วย


beammy
Verified User
Posts: 3345
Joined: Mon Jan 03, 2005 8:09 pm

Posts by beammy » Mon Jan 07, 2008 1:17 pm

[quote]SIMAT ถกบอร์ดระดมสมอง

--------------------------------------------------------------------------------
SIMAT ถกบอร์ดหารือแผนการลงทุนในปี2551 ภายในวันที่ 25 ม.ค.2551 พร้อมส่งซิกเตรียมขยายตลาดการลงทุนไปยังต่างจังหวัด  และหน่วยงานราชการมากขึ้น เหตุปริมาณการเติบโตในการใช้ระบบIT และบาร์โค๊ด มีอัตราการเติบโตต่อเนื่อง ด้านผู้บริหาร รณภูมิ สุวิริยะกุลชัย มั่นในรายได้ในปีนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 20%
 นายรณภูมิ  สุวิริยะกุลชัย  กรรมการผู้จัดการ บริษัทไซแมท เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) SIMAT ผู้จำหน่ายและให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และการวางระบบ เปิดเผยว่า ภายในวันที่ 25 ม.ค.2551 บริษัทจะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท(บอร์ด)ในวาระการเตรียมแผนการลงทุนในปี2551 ส่วนความคืบหน้ากรณีการขยายตลาดไปในประเทศเวียดนามนั้น คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในเดือนก.พ.2551 เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา
 นอกจากนี้ ในเบื้องต้นบริษัทมีแผนที่จะขยายสัดส่วนการรับงานในภาครัฐบาลเพิ่มขึ้นเป็น10%
จากเดิม 5% เนื่องจากมองว่าฐานการขยายงานของหน่วยงานราชการ ยังคงมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกันบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมเข้าประมูลงานวางระบบIT รวมถึงระบบบาร์โค๊ด ในหน่วยงานราชการ คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 100 ล้านบาท
 ส่วนงานของภาคเอกชนนั้น นายรณภูมิ กล่าวว่า ในขณะนี้บริษัทได้รับแผนงานในการส่งสินค้า(ออร์เดอร์)ต่อเนื่องให้กับกลุ่มลูกค้าเดิมแล้ว ส่วนฐานลุกค้าใหม่นั้น บริษัทมีแผนที่จะเตรียมขยายไปยังตลาดต่างจังหวัด เนื่องจากมองว่ายังคงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากปริมาณความต้องการใช้ระบบIT รวมถึงระบบบาร์โค๊ด โดยตลาดแรกคาดว่าจะเจาะตลาดระยอง ตามนิคมอุตสาหกรรม
 


User avatar
ปรัชญา
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 18252
Joined: Fri Mar 14, 2003 10:37 pm

Posts by ปรัชญา » Thu Jan 31, 2008 9:23 am

หลักทรัพย์ SIMAT  
แหล่งข่าว SIMAT  
 หัวข้อข่าว รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน  
 วันที่/เวลา 31 ม.ค. 2551 08:59:18  

 วันที่ : 31/01/2008

SIMAT : รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน

เรื่อง     การใช้เงินเพิ่มทุน

เรียน     กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

        ตามที่ทางบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการออกหุ้นสามัญ
ใหม่ เสนอขายต่อประชาชน
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550 จำนวน 18,750,000 หุ้น

ราคา 3.80 บาทต่อหุ้น
จำนวนเงินที่ได้รับ 71,250,000.00 บาท
โดยมีค่าใช้จ่ายในการเสนอขาย 2,104,250.00 บาท ดังนั้น
จำนวนเงินที่ได้รับ สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขาย
เท่ากับ 69,145,750.00 บาท บริษัทฯ จึงขอรายงานการใช้เงินเพิ่มทุน

ในช่วงเดือน ธันวาคม 2550 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน             จำนวนเงินที่ได้รับ         จำนวนเงินที่ใช้             คงเหลือยกไป
                                                                           สิ้นสุด 31ธ.ค.50
                                 (ล้านบาท)            (ล้านบาท)                  (ล้านบาท)
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน                  69.15               4.90                      64.25
                                                          จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                                           ขอแสดงความนับถือ
                                                       (นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช)
                                                   ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
                                                         บมจ. ไซแมท เทคโนโลยี


User avatar
ปรัชญา
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 18252
Joined: Fri Mar 14, 2003 10:37 pm

Posts by ปรัชญา » Thu Jan 31, 2008 9:59 am

SIMATจ่อประมูลงานภาครัฐ

SIMAT เตรียมบุกประมูลงานภาคราชการปลายไตรมาส1/2551 จำนวน  2 โครงการ รวมมูลค่าประมาณ 60-70 ล้านบาท หวังเพิ่มสัดส่วนรายได้จากภาคราชการเข้ากระเป๋า 10% จากเดิม 5% ด้านผู้บริหาร �รณภูมิ  สุวิริยะกุลชัย � ระบุ บริษัทเร่งแผนการรุกไตรมาส2/2551 เชื่อรายได้ปี51 โต 10%

     นายรณภูมิ  สุวิริยะกุลชัย  กรรมการผู้จัดการ บริษัทไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SIMAT ผู้จำหน่ายและให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และการวางระบบ เปิดเผยว่า ภายในไตรมาส1/2551 บริษัทเตรียมที่จะเข้าประมูลงานในการวางระบบด้านเทคโนโลยีของหน่วยงานราชการจำนวน  2 โครงการ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าโครงการโดยรวมกว่า 60-70 ล้านบาท อีกทั้งในปีนี้บริษัทตั้งเป้าที่ขยายสัดส่วนการรับงานของหน่วยงานราชการเพิ่มเป็น 10% จากปัจจุบัน5%
    นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการวางแผนในการขยายตลาดไปยังต่างจังหวัดในภาคตะวันออก โดยเฉพาะแหล่งนิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากมองว่าตลาดการขยายตัวของกลุ่มนิคมฯยังมีอัตราการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
     � บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาในการเข้าไปประมูลงาน วางระบบของทั้งภาคราชการ และภาคเอกชน ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงการเตรียมการจัดตั้งอุปกรณ์ เพื่อเข้าไปนำเสนอในการประมูลงานของหน่วยงานราชการ � นายรณภูมิ กล่าว
    สำหรับแผนการร่วมลงทุนในตลาดประเทศเวียดนามนั้น นายรณภูมิ กล่าว บริษัทอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับคณะกรรมการบริษัท(บอร์ด)ในการเข้าไปลงทุนในประเทศดังกล่าว ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถสรุปแผนการลงทุนได้ภายในไตรมาส2/2551
     นายรณภูมิ ยังได้กล่าวถึงบริษัทร่วมลงทุน ระหว่างบริษัทLabels Network Sdn Bhd. ซึ่งได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อย Simat Labels(Thailand)โดยไซแมทฯถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว60% นั้น บริษัทคาดว่าจะสามารถดำเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาส2/2551
     โดยบริษัทยังคงเจาะกลุ่มฐานลูกค้าในประเทศเป็นหลัก เนื่องจากมองว่าอัตราการเติบโตของปริมาณการณ์ใช้กระดาษ Labels ในประเทศมีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 6,000 ล้านบาทต่อปี  ซึ่งสูงกว่ามูลค่าตลาดในประเทศมาเลเซีย ที่มีมูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาทต่อปี
     � ในเบื้อต้นคาดว่าในปีแรกของการผลิต(ปี2551)บริษัทจะมีรายได้จากบริษัทดังกล่าวเข้าประมาณ 500 ล้านบาท หรือประมาณ 10% ของรายได้รวมในปี2551� นายรณภูมิ กล่าว  
    ด้านนักวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค บริษัทหลักทรัพย์ฟาร์อีสท์ จำกัด กล่าวว่า จากกราฟสัญญาณทางเทคนิคในหุ้นSIMAT เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัว ดังนั้นหากนักลงทุนต้องการที่จะเก็งกำไรในหุ้นดังกล่าว ควรที่จะหาช่วงจังหวะเข้าไปลงทุนที่เหมาะสม โดยให้สัญญาณแนวรับไว้ที่ 4.10 บาท และแนวต้านที่ 4.50 บาท

Image

31/1/51


User avatar
vichit
Verified User
Posts: 15833
Joined: Sun Jun 17, 2007 5:37 pm

Posts by vichit » Thu Feb 28, 2008 7:52 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)28/02/2551 18:56

     SIMAT : สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
                สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
                         บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

                                              ตรวจสอบ
                                            (หน่วย : พันบาท)
                                           สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
                                              งวด 1 ปี
              ปี                            2550         2549

     กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                    30,760     36,094
     กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)          0.53     0.64


 งบการเงินเฉพาะกิจการ
                                              งวด 1 ปี
              ปี                            2550          2549

     กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                    30,197     33,818
     กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)          0.52     0.60

 ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :
     ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต


 หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
               ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

       ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้
       จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้น
       ฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว

                              ลงลายมือชื่อ _______________________
                                      ( นาย ธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช )
                              ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
                                    ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   28/02/08   เวลา   19:00:00


User avatar
ปรัชญา
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 18252
Joined: Fri Mar 14, 2003 10:37 pm

Posts by ปรัชญา » Wed Apr 09, 2008 9:50 pm

Image

  09  เมษายน 2008

SIMAT เข้าซื้อหุ้น Sino 40%,"ไซแมท เลเบล" ซื้อ High Rich 40% มูลค่า 24 ลบ.


ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2551
ของบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 เวลา 11.00 น.
ณ เลขที่ 968 อาคารอื้อ จือ เหลียง ชั้น 28
ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ได้มีมติให้ บมจ. ไซแมท เทคโนโลยี
ทำสัญญาซื้อหุ้นของ Sino Co., Ltd. และ
High Rich Co., Ltd. ในประเทศเวียดนาม
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) มีมติอนุ มัติการลงทุนในประเทศเวียดนาม
และร่างสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นตาม
ที่ประธานเสนอ และแต่งตั้งให้นายทองคำ มานะศิลปพันธ์
และนายรณภูมิ สุวิริยะกุลชัย เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
แทนและในนามบริษัทฯ ในสัญญาดังกล่าว
โดยจะจัดให้มีพิธีการเซ็นต์สัญญาในวันที่ 9 เมษายน 2551
ณ.โรงแรม Four Seasons เวลา 11:10 น.

2) บมจ. ไซแมท เทคโนโลยี
จะเข้าทำการซื้อหุ้นของ Sino Co., Ltd.
จำนวนร้อยละ 40 ของหุ้นทั้งหมด
และ บ.ไซแมท เลเบล
(ซึ่งเป็น บ. ย่อย ของ บมจ. ไซแมท เทคโนโลยี)
จะเข้าทำการซื้อหุ้นของ High Rich Co.,Ltd.
(ซึ่งเป็น บ. ย่อย ของ Sino Co., Ltd.)
จำนวนร้อยละ 40 ของหุ้นทั้งหมด

3) Sino Co., Ltd. ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายอุปกรณ์ barcode
และ software ซึ่งเป็นธุรกิจเดียวกับ
บมจ.ไซแมท เทคโนโลยี ส่วน High Rich Co., Ltd.
ทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายกระดาษพิมพ์สำหรับ
    ฉลากบาร์โค้ดซึ่งเป็นธุรกิจเดียวกับ บ. ไซแมท เลเบล
ภายใต้สัญญานี้ กลุ่มบริษัท Sino จะไม่เข้ามาดำเนิน ธุรกิจแข่งขัน
(ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) กับ บมจ. ไซแมท ในประเทศไทย
และ บมจ. ไซแมทจะไม่เข้าไปดำเนินธุรกิจแข่งขันกับ Sino
ในเวียดนามและกัมพูชาซึ่ง Sino ได้ดำเนินธุรกิจอยู่ก่อนแล้ว

4) ทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงว่าการลงทุนในธุรกิจนอกอาณาเขต
ของแต่ละฝ่าย ในรูปแบบของการลงทุนซื้อหุ้น
หรือสินทรัพย์ในกิจการที่มีธุรกิจคล้ายคลึง
กับธุรกิจของตน จะมีสัดส่วนการลงทุนร่วมกันที่ 50:50
นอกจาก  จะมีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น

5) ราคาที่ตกลงซื้อขายทั้งหมดเท่ากับ 24 ล้านบาท
(Sino = 85% และ High Rich = 15%)
โดยแบ่งจ่ายเป็น 3งวด งวดแรกชำระเมื่อการทำ due diligence
เสร็จสิ้นและสินทรัพย์สุทธิของ Sino Group ณ 30 มิ.ย. 2551

มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าที่ระบุไว้ในสัญญา
งวดที่ 2 และ 3 ชำระเมื่อสิ้นสุดปี 2551 และ 2552
ตามลำดับ
นอกจากนี้สัญญายังระบุถึงการรับประกันกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้
ของ Sino Group จำนวนปีละไม่ต่ำกว่า 11 ล้านบาท
ณ สิ้นสุดปี 2551 และ 2552 ตามลำดับ

6) การเข้าทำรายการซื้อหุ้นบริษัทในเวียดนาม
ของ บมจ. ไซแมท เทคโนโลยี
ไม่เข้าข่ายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผย
รายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
ซึ่งคำนวนตามเกณฑ์สินทรัพย์
เกณฑ์กำไรสุทธิ และเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
อยู่ในระดับที่ไม่เกินร้อยละ 10User avatar
raruen
Verified User
Posts: 161
Joined: Tue Jan 20, 2004 12:28 am

Posts by raruen » Thu Apr 10, 2008 6:48 am

น่าสนใจครับ
คู่แข่งเยอะมั้ยครับ

เผ่งอังๆ

Noonino
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 876
Joined: Sun Oct 15, 2006 10:05 pm

Posts by Noonino » Thu Apr 10, 2008 9:04 am

raruen wrote:น่าสนใจครับ
คู่แข่งเยอะมั้ยครับ
จากวันที่ไปฟัง opp day มานะครับ คู่แข่งที่ขาย hardware นี่มีรายย่อยๆเยอะแยะมากมายครับ แต่พวกที่มีครบเครื่องอย่าง SIMAT นี่มีน้อยมาก

ข้อเท็จจริงอีกข้อที่ต้องหาคำตอบก่อนคือว่า โปรแกรมที่ SIMAT เขียนให้กับลูกค้านั้นมันมี "มูลค่า" มากน้อยแค่ไหน คือ ตอนฟัง opp day ก็ได้ถามทางผู้บริหารว่า big c กะ Makro ซื้อระบบของใคร ก็ได้คำตอบว่า Big C นั้นซื้อหลายเจ้า โดยส่วนใหญ่ซื้อแต่ Hardware ส่วน Software น่าจะทำเอง ผมก็เลยมานั่งคิดว่า บางทีไอ้เจ้า software ที่ SIMAT เขียนให้กับลูกค้านี่มันอาจจะไม่ได้ยากมากจนลูกค้าไม่สามารถทำเองได้ก็ได้นะครับ เพราะเท่าที่รู้ software ที่ simat เขียนนี่เป็นตัวที่ใช้ communicate ระหว่าง software backoffice ( เช่น SAP) ของลูกค้า กับตัว barcode scanner เท่านั้น ถ้าเป็นเช่นนี้จริง ลูกค้าไม่จำเป็นจะต้องผูกติดกับบริการของบริษัทเท่านั้นครับ ซื้อ Hardware ที่ใหม่ก็ทำใหม่ได้ (อาจจะ) ง่ายๆเลย

ใครมีคำตอบช่วยไขข้อข้องใจให้ทราบด้วยครับ


User avatar
ปรัชญา
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 18252
Joined: Fri Mar 14, 2003 10:37 pm

Posts by ปรัชญา » Thu May 15, 2008 5:52 pm

SIMAT
เผย Q1/51 มีกำไรสุทธิ 6.56 ลบ.
ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนมีกำไร
สุทธิ 7.25 ลบ.  

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
                       บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

                                                         สอบทาน
                                                     (หน่วย : พันบาท)
                                           สิ้นสุดวันที่  31 มีนาคม
งบการเงินรวม
                                               ไตรมาสที่ 1
              ปี                            2551             2550

     กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     6,565            7,253
     กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)            0.09             0.13


 งบการเงินเฉพาะกิจการ
                                               ไตรมาสที่ 1
              ปี                            2551              2550

     กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     5,199             3,907
     กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)            0.07              0.07ที่มา อีไฟแนนซ์ไทย     วันที่   15/05/08   เวลา   17:49:36


User avatar
ปรัชญา
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 18252
Joined: Fri Mar 14, 2003 10:37 pm

Posts by ปรัชญา » Thu Jun 19, 2008 10:07 pm

19  มิย  51
ขณะนี้   ตลาดกำลังเป็นขาลงเต็มรูปแบบ

เอาข่าวมาป่ะ  (การลงทุนมีความเสี่ยง)

ผมมีหุ้นถืออยู่นะครับ
ตอนขายหุ้น   คงไม่ได้มาโพส์ตบอก
____________________________________

Image

Update/SIMAT เผยจะรับรู้รายได้จากธุรกิจ Labels ใน Q3/51
หลังติดตั้งเครื่องจักรแล้วเสร็จระบุหาก ศก.เป็นใจสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 100 ลบ./ปี

SIMAT เผยจะรับรู้รายได้จากธุรกิจ Labels ใน Q3/51 หลังติดตั้ง
เครื่องจักรแล้วเสร็จ ระบุหากเศรษฐกิจเป็นใจสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 100
ล้านบาท  พร้อมกับย้ำเป้ารายได้ปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 20-30%  ส่งซิกครึ่งปีหลัง
มีลุ้นขยับเพิ่มหลังได้ธุรกิจ Labels หนุน ขณะเดียวกันยังได้ปรับแผนธุรกิจ
หันเน้นงานเอกชน หลังสถานการณ์ทางการเมืองกดดันงานภาครัฐชะลอตัว
และมั่นใจเศรษฐกิจเวียดนามทรุดไม่กระทบฐานลูกค้า เหตุมองระยะยาว
ส่วนปีนี้คาดปั๊มรายได้ไม่ต่ำกว่า 11 ล้านบาท

นายรณภูมิ สุวิริยะกุลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซแมทเทคโนโลยี
จำกัด (มหาชน) หรือ SIMAT  เปิดเผยกับ eFinanceThai.com ว่า ภายหลังจากที่
บริษัทฯ ได้มีการติดตั้งเครื่องจักรในการผลิต ผลิตภัณฑ์การทำฉลากและสิ่งพิมพ์ ที่
ใช้กับเครื่องปริ๊นเตอร์ หรือธุรกิจ Labels เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ขณะนี้ได้เริ่ม
ดำเนินการผลิตแล้วและมียอดคำสั่งผลิตทยอยเข้ามาบ้างแล้ว ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้
เข้ามาทันทีในช่วงไตรมาส 3/51 ส่วนรายได้ที่จะรับรู้เข้ามาในเบื้องต้นคาดว่าจะอยู่ที่
หลักประมาณ 10 ล้านบาทต่อปี แต่หากภาวะเศรษฐกิจของประเทศปรับตัวอยู่ในทิศ
ทางที่ดีธุรกิจดังกล่าวจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 100 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจพบว่าธุรกิจ Labels ยังมีอัตราการเติบโตได้อีก
มาก เนื่องจากตลาดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้ายังมีความต้องการใช้ค่อนข้างสูง
และในอนาคตเชื่อว่าจะยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
รวมถึงการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกและจำหน่ายภายในประเทศ  ส่วนมาร์จิ้นของ
ธุรกิจดังกล่าวจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับการบริหารในเรื่องของต้นทุนการผลิต การ
ขนส่ง การใช้เครื่องจักรที่เหมาะสม การแข่งขัน ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้รับความช่วยเหลือ
จากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจนี้จากประเทศมาเลเซียให้คำแนะนำ
'รายได้ที่จะเข้ามาเบื้องต้นยังไม่เห็นแน่ชัด เนื่องจาก Labels ยังเป็นธุรกิจที่
ใหม่ ในช่วงแรกอาจจะต้องเน้นในเรื่องการทำตลาดเพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จัก ประกอบ
กับบริษัทฯ ต้องขอรอดูสถานการณ์ที่จะส่งผลต่อตลาดการผลิตโดยรวมเสียก่อน ไม่
ว่าจะเป็น สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ เงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม จากเครื่องจักร
ที่มีอยู่ 5-6 เครื่องในปัจจุบันเชื่อว่าน่าจะเพียงพอต่อการรองรับออร์เดอร์ที่จะเข้ามา'
นายรณภูมิ กล่าว
ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมั่นใจว่ารายได้ในปีนี้จะเติบโตตามเป้าที่ 20-30% จากปี
ก่อนทำได้ 351 ล้านบาท ซึ่งประมาณการณ์รายดังกล่าวยังไม่รวมรายได้จาก Labels
ที่จะรับรู้เข้ามาในช่วงครึ่งปีหลัง ดังนั้นหากรับรู้รายได้จาก Labels เข้ามา บริษัทฯ
อาจจะพิจารณาปรับเป้ารายได้ปีนี้เพิ่ม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีการเข้าร่วมประมูลงาน
จากภาครัฐคิดรวมมูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท โดยคาดหวังว่าจะทราบผลการ
ประมูล และรับรู้รายได้งานรัฐบาลได้ในปีนี้
สำหรับแนวโน้มในช่วงครึ่งปีหลังยังเชื่อว่าสถานการณ์ทางด้านการเมืองจะ
ยังคงกดดันความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการรวมถึงประชาชน ซึ่งในส่วนของบริษัทฯ
เองได้ชะลอแผนที่จะเข้าร่วมประมูลงานในส่วนของภาครัฐ เนื่องจากงานในโครงการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบไอที มีการชะลอตัวลงไป โดยหันมาเน้นงานภาคเอกชนมาก
ขึ้น ดังนั้นจึงประเมินว่าสัดส่วนงานจากภาครัฐในปีนี้น่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าปัจจุบันที่อยู่
ที่ 95% ส่วนงานจากภาครัฐอยู่ที่ 5% อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงเดินหน้าสร้างรายได้
และกำไรให้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบริษัทยังคงให้ความสำคัญทั้งงานจากภาครัฐ
และเอกชน
นายรณภูมิ กล่าวต่อว่า แม้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามจะยังคง
เผชิญหน้ากับปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่อาจจะมากขึ้น อัตราเงินเฟ้อยังคง
เร่งตัวในระดับสูงตามราคาน้ำมันดิบ และราคาอาหารที่สูง บริษัทฯ เชื่อว่าจะไม่
กระทบกับฐานลูกค้าของบริษัทฯ หลังจากที่บริษัทฯ ได้จับมือกับพันธมิตรเวียดนาม
จัดตั้งบริษัท Sino Limited & High Trading & Service Company  ประกอบธุรกิจให้
บริการจำหน่ายคอมพิวเตอร์และพัฒนาโปรแกรมแบบครบวงจร ในการระบบการจัด
เก็บข้อมูลในองค์กร ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่SIMAT ถือหุ้นในสัด
ส่วน 40%
ทั้งนี้บริษัทคาดว่าการลงทุนดังกล่าวจะสามารถทำรายได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 11
ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 4 /2551 เป็นต้นไป  อย่างไรก็
ตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ จะมองในระยะยาว ซึ่งเชื่อว่าอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของเวียดนามจะยังขยายตัวได้อีกมาก ประกอบกับเวียดนามยังเป็นประเทศ
ที่กำลังพัฒนาความต้องการในด้านต่างๆ ยังมีสูง ซึ่งแม้ว่าเวียดนามจะประสบกับ
ปัญหาเศรษฐกิจแต่บริษัทก็เชื่อว่าจะสามารถคลี่คลายได้ ถือเป็นเรื่องปกติของ
เศรษฐกิจโดยรวมของแต่ละประเทศที่ต้องมีขึ้นๆ ลงๆ  แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการ
ป้องกันความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
บริษัทจึงอยู่ระหว่างการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการหารือในประเด็นดังกล่าว

ที่มา อีไฟแนนซ์ไทย     วันที่   19/06/08   เวลา   12:15:40


User avatar
ปรัชญา
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 18252
Joined: Fri Mar 14, 2003 10:37 pm

Posts by ปรัชญา » Thu Aug 14, 2008 6:20 pm

หลักทรัพย์   SIMAT  
แหล่งข่าว SIMAT
  หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
  วันที่/เวลา 14 ส.ค. 2551 17:47:56

 

               สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
                    บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

                                                         สอบทาน
                                                     (หน่วย : พันบาท)
                                            สิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
                                      ไตรมาสที่ 2         งวด 6 เดือน
             ปี                    2551        2550        2551        2550

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ               3,001       4,815       9,566      12,068
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)      0.04        0.09        0.13        0.21


 งบการเงินเฉพาะกิจการ
                                      ไตรมาสที่ 2         งวด 6 เดือน
             ปี                    2551        2550        2551        2550

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ               5,074       2,080      10,273       5,987
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)      0.07        0.04        0.14        0.11

  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
       ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต


 หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
               ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

 "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบ
  การเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน
  ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

                              ลงลายมือชื่อ _______________________
                                       ( ธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช )
                              ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
                                       ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ


Post Reply