LPN

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นต่างๆ All for one, one for all
(ข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้งเว็บ จนถึง 30 กันยายน 2555 ห้องนี้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถ post ได้)
User avatar
penguin738
Verified User
Posts: 718
Joined: Sat Jul 05, 2008 9:44 pm

Re: LPN

Posts by penguin738 » Fri Apr 29, 2011 2:20 pm

New condo launches plummet 46% in Q1
Cooling-off period seen as healthy sign

Published: 29/04/2011 at 12:00 AM
Newspaper section: Business

Concerns about an overheating condominium market were allayed in the first quarter of 2011, with a fall of around 46% of new launches when compared to the previous quarter, according to the property services company Colliers International Thailand.

It reported approximately 10,800 units were launched in the first three months of this year. The six months prior to the first quarter were a frenetic time for the condominium market, said Antony Picon, the company's associate director for research.

He believes this represented an aberration rather than a trend.

''Many of the launches were tapping into the first-time buyer market with small unit sizes and affordable prices and the reaction was similar to any new high-profile product hitting the market for the first time, such as the iPad,'' he said. ''After a while things steadied and become more sustainable and that is what we are seeing now.''

Managing director Patima Jeerapaet said the Bank of Thailand's new loan- to-value curbs on mortgage lending and the steady rise in interest rates went a long way to restrain the breakneck pace of launches.

''There was considerable media attention at the end of last year regarding the high number of launches and prudent action has been taken that allows the market to consolidate rather than come to a complete halt and this can only be good for the market in the long term,'' Mr Patima said.

Increasing land prices and construction costs are creating pricing pressures and it will be difficult for developers to pass these on to buyers. Unit sizes can only be reduced by so much and already there is talk of action to limit this so any future price rises will only be possible with strong economic growth translating into higher wages.

New launches for the first quarter were down by 46% compared with the previous quarter. Just under 10,800 units were launched in the first quarter compared to around 20,000 in the fourth quarter of 2010.

In the first quarter, the suburban area trumped urban Bangkok with the higher number of units launched. Many projects in the suburban Bangkok area contained over 600 units.

Within urban Bangkok, the northern and southern fringe areas showed the highest number with approximately 1,600 units or 15% each of the total.

About 3,500 new condominium units were completed and registered at the Department of Land in the first quarter and the total number of the whole of Bangkok was approximately 300,000 units, and more than 39,500 units were scheduled to be completed in 2011.

The number of units under construction and scheduled to be completed in 2011 was the highest since the financial crisis in 1997.
Attachments
Source.jpg
Source.jpg (28.34 KiB) Viewed 5847 times

เมื่อไม่เรียนใยเล่าเจ้าจะรู้

User avatar
wanchaiid
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 205
Joined: Mon Jul 26, 2010 6:42 pm

Re: LPN

Posts by wanchaiid » Tue May 03, 2011 8:36 pm

วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 2011 เวลา 12:30:15 น.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาหุ้น LPN ล่าสุด ณ เวลา 12.27 น. อยู่ที่ 10.70 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง โบรกยังแนะซื้อ แม้หุ้นตอบรับข่าวโครงการใหม่ไปแล้ว แต่วันที่ 6 ประกาศผลการดำเนินงานเติบโต 54% ราคาเป้าหมาย 11.50 บาท
LPN เปิดตัวโครงการ Lumpini Ville Pattanakarn จำนวน 1,605 ยูนิต มูลค่า 1,650 ล้านบาท เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งบันทึกยอดขายไปแล้ว 35% ของจำนวนยูนิตทั้งหมด ขณะที่โครงการใหม่ของ LPN คือ Lumpini CondoTown Northern Pattaya-Sukhumvit มูลค่า 1.2 พันล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัววันที่ 9 พ.ค.54 เราคาดว่าจากโครงการใหม่ดังกล่าวจะส่งผลให้ Backlog ของ LPN เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 15.5 พันล้านบาท (คิดเป็นรายได้ปี55 จำนวน 40%) เราเชื่อว่าข่าวดังกล่าวได้ตอบรับกับราคาหุ้นที่ปรับขึ้นมาแล้ว จึงไม่น่าจะส่งผลต่อราคาในระยะสั้น นอกจากนี้เรายังคาดว่ากำไรงวด 1Q54 ของ LPN จะเติบโต 54% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (คาดว่าจะประกาศงบ วันที่ 6 พ.ค.) เรายังคงคำแนะนำ Buy ราคาพื้นฐาน 11.5 บาท
http://www.kaohoon.com/online/index.php ... Itemid=231


User avatar
vichit
Verified User
Posts: 15833
Joined: Sun Jun 17, 2007 5:37 pm

Re: LPN

Posts by vichit » Fri May 06, 2011 12:46 pm

Q1/54 EPS = 0.27 :B :B :B

Image

SNC Former Club คลับสำหรับคนรัก SNC

http://www.facebook.com/#!/groups/392250234142165/

User avatar
vichit
Verified User
Posts: 15833
Joined: Sun Jun 17, 2007 5:37 pm

Re: LPN

Posts by vichit » Fri May 06, 2011 12:46 pm

บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้จากการขาย 2,434,062,037.40 1,416,154,486.80 2,434,062,037.40 1,416,154,486.80
รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ 9,861,737.79 17,200,037.64 9,611,258.84 15,916,741.32
รายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการ 60,679,152.12 54,352,537.14 - -
รวมรายได้จากการขายและบริการ 2,504,602,927.31 1,487,707,061.58 2,443,673,296.24 1,432,071,228.12
ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนขาย (1,614,033,735.64) (976,048,232.89) (1,654,294,041.88) (1,005,513,410.57)
ต้นทุนจากธุรกิจให้เช่าและบริการ (4,999,785.53) (10,206,703.99) (5,727,428.05) (11,913,067.78)
ต้นทุนจากธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการ (37,282,195.50) (36,169,504.05) - -
รวมต้นทุนจากการขายและบริการ (1,656,315,716.67) (1,022,424,440.93) (1,660,021,469.93) (1,017,426,478.35)
กำไรขั้นต้น 848,287,210.64 465,282,620.65 783,651,826.31 414,644,749.77
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ 205,593.78 82,870.24 133,341.05 80,991.84
รายได้จากการเปลี่ยนแปลงสัญญา 6,806,828.46 4,783,166.67 6,806,828.46 4,783,166.67
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ 4,043,168.27 18,631,988.21 3,950,598.83 18,658,171.29
อื่นๆ 52,819.53 212,709.93 48,142.39 209,891.26
รวมรายได้อื่น 11,108,410.04 23,710,735.05 10,938,910.73 23,732,221.06
ค่าใช้จ่ายในการขาย (45,063,488.84) (48,039,024.96) (55,931,412.76) (107,130,812.01)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (253,877,061.54) (113,183,281.01) (187,800,387.47) (60,676,035.13)
ค่าตอบแทนกรรมการ (8,249,500.00) (1,695,000.00) (8,249,500.00) (1,695,000.00)
ต้นทุนทางการเงิน (356,595.29) (162,366.60) (346,439.42) (140,358.27)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 25,202,197.00 31,111,253.26 - -
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 577,051,172.01 357,024,936.39 542,262,997.39 268,734,765.42
ภาษีเงินได้ 3.12 (171,445,360.45) (86,061,138.54) (166,959,610.80) (69,526,518.59)
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 405,605,811.56 270,963,797.85 375,303,386.59 199,208,246.83
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น - - - -
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด 405,605,811.56 270,963,797.85 375,303,386.59 199,208,246.83
การแบ่งปันกำไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 405,605,718.31 270,918,693.61 375,303,386.59 199,208,246.83
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 93.25 45,104.24 - -
405,605,811.56 270,963,797.85 375,303,386.59 199,208,246.83
กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 3.15 0.27 0.18 0.25 0.13
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ย 1,475,698,768 1,475,698,768 1,475,698,768 1,475,698,768

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

Image

SNC Former Club คลับสำหรับคนรัก SNC

http://www.facebook.com/#!/groups/392250234142165/

multipleceilings
Verified User
Posts: 2141
Joined: Sat Feb 26, 2011 1:42 pm

Re: LPN

Posts by multipleceilings » Fri May 06, 2011 1:40 pm

งบมาแล้ว

q1/54
net profit 405
eps .27

q1/53
270
.18

M aterial catalyst
A ttitude & Perception
D isclipine

Mote_VI
Verified User
Posts: 216
Joined: Sun May 09, 2010 6:14 pm

Re: LPN

Posts by Mote_VI » Fri May 06, 2011 10:17 pm

multipleceilings wrote:งบมาแล้ว

q1/54
net profit 405
eps .27

q1/53
270
.18
โตจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 50% สุดยอดครับ


User avatar
plagapong
Verified User
Posts: 130
Joined: Mon Jun 23, 2008 5:25 pm

Re: LPN

Posts by plagapong » Sun May 08, 2011 12:17 pm

เห็นราคาปิดแล้วปวดม้าม :wall:


User avatar
plagapong
Verified User
Posts: 130
Joined: Mon Jun 23, 2008 5:25 pm

Re: LPN

Posts by plagapong » Mon May 09, 2011 11:48 pm

ยอดเปิดโครงการที่พัทยาใช้ใด้เลยทีเดียว :P
แอล.พี.เอ็น.โชว์ยอดพัทยาทะลุ 80%
http://goo.gl/z8Q7C


kittiphong_k
Verified User
Posts: 76
Joined: Thu Jul 15, 2010 2:52 pm

Re: LPN

Posts by kittiphong_k » Tue May 10, 2011 3:21 pm

ร่วมเปิด ลุมพินี คอนโดทาวน์ พัทยาฯ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และนายปกรณ์ ทวีสิน ประธานกรรมการLPNร่วมเปิดตัวโครงการ ลุมพินี คอนโดทาวน์ พัทยาเหนือ-สุขมุวิท

บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN เปิดตัวโครงการ ลุมพินี คอนโดทาวน์ พัทยาเหนือ-สุขุมวิท ”อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 พ.ค.2554 พัฒนาบนพื้นที่ 7 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทช่วงพัทยาเหนือ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัยสูง 32 ชั้น จำนวน 2 อาคาร มีจำนวน 1,442 ยูนิต มูลค่าขาย 1,250 ล้านบาท เป็นห้องชุดขนาดไซซ์ 22.50 ตรม. ราคาขายเริ่มต้นที่ 690,000 บาทต่อยูนิต และขนาดไซซ์ 32.50 ตร.ม. ราคาอยู่ที่ 1,380,000 บาทต่อห้อง ขณะนี้อยู่ในช่วงเปิดขายในตึกแรกหรืออาคารเอ จำนวน 750 ยูนิต จับกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนจากจังหวัดอื่นและมาทำงานในพัทยาที่มีรายได้ 20,000 บาทต่อครอบครัว และนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางมาเที่ยวที่พัทยา

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 19:12


kittiphong_k
Verified User
Posts: 76
Joined: Thu Jul 15, 2010 2:52 pm

Re: LPN

Posts by kittiphong_k » Tue May 10, 2011 3:27 pm

LPN ปักธงยึดหัวหาดคอนโดฯ พัทยา 1,445 ยูนิต เปิดจองวันแรกคึก

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 9 พฤษภาคม 2554 22:11 น.


LPN เดินหน้ารุกตลาดพัทยาประเดิมโครงการแรก“ลุมพินี คอนโดทาวน์ พัทยาเหนือ-สุขุมวิท” 1,445 ยูนิต เปิดจองวันแรกทะลุ 500 ยูนิต ตั้งเป้าเดินหน้าขยายตลาดต่อเนื่อง ส่วนแผนลงทุนไตรมาส 2 เพิ่มอีก 3 โครงการ

นาย โอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN เปิดเผยถึงการลงทุนในพัทยาว่า เนื่องจากพัทยามีโอกาศด้านการลงทุนสูง เศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประชากรมีรายได้สูง และจากการสำรวจพบว่า แม้ว่าประชากรท้องถิ่นจะมีเพียง 1 แสนคน แต่เนื่องจากพัทยาเป็รเมืองท่องเที่ยว ทำธุรกิจภาคบริการกว่า 95% แรงงานในส่วนนี้มากกถึง 5 แสนรายและมากที่สุดถึง 1 ล้านรายในช่วงฤดูท่องเที่ยว ในจำนวนนี้กว่าครึ่งต้องการที่พักอาศัยในพัทยา

นอกจากนี้พื้นที่ข้างเคียงมีนิคมอุตสาหกรรม 3-4 แห่ง มีพนักงานจำนวนมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และรถยนต์ พนักงานมีรายได้สูง ทำให้มีความต้องการที่อยู่อาศัยระดับกลาง-ล่างสูงมาก ในขณะที่ตลาดห้องเช่ามีอัตราการเช่าเต็ม 100% ซึ่งค่าเช่าห้องสูงกว่าในกรุงเทพเกือบเท่าตัว โดยเฉพาะตลาดระดับกลาง-ล่าง และถือเป็นการขยายฐานลูกค้าอีกทางหนึ่ง

ล่าสุดบริษัทได้เปิดตัวโครงการ “ลุมพินี คอนโดทาวน์ พัทยาเหนือ-สุขุมวิท” ตั้งอยู่บนพื้นที่ 7 ไร่เศษ โดยซื้อที่ดินมาในราคา 3.5 หมื่นบาท/ตารางวา พัฒนาจำนวน 2 อาคาร สูง 32 ชั้น ขนาด 22.50-32.50 ตารางเมตร รวม 1,442 ยูนิต ราคาเริ่มต้นที่ 6.99 หมื่นบาท/ยูนิต มูลค่าโครงการ 1,250 ล้านบาท

“เราเริ่มเปิดรับจองเมื่อวันที่ 9 พ.ค.ที่ผ่านมา เพียง 4 ชั่วโมงมียอดขายเกิน 450 ยูนิต ซึ่งถือว่ามีผลตอบรับที่ดีมาก ซึ่งแนวคิดในการดำเนินธุรกิจจะยกความเป็น LPN จากกรุงเทพฯมาไว้ที่พัทยา ทั้งวิธีดำเนินธุรกิจ คุณภาพทั้งการก่อสร้างและการบริหารชุมชน นั้นหมายความว่าเราจะพัฒนาโครงการในพัทยาอย่างต่อเนื่องขึ้นอยู่กับภาวะของตลาดเป็นสำคัญ”

ส่วนอีก 1 โครงการจะตั้งอยู่บริเวณหาดวงศ์อมาตย์ บนพื้นที่ 4 ไร่เศษ โดยซื้อมาในราคา 1.1 แสนบาท/ตารางวา พัฒนาเป็นคอนโดฯโลว์ไรท์ จำนวน 2 อาคาร ราคาเริ่มต้นที่ 1.69 ล้านบาท มูลค่าโครงการประมาณ 1,000 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ในระหว่างการออกแบบ คาดว่าจะสามารถเปิดตัวได้ภายในเดือนมิ.ย.หรือก.ค.54 นี้ โดยโครงการนี้จะพิเศษสำหรับลูกค้าเก่าที่เรียกร้องให้บริษัทมาพัฒนาที่พัทยาและปัจจุบันกมีลูกค้าลงชื่อจองไว้เกือบหมดแล้ว อาจไม่ต้องทำการตลาด

ส่วนแผนการดำเนินงานของบริษัทฯในไตรมาส2/54 ว่า นอกจากโครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ พัทยาเหนือ-สุขุมวิทแล้ว ยังมีแผนพัฒนาคอนโดฯใหม่ อีก 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการ ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-เพชรบุรีตัดใหม่ ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมา ขณะนี้มียอดขายแล้ว 655 ยูนิต หรือ 65% จากทั้งหมด 1,000 ยูนิต ,2.โครงการลุมพินี เมกะ ซิตี้ บางนา บริเวณ กม.7.5 ซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์ใหม่ของบริษัท ตั้งอยู่บนพื้นที่ 17 ไร่ เป็นคอนโดฯ จำนวน 4 อาคาร ราคาเริ่มต้นที่ 6.99 หมื่นบาท/ยูนิต จำนวน 4,000 ยูนิต รวมมูลค่า 2,800 ล้านบาท โดยจะเปิดตัวในวันที่ 11 มิ.ย.54 นี้ 3.ในวันที่ 14 พ.ค.นี้จะเปิดขายโครงการดังกล่าวให้ลูกค้าในกทม.ได้จองด้วย และหลังจากนั้น จะปรับราคาขึ้นมาอีกยูนิตละ 1-2 หมื่นบาท ด้านการก่อสร้างจะเริ่มดำเนินการในเดือนมิ.ย.54 และแล้วเสร็จในปี 55 เชื่อว่าจะสามารถปิดการขายได้ทั้งหมดก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็จ

อย่างไรก็ตามในปี 54 นี้บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถเปิดตัวคอนโดฯใหม่ได้ตามเป้า 10 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 13,000 ล้านบาท โดยเป็นการพัฒนาในกทม. 8 โครงการและพัทยา 2 โครงการ ตั้งเป้ายอดขายรวม 16,000 ล้านบาท และรับรู้รายได้ 12,000 ล้านบาท


User avatar
penguin738
Verified User
Posts: 718
Joined: Sat Jul 05, 2008 9:44 pm

Re: LPN

Posts by penguin738 » Wed Jun 01, 2011 2:33 pm

อสังหาริมทรัพย์
วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 10:31
แอลพีเอ็นหั่นราคา6คอนโดพร้อมโอน

โดย : โต๊ะข่าวธุรกิจการตลาด

แอลพีเอ็น จัดแคมเปญ "ลดสุดขีด" ขายคอนโดฯพร้อมโอน 6 โครงการราคาพิเศษ ฉลองครบ 22ปี

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) ครบรอบ 22 ปี จัดแคมเปญ “ลดสุดขีด” นำคอนโดลุมพินีพร้อมอยู่ 6 โครงการ มาขายราคาพิเศษ ได้แก่ ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-นวมินทร์, ลุมพินี คอนโดทาวน์ บางแค และลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์ ราคาเริ่มต้น 777,000 บาท, ลุมพินี วิลล์ ราษฎร์บูรณะ-ริเวอร์วิว ราคาเริ่มต้น 999,000 บาท, ลุมพินี วิลล์ ลาดพร้าว-โชคชัย 4 ราคาเริ่มต้น 1,290,000 บาท และ ลุมพินี เพลส พระราม9-รัชดา (เฟส 2) ราคาเริ่มต้น 3,590,000 บาท (2 ห้องนอน) ตั้งแต่วันนี้ – 11 มิถุนายน 2554
พร้อมเดินหน้า บริการด้านสินเชื่อ หากลูกค้าเอกสารครบยื่นอนุมัติสินเชื่อได้ภายในวันเดียว รายละเอียดเพิ่มเติม www.lpn.co.th

เมื่อไม่เรียนใยเล่าเจ้าจะรู้

User avatar
mccane
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 454
Joined: Sat Oct 09, 2010 4:23 pm

Re: LPN

Posts by mccane » Thu Jun 09, 2011 1:08 pm

คอนโดที่ไหนถล่มป่าวครับ :wall:


leksystem
Verified User
Posts: 180
Joined: Wed Jan 05, 2011 12:13 pm

Re: LPN

Posts by leksystem » Thu Jun 09, 2011 2:30 pm

mccane wrote:คอนโดที่ไหนถล่มป่าวครับ :wall:
วันก่อนคิดว่าราคาถูกแล้ว วันนี้ยังถูกกว่าอีก


whyvi
Verified User
Posts: 14
Joined: Fri Jun 10, 2011 4:15 pm

Re: LPN

Posts by whyvi » Sun Jun 12, 2011 4:30 pm

มีหุ้น LPN อยู่จำนวนหนึ่งแต่ไมมากนักและยังเขียวอยู่ แต่ด้วยเพราะราคาที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องหลายวัน ทำให้เข้าใกล้ราคาทุนเต็มที ผมพยายามหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ตามประสาของผมแล้ว แต่ก็ยังสับสนอยู่ว่าจะเอาอย่างไรดี จึงขอรบกวนถามท่านผู้รู้ที่ได้ติดตามหุ้นตัวนี้อย่างใกล้ชิดว่า พื้นฐานยังดีอยู่ไหมครับ ควรจะทำอย่างไรดี จะเก็บไว้? หรือปล่อยออก? หรือเก็บเพิ่ม? จึงขอรบกวนท่านผู้รู้กรุณาให้ความเห็นด้วยครับ


User avatar
thaloengsak
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2716
Joined: Fri Jan 08, 2010 6:21 pm

Re: LPN

Posts by thaloengsak » Sun Jun 12, 2011 4:38 pm

whyvi wrote:มีหุ้น LPN อยู่จำนวนหนึ่งแต่ไมมากนักและยังเขียวอยู่ แต่ด้วยเพราะราคาที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องหลายวัน ทำให้เข้าใกล้ราคาทุนเต็มที ผมพยายามหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ตามประสาของผมแล้ว แต่ก็ยังสับสนอยู่ว่าจะเอาอย่างไรดี จึงขอรบกวนถามท่านผู้รู้ที่ได้ติดตามหุ้นตัวนี้อย่างใกล้ชิดว่า พื้นฐานยังดีอยู่ไหมครับ ควรจะทำอย่างไรดี จะเก็บไว้? หรือปล่อยออก? หรือเก็บเพิ่ม? จึงขอรบกวนท่านผู้รู้กรุณาให้ความเห็นด้วยครับ
ราคาเป็นเหตุ พื้นฐานเป็นผล มีใครเคยพบบ้างครับ
พื้นฐานเป็นเหตุ ราคาจึงจะเป็นผลมิใช่หรือ ?
ถึงจะราคาตก แต่ถ้าไม่มีสาเหตุทางปัจจัยพื้นฐาน ( ทั้งที่ตอนนี้รู้หรือไม่ก็ตามที [ ดังนั้นเราจึงต้องสนใจเรื่องธรรมมาภิบาล ] )
ราคาก็จะแกว่งเข้าใกล้มูลค่าของตัวธุรกิจในระยะยาวเสมอ
เรื่องการแกว่งของราคานี่ เหตุของมันร้อยแปดพันเก้า
ลองโฟกัสที่การวิเคราะห์กิจการของเราจะดีกว่าครับ

ลงทุนเพื่อชีวิต

harikung
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2234
Joined: Thu Nov 11, 2010 4:52 pm

Re: LPN

Posts by harikung » Sun Jun 12, 2011 5:22 pm

thaloengsak wrote:
whyvi wrote:มีหุ้น LPN อยู่จำนวนหนึ่งแต่ไมมากนักและยังเขียวอยู่ แต่ด้วยเพราะราคาที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องหลายวัน ทำให้เข้าใกล้ราคาทุนเต็มที ผมพยายามหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ตามประสาของผมแล้ว แต่ก็ยังสับสนอยู่ว่าจะเอาอย่างไรดี จึงขอรบกวนถามท่านผู้รู้ที่ได้ติดตามหุ้นตัวนี้อย่างใกล้ชิดว่า พื้นฐานยังดีอยู่ไหมครับ ควรจะทำอย่างไรดี จะเก็บไว้? หรือปล่อยออก? หรือเก็บเพิ่ม? จึงขอรบกวนท่านผู้รู้กรุณาให้ความเห็นด้วยครับ
ราคาเป็นเหตุ พื้นฐานเป็นผล มีใครเคยพบบ้างครับ
พื้นฐานเป็นเหตุ ราคาจึงจะเป็นผลมิใช่หรือ ?
ถึงจะราคาตก แต่ถ้าไม่มีสาเหตุทางปัจจัยพื้นฐาน ( ทั้งที่ตอนนี้รู้หรือไม่ก็ตามที [ ดังนั้นเราจึงต้องสนใจเรื่องธรรมมาภิบาล ] )
ราคาก็จะแกว่งเข้าใกล้มูลค่าของตัวธุรกิจในระยะยาวเสมอ
เรื่องการแกว่งของราคานี่ เหตุของมันร้อยแปดพันเก้า
ลองโฟกัสที่การวิเคราะห์กิจการของเราจะดีกว่าครับ
เค้าคงแค่อยากรู้ว่าเหตุที่ราคาลงแค่นั้นมั้งครับ คงแค่อยากrecheckมั้งครับว่าพื้นฐานกิจการยังปกติอยู่มั้ยซึ่งผมว่าไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรนะครับ ผมกลับมองว่าเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำที่เราคอยrecheck ไม่ใช่หลับหูหลับตาบอกว่าพื้นฐานไม่เปลี่ยนๆ
ทีนี้สำหรับพี่whyviนะครับ ส่วนตัวผมเองไม่ได้ศึกษาหุ้นกลุ่มเลย ราคาที่ตกช่วงนี้คงจะปฎิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งและน่าจะเป็นส่วนหลักเลยคงเป็นสภาวะอารมของตลาดครับ แต่จะมีเหตุอย่างอื่นอีกมั้ย ถ้าเป็นผมจะเริ่มจากคำถามง่ายๆเลยครับเช่น บริษัทจะยังคงสามารถรักษาผลประกอบการให้เติบโตต่อไปได้เรื่อยๆอยู่หรือไม่ หรืออย่างแย่ไม่เติบโต ก้อรักษาให้เท่าเดิมได้หรือไม่ แล้วเดี๋ยวพี่คงมีคำตอบเองแหล่ะครับว่าจะทำอย่างไรต่อไป

นักเลงคีย์บอร์ด4.0

SW27
Verified User
Posts: 150
Joined: Mon Apr 12, 2010 12:13 am

Re: LPN

Posts by SW27 » Sun Jun 12, 2011 10:29 pm

เมื่อวันศุกร์ ฟังรายการ money channel เห็นโบรก KIMENG ว่า ต่างชาติถือหุ้นตัวนี้ด้วย นอกจากตัว BIG CAP ตัวอื่นๆ และออกบทวิเคราะห์ เหมือน 3 รายแรก คือจะถอนตัวออกก่อน เนื่องจากไม่มั่นใจ การเมืองไทย / คิดว่า โดยพื้นฐานไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาก น่าจะเกิดจาก ฝรัง หนีมากกว่า แต่ถ้ากลับ ก็คงจะกลับเข้ามาตัวเดิมๆ นะครับ ... :cry: :cry: :cry:

ความดี สามารถส่งต่อกันได้

whyvi
Verified User
Posts: 14
Joined: Fri Jun 10, 2011 4:15 pm

Re: LPN

Posts by whyvi » Mon Jun 13, 2011 10:51 am

SW27 wrote:เมื่อวันศุกร์ ฟังรายการ money channel เห็นโบรก KIMENG ว่า ต่างชาติถือหุ้นตัวนี้ด้วย นอกจากตัว BIG CAP ตัวอื่นๆ และออกบทวิเคราะห์ เหมือน 3 รายแรก คือจะถอนตัวออกก่อน เนื่องจากไม่มั่นใจ การเมืองไทย / คิดว่า โดยพื้นฐานไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาก น่าจะเกิดจาก ฝรัง หนีมากกว่า แต่ถ้ากลับ ก็คงจะกลับเข้ามาตัวเดิมๆ นะครับ ... :cry: :cry: :cry:
ขอบคุณมากครับ


samranchai
Verified User
Posts: 209
Joined: Mon Aug 23, 2010 1:47 pm

Re: LPN

Posts by samranchai » Mon Jun 13, 2011 10:19 pm

หุ้นดี ๆ แบบนี้หายาก ผมก็เคยเจ็บกับหุ้นตัวนี้เหมือนกันเพราะเวลาลงก็ลงเอ้า ๆ NVDR ถือมากที่สุด269 ล้านหุ้น เท่าที่ดูไม่เคยเพิ่มทุนเลย ปันผลก็ดี กำไรสมำเสมอ หายากหุ้นที่ทำเฉพาะคอนโดขายแล้วกำไรโตแบบนี้ เพียงแต่ต่างชาติถือเยอะ เวลาลงก็เลยหาจุดไม่เจอ(เวลาต่างชาติขาย) ผมว่าน่าจะเป็น SUPER STOCK ได้ ฟันธง คริคริ...


SW27
Verified User
Posts: 150
Joined: Mon Apr 12, 2010 12:13 am

Re: LPN

Posts by SW27 » Mon Jun 13, 2011 11:02 pm

ควรจะดีใจมั๊ยนิ ... :'O :'O :'O

ความดี สามารถส่งต่อกันได้

Ery
Verified User
Posts: 53
Joined: Sat Jul 24, 2010 9:04 pm

Re: LPN

Posts by Ery » Tue Jun 14, 2011 4:26 am

เท่าที่ติดตามมา ...ธรรมชาติของหุ้นตัวนี้เป็นแบบนี้แหละ
ต่างชาติถือกันมาก เพราะเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลดี และจ่ายสม่ำเสมอ
ผลการดำเนินงานโตต่อเนื่อง และมักจะเข้าเป้าที่วางไว้

ทำใจสบายๆ ถือไปเรื่อยๆ ...จนถึงสิงหาโน่นแหละ ตอนจ่ายปันผลอีกรอบอ่ะ
หุ้นมันก็จะกลับเข้าที่เข้าทาง อย่างที่ควรจะเป็นเอง

:) :) :) :) :)


Ery
Verified User
Posts: 53
Joined: Sat Jul 24, 2010 9:04 pm

Re: LPN

Posts by Ery » Tue Jun 14, 2011 4:31 am

Ery wrote:เท่าที่ติดตามมา ...ธรรมชาติของหุ้นตัวนี้เป็นแบบนี้แหละ
ต่างชาติถือกันมาก เพราะเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลดี และจ่ายสม่ำเสมอ
ผลการดำเนินงานโตต่อเนื่อง และมักจะเข้าเป้าที่วางไว้

ทำใจสบายๆ ถือไปเรื่อยๆ ...จนถึงสิงหาโน่นแหละ ตอนจ่ายปันผลอีกรอบอ่ะ
หุ้นมันก็จะกลับเข้าที่เข้าทาง อย่างที่ควรจะเป็นเอง

:) :) :) :) :)
อ้อ ...ลืมหมายเหตุประกอบ คหสต

ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ...สถานการณ์บ้านเมืองเราปกติด้วยเน้อออออออออ
ม่ายงั้น ...หุ้นปันผล ก็ปันผลเถอะ จะเหลือเหรอ อิอิ


Warantact
Verified User
Posts: 1160
Joined: Sun May 03, 2009 9:01 am

Re: LPN

Posts by Warantact » Tue Jun 14, 2011 11:33 am

วันนี้ผมไปคุยกับฝ่ายนิติบุคคลLPNมา
ถามเกี่ยวกับโครงการที่พร้อมจอง กับเสร็จแล้ว

ปรากฏว่า ยังเหลือที่ว่าง ทุกโครงการ
หรือก็คือ ขายไม่หมดสักโครงการ อืมๆ มันยังไงเนี่ย
ประเมินมูลค่ากันระวังนิดๆนะครับ


User avatar
mccane
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 454
Joined: Sat Oct 09, 2010 4:23 pm

Re: LPN

Posts by mccane » Tue Jun 14, 2011 1:35 pm

Warantact wrote:วันนี้ผมไปคุยกับฝ่ายนิติบุคคลLPNมา
ถามเกี่ยวกับโครงการที่พร้อมจอง กับเสร็จแล้ว

ปรากฏว่า ยังเหลือที่ว่าง ทุกโครงการ
หรือก็คือ ขายไม่หมดสักโครงการ อืมๆ มันยังไงเนี่ย
ประเมินมูลค่ากันระวังนิดๆนะครับ
เหลือระดับกี่เปอร์เซต์ครับ ถ้าเหลือแบบทั้งโครงการไม่กี่ห้อง อันนั้นถือว่าดีมากด้วยซ้ำครับ :?: :?: :?: :?:


samranchai
Verified User
Posts: 209
Joined: Mon Aug 23, 2010 1:47 pm

Re: LPN

Posts by samranchai » Tue Jun 14, 2011 7:46 pm

โอว...วันนี้ขวายาวไปเลย...พี่หรั่งมาแย้ว


Rifle
Verified User
Posts: 91
Joined: Thu Sep 01, 2005 9:46 am

Re: LPN

Posts by Rifle » Tue Jun 28, 2011 12:57 pm

LPN บางนา-ตราด โดนโรคเลื่อน
เห็นบอกว่า จะขายปีหน้าเลย (มูลค่าประมาณ 2800-2900 ลบ )

ไป ๆ มา ๆ ยังไม่ผ่านครึ่งปี เหลือ ที่จะเปิดแค่ LPN-เพลส (วิวล์) บางแค
กับ ที่พัทยา ที่ยังไม่รู้จะซื้อที่ผ่านหรือเปล่า


User avatar
apisit_da
Verified User
Posts: 277
Joined: Mon Nov 02, 2009 9:23 pm

Re: LPN

Posts by apisit_da » Wed Jun 29, 2011 9:52 pm

ผมสงสัย ค่าใช้จ่ายบริหาร เห็นพุ่งขึ้นมากและต่อเนื่องด้วย
ทั้งในแง่จำนวนเงิน และ% เทียบการขายพอมีใครทราบคำอธิบาย
หรือเปล่าครับ ผมดูจากงบ และ หมายเหตุประกอบงบแล้วไม่มีคำอธิบายเลย
รวมถึง รายงานการวิเคราะห์งบการเงินที่ บริษัทส่งตลาด ก็ไม่ได้บอกไว้ ข้ามตรงนี้ไปเลย

All we are is dust in the wind
credit : kmphol @ thaivi

User avatar
plagapong
Verified User
Posts: 130
Joined: Mon Jun 23, 2008 5:25 pm

Re: LPN

Posts by plagapong » Tue Jul 05, 2011 8:26 pm

Rifle wrote:LPN บางนา-ตราด โดนโรคเลื่อน
เห็นบอกว่า จะขายปีหน้าเลย (มูลค่าประมาณ 2800-2900 ลบ )

ไป ๆ มา ๆ ยังไม่ผ่านครึ่งปี เหลือ ที่จะเปิดแค่ LPN-เพลส (วิวล์) บางแค
กับ ที่พัทยา ที่ยังไม่รู้จะซื้อที่ผ่านหรือเปล่า
:wall: :wall: :wall:


avang11
Verified User
Posts: 20
Joined: Wed Dec 01, 2010 1:46 pm

Re: LPN

Posts by avang11 » Wed Jul 06, 2011 12:03 am

แต่วันนี้ lpn ก็วิ่งแล้วอ่ะ วิ่งไปไกลซะด้วยจะทะลุ 12 รึเปล่าต้องลุ้นดู แต่คิดว่า ไม่น่าจะยากน่ะ


User avatar
penguin738
Verified User
Posts: 718
Joined: Sat Jul 05, 2008 9:44 pm

Re: LPN

Posts by penguin738 » Wed Jul 13, 2011 9:08 am

LPN จ่อบุ๊กกำไร งบQ2 โต 93% ลุ้นจ่ายปันผลครึ่งแรก 20 สต.
โบรกส่องผลงาน LPN ฟันธงครึ่งปีหลังเลิศกว่าครึ่งปีแรกชัวร์โดยเฉพาะไตมาส 3 พีคสุดในรอบปี
หลังรับรู้รายได้ลุมพินี รัชโยธิน มูลค่า 3.2 พันล้านบาท บวกพ่วงโครงการเก่าปิ่นเกล้า มูลค่า 3.6 พัน
ล้านบาท ส่งซิกกำไรสุทธิไตรมาส 2/2554 โต 93% ลุ้นจ่ายปันผลทั้งปี 62 สตางค์ แบ่งเป็นจ่ายครึ่งแรก
ก่อน 20 สตางค์ เคาะราคาเป้าหมาย 12.10 บาท

http://www.pantip.com/cafe/sinthorn/top ... 06039.html

เมื่อไม่เรียนใยเล่าเจ้าจะรู้

Post Reply