QH

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นต่างๆ All for one, one for all
(ข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้งเว็บ จนถึง 30 กันยายน 2555 ห้องนี้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถ post ได้)
pak
Verified User
Posts: 5660
Joined: Wed Jul 08, 2009 5:17 pm

Re: QH

Posts by pak » Sun Jan 22, 2012 1:14 pm

โปรดรอรับรู้ "รายได้" จากบ้านของผมใน Q2/55 ด้วยนะขอรับ
โอนแน่จ้า(ถ้าแบงค์ปล่อยกู้)
ที่ http://www.pantip.com/cafe/sinthorn/top ... 09423.html
(^_^)


ปล.
โครงการที่ จ.ระยองนี้
บ้านจะทะยอยสร้างทีละเฟสนะครับ มีโอนไปแล้วบางส่วน
และจะยังทะยอยสร้าง และทะยอยโอนไปเรื่อยๆนะครับ

"แม้การลงทุนจะมีความเสี่ยง แต่มันก็มีความฝันปะปนด้วยอยู่เสมอ..."

vi_thekop
Verified User
Posts: 42
Joined: Mon Nov 01, 2010 10:26 am

Re: QH

Posts by vi_thekop » Tue Feb 21, 2012 10:10 pm

วันนี้ราคาขึ้นแรงมาก ไม่ทราบว่าเกิดจากการเกร็งผลประกอบการหรือป่าวค่ะ รบกวนพี่ๆ เพื่อนๆ ช่วยวิเคราะห์หน่อยค่ะ


vi_thekop
Verified User
Posts: 42
Joined: Mon Nov 01, 2010 10:26 am

Re: QH

Posts by vi_thekop » Mon Feb 27, 2012 9:23 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ประจำปี
ตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2554 2553
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 852,920 2,002,639
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.10 0.24
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประจำปี
ตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2554 2553
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 485,746 1,512,498
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.06 0.18
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว"


vi_thekop
Verified User
Posts: 42
Joined: Mon Nov 01, 2010 10:26 am

Re: QH

Posts by vi_thekop » Mon Feb 27, 2012 9:23 pm

การเพิ่มทุน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2555
รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 706,444,977
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 706,444,977
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 706,444,977
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2555
วันประชุม : 20 เม.ย. 2555
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2555
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 14 มี.ค. 2555
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 09 มี.ค. 2555
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
- การเพิ่มทุน
- การลดทุน
- รายการที่เกี่ยวโยงกัน
- การออกหุ้นกู้
สถานที่ประชุม : ณ ห้องยูงทอง 1 สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2555
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 11 พ.ค. 2555

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 14 พ.ค. 2555
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 09 มี.ค. 2555
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 12 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 0.08333
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.00926
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 0.09259
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 2555
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม
______________________________________________________________________


User avatar
dome@perth
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4737
Joined: Fri Oct 05, 2007 1:43 am

Re: QH

Posts by dome@perth » Tue Mar 06, 2012 12:14 pm

GET Consensus : QH

Posted on Tuesday, March 06, 2012
· บล.เกียรตินาคิน
- มองการเพิ่มสินค้าใหม่ระดับกลาง-ล่างมากขึ้นจะช่วยเร่งยอดขายได้บางส่วน โดยมีแผนเปิดตัวโครงการใหมชื่อ GUSTO โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภท ทาวน์เฮ้าส์ที่มี่อัตราเร่งของยอดขายที่น่าสนใจตามความต้องการของตลาดที่มี ระดับราคา 1.5-2.5ล้านบาท

- คาดว่าตลาดนี้จะสร้างรายได้ให้กับ QH 10-20% ใน1-2ปีข้างหน้า

- และคาดว่าจะเห็นการบันทึกรายได้จากการขายสินทรัพย์ เข้ากองทุนรวมอสังหาฯประมาณ4-5แห่ง 1) CenterPoint Petchaburi, 2) Centre Point Sukhumvit, 3) Centre Point Silom, 4) CentrePoint Langsuan, 5) Centre Point Saladang ที่อยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปไตรมาส 2-3 ปี55 โดยมีมูลค่าทางบัญชีประมาณ3.3-3.8พันล้านบาท

- โดยคาดว่าจะเห็นกำไรเบื้องต้นจากรายการนี้ 600-800ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น5สต.-8สต.


· บล.เคจีไอ
- บริษัทมีแผนที่จะเปิดโครงการใหม่21 โครงการในปีนี้ โดยมีมูลค่าโครงการรวม 1.21หมื่นล้านบาท ซึ่ง60% มาจากโครงการแนวราบ และ40%จากโครงการคอนโดมิเนียม โดยโครงการใหม่ ของQH ในปีนี้จะมุ่งเน้นไปตลาดกลาง และล่าง


- ยอดpre-sale 2เดือนแรกของปีนี้1.8พันล้านบาท ทรงตัว และคิดเป็น11.5%ของทั้งปี

- บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ที่ 1.15หมื่นล้านบาท เติบโต30%yoy ดังนั้นเราได้ปรับประมาณการรายได้ปี55 ขึ้น8.3% เป็น1.23หมื่นล้านบาท และปรับประมาณการรายได้ปี 56โต 11.3% เป็น1.35หมื่นนล้านบาท

- เนื่องจากการทยอยหมดไปของโครงการที่มีอัตราทำกำไรต่ำ และQH ก็ยังได้ปรับเพิ่มราคาบ้านของโครงการ ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่29.5% ในปี55, 30% ในปี56

โบรกเกอร์ คำแนะนำ ราคาเป้าหมาย (บาท)

บล.เคจีไอ ถือ 1.80

บล.เกียรตินาคิน ซื้อเก็งกำไร 2.10

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส ซื้อ 2.12

บล.เอเชียพลัส ซื้อ 2.10

บล.กรุงศรี ซื้อ 1.95รวมรวมโดย MoneyChannel

"ไม่มีสุตรสำเร็จ ไม่มีทางลัด ไม่ใช่แค่โชค
หนทางจะได้มาซึ่ง ความมั่งคั่งอย่างถาวร
มันมาจาก ความขยัน ไขว่คว้า หาความรู้
เชื่อและตั้งมั้นในหลักการลงทุนที่ถูกต้อง
"

User avatar
paalwis
Verified User
Posts: 60
Joined: Tue Sep 21, 2010 12:51 am

Re: QH

Posts by paalwis » Fri Mar 09, 2012 10:35 am

วันที่/เวลา 28 ก.พ. 2555 12:33:00
หัวข้อข่าว เงินปันผลจ่ายและกำหนดการประชุม AGM ครั้งที่ 1/2555 (แก้ไขวาระประชุมผู้ถือหุ้น)
หลักทรัพย์ QH
แหล่งข่าว QH


การพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2555
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 11 พ.ค. 2555

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 14 พ.ค. 2555
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 09 พ.ค. 2555
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 12 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 0.08333
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.00926
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 0.09259
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 2555
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2555
วันประชุม : 20 เม.ย. 2555
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2555
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 14 มี.ค. 2555
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 09 มี.ค. 2555
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข) :
- การจ่ายปันผล
- การเพิ่มทุน
- การลดทุน
- การออกหุ้นกู้
สถานที่ประชุม : ณ ห้องยูงทอง 1 สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


yut2504
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 425
Joined: Fri Jul 16, 2010 10:26 pm

Re: QH

Posts by yut2504 » Sun Mar 11, 2012 9:12 pm

มีสินทรัพย์มากแต่กำไรน้อยอาศัยบุญเก่า ตั้งบ.ลูกมากจะเอาผู้บริหารเก่งๆที่ไหนมาดูแล ดูเดอะทรัสเจริญนครเป็นตัวอย่างประชาพิจารณ์2หนตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงวันนี้หมดค่าใช้จ่ายคงมี7หลักขนกองทัพทั้งสื่อทั้งการ์ดทั้งพนักงานเชิญโยธาเขต ตำรวจจ้างพิธีกรทีวีรายการสถานีประชาชนมาเพื่อสร้างภาพแต่กลับไม่ทำตามระเบียบการประชาพิจารณ์แจกแต่โบชัวร์โฆษณาใบเดียวมีผู้บริหารคาซ่าเด็กๆมากับไทไทมือทำeiaอันดับ1 เด็กกับเสือเฒ่ามามั่วนิ่มแบบไม่สนใจใครผลเจ้าหน้าที่โยธาเขตที่ตังเองเชิญมาแท้ๆไม่กล้าบิดเบือนระเบียบขอให้การประชุมเป็นโมฆะแต่ก็พยายามแถไปมาแต่โดนเขตยืนยันว่าผิดจึงยอมถอนสมอกลับ ที่ดินซื้อไว้แปลนน่าเกลียดมากไม่รู้ซื้อมาได้ยังไง ถ้ามีopday ใครไปช่วยถามด้วยที่เจริญนคร43ข่าวว่าซื้อมา200กว่าล้าน


leksystem
Verified User
Posts: 180
Joined: Wed Jan 05, 2011 12:13 pm

Re: QH

Posts by leksystem » Wed Mar 21, 2012 1:59 pm

leksystem wrote:ผมเป็นลูกบ้านในโครงการของ QH
หมู่บ้านเราโดนน้ำท่วมด้วยเพราะอยู่แถววัชรพล ตั้งแต่น้ำท่วม ทำให้ผมเห็นอะไรหลายๆอย่างทั้งที่ดีและไม่ดี
1.QH จัดหารถบริการรับส่งลูกบ้านฟรี จากหมู่บ้านไปตลาดถนอมมิตรซึ่งน้ำท่วมน้อย วันละ 4 รอบ :D
2.QH สนับสุนนถุงทรายและปั๊มน้ำบางส่วน เพื่อช่วยเหลือการป้องกันน้ำท่วม แต่มันไม่พอครับ สุดท้าย ในหมู่บ้านท่วมเท่านอกหมู่บ้าน : :?
3.จากข้อ 2 สาเหตุที่ไม่พอ เนื่องจากรั้วหมู่บ้านไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อกันน้ำเลยครับ :(
-รั้วช่วงที่ติดกับลำคลองสาธารณะ มีแผ่นคอนกรีตกันดินสไลด์ใต้ดิน แต่น้ำสามารถรอดระหว่างรอยต่อและรูตรงกลางของแผ่นคอนกรีตได้
-รั้วช่วงที่ติดกับทุ่งหญ้า ไม่มีแผ่นกันดินสไลด์ใต้ดิน น้ำจึงสามารถมุดรอดรั้วมาได้
-ศิลาแลงที่เห็นว่าสวย แต่ถ้าแช่น้ำนานๆ จะนิ่มและมีรูให้น้ำทะลุผ่านได้
4.เมื่อเทียบกับหมู่บ้านสร้างใหม่ในละแวกนั้น จะพบว่าหลายหมู่บ้าน น้ำท่วมไม่ถึง เนื่องจากมีการถมที่ที่สูงกว่า ได้แก่ Habitia, Vista ผมลองดูโครงการเหล่านี้ ที่ตั้งที่อื่น ก็พบว่าถมที่สูงเช่นกัน น่าจะเป็นที่คอนเซ็ปท์การออกแบบ :wall:
5.โครงการของ QH อีกหนึ่งโครงการที่อยู่ใกล้ๆกัน แต่ยังขายไม่หมด ก็เกือบโดนน้ำท่วม ยังดีที่ลูกบ้านร่วมใจกันหาเช่าเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ได้ทัน ภายในหมู่บ้านจึงแห้ง :(
6.ปกติบ้านในโครงการที่ผมอยู่จะขายต่อง่าย ประกาศขายไม่นาน ก็จะมีคนซื้อ ผมคุยกับลูกบ้านท่านหนึ่ง เล่าให้ฟังว่า กำลังจะขายบ้านได้ช่วงก่อนน้ำท่วม นัดวันไปโอนบ้านที่กรมที่ดินแล้ว พอมีข่าวว่าน้ำจะมาเท่านั้นแหละ ผู้จะซื้อโทรมาบอกยกเลิกทันที :(

ถ้า QH ไม่สามารถฟื้นความเชื่อมั่นของผู้บริโภคได้ คงลำบากครับ
อย่างเรื่องการออกแบบรั้วที่ผมกล่าวถึงในข้อ 3 ถ้า QH มีสปิริตของวิศวกรสูงพอ ควรจะกลับไปแก้ไขให้ถูกต้องครับ อย่างน้อยก็ควรช่วยเหลือด้านการออกแบบ
4 เดือนหลังจากน้ำท่วม ไม่ได้รับการเหลียวแลจาก QH อีกเลย

ท่อระบายน้ำที่ทำไม่ได้คุณภาพ ทำให้น้ำเข้าหมู่บ้านเยอะช่วงน้ำท่วม ก็ยังไม่มาดูเลย รับปากไว้ตั้งแต่ก่อนน้ำท่วม ว่าจะแก้ไข แต่หลังน้ำท่วม เงียบหายไปเลย

ช่วงที่น้ำท่วม พบน้ำซึมขึ้นมาจากแผ่นกระเบื่องพื้นชั้นล่างของบ้านผม หลังน้ำท่วม ต้องซ่อมบ้าน ทาสีใหม่ กระเบื้องที่โดนน้ำก็มีคราบสกปรก ขัดยังไงก็ไม่ออก จึงตัดสินใจเปลี่ยนกระเบื้องพื้นใหม่ ตอนที่ช่างรื้อกระเบื้องเดิมออก ก็พบความจริง ว่าน้ำรอดขึ้นมาได้อย่างไร ผู้รับเหมาที่สร้างบ้านไม่ได้เทปูนทับแผ่นพื้นสำเร็จก่อนครับ เล่นปูกระเบื้องแบบซาลาเปาทับบนแผ่นพื้นสำเร็จเลย "ชุ่ย ...หาย" นี่หรือมาตรฐานคุณภาพของ QH

ฝากเป็นข้อคิดสำหรับคนที่คิดจะซื้อบ้านจาก QH


User avatar
dome@perth
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4737
Joined: Fri Oct 05, 2007 1:43 am

Re: QH

Posts by dome@perth » Mon Mar 26, 2012 11:19 am

มีน้องคนหนึงสกิดผมดูหุ้นตัวนี้ หลังจากได้แต่แอบมอง HMPRO 13.90 :shock:

ดูอีกที ว่า QH มี Asset แฝงอยู่เท่าไหร่วันนี้
QH ถือหุ้น

1. HMPRO 19.89% 1,160 x 13.9 = 16,124 ลบ.

2. LHBANK 22.23% 2,552 x 1.46 = 3,726 ลบ.

3. QHPF 25.66% 204.5 x 8.6 = 1,760 ลบ.

รวม มูลค่าเงินลงทุน ณ ปัจจุบัน= 21,609 ลบ หรือ 2.54 บาท/หุ้น

ตอนนี้ QH เทรดกันที่ ราคา 1.82 มาร์เก็ตแคบ = 13,637 ลบ

ขอความเห็นเพื่อนๆหน่อยครับ ทำไมตลาดจึงให้ส่วนลด QH เยอะยัง
ธุรกิจอสังหาที่ QH ทำอยู่ ไม่มีมูลค่าเลยหรือครับ

เห็นหลายๆคนให้ความเห็นไว้ แต่ตลาดไม่ค่อยรับรู้ หรือว่าเรามองผิดไปตรงไหน
ผมมองว่าเป็น under Valued Stock ครับ
wisut_p wrote:คิดเล่น ๆ เรื่อง mos ของ qh แล้วจะครึ้มอกครึ้มใจมากครับ
ถ้าสมมติให้รายได้จากการขายบ้าน แย่สุด ๆ กำไรส่วนนี้ปีละ 600 ล้าน
ให้พีอีส่วนนี้ ห้าเท่า คิดเป็น 3000 ล้าน
มูลค่า qhpf คิดส่วนลด25%ของราคาในกระดานตามมูลค่าที่ถืออยู่
จาก 1600 ล้านเหลือ 1200 ล้าน
มูลค่า lhbank คิดส่วนลด25%เหลือ 2600 ล้าน
รวมแล้วเปรียบเสมือนซื้อมูลค่า โฮมโปร = 13000 - 3000 - 1200 - 2600 = 6200 ล้าน คิดเป็นมูลค่าโฮมโปรทั้งบริษัท สามหมื่นกว่าล้าน พีอี สิบห้าเท่า มีส่วนลดจากในกระดานมหาศาลครับ :B
คิดว่าถือโฮลดิ้งที่มีทั้งแบงค์ อสังหา ค้าปลีก ละกัน :8)
Ekachai_14 wrote:ส่วนผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงในงบดุล = มูลค่ายุติธรรมของบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนฯ - มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย

= 13,942 MB- 5,748 MB
=8194 MB


ส่วนผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงในงบดุลต่อหุ้น = 8194 MB / 8477 ล้านหุ้น = 0.96 บาท/หุ้น

มูลค่า ทางบัญชีต่อหุ้นที่คิดจากมูลค่ายุติธรรมของบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจด ทะเบียนฯ = มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น + ส่วนผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงในงบดุลต่อหุ้น = 1.51+0.96 = 2.47 บาท/หุ้น

จริงๆ แล้ว QH ราคา ต่ำกว่า book value ไปแล้วนะสิ?
turnaround wrote:BV = 1.51 แต่จริงๆ น่าจะมากกว่านั้นเยอะครับ

QH ถือหุ้นต่างๆไว้ เท่าที่เห็นจากรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

1.HMPRO 19.99% x 5105 x 9.8 = 10005 ลบ.

2.LHBANK 22.45% x 11371 x 1.39 = 3548 ลบ.

3.QHPF 25.66% x 797 x 8 = 1636 ลบ.

รวมมูลค่าจากหุ้นที่ถืออยู่ 15189 ลบ. จากหุ้น QH ทั้งหมด 8477 ล้านหุ้น

เท่ากับ 1.79 บาท/หุ้น

ราคาตอนนี้ 1.53 ?????? :D :D

"ไม่มีสุตรสำเร็จ ไม่มีทางลัด ไม่ใช่แค่โชค
หนทางจะได้มาซึ่ง ความมั่งคั่งอย่างถาวร
มันมาจาก ความขยัน ไขว่คว้า หาความรู้
เชื่อและตั้งมั้นในหลักการลงทุนที่ถูกต้อง
"

yut2504
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 425
Joined: Fri Jul 16, 2010 10:26 pm

Re: QH

Posts by yut2504 » Mon Mar 26, 2012 5:42 pm

ดูแต่สมบัติเดิมไม่ได้หรอกต้องดูการบริหารด้วย ตลาดน่าจะดูฝีมือมากกว่าตย.เช่นlpn ดูQหลังสวนว่าขายไปได้เท่าไร ดูทำเลที่ทำบ้านเดี่ยวแต่ละที่เห็นแล้วเหนื่อย มีหุ้นอยู่ด้วยแต่ที่ซื้อเพราะอาจขายhmproกินหวังกำไรจากการดำเนินงานปกติคงยาก


surachaichia
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 600
Joined: Thu Jan 24, 2008 5:51 am

Re: QH

Posts by surachaichia » Mon Mar 26, 2012 6:36 pm

under value มานานแล้ว ต้องรอ core bussiness ว่าจะดีขนาดไหน
intuch ก็เคยเป็นแบบนี้ พอตัว 3g เริ่มโตจาก ais ได้
ก็เป็นอย่างที่เห็นครับ :D


qQp
Verified User
Posts: 105
Joined: Tue Jun 29, 2010 3:14 pm

Re: QH

Posts by qQp » Thu Mar 29, 2012 1:48 pm

NVDR เริ่มสะสมกันทีละน้อย

คงเป็นไปตามบางค่ายที่บอกว่า ราคานี้แค่ hidden assets ยังไม่ร่วม housing business ที่กำลังจะกลับมา และการที่กำลังจะขาย assets เข้ากองทุนอีกกระมัง

เพื่อนๆ คิดว่าอย่างไรล่ะครับ


qjung
Verified User
Posts: 19
Joined: Mon Sep 27, 2010 4:23 pm

Re: QH

Posts by qjung » Mon Apr 02, 2012 4:23 pm

ไม่เกี่ยวกับเรื่องหุ้นเท่าไหร่.. แค่อยากจะเล่าว่าไปดู คิวเฮ้าส์คอนโด สุขุมวิท 79 ที่เพิ่งเปิดมา เห็นแล้วอยากได้มาก..ก... สวยกว่าไอดีโอเวิร์ฟที่ซื้อไปตั้งแยะ แต่ไม่มีตังค์ซะแล้ว.. :'O


comrade
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 734
Joined: Wed Apr 21, 2010 12:27 pm

Re: QH

Posts by comrade » Mon Apr 02, 2012 8:15 pm

เห็นด้วยกับพี่โดมครับ
คำนวนยังไง ราคานี้ก็ undervalue แน่นอน
แต่ดูท่าเหมือนนายตลาดยังไม่สนใจ

หรือมองข้ามอะไรไปหรือเปล่านี่

SURE I AM OF THIS
THAT YOU HAVE ONLY TO ENDURE
TO CONQUER

The Pizza
Verified User
Posts: 1011
Joined: Tue Dec 18, 2007 3:42 pm

Re: QH

Posts by The Pizza » Tue Apr 03, 2012 9:31 am

ยอด presale จัดว่า ย่ำแย่ครับ เมื่อเทียบกับ คู่แข่ง

หาอ่านใน 56-1 เอาเองนะครับ :wink:

update ข่าวสาร ความคืบหน้าก่อสร้าง ในวงการคอนโด
http://www.facebook.com/#!/profile.php? ... 88&sk=wall

สมาชิก ไม่กิติ มศักดิ์

Pornarong
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 63
Joined: Fri Nov 19, 2010 3:36 am

Re: QH

Posts by Pornarong » Sun Apr 22, 2012 10:28 pm

ช่วงปิดตลาดเห็นซื้อเยอะมากเลยครับ ไม่ทราบว่าจะมีข่าวอะไรหรือเปล่ามีผู้ใดพอทราบบ้างครับ


User avatar
dome@perth
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4737
Joined: Fri Oct 05, 2007 1:43 am

Re: QH

Posts by dome@perth » Sun Apr 22, 2012 10:59 pm

Pornarong wrote:ช่วงปิดตลาดเห็นซื้อเยอะมากเลยครับ ไม่ทราบว่าจะมีข่าวอะไรหรือเปล่ามีผู้ใดพอทราบบ้างครับ
มีข่าวว่า under value ครับ....ฮ่า
พูดเล่นนะครับ ผมไม่รู้หรอกครับว่าข่าวอะไร
คงเห็นว่าหุ้นถูกมั้งครับ เทียบกับ hidden asset :D

"ไม่มีสุตรสำเร็จ ไม่มีทางลัด ไม่ใช่แค่โชค
หนทางจะได้มาซึ่ง ความมั่งคั่งอย่างถาวร
มันมาจาก ความขยัน ไขว่คว้า หาความรู้
เชื่อและตั้งมั้นในหลักการลงทุนที่ถูกต้อง
"

dsdumrong
Verified User
Posts: 530
Joined: Tue Jul 13, 2010 11:32 am

QH

Posts by dsdumrong » Thu May 03, 2012 10:58 am

ความเห็นนักวิเคราะห์ บล.เกียรตินาคิน
" กำไรจากการขายกองทุนอสังหาฯจะรับรู้ใน Q2/55 หรือ Q3/55 การบันทึกกำไรจากการขายสินทรัพย์
เข้ากองทุนอสังหาฯของ QH 4 แห่ง เช่น Center Point Petchburi, Center Point Sukhumvit ฯลฯ โดยมีมูล
ค่าขายประมาณ 4 พันล้านบาท โดย QH จะมีกำไรจากการขายสินทรัพย์ราว 600 - 800 ล้านบาท ซึ่งผู้
บริหารประเมินว่า จะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและบันทึกกำไรในช่วง Q2/55 - Q3/55 ปัจจัยดังกล่าวจะมีผลต่อ
กำไรสุทธิที่เติบโตค่อนข้างมาก นอกเหนือจากการมีรายได้และกำไรจากการดำเนินงานปกติ ที่คาดว่าจะฟ้นื
ตัวดี ใน 2H55
" ยังคงในน้ำหนักการลงทุนในทางบวก แนะนำ ซื้อเก็งกำไร เราคาดว่าจะเห็นการเติบโตแบบค่อยเป็น
ค่อยไปของกำไรจากการดำเนินงานปกติ โดย QH มี Backlog ในมือรอรับรู้รายได้ปี 2555 ราว 5 พันล้าน
บาท ซึ่งจะทยอยบันทึกเข้ามา โดยเรายังคงประมาณการรายได้ปี 2555 ที่1.1 หมื่นล้านบาท กำไรสุทธิ 1.8
พันล้านบาท ราคาที่เหมาะสมปี 2555 อ้างอิง APER 11 เท่า อยู่ที่ 2.10 บาท มองประเด็นบวกจากการขาย
กองทุน อสังหาฯ ซึ่งจะทำให้ QH มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้น รวมถึงการเริ่มฟื้นตัวของยอดขายที่ส่วน
หนึ่งมาจากการเปิดโครงการใหม่ ตั้งแต่ Q2/55 – Q4/55 ราว 18 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 1.8 หมื่นล้านบาท
เป็นสินค้าแนวราบ กว่า 60% เราคาดว่าอัตราเร่งการขายของบริษัทจะทำได้ดีขึ้นจากการปรับวิธีการก่อ
สร้างใหม่ และการเปิดโครงการใหม่ เช่น แบรนด์ GUSTO ที่มีราคาเฉลี่ย ต่ำกว่า 2.5 ล้านบาท ซึ่งเข้าใกล้
ความต้องการของตลาดมากขึ้น
คาดผลประกอบการ Q1/55 ของ QH ปรับดีขึ้นทั้งรายปีและรายไตรมาส คาดมี
กำไรสุทธิ 242 ล้านบาท (+363% QoQ, +54%YoY) โดยมีรายได้ทั้งไตรมาสราว 2.3
พันล้านบาท (+34%QoQ, +9%YoY) มีรายได้หลักจากยอดโอนสินค้าแนวราบเป็น
หลักราว 70% ซึ่งเป็นการฟื้นตัวจากยอดโอนที่ชะลอตัวจาก Q4/54 โดยมีอัตรากำไร
ขั้นต้นทรงตัวระดับ 29.5% พร้อมผลบวกจากมาตรการภาษี ทำให้ QH เสียภาษีลดลง
15% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น


jet
Verified User
Posts: 484
Joined: Tue Jan 18, 2011 10:13 pm

Re: QH

Posts by jet » Sat May 05, 2012 9:42 pm

dome@perth wrote:
Pornarong wrote:ช่วงปิดตลาดเห็นซื้อเยอะมากเลยครับ ไม่ทราบว่าจะมีข่าวอะไรหรือเปล่ามีผู้ใดพอทราบบ้างครับ
มีข่าวว่า under value ครับ....ฮ่า
พูดเล่นนะครับ ผมไม่รู้หรอกครับว่าข่าวอะไร
คงเห็นว่าหุ้นถูกมั้งครับ เทียบกับ hidden asset :D


รบกวนถามคุณโดมครับว่า book value ของ qh ที่อยู่ในเวปของตลาดฯ ที่โชว์ว่ามี book value 1.55 บาทต่อหุ้น นี่รวม
มุลค่าที่ถือหุ้น hmpro and lhbank หรือยังครับ ผมคิดว่ายังไม่น่ารวมนะ แต่ขอถามเพื่อความแน่ใจครับ


erawan
Verified User
Posts: 139
Joined: Sat Oct 13, 2007 10:15 pm

Re: QH

Posts by erawan » Sat May 05, 2012 9:52 pm

ยังไม่รวมครับดูหมายเหตุข้อ14ครับ


nut776
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3325
Joined: Thu Feb 05, 2004 9:46 pm

Re: QH

Posts by nut776 » Sun May 06, 2012 1:02 pm

เวลาคิด qh คิดจากราคาหุ้น hmpro lhbank จากราคาตลาดใช่ไหมคับ
จริงๆถ้าคิดจากราคาที่เราอยากเป็นเจ้าของ lhbamnk หรือ hmpr ที่เท่าไหร่ จะสมเหตุสมผลกว่าหรือเปล่าคับ
ไม่รู้สิคับคิดจากราคาตลาด แล้วบอกว่า qh ถูกมาก ผมรู้สึกแปลกๆ เหมือนสะกดจิตตัวเองยังไงไม่รู้


ยังไงรบกวนชี้แนะด้วยคับ

show me money.

jet
Verified User
Posts: 484
Joined: Tue Jan 18, 2011 10:13 pm

Re: QH

Posts by jet » Sun May 06, 2012 2:47 pm

erawan wrote:ยังไม่รวมครับดูหมายเหตุข้อ14ครับ

ขอบคุณครับ


User avatar
dome@perth
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4737
Joined: Fri Oct 05, 2007 1:43 am

Re: QH

Posts by dome@perth » Tue May 08, 2012 10:50 am

นายวิรัชต์ มั่นเจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการบ้าน 25 บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์ (QH) เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดตัว “ลัดดารมย์ Elegance วงแหวน-สาทร" มีขนาดเนื้อที่ประมาณ 92 ไร่ จำนวน 207 ยูนิต มูลค่าโครงการ 2,849 ล้านบาท เป็นโครงการบ้านหรู สร้างเสร็จก่อนขาย โดดเด่นด้วยบรรยากาศโครงการแบบยุโรป พร้อมแบบบ้านสไตล์ Tuscany ที่สง่างามในสเน่ห์แบบอิตาลี ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 278 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 310-435 ตารางเมตร พร้อมฟังก์ชั่นที่ออกแบบเน้นความสง่างาม ขนาด 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 1 Green Room ที่จอดรถ ฟังก์ชั่นพิเศษ (เฉพาะหลัง) สระว่ายน้ำส่วนตัว เรือนรับรองแยกส่วน ระดับราคาเริ่มต้น 8.5 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทฯจะจัดงานปิดตัวโครงการ “ลัดดารมย์ Elegance วงแหวน-สาทร" อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2555

"ไม่มีสุตรสำเร็จ ไม่มีทางลัด ไม่ใช่แค่โชค
หนทางจะได้มาซึ่ง ความมั่งคั่งอย่างถาวร
มันมาจาก ความขยัน ไขว่คว้า หาความรู้
เชื่อและตั้งมั้นในหลักการลงทุนที่ถูกต้อง
"

User avatar
dome@perth
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4737
Joined: Fri Oct 05, 2007 1:43 am

Re: QH

Posts by dome@perth » Tue May 08, 2012 10:52 am

ไม่ค่อยได้เข้าเวปเท่าไหร่ ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

ข่าวไม่ค่อยได้ตาม รอแต่ผลประกอบการ

เพื่อนๆมีข้อมูลอัปเดท ขอรวบกวนด้วยนะคร๊าบบบ :D

"ไม่มีสุตรสำเร็จ ไม่มีทางลัด ไม่ใช่แค่โชค
หนทางจะได้มาซึ่ง ความมั่งคั่งอย่างถาวร
มันมาจาก ความขยัน ไขว่คว้า หาความรู้
เชื่อและตั้งมั้นในหลักการลงทุนที่ถูกต้อง
"

User avatar
dome@perth
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4737
Joined: Fri Oct 05, 2007 1:43 am

Re: QH

Posts by dome@perth » Wed May 09, 2012 7:38 am

dome@perth wrote:ไม่ค่อยได้เข้าเวปเท่าไหร่ ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

ข่าวไม่ค่อยได้ตาม รอแต่ผลประกอบการ

เพื่อนๆมีข้อมูลอัปเดท ขอรวบกวนด้วยนะคร๊าบบบ :D
ท่าทางผมจะโดดเดี่ยว :D

เข้ามามาร์ค XD 1.90 :D

"ไม่มีสุตรสำเร็จ ไม่มีทางลัด ไม่ใช่แค่โชค
หนทางจะได้มาซึ่ง ความมั่งคั่งอย่างถาวร
มันมาจาก ความขยัน ไขว่คว้า หาความรู้
เชื่อและตั้งมั้นในหลักการลงทุนที่ถูกต้อง
"

Bright orange
Verified User
Posts: 23
Joined: Sun Sep 05, 2010 12:28 pm

Re: QH

Posts by Bright orange » Wed May 09, 2012 9:28 am

ผมก็ยังมีอยู่คร้าบ ไม่รู้จะลงเท่าไรหลัง XD หรือขึ้นหว่า :8)


chamnan028
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 366
Joined: Thu Jul 15, 2010 8:47 am

Re: QH

Posts by chamnan028 » Wed May 09, 2012 8:01 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 1
สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ปี 2555 2554
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 304,322 157,710
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.04 0.02
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 1
สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ปี 2555 2554
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 96,127 953
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.01 0.0001
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข


as965
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 287
Joined: Mon Nov 30, 2009 9:38 pm

Re: QH

Posts by as965 » Thu May 10, 2012 8:41 am

ทองมา"ทนไม่ไหวช้อนซื้อQH
"ทองมา" แจงซื้อหุ้น QH กว่า 93 ล้านหุ้น ติด 1 ใน 10 ผู้ถือหุ้นใหญ่ แค่บริหารพอร์ตลงทุน-ไม่มี
นัยสำคัญ ชี้เลือกลงทุนเฉพาะหุ้นอสังหาฯ เหตุรู้ทิศทางเติบโตเป็นอย่างดี สะท้อนราคาหุ้น PS ปัจจุบันต่ำ
กว่าพื้นฐานมาก ย้ำกำไรปีนี้โต 20%


KAOHOON


as965
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 287
Joined: Mon Nov 30, 2009 9:38 pm

Re: QH

Posts by as965 » Thu May 10, 2012 9:30 am

09:23 10/05/2012
วิเคราะห์หุ้นรายวัน : QH : บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง


10 พ.ค.--บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

Distributor - Bisnews AFE

บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์ (QH)

ซื้อ (From Hold)

ราคาปิด (บาท): 1.72
ราคาเป้าหมาย (บาท): 2.10 (From Bt1.98)

ข้อมูลบริษัท
Description : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่า บ้านพร้อมที่ดิน หน่วยในอาคารชุดพัก
อาศัย อาคารที่พักอาศัย (ธุรกิจเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์) อาคารสำนักงาน รวมทั้งรับจ้างบริหาร และร่วม
ลงทุนในธุรกิจอื่นๆ

ผลประกอบการดีกว่าคาดจากส่วนแบ่งกำไรบริษัทย่อย

ประเด็นการลงทุน : จากส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมลงทุนที่สูงกว่าคาดมากทำให้ QH มีกำไร
สุทธิเท่ากับ 305 (+94% YoY และ 455% QoQ) สูงกว่าคาดที่ 236 ล้านบาท ขณะที่รายได้ ค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ใกล้เคียงกับประมาณการและอัตราการทำกำไรขั้นต้นที่ดีกว่าคาดเล็กน้อย สำหรับปี 2555 จาก
Backlog และการฟื้นตัวของรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการเติบโตของธุรกิจเช่าและส่วนแบ่งกำไร
ของบริษัทย่อย เราคาด QH จะมีรายได้และกำไรสุทธิในปีนี้เติบโต 23% YoY และ 64% YoY ตามลำดับ
และหากรวมกำไรพิเศษจากกองทุนอสังหาริมทรัพย์บนสมมติฐานของวิธี Forward PER ที่ 12 เท่าราคา
เป้าหมายปรับเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 1.98 บาท/หุ้นเป็น 2.10 บาท/หุ้น Upside 22% จากราคาปัจจุบัน เรา
จึงปรับเพิ่มคำแนะนำจากเดิมที่ ถือ เป็น ซื้อ

ผลประกอบการ 1Q55 ดีกว่าคาดจากส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อยที่ดีกว่าคาด : QH รายงานราย
ได้ของ 1Q55 ที่เท่ากับ 2,411 ล้านบาท (+10.4% YoY และ 35% QoQ) ใกล้เคียงกับที่เราคาดไว้ที่
2,443 ล้านบาทโดยมีสัดส่วนรายได้จากที่อยู่อาศัยแนวราบ 68% คอนโดมิเนียม 20% และจากธุรกิจเช่า
12% ขณะที่อัตราการทำกำไรขั้นต้นเท่ากับ 30.8% สูงกว่าที่เราคาดไว้ที่ 29.9% ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารใกล้เคียงกับคาดที่ 518 ล้านบาทหรือ 21.5% ของรายได้ อย่างไรก็ตามส่วนแบ่งกำไรจากเงินลง
ทุนในบริษัทย่อยเท่ากับ 188 ล้านบาทสูงกว่าคาดมากที่ 147 ล้านบาท ทำให้กำไรสุทธิโดดเด่นเท่ากับ 305
ล้านบาท
(+94% YoY และ 455% QoQ) สูงกว่าคาดที่ 236 ล้านบาท

Backlog ในมือประมาณ 4,800 ล้านบาทรับรู้ถึงปี 2556 : หลังจากหักลบรายได้ของ 1Q55
แล้ว QH จะมี Backlog ในมือเหลือเท่ากับ 4,800 ล้านบาท แบ่งเป็นยอดจากแนวราบ 900 ล้านบาท
ซึ่งจะรับรู้รายได้ในปีนี้ และยอดจากคอนโดมิเนียม 3,900 ล้านบาทซึ่งประมาณ 1,950 ล้านบาทจะรับรู้ใน
ช่วง 2H55 และส่วนที่เหลืออีก 1,950 ล้านบาทจะรับรู้ในปี 2556 ดังนั้นด้วยประมาณการของเราที่คาดว่า
อุปสงค์ของที่อยู่อาศัยจะฟื้นตัวเป็นลำดับในช่วงที่เหลือของปี ประกอบกับ Backlog ที่บริษัทมีอยู่ทำให้คาดว่า
ในปี 2555 QH จะมีรายได้รวมเท่ากับ 11,938 ล้านบาท (+23% yoy) และคาดกำไรสุทธิของปีจะเติบ
โต 64% yoy เท่ากับ 1,397 ล้านบาทโดยได้แรงหนุนจากการลดภาษีนิติบุคคลและการเติบโตของส่วนแบ่ง
ของบริษัทร่วมลงทุน

คาดจะจัดตั้ง Property Fund เร็วที่สุดในเดือน มิ.ย. : QH อยู่ระหว่างการศึกษาการจัดตั้ง
Property Fund จากสินทรัพย์ประเภท Serviced Apartement ของบริษัท โดยขนาดของกองทุนคาด
ประมาณ 3,500 ล้านบาทจากสินทรัพย์ในกลุ่ม Centre Point จำนวน 3 แห่ง คือ เพชรบุรี สุขุมวิท และ
หลังสวน และเราคาดกำไรพิเศษสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายและภาษีที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท (0.11
บาท/หุ้น) ขึ้นอยู่สัดส่วนการกลับเข้าไปถือหน่อยของบิรษัท โดยคาดว่าระยะเวลาที่เร็วที่สุดที่จะจัดตั้งได้คือ
ปลายเดือน มิ.ย. 2555 และกำไรพิเศษที่เข้ามาจะส่งผลบวกให้ QH มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากธุรก
รรมนี้และจะช่วยให้บริษัทมีหนี้สินลดลงและมีฐานะการเงินแข็งแกร่งขึ้น

ปรับคำแนะนำเป็น ซื้อ ราคาเป้าหมาย 2.10 บาท/หุ้น : จากการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมด้วย
วิธี Forward PER ที่ 12 เท่าได้ราคาเป้าหมายที่ 1.98 บาท/หุ้นและหากรวมกำไรพิเศษจากกอง
ทุนอสังหาริมทรัพย์ตามคาดจะทำให้ราคาเป้าหมายเป็น 2.10 บาท มี upside จากราคาปัจจุบัน 22%
ปรับคำแนะนำเพิ่มขึ้นเป็น ซื้อ จากเดิมที่แนะนำ ถือ


Pornarong
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 63
Joined: Fri Nov 19, 2010 3:36 am

Re: QH

Posts by Pornarong » Thu May 10, 2012 9:43 pm

jet wrote:
dome@perth wrote:
Pornarong wrote:ช่วงปิดตลาดเห็นซื้อเยอะมากเลยครับ ไม่ทราบว่าจะมีข่าวอะไรหรือเปล่ามีผู้ใดพอทราบบ้างครับ
มีข่าวว่า under value ครับ....ฮ่า
พูดเล่นนะครับ ผมไม่รู้หรอกครับว่าข่าวอะไร
คงเห็นว่าหุ้นถูกมั้งครับ เทียบกับ hidden asset :D


รบกวนถามคุณโดมครับว่า book value ของ qh ที่อยู่ในเวปของตลาดฯ ที่โชว์ว่ามี book value 1.55 บาทต่อหุ้น นี่รวม
มุลค่าที่ถือหุ้น hmpro and lhbank หรือยังครับ ผมคิดว่ายังไม่น่ารวมนะ แต่ขอถามเพื่อความแน่ใจครับ
ตอนนี้รู้โฉมหน้าคนที่มากว้านซื้อแล้วครับ เห็นแล้วดีใจมากๆเลย :D :D :D :D


Post Reply