LTX

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหุ้นต่างๆ All for one, one for all
(ข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้งเว็บ จนถึง 30 กันยายน 2555 ห้องนี้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถ post ได้)
pakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 37529
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: LTX

Posts by pakapong_u » Wed Mar 28, 2012 12:18 am

ลุงขวด wrote:การพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 มี.ค. 2555
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 10 เม.ย. 2555

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 11 เม.ย. 2555
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 04 เม.ย. 2555
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 2.25
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00
วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ค. 2555
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2554 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2554
............................................
ไม่คิดเลยว่า งวดนี้ จะจ่ายปันผลได้ถึง 2.25 บาท ปกติจ่าย งวดละ 1.25 บาท สองงวด ก็ 2.50 บาท จ่ายแบบนี้มากว่า 5 ปี ติดต่อกัน....แต่งวดนี้ใจดี ให้ถึง 1.25+2.25= ทั้งปี 3.50 บาท ...นับว่า สูงทีเดียว ไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นผิดหวัง :D :D :D
แสดงว่าการถูกเคลมสินค้าและมีความเสียหาย ไม่กระทบกับการจ่ายปันผล หรือจะมีผลในปี2555 เเทนครับ?blueplanet
Verified User
Posts: 1155
Joined: Sun Dec 06, 2009 12:08 pm

Re: LTX

Posts by blueplanet » Fri Mar 30, 2012 10:43 am

blueplanet wrote:น่าจะมีนโยบายการปันผลที่แน่นอน
อย่างน้อย 40%-50% ของกำไรสุทธิ
บริษัทอย่าทำเหมือน TR เลย
โปรดเห็นใจผู้ถือหุ้นด้วยเถิด
รู้งี้ไม่ขายดีกว่า เก็บไว้กินปันผล
ขายขาดทุนซะด้วย

Blueplanet


User avatar
Financeseed
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1304
Joined: Sun Oct 17, 2010 11:05 pm

Re: LTX

Posts by Financeseed » Mon Apr 23, 2012 7:45 pm

blueplanet wrote:
blueplanet wrote:น่าจะมีนโยบายการปันผลที่แน่นอน
อย่างน้อย 40%-50% ของกำไรสุทธิ
บริษัทอย่าทำเหมือน TR เลย
โปรดเห็นใจผู้ถือหุ้นด้วยเถิด
รู้งี้ไม่ขายดีกว่า เก็บไว้กินปันผล
ขายขาดทุนซะด้วย
:D

มองวิกฤต หาโอกาส
http://link-seed.blogspot.com/


tanatat
Verified User
Posts: 348
Joined: Wed Nov 15, 2006 12:29 pm

Re: LTX

Posts by tanatat » Thu Apr 26, 2012 9:08 pm

มีใครไปประชุมบ้างหรือเปล่า เป็นหุ้นที่อยากไปประชุมมากที่สุดปีนี้ แต่ก็ไม่ได้ไปอยากทราบบรรยากาศการประชุม กับเนื้อหาการประชุมUser avatar
ลุงขวด
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 2415
Joined: Thu Jul 10, 2003 9:47 am

Re: LTX

Posts by ลุงขวด » Fri Apr 27, 2012 8:45 am

ผมก็ไม่ได้ไป อยากรู้เหมือนกันว่า ที่ ปันผลให้เพิ่ม นี่ เป็นเพราะผลการดำเนินอย่างเดียวหรือเปล่า หรือ ให้เพิ่มเพราะเหตุใด ปกติจ่ายปีละ 2.50 บาท นี่รวมจ่ายให้ 3.50 บาท เพิ่มจากปกติ 1 บาท....สมัยก่อน นานมาแล้ว ปีนั้นขาดทุน แต่มีการจ่ายปันผล ก็ให้เหตุผลว่าเป็นการจ่ายครบรอบ 10 ปี(หรือ 20ปีจำไม่ได้แล้ว)....เขาอ้างแบบนั้น....ยินดีที่จ่ายปันผลเพิ่มและกำไรโดดเด่นในปี54 :D :D :D

หุ้นจะขึ้นหรือลง อยู่ที่ผลประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถของผู้บริหารกับ ธรรมาภิบาล.........ใหญ่ในเล็กย่อม ดีกว่าเล็กในใหญ่


yokeelies
Verified User
Posts: 130
Joined: Tue Aug 19, 2008 12:54 pm

Re: LTX

Posts by yokeelies » Tue Jul 17, 2012 10:52 am

กำไรที่ที่ปี 2554 มันปรับเพิ่มขึ้นเพราะว่า มีการปรับการนับยอดปีบัญชีจากสิ้นสุด

มีนาคม เป็น สิ้นเดือน ธันวาคม ของทุกปี ปี 2554 เลยรวมทั้งหมดเป็น 5 ไตรมาสครับsgholding
Verified User
Posts: 146
Joined: Tue May 10, 2011 1:58 pm

Re: LTX

Posts by sgholding » Sun Aug 05, 2012 2:37 pm

ผมว่าไม่น่าจะเป็นเพราะรวม 5 ไตรมาสนะ เพราะบริษัทปรับเป็นรอบบัญชี มค-ธค. มาตั้งแต่ปี 53 แล้ว ไม่ใช่พึ่งเปลี่ยนปี 54 ดังนั้น ปี 54 ต้องเป็นรายได้ของรอบ มค.-ธค. 54 ซึ่งมี 4 ไตรมาส นะครับUser avatar
ichbinpao
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 787
Joined: Thu Aug 03, 2006 4:49 pm

Re: LTX

Posts by ichbinpao » Thu Sep 06, 2012 10:23 pm

วันที่/เวลา 14 ส.ค. 2555 17:09:00
หัวข้อข่าว สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)
หลักทรัพย์ LTX
แหล่งข่าว LTX
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็มสรุปผลการดำเนินงานของบจ. (F45-2)
บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2555 2554 2555 2554
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (15,223) 165,730 (96,201) 376,146
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.29) 3.20 (1.86) 7.26
ต่อหุ้น (บาท)


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
สอบทาน สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
ปี 2555 2554 2555 2554
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 44,344 176,418 81,238 359,425
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.86 3.40 1.57 6.93
ต่อหุ้น (บาท)


ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว"


ลงลายมือชื่อ ___________________________
( นายมิกิโอะ คันดา )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศpakapong_u
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 37529
Joined: Sun Sep 07, 2008 5:10 pm

Re: LTX

Posts by pakapong_u » Tue Sep 25, 2012 5:14 pm

วันที่/เวลา 25 ก.ย. 2555 17:02:19
  หัวข้อข่าว การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
  หลักทรัพย์ LTX
  แหล่งข่าว LTX
  รายละเอียดแบบเต็ม

 
การพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.ย. 2555
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 09 ต.ค. 2555

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 10 ต.ค. 2555
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 05 ต.ค. 2555
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 1.25
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00
วันที่จ่ายปันผล : 24 ต.ค. 2555
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2555 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2555
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้User avatar
ลุงขวด
สมาชิกกิตติมศักดิ์
Posts: 2415
Joined: Thu Jul 10, 2003 9:47 am

Re: LTX

Posts by ลุงขวด » Tue Sep 25, 2012 8:05 pm

งวด6เดือน ขาดทุน 96.20 ล้านบาทหรือ eps -1.86 บาท.....แต่ก็ยังปันผล 1.25 บาท ขอขอบคุณคณะกรรมการมา ณ ที่นี้ด้วย :D :D :D

หุ้นจะขึ้นหรือลง อยู่ที่ผลประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถของผู้บริหารกับ ธรรมาภิบาล.........ใหญ่ในเล็กย่อม ดีกว่าเล็กในใหญ่


Post Reply