LPN

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นต่างๆ All for one, one for all
(ข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้งเว็บ จนถึง 30 กันยายน 2555 ห้องนี้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถ post ได้)
luz666
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 844
Joined: Mon Nov 08, 2010 7:47 pm

Re: LPN

Posts by luz666 » Fri Mar 09, 2012 10:20 pm

nut776 wrote:
sai wrote:ขอบคุณพี่ artvirus มากมายครับ คือถ้าจะถามลงลึกอีกสักหน่อยพอจะตอบได้ไหมครับ ถือว่าคุยกันทางพื้นฐานหุ้นน่ะครับ ผมเองก็สนใจ lpn อยู่เหมือนกันครับ แต่ดูจากที่พี่วิเคราะห์มา การให้คะแนนน่าจะมาจากเชิงเปรียบเทียบกับหุ้นตัวอื่นอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน เลยอยากขอแชร์ข้อมูลสักหน่อยจะได้เป็นประโยชน์กับการวิเคราะห์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์น่ะครับ ไม่ทราบได้ทำตัว ps หรือ spali ไว้บ้างหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับพี่ :D

เหมือน lpn จะมีจุดเด่น อยู่ที่ทีมสร้างมั้งคับ
เพราะสร้างได้เร็วกว่าเจ้าอื่น และทีมสร้างเป็นของตัวเอง

อย่าง ps ก็มีทีมสร้างแนวราบเป็นของตัวเอง แต่แนวดิ่งก็จ้างเอา

อีกเรื่องไม่แน่ใจว่า ข้อมูลจะได้ประโยชน์อะไรไหม คือ
lpn ทำ layoutเหมือนกันหมดทุกโครงการ
จากที่เคยอยู่คอนโดของ lpn มานะครับ ส่วนตัวคิดว่าของ lpn แปลนห้องดีครับ เป็นสัดเป็นส่วนคุ้มกับพื้นที่ดี และเท่าๆทีดู ปัญหาเรื่อง defect ห้องของ lpn ดูจะน้อยกว่าเจ้าอื่นนะครับ นิติก็เป็นมืออาชีพกว่า ผมเอง ตอนนี้ไม่ได้อยู่คอนโดของ lpn แค่เพราะ lpn ไม่ทำคอนโดติดรถไฟฟ้าแค่นั้นเองครับ (มีแต่เดินไกลๆหรือไม่ไกล้เลย)

all i need is Zero

kittiphong_k
Verified User
Posts: 76
Joined: Thu Jul 15, 2010 2:52 pm

Re: LPN

Posts by kittiphong_k » Thu Mar 15, 2012 4:53 pm

วันที่/เวลา 15 มี.ค. 2555 13:10:03
หัวข้อข่าว แจ้งยกเลิกวาระการพิจารณาของ ESOP

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 17 ก.พ. 2555
วันประชุม : 29 มี.ค. 2555
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 05 มี.ค. 2555
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 06 มี.ค. 2555
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 01 มี.ค. 2555
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข) :
- การจ่ายปันผล
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมชั้น 11 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ เลขที่
1168/7 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
_________________________________________________________________

การเพิ่มทุน

สถานะ : ยกเลิก
เหตุผล :
คณะกรรมการบริษัท ("กรรมการบริษัท") ได้รับทราบเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
เรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ซึ่งเป็นมาตรฐานการบัญชีที่กิจการจะต้องเปิดเผยข้อมูลอันเนื่องจากผลกระทบการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ต่อง
บกำไรขาดทุนสำหรับงวดสำหรับกิจการรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม พ.ศ.2554 ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าว
ในกรณีที่บริษัทแจ้งความประสงค์ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขอให้พิจารณาและอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทตามโครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการและพนักงาน
(ESOP) ตามที่ปรากฏในวาระที่ 8 วาระที่ 9 และวาระที่ 10 จึงอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้มาตรฐานฉบับนี้
ในการนี้ เมื่อกรรมการบริษัทได้รับทราบเกี่ยวกับมาตรฐานฉบับนี้ จึงมีความเห็นในการเสนอโครงการ ESOP
เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานในครั้งนี้จะมีผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนของบริษัทโดยรวมที่ต้องบันท
ึกผลต่างระหว่างราคาเสนอขายต่อพนักงานและราคาตลาดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัททันทีตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบับที่ 2 ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555
จึงได้มีมติยกเลิกโครงการ ESOP


เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 17 ก.พ. 2555
รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้กับ : การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน(ESOP)
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 12,950,000
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 1.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 01 เม.ย. 2555 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2556
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 12,950,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 12,950,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00


.:: Pum ::.
Verified User
Posts: 16
Joined: Mon Jun 07, 2010 11:58 pm

Re: LPN

Posts by .:: Pum ::. » Sat Mar 17, 2012 2:43 pm

หลังๆเห็นว่า LPN เริ่มเข้ามาจับตลาดกลางบน-บนมากขึ้นแล้ว แต่เริ่มจากแนวราบก่อน
อย่าง Lumpini Town Place 5 ล้าน up หรือ Town Residence ระดับสิบล้าน

ไม่รู้ว่าในอนาคต LPN จะมาลองจับตลาดคอนโดระดับบนมากขึ้นหรือเปล่า อย่างที่ดินตรงซอยสุขุมวิท 24 น่าจะขึ้นคอนโดระดับแพงหน่อยได้ ถ้าออกแบบให้ทันสมัย+ใช้วัสดุดีขึ้นหน่อย


The Pizza
Verified User
Posts: 1011
Joined: Tue Dec 18, 2007 3:42 pm

Re: LPN

Posts by The Pizza » Sat Mar 17, 2012 2:44 pm

.:: Pum ::. wrote:หลังๆเห็นว่า LPN เริ่มเข้ามาจับตลาดกลางบน-บนมากขึ้นแล้ว แต่เริ่มจากแนวราบก่อน
อย่าง Lumpini Town Place 5 ล้าน up หรือ Town Residence ระดับสิบล้าน

ไม่รู้ว่าในอนาคต LPN จะมาลองจับตลาดคอนโดระดับบนมากขึ้นหรือเปล่า อย่างที่ดินตรงซอยสุขุมวิท 24 น่าจะขึ้นคอนโดระดับแพงหน่อยได้ ถ้าออกแบบให้ทันสมัย+ใช้วัสดุดีขึ้นหน่อย
ฟัง opp day ผู้บริหารบอกว่า ไม่อยากทำเองครับ .....สุขุมวิท24

update ข่าวสาร ความคืบหน้าก่อสร้าง ในวงการคอนโด
http://www.facebook.com/#!/profile.php? ... 88&sk=wall

สมาชิก ไม่กิติ มศักดิ์

User avatar
plagapong
Verified User
Posts: 130
Joined: Mon Jun 23, 2008 5:25 pm

Re: LPN

Posts by plagapong » Sun Mar 18, 2012 4:25 pm

The Pizza wrote:
.:: Pum ::. wrote:หลังๆเห็นว่า LPN เริ่มเข้ามาจับตลาดกลางบน-บนมากขึ้นแล้ว แต่เริ่มจากแนวราบก่อน
อย่าง Lumpini Town Place 5 ล้าน up หรือ Town Residence ระดับสิบล้าน

ไม่รู้ว่าในอนาคต LPN จะมาลองจับตลาดคอนโดระดับบนมากขึ้นหรือเปล่า อย่างที่ดินตรงซอยสุขุมวิท 24 น่าจะขึ้นคอนโดระดับแพงหน่อยได้ ถ้าออกแบบให้ทันสมัย+ใช้วัสดุดีขึ้นหน่อย
ฟัง opp day ผู้บริหารบอกว่า ไม่อยากทำเองครับ .....สุขุมวิท24
ตรงซอย 24 ผมว่าไม่ทำเองแน่ครับ ถึงทำก็สู้พวก Hi End อย่างแสน หรือ แลนด์ลำบากครับ ปล่อยพวกนั้นเขาตีกันไปดีกว่า เรารอขายที่อย่างเดียว :mrgreen: :mrgreen:

โดยส่วนตัวผมห่วงเรื่อง "Lumpini Town Place หรือ Town Residence" ไม่รู้ยอดขายมากน้อยแค่ไหน :?


The Pizza
Verified User
Posts: 1011
Joined: Tue Dec 18, 2007 3:42 pm

Re: LPN

Posts by The Pizza » Sun Mar 18, 2012 10:11 pm

plagapong wrote:
The Pizza wrote:
.:: Pum ::. wrote:หลังๆเห็นว่า LPN เริ่มเข้ามาจับตลาดกลางบน-บนมากขึ้นแล้ว แต่เริ่มจากแนวราบก่อน
อย่าง Lumpini Town Place 5 ล้าน up หรือ Town Residence ระดับสิบล้าน

ไม่รู้ว่าในอนาคต LPN จะมาลองจับตลาดคอนโดระดับบนมากขึ้นหรือเปล่า อย่างที่ดินตรงซอยสุขุมวิท 24 น่าจะขึ้นคอนโดระดับแพงหน่อยได้ ถ้าออกแบบให้ทันสมัย+ใช้วัสดุดีขึ้นหน่อย
ฟัง opp day ผู้บริหารบอกว่า ไม่อยากทำเองครับ .....สุขุมวิท24
ตรงซอย 24 ผมว่าไม่ทำเองแน่ครับ ถึงทำก็สู้พวก Hi End อย่างแสน หรือ แลนด์ลำบากครับ ปล่อยพวกนั้นเขาตีกันไปดีกว่า เรารอขายที่อย่างเดียว :mrgreen: :mrgreen:

โดยส่วนตัวผมห่วงเรื่อง "Lumpini Town Place หรือ Town Residence" ไม่รู้ยอดขายมากน้อยแค่ไหน :?
Townplace ตอนผมไปดู เปิดขายเฟสแรก ขายได้ 33 จาก 40 คูหา ก่อนงานเปิดตัว

update ข่าวสาร ความคืบหน้าก่อสร้าง ในวงการคอนโด
http://www.facebook.com/#!/profile.php? ... 88&sk=wall

สมาชิก ไม่กิติ มศักดิ์

.:: Pum ::.
Verified User
Posts: 16
Joined: Mon Jun 07, 2010 11:58 pm

Re: LPN

Posts by .:: Pum ::. » Mon Mar 19, 2012 7:44 am

The Pizza wrote:
.:: Pum ::. wrote:หลังๆเห็นว่า LPN เริ่มเข้ามาจับตลาดกลางบน-บนมากขึ้นแล้ว แต่เริ่มจากแนวราบก่อน
อย่าง Lumpini Town Place 5 ล้าน up หรือ Town Residence ระดับสิบล้าน

ไม่รู้ว่าในอนาคต LPN จะมาลองจับตลาดคอนโดระดับบนมากขึ้นหรือเปล่า อย่างที่ดินตรงซอยสุขุมวิท 24 น่าจะขึ้นคอนโดระดับแพงหน่อยได้ ถ้าออกแบบให้ทันสมัย+ใช้วัสดุดีขึ้นหน่อย
ฟัง opp day ผู้บริหารบอกว่า ไม่อยากทำเองครับ .....สุขุมวิท24
ขอบคุณครับคุณ The Pizza

ผมลองฟังดูบ้าง มีคนถามคุณโอภาสเหมือนกัน ว่าทำไมไม่ลองเข้ามาทำในสุขุมวิทชั้นใน คุณโอภาสตอบว่า ถ้าทำ ด้วยต้นทุนที่ดินจะทำให้ราคาต่อตรม.มันแรงไป ซึ่งขัดกับปรัชญาขององค์กร คือการทำบ้านหลังแรก หรือ affordable housing ครับ

อย่างนึงที่น่าสนใจ คือคุณโอภาสบอกว่า คอนโดสมัยนี้มักจะออกแบบเพื่อจับกลุ่มคนรุ่นใหม่ แต่ด้วยราคาสูงลิ่ว จะมีคนรุ่นใหม่ซักกี่คนที่ซื้อได้?

ส่วน townhouse ที่ให้พรสันติทำ เท่าที่ถามเซลดูลูกค้าที่มาซื้อเป็นลูกค้าเก่ามากพอสมควร ที่อยากขยับขยาย
ตัวผมเองก็อยู่ LPN ครับ ถ้าให้ซื้ออีกก็คงดู LPN เป็นอันดับแรกๆ
ถึงตึกจะไม่สวย แต่นิติดีๆนี่สร้างความแตกต่างได้จริงๆ


User avatar
plagapong
Verified User
Posts: 130
Joined: Mon Jun 23, 2008 5:25 pm

Re: LPN

Posts by plagapong » Tue Mar 20, 2012 10:13 pm

ทนสงสัยไม่ไหว ถามเลยละกัน :wink:

Image

ขอปิดชื่อนิดนะครับ เพราะไม่ค่อยให้อยู่ในเนตเท่าไหร่


User avatar
plagapong
Verified User
Posts: 130
Joined: Mon Jun 23, 2008 5:25 pm

Re: LPN

Posts by plagapong » Mon Apr 02, 2012 4:48 pm

อาทิตย์ที่ผ่านมา จ้าวปั่นได้ใจจริงๆ :roll:


kittiphong_k
Verified User
Posts: 76
Joined: Thu Jul 15, 2010 2:52 pm

Re: LPN

Posts by kittiphong_k » Thu Apr 12, 2012 4:48 pm

LPNไม่สะเทือนแผ่นดินไหว


แอล.พี.เอ็น.คอนเฟิร์มยิ่งสูงยิ่งปลอดภัย อาคารชุดลุมพินีกว่า 200 อาคารไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว


อาคารชุดลุมพินี
นายจรัญ เกษร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ (LPP) ในเครือ แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป(LPN) เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 11เม.ย.ที่ผ่านมา บริษัทมอบหมายให้ทีมวิศวกร LPN และฝ่ายบำรุงรักษาอาคาร เข้าทำการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าโครงสร้างหลักและโครงสร้างรองของอาคารชุดลุมพินีกว่า 200 อาคารไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งนี้

นับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา อาคารของโครงการทุกโครงการได้มีการออกแบบให้ต้านแรงแผ่นดินไหว ซึ่งสอดคล้องกับกฎกระทรวง 2550 ที่กำหนดให้ออกแบบต้องเสริมการต้านแรงแผ่นดินไหว และทุกโครงการของเราเราได้รับการควบคุมการก่อสร้างตามมาตรฐาน การควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบวิศวกรออกแบบไว้ทุกประการ และที่สำคัญพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครก็ไม่ได้อยู่ในแนวแผ่นดินไหว หากจะได้รับผลกระทบก็เพียงแค่ในระดับหนึ่งน้อยกว่า 4 ริกเตอร์ (จากข้อมูลสถิติที่ผ่านมา)

"อาคารสูงในเมืองเกิดแรงสั่นไหว LPN คอนเฟิร์มยิ่งสูงยิ่งปลอดภัย คนอยู่อาคารสูงไม่ต้องกลัว เหตุแผ่นดินไหว ไม่กระทบโครงสร้างอาคารสูงแน่นอน"นายจรัญกล่าว

ขณะนี้บริษัทได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวได้อย่างทันเหตุการณ์ และได้ตั้งทีมเฉพาะกิจ รวมทั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ ไว้เตรียมพร้อม อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้นก็ตาม บริษัทเชื่อมั่นว่าจะช่วยดูแลให้ผู้ที่อยู่อาศัยภายในชุมชนรู้สึกอุ่นใจและคลายความกังวลลงไปได้อย่างแน่นอน

ที่มา โพสต์ทูเดย์ 12 เมษายน 2555 เวลา 16:43 น


nut776
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3325
Joined: Thu Feb 05, 2004 9:46 pm

Re: LPN

Posts by nut776 » Thu Apr 12, 2012 11:46 pm

หันมาจับแนวราบเป็นไปได้ไหมคับ
ว่านอกจากเปิดตลาด ก็จะหันมาจัดการเรรื่อง wc เหมือน ps
เพราะคอนโดถึงสร้างเร็ว แต่เงินจมมาก และนานกว่า แต่ถ้ามีแนวราบมาเสริม
จะหมุนได้ไวขึ้น

show me money.

nut776
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 3325
Joined: Thu Feb 05, 2004 9:46 pm

Re: LPN

Posts by nut776 » Mon Apr 16, 2012 2:29 pm

watch dog
รายได้ 13,000
ยอดขาย 16,000

reference opday 4q11

show me money.

wasakorn_n
Verified User
Posts: 12
Joined: Wed Feb 02, 2011 4:35 pm

LPN

Posts by wasakorn_n » Tue Apr 24, 2012 11:29 am

สอบถามหน่อยครับ เงินปันผลที่จ่ายครั้งล่า่สุดคิดจากภาษีเงินได้ในอัตราเท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ


User avatar
plagapong
Verified User
Posts: 130
Joined: Mon Jun 23, 2008 5:25 pm

Re: LPN

Posts by plagapong » Tue Apr 24, 2012 7:20 pm

wasakorn_n wrote:สอบถามหน่อยครับ เงินปันผลที่จ่ายครั้งล่า่สุดคิดจากภาษีเงินได้ในอัตราเท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ
30% ครับ


User avatar
KGYF
Verified User
Posts: 399
Joined: Thu Dec 24, 2009 3:36 pm

Re: LPN

Posts by KGYF » Wed Apr 25, 2012 11:47 pm

ไปประชุมผถห. คราวที่แล้ว ได้ปรามาส ผบห. ไว้ว่า conservative มากเกินไป

กลับมาแทบอยากจะขายหุ้นทิ้ง(ดีที่ไม่ได้ขาย เพราะเสียดายปันผล และไม่รู้จะสวิชไปตัวไหน)

คิดว่าตัวเองคิดผิดแล้ว ที่สวิชหุ้น จาก spali มา lpn

ผบห. ท่านนี้ ไม่ธรรมดาจริง ๆ ครับ


:wall: :wall: :wall:

" สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ = การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง "

" ทุกข์มี เพราะยึด ทุกข์ยืด เพราะอยาก ทุกข์มาก เพราะพลอย ทุกข์น้อย เพราะหยุด ทุกข์หลุด เพราะปล่อย"

User avatar
MYBIZ
Verified User
Posts: 888
Joined: Fri Aug 07, 2009 10:24 pm

Re: LPN

Posts by MYBIZ » Thu May 03, 2012 5:25 pm

วันที่/เวลา 03 พ.ค. 2555 12:35:25
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
หลักทรัพย์ LPN
แหล่งข่าว LPN

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 1
สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ปี 2555 2554
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 294,430 405,606
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.20 0.27
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 1
สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ปี 2555 2554
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 238,384 375,303
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.16 0.25
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ
โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี
และหมายเหตุประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ
พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให
้กับสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว"

โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว"ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นายสมบัติ กิตติโภคิรัตน์ )
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

จุดหมายปลายทาง อาจไม่ใช่ที่สุดของความงดงาม

User avatar
plagapong
Verified User
Posts: 130
Joined: Mon Jun 23, 2008 5:25 pm

Re: LPN

Posts by plagapong » Thu May 03, 2012 9:22 pm

แย่เหมือนที่คุณโอภาสพูดไว้จริงๆ ด้วย :juju:


User avatar
KGYF
Verified User
Posts: 399
Joined: Thu Dec 24, 2009 3:36 pm

Re: LPN

Posts by KGYF » Thu May 03, 2012 11:45 pm

ผมว่ารอดูครึ่งหลัง จะดีกว่ามั้งครับ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด คงมีเฮกันครับ:D :D :D
Attachments
lpn.jpg
lpn
lpn.jpg (379.36 KiB) Viewed 5954 times

" สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ = การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง "

" ทุกข์มี เพราะยึด ทุกข์ยืด เพราะอยาก ทุกข์มาก เพราะพลอย ทุกข์น้อย เพราะหยุด ทุกข์หลุด เพราะปล่อย"

luz666
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 844
Joined: Mon Nov 08, 2010 7:47 pm

Re: LPN

Posts by luz666 » Fri May 04, 2012 1:47 am

KGYF wrote:ผมว่ารอดูครึ่งหลัง จะดีกว่ามั้งครับ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด คงมีเฮกันครับ:D :D :D
รายได้เทไปทางครึ่งปีหลังเยอะมากกก หวังว่าคงไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับ :D

all i need is Zero

Rifle
Verified User
Posts: 91
Joined: Thu Sep 01, 2005 9:46 am

Re: LPN

Posts by Rifle » Mon May 07, 2012 9:38 am

Q1 ว่าแย่แล้ว
เดี๋ยว Q2 น่าจะแย่กว่านี้อีกนะครับ

แทบจะไม่มีโครงการโอนเลย มีแค่ เสรีไทย 2


User avatar
plagapong
Verified User
Posts: 130
Joined: Mon Jun 23, 2008 5:25 pm

Re: LPN

Posts by plagapong » Tue May 08, 2012 7:46 pm

เห็นงบ spali แล้วปวดขมับ :|


sakenah
Verified User
Posts: 3
Joined: Tue Jan 17, 2012 1:02 pm

Re: LPN

Posts by sakenah » Tue Jun 19, 2012 10:26 am

คะ


choosak
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1487
Joined: Tue Jun 05, 2007 10:59 pm

Re: LPN

Posts by choosak » Wed Jun 20, 2012 11:00 am

เจาะใจ "ทิฆัมพร เปล่งศรีสุข" 23 ปีเจ้าพ่อคอนโดฯ LPN "เราส่งมอบคุณค่าของการอยู่อาศัยในห้องชุด"
updated: 19 มิ.ย. 2555 เวลา 11:48:20 น.
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

23 ปีแห่งการก่อตั้งบริษัทอสังหาริมทรัพย์มหาชน "แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์" หรือ LPN จะเวียนมาครบรอบในวันที่ 21 มิ.ย.นี้ ปัจจุบันมีพอร์ตห้องชุดในมือ 70 โครงการ 50,000 ยูนิต มูลค่าโครงการสะสม 9.2 หมื่นล้านบาทโดยประมาณ

"ประชาชาติธุรกิจ" สัมภาษณ์เจาะประสบการณ์เก๋า "เฮียล้ง-ทิฆัมพร เปล่งศรีสุข" ผู้บริหารสูงสุดและ 1 ใน 3 ผู้ก่อตั้ง แอล.พี.เอ็น.ฯ ในยุคที่ดูเหมือนใครคิดอะไรไม่ออกต่างก็หันมาลงทุนพัฒนาคอนโดมิเนียมกันเป็นแถว ในฐานะเจ้าตลาดห้องชุดราคาต่ำล้านไปจนถึง 1-3 ล้าน ค่าย LPN คิดและมองอนาคตไว้อย่างไร

- 23 ปีพูดถึง LPN จะคิดถึงอะไร

ก็คงคิดถึงคำว่าชุมชนน่าอยู่ (vibrant community) เพราะนี่คือสิ่งที่เราหล่อหลอมให้กับเครือข่ายอาคารชุดในเครือลุมพินี ลูกค้าหรือเจ้าของร่วมเมื่อเข้าไปอยู่ในชุมชนจะรู้ว่าได้รับการใส่ใจ ความเป็นชุมชนน่าอยู่จะถูกหล่อหลอมเพื่อทำให้เกิดการอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือแบ่งปันกัน

- ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจหลายครั้ง

ช่วงวิกฤต LPN เป็นบริษัทจากรายได้ปีละไม่ถึงพันล้านจนวันนี้เรามีรายได้หมื่นกว่าล้านบาท นั่นคือสิ่งที่ลูกค้ามองเห็น ผู้ถือหุ้นมองเห็น ถามว่าผู้ถือหุ้นเป็นใคร เรามีผู้ถือหุ้นต่างประเทศเข้าไปตั้ง 70% ทั้งที่ผมไม่ได้ไปโรดโชว์อะไรเลย

เราไม่ได้สร้างภาพโชว์ตัวเลข แต่โชว์ศักยภาพให้เขาเห็น เขามองคน (ลูกค้า) ที่อยู่กับเราแล้วแฮปปี้ เพราะชุมชนน่าอยู่ ถ้าผู้บริโภคไม่ตอบรับก็ไม่มีประโยชน์ ผมกล้าท้าให้ไปถามสิ คนที่อยู่กับเรา เราทำจริงไหม ชุมชนน่าอยู่ทำเพื่อสร้างภาพหรือเปล่า LPN จัดประชุมประธานนิติบุคคล 70-80 นิติฯ ในเครือลุมพินี ผมก็ทำของผมอยู่ทุกปี

- มองอนาคต 5 ปีหน้า

เรามองดูว่าเรายังก้าวไปได้ การก้าวไปข้างหน้าผมพูดตลอดเวลาไม่ใช่ว่าตลาดมีหรือไม่มี เราต้องตอบว่าตลาดมี (เน้น) แต่สิ่งที่เราทำตลอดคือพัฒนา (บุคลากร) ข้างในตามทันให้ได้ แต่ก่อนบริษัทพัฒนาคอนโดฯเพิ่มปีละ 3-4 โครงการก็เรื่องหนึ่ง แต่เดี๋ยวนี้เพิ่มทีละ 10 โครงการ ส่งมอบปีละหมื่นห้องชุด คนของเราเรียนรู้ทันไหม ปรับทันไหม

เมื่อ 5-6 ปีที่แล้ว ผมเปลี่ยนทีมผู้บริหารชุดใหม่ ก็มีคำถามว่าทำไมต้องเปลี่ยน ก็คำถามนี้แหละที่ทำให้ต้องเปลี่ยน เพราะเวลามองเข้ามา คุณกำลังไปยึดถือตัวบุคคล ผมใช้เวลาหล่อหลอมทีม แอล.พี.เอ็น.ฯอย่าง โอภาส (ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการคนปัจจุบัน) ปีนี้เขาอายุ 50 ปี เขาสามารถทำงานให้บริษัทได้อีก 10 ปี

- ฟองสบู่จากเศรษฐกิจโลก

ฟองสบู่คือทำสินค้าออกมาแล้วไม่ใช่ดีมานด์จริง เป็นดีมานด์เทียม แต่ผมกำลังบอกว่าผมทำสินค้าให้กับคนที่มีรายได้แบบหนึ่ง สามีภรรยา เรียนจบมาทำงานใหม่ ผมกำลังสร้างที่อยู่อาศัยที่มีความต้องการแต่ไม่มีสินค้า ...ถ้าจะมีฟองสบู่ก็ไม่ใช่ LPN แน่นอน เราทำอะไรที่เป็นของจริง

- ภาพรวมตลาดคอนโดฯ ?

ทุกคนตอนนี้ถูกบีบกันมาแล้ว เพราะเขาต้องมาทำของจริง (พัฒนาคอนโดฯราคา 1-3 ล้าน) ฟองสบู่ต้องมีวันที่ฟองมันเต็มแล้ว (คอนโดฯราคาแพง) LPN ไปทำตรงไหน ๆ รับรองขายหมด คนรอซื้ออยู่ เราไม่ได้ขายของที่ราคามันเว่อร์ เราบอกว่ากำไรของเราขอแค่นี้ ไม่ขอมากกว่านี้ ส่วนที่จะได้มากกว่านี้แบ่งให้คนซื้อไป

จังหวะการทำธุรกิจของเรา ปรัชญาการทำธุรกิจของเราคือ twenty miles march ไม่ว่าฝนจะตก ฟ้าจะร้อง หรือคลื่นลมสงบ LPN ก็จะขอเติบโตในอัตราคงที่ (เฉลี่ยปีละ 10-15%) เวลาธุรกิจบูม ๆ เราจะไม่เร่งรีบเข้าไปตักตวง เวลาเศรษฐกิจไม่ดี เราก็ยังคงโตในอัตราคงที่ จังหวะก้าวเดินในการทำธุรกิจของเราจะสม่ำเสมอตลอด

นี่คือสิ่งที่จะทำให้การก้าวไปข้างหน้ามั่นคง เพราะคุณทำยั่งยืน ทำจริง ทำด้วยความจริงใจกับผู้บริโภค

- ถูกโจมตีเรื่องห้องชุดไซซ์เล็ก

คนโจมตีคอนโดฯห้องเล็กเป็นเรื่องการตลาด แต่ผมไม่ได้บอกว่าทำสินค้าออกมาเพียงเพื่อจะไปทำ แต่ LPN ทำเพื่อให้คนอยู่ได้ หน้าที่เราคือให้เจ้าของร่วมอยู่ได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผมยังบอกเลยว่าถ้าเขา (กฎหมาย) ไม่ห้าม เอาไหม ผมจะทำคอนโดฯ 15-20 ตร.ม.ในสีลม เอาไหม

ต้องยอมรับกันว่าพฤติกรรมการอยู่อาศัยทุกวันนี้ถูกบังคับเพราะโลกมันเปลี่ยนไป อยากอยู่บ้านในเมืองก็ต้องแพง ไม่อยากจ่ายแพงก็ต้องไปอยู่นอกเมือง คอนโดฯจะตอบโจทย์ผู้ที่อยากมีที่อยู่อาศัยในเมืองได้ ผมถึงบอกแต่ต้นว่าเวลาคนคิดถึง LPN จะคิดถึงคอนเซ็ปต์ชุมชนน่าอยู่ เพราะเรารับบริหารนิติบุคคลอาคารชุดให้ 70 โครงการในเครือ

งานบริหารชุมชนเราทำเพื่อให้ไปนั่งในใจลูกค้า บางครั้งจะเห็นว่าเราเลือกทำเลไม่เหมือนใครเลยนะ คอนโดฯของ LPN จะไม่อยู่ในแนวรถไฟฟ้า เป็นข้อแตกต่างจากคู่แข่งขัน วันนี้เราไม่เดินตามแล้ว เพราะการเดินตามเราได้เรียนรู้มาแล้วในช่วงวิกฤต

- ยุคนี้ลงทุนคอนโดฯเหมือนเป็นแฟชั่น

...ยังเป็นอยู่ผมว่านะ หลายรายที่ยังคิดเหมือนเดิมอยู่ เห็นใครพัฒนาโครงการแบบไหนแล้วขายดีก็แห่มาลงทุน

- จะส่งสัญญาณอะไรไหม

ทำธุรกิจต้องรู้ว่ามีความต้องการจริงหรือเปล่า ทำให้ (ขาย) ใคร นั่นคือลดความเสี่ยงของการทำธุรกิจไม่ให้มีปัญหา

- ครึ่งปีหลังการเมืองเป็นปัจจัยเสี่ยงไหม

โถ...2 ปีก่อนเจอหนักกว่านี้เรายังขายได้ ถ้าสินค้าคุณใช่ ฉะนั้นถามเรื่องการเมือง ผมว่าอย่ายุ่งกับเขาเลย ผมขายของที่คนมีความต้องการผู้บริโภคก็มาซื้อ

- ปีนี้อะไรก็แพง บริหารต้นทุนยังไง

ต้องเข้าไปในรายละเอียดทุกขั้นตอน การออกแบบ วิธีการทำงาน วิธีการร่วมมือกัน เรามีจุดแข็งตรงไหนรู้ไหม เรามีปิยมิตรที่อยู่ด้วยกันมา 20 กว่าปีแล้ว สามารถเรียกมาถกเถียงหาข้อสรุป เช่น งานก่อสร้างจุดนี้ทำไมต้นทุน 300 บาท เปลี่ยนวิธีเจาะรูเปลี่ยนเป็นวางสลิปเลยดีไหม ลดจาก 300 ได้ไหม ทำมาเยอะ เราเป็นแอลพีเอ็นทีม ไม่ใช่ผู้รับเหมา ความแข็งแกร่งที่ทำให้เราโตทุกวันนี้คือต้องทำให้ LPN เดินหน้าต่อไปได้

ถามว่าทำได้เพราะอะไร ผมสั่งเลยเวลาเปิดโครงการใหม่ ห้องตัวอย่างต้องทำให้เสร็จใน 6 วัน คำสั่งมาแบบนี้ คุณไม่มีเวลามาทะเลาะกัน ทุกคนต้องรับผิดชอบหน้าที่ตัวเอง ทำไมสั่ง 6 วัน...

เบื้องหลังการถ่ายทำต้องการให้เขา (พนักงาน) เปลี่ยน บางทีทำงานตามสบาย ปกติต้องทำ 14 วัน ก็จะเป็นโปรเซสเดิม ๆ พอสั่ง 6 วันทุกคนคิด ทำแล้วมาร่วมกันให้ได้

แต่ก่อนฟันด์แมเนเจอร์ใหญ่ ๆ มาดู ผมพาขึ้นลิฟต์ก่อสร้าง ขณะที่ข้างบนทำก่อสร้าง ข้างล่างทำยังไงรู้ไหม เดิมคอนโดฯเราก่อสร้างเสร็จใช้เวลาส่งมอบอีก 3 เดือน แต่วันนี้ก่อสร้างเสร็จพร้อมส่งมอบเรียบร้อย พูดอย่างนี้ได้เพราะผมจับมาตลอด

- "ชุมชนน่าอยู่" จะต่อยอดอะไรอีกไหม

เรื่องคน (เจ้าของร่วม) ยากจะตาย เพราะแต่ละคนคิดถึงแต่ละคนเป็นหลัก จะให้คิดถึงคนอื่นผมถามว่ายากไหม...ยากครับ เรื่องนี้เวลาอีกยาวไกล เราก็พัฒนาอย่างอื่นใส่เข้าไป เพราะบรรทัดสุดท้ายเมื่อลูกค้ารับโอนห้องชุดของ LPN นั่นคือเราส่งมอบคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน

http://www.prachachat.net/news_detail.p ... catid=0402

ในการลงทุนระยะยาว ใครนิ่งได้มากกว่า คนนั้นชนะ

thanarat305
Verified User
Posts: 10
Joined: Mon Nov 14, 2011 3:20 pm

Re: LPN

Posts by thanarat305 » Tue Jun 26, 2012 9:45 am

ASTVผู้จัดการรายวัน - สองยักษ์ใหญ่อสังหาฯ LPN - PF จัดมหกรรมขายคอนโดฯ ประสบความสำเร็จเกินคาด 4 วันLPN ขาย 3,500 ยูนิต มูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท คนชมงาน 1.2 หมื่นคน ด้าน PF ฟุ้งคนชมงานกว่าหมื่นรายยอดขาย 700 ล้านบาท คาดครึ่งปียอดขายทะลุ 8,000 ล้านบาท

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) เปิดเผยว่า จากการจัดมหกรรมการขาย “ลุมพินี บิ๊กช็อค” ซึ่งเป็นการนำคอนโดมิเนียม 6 โครงการ เสนอขาย ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระหว่างวันที่ 21 - 24 ที่ผ่านมา พร้อมจัดแคมเปญ ผ่อน 5,000 นาน 55 เดือน โดยฟรีทุกธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าที่ผ่านการอนุมัติจากธนาคารนั้น ทั้งนี้ จากการจัดงานพบว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานใน 4 วันกว่า 12,000 คน และจองซื้อโครงการรวม 3,500 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 5,000 ล้านบาท นอกจากการนำคอนโดมิเนียม 6 โครงการออกขายแล้วยังได้ให้ลูกค้าที่ครบรอบการโอนในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ให้เข้ายื่นขอสินเชื่อล่วงหน้า ซึ่งมีลูกค้ามาใช้บริการ 1,200 ยูนิต คิดเป็นมูลค่ารวม 1,800 ล้านบาท

PFกวาดยอดขายเพิ่ม2.5พันล้าน
นายธงชัย ปิยะสันติวงศ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลจากแคมเปญ “พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค คอนโดมิเนียม” มีการเปิดตัวโครงการใหม่ รวมทั้งการเปิดตัวคอนโดมิเนียมแนวคิดใหม่ “MOFF Design” จากการที่บริษัทได้เริ่มแคมเปญตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 7 สัปดาห์ ขณะนี้สามารถทำยอดขายจากโครงการคอนโดมิเนียมได้จำนวน2,500 ล้านบาท โดยเกินกว่าครึ่งหนึ่ง หรือประมาณ 1,400 ล้านบาท เป็นยอดขายจากการเปิดตัว MOFF Design

ส่วนการจัดงานที่สยามพารากอน เมื่อวันที่ 21-24 มิถุนายน ที่ผ่านมา มีผู้ให้ความสนใจเข้าชมงานเกือบ 10,000 คน สามารถสร้างยอดขายได้กว่า 700 ล้านบาท จากเป้าหมายที่วางเอาไว้เพียง 600 ล้านบาท ทั้งนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ชอบแนวคิดที่แปลกใหม่ในเรื่องการเพิ่มพื้นที่ใช้สอย นอกจากสินค้ากลุ่ม MOFF Design แล้ว กลุ่มคอนโดพร้อมอยู่ และ คอนโดระดับราคา 1 ล้านต้นๆ แบรนด์ “ไอคอนโด” ก็ได้รับความสนใจอย่างมากเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับยอดขายโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัท ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ทำให้ยอดขายรวม (พรีเซล) ของบริษัท ณ วันที่ 24 มิถุนายน มีมูลค่า 7,700 ล้านบาท โดยเป็นยอดขายจากคอนโดมิเนียม 4,000 ล้านบาท หรือ 51.4% ซึ่งในระยะเวลาอีกเกือบ 1 สัปดาห์ก่อนปิดไตรมาส 2 คาดว่ายังจะทำยอดขายได้เพิ่มอีก จากลูกค้าที่ยังมีความสนใจและจะแวะเยี่ยมชมโครงการหลังการจัดงาน ส่งผลให้คาดว่ายอดขายรวมของบริษัทในครึ่งปีแรก จะทำได้ตามเป้าหมาย 8,000 ล้านบาท


--------------------
จากข่าวข้างต้น มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 12,000 คน ,มีคนมาทำธุรกรรม คือ จองซื้อโครงการรวม 3,500 ยูนิต และ ยื่นขอสินเชื่อล่วงหน้า 1,200 ยูนิต
ในความคิดเห็นผม ถ้าผมจะซื้อคอนโด ผมจะพาเพื่อนหรือแฟนหรือกิ๊ก(อิอิ..)ไปด้วย เพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อ ผมเลยคิดว่า (3,500 ยูนิต + 1,200 ยูนิต ) * 2(เพื่อนหรือแฟน) = 9400 คนที่สนใจ LPN หรือ 78.3 % ของคนทั้งหมดที่มาเดินงาน แล้วมาทำธุรกรรมกับ LPN


syj
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4232
Joined: Sat Feb 07, 2009 12:27 am

Re: LPN

Posts by syj » Wed Jul 11, 2012 12:20 pm

คนกรุงร้องจ๊าก!กฎหมายใหม่ดับฝันซื้อ"บ้านแฝด"ใกล้เมือง

updated: 11 ก.ค. 2555 เวลา 09:29:16 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

นักวิชาการ-ดีเวลอปเปอร์สับแหลกร่างผังเมือง กทม.ฉบับใหม่ จวกพื้นที่ "ย.2" โซนร่มเกล้า-มีนบุรี-หนองจอก กรุงเทพฯฝั่ง ตต.แจ็กพอต บังคับสร้างบ้านแฝดไม่ต่ำกว่า 50 ตร.ว. ขอลดเหลือ 35 ตร.ว. พร้อมปลดล็อก "พื้นที่ ย.3" 70 บริเวณทั่ว กทม. ขึ้นตึกสูงถนน 10 เมตร ขนาด 1,000-9,999 ตร.ม.ได้

ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจำภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในงานเสวนาวิชาการเรื่อง "ผ่าผังเมือง กทม. เพื่อใคร ?" จัดโดยสมาคมอาคารชุดไทยว่า ได้ศึกษารายละเอียดร่างผังเมืองรวม กทม.ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 กำลังปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเป็นเวลา 90 วัน นับจาก 24 พ.ค.-21 ส.ค. 2555 มีจุดปรับปรุงจากฉบับปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 34 บริเวณ และมีหลายจุดที่ข้อกำหนดเข้มงวดเกินไป ทำให้พัฒนาโครงการได้ยากขึ้น ต่อไปการพัฒนาที่อยู่อาศัยจะมีราคาสูงขึ้น

เสนอผ่อนปรนร่างผังเมือง 3 ข้อ

ข้อเสนอ 3 อันดับแรกที่อยากเห็นการแก้ไขร่างผังเมืองรวมฉบับนี้คือ 1) ปลดล็อกการพัฒนา "บ้านแฝด" พื้นที่สีเหลือง ย.2 (อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย) มี 17 บริเวณตามร่างผังเมืองฉบับใหม่ อาทิ

ถ.ร่มเกล้า-มีนบุรี ตลอด 2 ฝั่งระยะทาง 10 กม. คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 2 หมื่นไร่, กรุงเทพฯฝั่งตะวันออกบริเวณหนองจอก, ถ.กาญจนาภิเษก (บางส่วน), ถ.หทัยมิตร, ถ.นิมิตรใหม่ (บางส่วน) ฯลฯ ร่างผังเมืองฉบับใหม่ กำหนดต้องเป็นแปลงตั้งที่ดินเนื้อที่ไม่ต่ำกว่า 50 ตร.ว. เสนอให้ปรับลดเหลือไม่ต่ำกว่า 35 ตร.ว. เพราะต้นทุนการพัฒนาบ้านแฝดจะเพิ่มขึ้นและไม่สามารถแข่งขันกับบ้านเดี่ยวที่มีขนาด 50 ตร.ว.

2) พื้นที่สีเหลือง ย.3 จำนวน 70 บริเวณทั่ว กทม. อาทิ ถ.ลำลูกกาช่วงต้น (ฝั่งใต้), ถ.สายไหม (ทั้งเส้น), ในซอยบน ถ.รามอินทรา, หนองแขม ฯลฯ จากร่างผังเมืองใหม่กำหนดการพัฒนาอาคารพักอาศัยขนาด 1,000-9,999 ตร.ม.ได้ต้องมีที่ดินติดเขตทางที่มีความกว้างไม่ต่ำกว่า 30 เมตร ให้ปรับลงเหลือ 10 เมตรเหมือนผังเมืองฉบับปัจจุบัน และ 3) การให้สิทธิพิเศษกับที่ดิน

โดยรอบ 500 เมตรสถานีรถไฟฟ้า (เฉพาะสถานีที่ได้เปิดใช้งานแล้วเท่านั้น) ยกเว้นข้อกำหนดเรื่องขนาดความกว้างเขตทางในการก่อสร้างอาคารประเภทต่าง ๆ ให้แก้ไขเป็นนับจากชานชาลาสถานีรถไฟฟ้าที่ทำสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วด้วย หากรอให้เปิดใช้บริการแล้วค่อยมาพัฒนา ราคาที่ดินจะมีราคาสูงขึ้นมาก

LPN ชี้ต้นทุนคอนโดฯพุ่งแน่

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ กล่าวว่า จากการทดลองพิจารณาโครงการคอนโดฯของ แอล.พี.เอ็น.ฯ 4 โครงการที่เคยทำ เปรียบเทียบระหว่างข้อกำหนดการพัฒนาโครงการภายใต้ผังเมืองฉบับปัจจุบัน-ฉบับใหม่ ปรากฏว่าร่างผังเมืองใหม่จะมี 3 ใน 4 โครงการพัฒนาพื้นที่อาคารได้ลดลง จากโครงการละ 30,000 ตร.ม. ลดลงเหลือ 10,000 ตร.ม. หมายความว่าราคาขายจะต้องขยับขึ้นจากเริ่มต้นยูนิตละประมาณ 1.2 ล้านบาท เป็น 2 ล้านบาท


ทั้งนี้ในแง่สีผังกำหนดให้พื้นที่กรุงเทพฯในวงแหวนรัชดาฯ (กทม.ชั้นใน) เป็นสีน้ำตาล (ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก) และสีแดง (พาณิชยกรรม) ให้พัฒนาได้เต็มที่ แต่ในแง่การพัฒนาอาคารประเภทต่าง ๆ ต้องเป็นที่ดินติดเขตทางกว้าง16 เมตร หรือ 30 เมตร ขัดแย้งกับสภาพพื้นที่จริงที่ส่วนใหญ่เป็นซอย มีเขตทางกว้าง 10-12 เมตร

นายอธิป พีชานนท์ ประธานสมาคมการค้ากลุ่มก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในฐานะผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ มองว่า กทม.ควรเป็นเมืองที่กระชับ ไม่ใช่โตแบบหลวม ๆ และผลักให้คนออกไปอยู่รอบนอก และผังเมืองใหม่ไม่ควรรอนสิทธิ์ ด้วยการออกข้อกำหนดให้พัฒนาพื้นที่อาคารได้ลดลง

จี้ กทม.ทบทวนใหม่

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท กล่าวว่า กทม.เป็นศูนย์กลางของประเทศ ควรส่งเสริมการพัฒนาเชิงพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย แทนที่จะให้กระจายออกไปรอบนอก เพราะการพัฒนาคอนโดฯ ใช้พื้นที่ 2-3 ไร่ สามารถก่อสร้างที่อยู่อาศัยได้เป็นพันยูนิต และหากผังเมืองใหม่ออกมาตามร่างนี้จะทำให้คนอยู่ในกรุงเทพฯยากขึ้น อยากให้คิดใหม่

นายอิสระ บุญยัง นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอให้ผ่อนปรนการทำบ้านแฝดในพื้นที่สีเหลือง ย.2 จาก 50 ตร.ว. ลดเหลือ 35 ตร.ว. เพราะจะแข่งขันกับบ้านเดี่ยวมีเนื้อที่เริ่มต้น 50 ตร.ว.เท่ากันได้ยาก หลังจากนี้ 3 สมาคมอสังหาฯจะหารือเพื่อรวบรวมความเห็น ทำเป็นหนังสือส่งถึงกรุงเทพมหานครต่อไป

http://www.prachachat.net/news_detail.p ... catid=0000

// Stay Hungry, Stay Foolish.
// Stay Calm, Stay Invest.
// Price is what you pay, Value is what you get.

choosak
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1487
Joined: Tue Jun 05, 2007 10:59 pm

Re: LPN

Posts by choosak » Fri Jul 27, 2012 10:14 pm

สมศรี เตชะไกรศรี ดอกไม้เหล็กค่าย LPN มือบริหารแนวราบ "ลุมพินี ทาวน์เพลส"
updated: 27 ก.ค. 2555 เวลา 11:11:35 น.
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

21 มิ.ย. 2555 เป็นวัน-เดือน-ปีที่ค่ายจัดสรรมหาชน เจ้าของฉายาเจ้าพ่อคอนโดฯระดับกลาง-ล่าง แบรนด์ "แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์" ครบรอบ 23 ปีแห่งการก่อตั้งองค์กร ล่าสุดพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ปีละประมาณหมื่นล้านบาทของกลุ่มนี้ไม่ได้จำกัดวงเฉพาะการพัฒนาโครงการแนวสูงอีกต่อไป

หากแต่ 2555 เป็นปีแรกที่เริ่มบุกโครงการแนวราบอย่างจริงจัง

"ประชาชาติธุรกิจ" สัมภาษณ์พิเศษ "พี่เหนียว-สมศรี เตชะไกรศรี" กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรสันติ จำกัด บริษัทลูก และเป็น 1 ใน 4 เอ็มดีหรือกรรมการผู้จัดการในเครือ แอล.พี.เอ็น.ฯ ผู้รับผิดชอบโครงการแนวราบทั้งหมด

ทั้งนี้ 3 เอ็มดีที่เหลือของ แอล.พี.เอ็น.กรุ๊ป ประกอบด้วย "โอภาส ศรีพยัคฆ์" เอ็มดีบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน), "ปราโมทย์ ชัยพูล" เอ็มดีบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด และ "จรัญ เกษร" เอ็มดีบริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์

- ผลตอบรับโครงการแนวราบ

จริง ๆ ต้องบอกว่า แอล.พี.เอ็น.ฯไม่ได้เพิ่งจะมาทำแนวราบ ที่ผ่านมาก็เคยพัฒนามาตลอด แต่ทำแบบเก็บเล็กผสมน้อยเพื่อบริหารการใช้ประโยชน์สูงสุดบนที่ดินที่มีศักยภาพในโครงการคอนโดมิเนียม หรือในพอร์ตที่ดินที่เรามีอยู่แล้วไม่ได้ใช้พัฒนาคอนโดฯ

สำหรับปีนี้ ภารกิจของบริษัทพรสันติคือรับเป้ายอดขายโครงการแนวราบประมาณ 1 พันกว่าล้านบาท ไตรมาสแรกพี่เปิดไป 2 โครงการ แบรนด์ "ลุมพินี ทาวน์เพลส" กับ "ลุมพินี ทาวน์ เรสซิเดนซ์" มูลค่าโครงการรวมกัน 420 บวก 370 ล้านก็ตกประมาณ 800 ล้านบาท เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เราทยอยโอนโครงการแรก "ลุมพินี ทาวน์เพลส รัชโยธิน-เสนา" มีแค่ 71 ยูนิต เหลือขายประมาณ 10 ยูนิต ปีนี้คงจะปิดการขายทั้ง 2 โครงการ นั่นหมายความว่าครึ่งปีหลังก็ต้องเปิดเพิ่มอีก 2-3 โครงการ ซื้อที่ดินไว้หมดแล้ว

- ผลตอบรับของแบรนด์

ทาวน์เฮาส์เราใช้ชื่อแบรนด์นำหน้าว่าลุมพินี เราก็ตั้งล้อมาจากคอนโดฯ ตอนแรกตั้งวิลิศมาหรามากเลย สุดท้ายก็ใช้ชื่อแบรนด์แบ็กทูเบสิกคือ "ลุมพินี" ต่อยอดแบรนด์โดยไม่ต้องไปเสียงบประมาณในการไปสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้า พอบอก "ลุมพินี" ผู้บริโภคก็รับรู้ได้เลย

ถามถึงเรื่องฟังก์ชั่นใช้งาน ทาวน์เฮาส์จริง ๆ ฟังก์ชั่นภายในแต่ละที่ (เทียบกับคู่แข่ง) คงไม่ได้ต่างกันมาก เปิดมา (การวางผัง) ไม่บันไดตรงกลาง ก็บันไดหลัง ถ้าเป็นบ้านหน้ากว้าง 5-5.5 เมตร ก็หนีไม่พ้นเปิดมาเป็นที่นั่งเล่น ถ้ากว้างกว่านี้อีกหน่อยก็อาจจะมีห้องนอนผู้สูงวัยด้านล่าง facade (หน้าตาบ้าน) ก็ปลุกปั้นมานาน ออกแบบเอง ก็ได้คุณพิเชษฐ (ศุภกิจจานุสันติ์ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท) มาช่วยตบให้เข้าที่ในตอนท้าย

สรุปว่าหน้าตาบ้านเน้นความเรียบง่าย ไม่แฟชั่น เพราะฉะนั้นอยู่แล้วไม่น่าเบื่อ โครงการยังไม่มีบ้านเล่นระดับ เพดานสูง 2.6 เมตร จอดรถได้ 2 คัน

- ปีนี้จะทำบ้านเดี่ยวไหม

อนาคตอะไร ๆ ก็มีได้ทั้งนั้น (ยิ้ม)...แต่ 3 ปีนี้นโยบายยังมุ่งทำโครงการทาวน์เฮาส์ก่อน เอาให้นิ่งก่อน ตอนนี้ยังเป็นช่วงการเรียนรู้ เพราะทำแนวราบแล้วบอกได้เลยว่าต้องลงรายละเอียดเยอะกว่า ไม่ถึงกับต้องเริ่มต้นใหม่ แต่เรื่องการก่อสร้างมันเป็นความแตกต่างกับการทำคอนโดมิเนียม ตอนแรกก็โอ้โห แอล.พี.เอ็น.ฯมีประสบการณ์ผ่านโครงการมาขนาดนี้ไม่น่าจะยากนะ

ในส่วนปิยมิตร (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) กับเราก็มีประสบการณ์ 20 กว่าปีก็ไม่น่าจะยากนะ แต่ว่ามันเป็นความชำนาญเฉพาะคนละด้านคนทำคอนโดฯ (ผู้รับเหมา) ก็ไม่อยากทำทาวน์เฮาส์ คนทำทาวน์เฮาส์ ช่วงงานที่มันเหลือ...ช่วงเวลาที่เขายังต่องานกันไม่ได้ แล้วเราจะสับให้เขาไปทำงานคอนโดฯก่อน เพื่อให้เขามีงานทำต่อเนื่อง เขาบอกว่าเขาไม่เอา ตอนนี้กำลังสร้างปิยมิตรใหม่สำหรับสายงานแนวราบโดยเฉพาะ

- บทเรียนธุรกิจกับการทำแนวราบ

ไม่อยากยกตัวอย่างเลย มันจะเป็นจุดผิดพลาด...(หัวเราะ) อืมม์ ในเรื่องความแตกต่าง เริ่มต้นเลยก็ในการดูที่ดิน ซึ่งนั่นคือหัวใจสำคัญมาก ๆ ของการพัฒนาโครงการอยู่แล้ว แต่ทาวน์เฮาส์ ความถูกต้องแม่นยำ (เน้น) แบบผิดพลาดไม่ได้จะสำคัญมากกว่าคอนโดฯเพราะว่าทาวน์เฮาส์เราแบ่งเป็นแปลง ๆ ที่ดินขาดไปนิดเดียวเมื่อมันไม่ได้ข้อกำหนด (ตามกฎหมาย) มันจะเกิดความเสียหายเยอะกว่าคอนโดฯ เพราะคอนโดฯจะเป็นแนวสูง ฉะนั้น แปลงที่ดินถ้าเล็กน้อยจะไม่กระทบมาก แต่พอเป็นแนวราบ ถ้า (แปลงที่ดิน) กระทบเล็กน้อยผลลัพธ์คือกระทบมาก ตรงนี้เป็นตัวอย่างที่ก็ถูกผู้ใหญ่ดุ (ยิ้ม)...ผิดมาแล้วครั้งหนึ่ง เป็นตัวอย่างรายละเอียดที่ต้องละเอียดจริง ๆ

- นำโนว์ฮาวคอนโดฯมาปรับใช้

คอนเซ็ปต์ใช้ได้หมด เช่น เรื่องคอสต์ เรื่องการประหยัดต่อขนาด (economy of scale) เรื่องสปีด ใช้ได้หมด เพียงแต่ลงรายละเอียดในแต่ละผลิตภัณฑ์แล้วจะมีความแตกต่างกัน เรานำโนว์ฮาวคอนโดฯมาเป็นตัวตั้งแล้วต่อยอดลงไป

- จุดขายโครงการแนวราบของ LPN

เรานำสิ่งดี ๆ ของคอนโดฯลุมพินีในเครือ แอล.พี.เอ็น.ฯมาปรับใช้ทั้งหมด ซึ่งก็คือคอนเซ็ปต์ชุมชนน่าอยู่ ที่เมื่อสร้างโครงการคอนโดฯ แล้วบริษัทก็รับบริหารนิติบุคคลอาคารชุดให้ด้วย ดังนั้นวันนี้ที่เราทำแนวราบ เราก็ยินดีที่จะดูแลนิติบุคคลบ้านจัดสรรให้ด้วยตัวอย่างที่ลุมพินี ทาวน์เพลส เริ่มโอนบ้านให้ลูกค้าแล้วตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมา นิติบุคคลก็ช่วยลูกบ้านตั้ง ถ้ามีคนเข้าอยู่ครบตามจำนวนคือ 50% และลูกบ้านเห็นพ้องจะจัดตั้งนิติฯ ทางบริษัทก็จะช่วยดำเนินการจัดตั้งให้

นอกจากจะสร้างปิยมิตร (ผู้รับเหมา) สำหรับแนวราบโดยเฉพาะแล้ว เรากำลังเซ็นทีมงานแบ็กออฟฟิศ อาทิ ทีมนิติบุคคลบ้านจัดสรร ทีมแม่บ้านที่จะเป็นส่วนสนับสนุน วิธีการถ้าไซต์โครงการใกล้กันก็อาจจะแชร์คนทำงานร่วมกัน แต่จะไม่ข้ามกันระหว่างทีมนิติฯคอนโดฯกับบ้าน เพราะลักษณะงานมีความแตกต่างกัน

ทั้งหมดนี้เพื่อให้ทาวน์เฮาส์ของ แอล.พี.เอ็น.ฯตอบโจทย์การเป็นโครงการที่มีชุมชนน่าอยู่จริง ๆ

http://www.prachachat.net/news_detail.p ... catid=0402

ในการลงทุนระยะยาว ใครนิ่งได้มากกว่า คนนั้นชนะ

User avatar
appendix
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 329
Joined: Mon May 30, 2005 6:47 am

Re: LPN

Posts by appendix » Thu Aug 09, 2012 1:13 pm

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2555 2554 2555 2554
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 146,971 576,465 441,401 982,071
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.10 0.39 0.30 0.67
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2555 2554 2555 2554
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 82,195 596,549 320,579 971,852
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.06 0.40 0.22 0.66
ต่อหุ้น (บาท)

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว"ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นายสมบัติ กิตติโภคิรัตน์ )
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ


User avatar
plagapong
Verified User
Posts: 130
Joined: Mon Jun 23, 2008 5:25 pm

Re: LPN

Posts by plagapong » Thu Aug 09, 2012 1:56 pm

งบชวนหน้ามืดดีแท้ :shock:


thanarat305
Verified User
Posts: 10
Joined: Mon Nov 14, 2011 3:20 pm

Re: LPN

Posts by thanarat305 » Thu Aug 09, 2012 3:06 pm

Q2 รับรู้รายได้ 1 คอนโดเองครับ
- ลุมพินี คอนโดทาวน์ นิด้า-เสรีไทย 2

Q3 รับรู้รายได้ 3 คอนโดครับ
- ลุมพินี ทาวน์ เพลส รัชโยธิน-เสนาฯ
- ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-เพชรบุรีตัดใหม่ (LV-PNP)
- ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์-พระราม 3 (LPARK-RS RM3)

Q4 จัดหนักประมาณ 6 คอนโด

หมายเหตุ ถ้าข้อมูลผิดพลาด ขอโทษด้วยครับ


wj
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1139
Joined: Thu Nov 04, 2004 7:48 am

Re: LPN

Posts by wj » Thu Aug 09, 2012 3:30 pm

thanarat305 wrote:Q2 รับรู้รายได้ 1 คอนโดเองครับ
- ลุมพินี คอนโดทาวน์ นิด้า-เสรีไทย 2

Q3 รับรู้รายได้ 3 คอนโดครับ
- ลุมพินี ทาวน์ เพลส รัชโยธิน-เสนาฯ
- ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-เพชรบุรีตัดใหม่ (LV-PNP)
- ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์-พระราม 3 (LPARK-RS RM3)

Q4 จัดหนักประมาณ 6 คอนโด

หมายเหตุ ถ้าข้อมูลผิดพลาด ขอโทษด้วยครับ
broker ก็มองว่า Q4 น่าจะโอนเยอะ กำไรน่าจะกลับมา แต่ก็ไม่แน่
แต่ผมมองว่า เมื่อเฉลี่ยทั้งปี ก็ไม่น่าประทับใจอยู่ดี
และปีหน้า เหนื่อยแน่ๆ ไม่มี demand ใดจะไม่สิ้นสุด


Post Reply