**จอง Money Talk@SET พ.ค.56 สำหรับสมาชิกสมาคม 100 ที่

ถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเว็บ thaivi.org และข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นต่อเว็บบอร์ด
yosam
Verified User
Posts: 26
Joined: Sun Jun 05, 2011 11:40 pm

Re: **จอง Money Talk@SET พ.ค.56 สำหรับสมาชิกสมาคม 100 ที่

Posts by yosam » Wed Apr 24, 2013 9:20 am

จอง 1 ที่ครับหมูแดง
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 117
Joined: Thu Aug 09, 2012 12:00 pm

Re: **จอง Money Talk@SET พ.ค.56 สำหรับสมาชิกสมาคม 100 ที่

Posts by หมูแดง » Wed Apr 24, 2013 9:21 am

จอง1ที่Salamander
Verified User
Posts: 25
Joined: Sun Mar 27, 2011 6:31 am

Re: **จอง Money Talk@SET พ.ค.56 สำหรับสมาชิกสมาคม 100 ที่

Posts by Salamander » Wed Apr 24, 2013 9:24 am

จอง 1 ที่User avatar
minnaja
Verified User
Posts: 80
Joined: Wed Jul 11, 2012 4:45 pm

Re: **จอง Money Talk@SET พ.ค.56 สำหรับสมาชิกสมาคม 100 ที่

Posts by minnaja » Wed Apr 24, 2013 9:25 am

จอง 1 ที่ค่ะCONNICHIWA
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 82
Joined: Fri Jul 13, 2012 4:59 pm

Re: **จอง Money Talk@SET พ.ค.56 สำหรับสมาชิกสมาคม 100 ที่

Posts by CONNICHIWA » Wed Apr 24, 2013 9:28 am

จองสัมมนาครับUser avatar
MINI_BKK
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 149
Joined: Wed Jul 11, 2012 5:10 pm

Re: **จอง Money Talk@SET พ.ค.56 สำหรับสมาชิกสมาคม 100 ที่

Posts by MINI_BKK » Wed Apr 24, 2013 9:32 am

จอง 1 ที่ครับVILIFE
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 23
Joined: Mon Jan 07, 2013 1:55 pm

Re: **จอง Money Talk@SET พ.ค.56 สำหรับสมาชิกสมาคม 100 ที่

Posts by VILIFE » Wed Apr 24, 2013 9:32 am

จอง 1 ที่ค่ะRATTAWIT
Verified User
Posts: 61
Joined: Thu Sep 06, 2012 4:47 pm

Re: **จอง Money Talk@SET พ.ค.56 สำหรับสมาชิกสมาคม 100 ที่

Posts by RATTAWIT » Wed Apr 24, 2013 9:33 am

จอง 1 ที่ครับ

Imagination is more important than knowledge... Albert Einstein!


lady nuch
Verified User
Posts: 49
Joined: Sun Jul 15, 2012 12:28 pm

Re: **จอง Money Talk@SET พ.ค.56 สำหรับสมาชิกสมาคม 100 ที่

Posts by lady nuch » Wed Apr 24, 2013 9:33 am

ขอจอง 1 ที่ค่ะ

"ถ้าเรามัวแต่ซื้อของที่ไม่จำเป็น สักวันเราก็จะจบลงด้วยการขายของที่จำเป็น" Warren Buffett


AGILE
Verified User
Posts: 108
Joined: Wed Jul 25, 2012 5:17 pm

Re: **จอง Money Talk@SET พ.ค.56 สำหรับสมาชิกสมาคม 100 ที่

Posts by AGILE » Wed Apr 24, 2013 9:35 am

1 ที่ครับUser avatar
sai
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4089
Joined: Wed Apr 30, 2008 8:18 pm

Re: **จอง Money Talk@SET พ.ค.56 สำหรับสมาชิกสมาคม 100 ที่

Posts by sai » Wed Apr 24, 2013 9:37 am

จอง 1 ที่ครับ

Small Details Make a Big Difference


kan2544
Verified User
Posts: 34
Joined: Wed May 18, 2011 8:20 pm

Re: **จอง Money Talk@SET พ.ค.56 สำหรับสมาชิกสมาคม 100 ที่

Posts by kan2544 » Wed Apr 24, 2013 9:38 am

จอง 1 ที่neong
Verified User
Posts: 144
Joined: Wed Mar 31, 2010 12:04 am

Re: **จอง Money Talk@SET พ.ค.56 สำหรับสมาชิกสมาคม 100 ที่

Posts by neong » Wed Apr 24, 2013 9:40 am

จอง 1 ที่ครับ

"สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลาย จงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด"
"ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น "


liver889
Verified User
Posts: 16
Joined: Fri Oct 19, 2012 11:02 am

Re: **จอง Money Talk@SET พ.ค.56 สำหรับสมาชิกสมาคม 100 ที่

Posts by liver889 » Wed Apr 24, 2013 9:40 am

1 ที่ครับau-opart
Verified User
Posts: 14
Joined: Wed Apr 24, 2013 9:25 am

Re: **จอง Money Talk@SET พ.ค.56 สำหรับสมาชิกสมาคม 100 ที่

Posts by au-opart » Wed Apr 24, 2013 9:41 am

จองด้วยครับjatturong
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 124
Joined: Tue Jan 11, 2011 5:30 pm

Re: **จอง Money Talk@SET พ.ค.56 สำหรับสมาชิกสมาคม 100 ที่

Posts by jatturong » Wed Apr 24, 2013 9:41 am

1 ที่ครับUser avatar
Samkok
Verified User
Posts: 1880
Joined: Sun Sep 30, 2007 6:22 pm

Re: **จอง Money Talk@SET พ.ค.56 สำหรับสมาชิกสมาคม 100 ที่

Posts by Samkok » Wed Apr 24, 2013 9:43 am

จอง 1 ที่ครับ

ในโลกหล้านี้... มีเพียงหนึ่งเดียวที่ฟ้ามิอาจลิขิตได้นั่นก็คือ "ยอดคน"


au-opart
Verified User
Posts: 14
Joined: Wed Apr 24, 2013 9:25 am

Re: **จอง Money Talk@SET พ.ค.56 สำหรับสมาชิกสมาคม 100 ที่

Posts by au-opart » Wed Apr 24, 2013 9:44 am

จอง 1 ที่ครับ

ขอโทษครับพิมผิดก่อนหน้านี้hsrb89nui
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 120
Joined: Tue Apr 26, 2011 1:10 pm

Re: **จอง Money Talk@SET พ.ค.56 สำหรับสมาชิกสมาคม 100 ที่

Posts by hsrb89nui » Wed Apr 24, 2013 9:44 am

จองสัมมนา 1ที่คะbigmc
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 15
Joined: Tue Jul 13, 2010 12:16 pm

Re: **จอง Money Talk@SET พ.ค.56 สำหรับสมาชิกสมาคม 100 ที่

Posts by bigmc » Wed Apr 24, 2013 9:51 am

จอง 1 ที่ครับ
ขอบคุณครับintuition
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 29
Joined: Thu Aug 09, 2012 12:45 pm

Re: **จอง Money Talk@SET พ.ค.56 สำหรับสมาชิกสมาคม 100 ที่

Posts by intuition » Wed Apr 24, 2013 9:54 am

จอง 1 ที่ครับshowbe
Verified User
Posts: 16
Joined: Wed Aug 10, 2011 5:48 pm

Re: **จอง Money Talk@SET พ.ค.56 สำหรับสมาชิกสมาคม 100 ที่

Posts by showbe » Wed Apr 24, 2013 9:57 am

จอง 1 ที่ครับbermz
Verified User
Posts: 13
Joined: Fri Oct 01, 2010 1:06 pm

Re: **จอง Money Talk@SET พ.ค.56 สำหรับสมาชิกสมาคม 100 ที่

Posts by bermz » Wed Apr 24, 2013 10:00 am

จอง 1 ที่ครับkritsaton
Verified User
Posts: 5
Joined: Fri Jan 04, 2013 4:54 pm

Re: **จอง Money Talk@SET พ.ค.56 สำหรับสมาชิกสมาคม 100 ที่

Posts by kritsaton » Wed Apr 24, 2013 10:01 am

จอง 1 ที่ครับsonny_k
Verified User
Posts: 57
Joined: Wed Jan 26, 2011 1:32 pm

Re: **จอง Money Talk@SET พ.ค.56 สำหรับสมาชิกสมาคม 100 ที่

Posts by sonny_k » Wed Apr 24, 2013 10:02 am

1 ที่ครับUser avatar
SawScofield
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 226
Joined: Mon Dec 20, 2010 11:26 am

Re: **จอง Money Talk@SET พ.ค.56 สำหรับสมาชิกสมาคม 100 ที่

Posts by SawScofield » Wed Apr 24, 2013 10:10 am

จอง 1 ที่ครับ

Respect, Persistence then Deserve


marine
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 38
Joined: Sun Jul 18, 2010 10:13 pm

Re: **จอง Money Talk@SET พ.ค.56 สำหรับสมาชิกสมาคม 100 ที่

Posts by marine » Wed Apr 24, 2013 10:11 am

จอง 1 ที่ค่ะsomprasong
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 43
Joined: Wed Jul 11, 2012 12:00 pm

Re: **จอง Money Talk@SET พ.ค.56 สำหรับสมาชิกสมาคม 100 ที่

Posts by somprasong » Wed Apr 24, 2013 10:13 am

1 ที่ครับUser avatar
romee
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1784
Joined: Thu Jun 07, 2007 10:08 pm

Re: **จอง Money Talk@SET พ.ค.56 สำหรับสมาชิกสมาคม 100 ที่

Posts by romee » Wed Apr 24, 2013 10:25 am

จอง 1ที่ครับ

เราเสียพลังงานไปกับการคาดเดาว่า"ราคา"มันจะขึ้นหรือลง
แต่เราไม่เคยคิดเลยว่าถ้า"ราคา"ไปอยู่ตรงนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้น...
Mudley live


Sidthiphot
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 6
Joined: Wed Apr 24, 2013 10:37 am

Re: **จอง Money Talk@SET พ.ค.56 สำหรับสมาชิกสมาคม 100 ที่

Posts by Sidthiphot » Wed Apr 24, 2013 10:47 am

จอง1ที่ครับLocked