ประกาศชื่อผู้ที่จองได้และมีสิทธิ์โอนเงิน สังสรรค์ VI Q4/55

ถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเว็บ thaivi.org และข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นต่อเว็บบอร์ด
Locked
wararat8228
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 4
Joined: Tue Jun 28, 2011 2:14 pm

Re: ประกาศชื่อผู้ที่จองได้และมีสิทธิ์โอนเงิน สังสรรค์ VI Q4/

Posts by wararat8228 » Mon Feb 18, 2013 3:51 pm

wararat8228/สมาชิกสมาคม/1ที่นั่ง/1172/scb/15.22 น.


SomeThingCool
Verified User
Posts: 143
Joined: Wed Jul 18, 2012 2:47 pm

Re: ประกาศชื่อผู้ที่จองได้และมีสิทธิ์โอนเงิน สังสรรค์ VI Q4/

Posts by SomeThingCool » Mon Feb 18, 2013 3:59 pm

SomeThingCool/สมาชิกสมาคม/1ที่นั่ง/1,171.00บาท/Kbank/18Feb13/15:27


taratantara
Verified User
Posts: 26
Joined: Tue Jul 13, 2010 11:39 am

Re: ประกาศชื่อผู้ที่จองได้และมีสิทธิ์โอนเงิน สังสรรค์ VI Q4/

Posts by taratantara » Mon Feb 18, 2013 4:08 pm

taratantara / สมาชิกสมาคม / PrasertsakK / สมาชิกสมาคม / 2 ที่นั่ง / 2,340.97 บาท / Kbank / 18-02-2556 / 16:05

You are never better than anyone. The only one you must compare yourself with is You.
http://achikochi1234.blogspot.com/

Tarzann
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 2011
Joined: Sat May 03, 2008 12:31 pm

Re: ประกาศชื่อผู้ที่จองได้และมีสิทธิ์โอนเงิน สังสรรค์ VI Q4/

Posts by Tarzann » Mon Feb 18, 2013 4:32 pm

Tarzann/สมาชิกสมาคม/1 ที่นั่ง/1,171.77/KTB/18-02-2556/15:52


Tantara665
Verified User
Posts: 3
Joined: Thu Feb 14, 2013 1:25 pm

Re: ประกาศชื่อผู้ที่จองได้และมีสิทธิ์โอนเงิน สังสรรค์ VI Q4/

Posts by Tantara665 » Mon Feb 18, 2013 4:37 pm

Tantara665 1 / สมาชิกสมาคม / Tantara665 2 / บุคคลธรรมดา / 2 ที่นั่ง / 2470.65 บาท / KBANK / 18-02-2556 / 16:30:23


psupas
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 179
Joined: Sun Nov 22, 2009 9:08 am

Re: ประกาศชื่อผู้ที่จองได้และมีสิทธิ์โอนเงิน สังสรรค์ VI Q4/

Posts by psupas » Mon Feb 18, 2013 4:44 pm

psupas / สมาชิกสมาคม / JRUMPOEY / สมาชิกสมาคม / 2 ที่นั่ง / 2340.89 บาท / kbank / 18-02-2555 / 13:47


User avatar
draco
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 228
Joined: Wed Jun 15, 2011 2:03 pm

Re: ประกาศชื่อผู้ที่จองได้และมีสิทธิ์โอนเงิน สังสรรค์ VI Q4/

Posts by draco » Mon Feb 18, 2013 4:53 pm

draco / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,171.71 บาท / Kbank / 18-02-2555 /16:52


User avatar
BalsamiC
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 395
Joined: Wed Mar 17, 2010 2:37 pm

Re: ประกาศชื่อผู้ที่จองได้และมีสิทธิ์โอนเงิน สังสรรค์ VI Q4/

Posts by BalsamiC » Mon Feb 18, 2013 5:07 pm

BalsamiC / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,170.84 บาท / Kbank / 18-02-2556 /13:48


roong
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 136
Joined: Tue Jul 05, 2005 4:55 pm

Re: ประกาศชื่อผู้ที่จองได้และมีสิทธิ์โอนเงิน สังสรรค์ VI Q4/

Posts by roong » Mon Feb 18, 2013 5:29 pm

roong1/สมาชิกสมาคม/roong2/บุคคลธรรมดา/จำนวนเงิน 2 ท่าน= 2,471 บาท/โอนผ่านธนาคาร กสิกรไทย (cyberbanking) time:5:24 PM ,date 18/2/2013


Utt
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 55
Joined: Tue Nov 02, 2010 4:56 am

Re: ประกาศชื่อผู้ที่จองได้และมีสิทธิ์โอนเงิน สังสรรค์ VI Q4/

Posts by Utt » Mon Feb 18, 2013 5:46 pm

Utt /สมาชิกสมาคม/ 1 ที่นั่ง/ 1,170.01/ kbank /18-02-2013/ 17:43 น./


User avatar
ebizmate
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 37
Joined: Thu Nov 13, 2008 10:52 pm

Re: ประกาศชื่อผู้ที่จองได้และมีสิทธิ์โอนเงิน สังสรรค์ VI Q4/

Posts by ebizmate » Mon Feb 18, 2013 6:58 pm

ebizmate / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,170.15 บาท / Kbank / 18-02-2556 /18:58


nine9
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 46
Joined: Tue Apr 29, 2008 10:03 pm

Re: ประกาศชื่อผู้ที่จองได้และมีสิทธิ์โอนเงิน สังสรรค์ VI Q4/

Posts by nine9 » Mon Feb 18, 2013 7:32 pm

Nine9/สมาชิกสมาคม/Nine9/บุคคลทั่วไป/2 ที่นั่ง/2470.02 บาท/Kbank/18-2-56/19:05


User avatar
Outliers
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 527
Joined: Sat Jan 02, 2010 9:20 am

Re: ประกาศชื่อผู้ที่จองได้และมีสิทธิ์โอนเงิน สังสรรค์ VI Q4/

Posts by Outliers » Mon Feb 18, 2013 7:40 pm

Outliers / สมาชิกสมาคม / 1 ที่นั่ง / 1,170.12 บาท / Kbank / 18 Feb 13 / 17:03

The Miracle of 10,000 hrs

tanawindee
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 258
Joined: Sun May 27, 2007 7:26 pm

Re: ประกาศชื่อผู้ที่จองได้และมีสิทธิ์โอนเงิน สังสรรค์ VI Q4/

Posts by tanawindee » Mon Feb 18, 2013 8:00 pm

Tanawindee และ cat89. สมาชิกสมาคม 2ท่าน ยอด 2344.50บาท 18/2/13 :เวลา 17:20:44.


สิปาดัน
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 223
Joined: Fri Oct 12, 2012 1:44 pm

Re: ประกาศชื่อผู้ที่จองได้และมีสิทธิ์โอนเงิน สังสรรค์ VI Q4/

Posts by สิปาดัน » Mon Feb 18, 2013 8:35 pm

spluzifer/สมาชิกสมาคม/thibet/บุคคลธรรมดา/2 ที่นั่ง/2470.60/scb/18-02-2556/20:29

"เมื่อผลลัพธ์ยังมาไม่ถึง เราจำเป็นต้องมีศรัทธา"

kraikria
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1158
Joined: Mon Feb 14, 2005 9:50 pm

Re: ประกาศชื่อผู้ที่จองได้และมีสิทธิ์โอนเงิน สังสรรค์ VI Q4/

Posts by kraikria » Mon Feb 18, 2013 8:37 pm

kraikria / สมาชิกสมาคม / BOYSEVEN / สมาชิกสมาคม / 2 ที่นั่ง / 2,340.99 บาท / KBANK / 18-02-2556/ 20:37

ไม่ควรลงทุนอะไร ถ้าไม่รู้สึกสบายใจในสิ่งนั้น

ALL4ONE
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 13
Joined: Thu Jul 12, 2012 5:10 pm

Re: ประกาศชื่อผู้ที่จองได้และมีสิทธิ์โอนเงิน สังสรรค์ VI Q4/

Posts by ALL4ONE » Mon Feb 18, 2013 8:44 pm

ALL4ONE/ สมาชิกสมาคม / Nespresso / สมาชิกสมาคม / 2 ที่นั่ง / 2,340.56บาท / Kbank / 18-02-2556 / 20:40:26


pakhakorn
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 957
Joined: Sun Aug 15, 2010 11:26 am

Re: ประกาศชื่อผู้ที่จองได้และมีสิทธิ์โอนเงิน สังสรรค์ VI Q4/

Posts by pakhakorn » Mon Feb 18, 2013 8:52 pm

pakhakorn / สมาชิกสมาคม / วิภาดา / บุคคลทั่วไป / 2 ที่นั่ง/ 2470.29 บาท / BBL / 18-2-2556 / 20:06


mynameart
Verified User
Posts: 343
Joined: Mon Jul 12, 2010 11:27 pm

Re: ประกาศชื่อผู้ที่จองได้และมีสิทธิ์โอนเงิน สังสรรค์ VI Q4/

Posts by mynameart » Mon Feb 18, 2013 9:12 pm

mynameart / สมาชิกสมาคม / 1 ที่นั่ง/ 1170.08 บาท / SCB / 18-2-2556 / 17:43


LER1982
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 44
Joined: Mon Nov 26, 2012 3:06 pm

Re: ประกาศชื่อผู้ที่จองได้และมีสิทธิ์โอนเงิน สังสรรค์ VI Q4/

Posts by LER1982 » Mon Feb 18, 2013 9:18 pm

LER1982 / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,170.44 บาท / Kbank / 18-02-2556 / 21:12


WoonWoW
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 18
Joined: Tue Jul 24, 2012 11:28 am

Re: ประกาศชื่อผู้ที่จองได้และมีสิทธิ์โอนเงิน สังสรรค์ VI Q4/

Posts by WoonWoW » Mon Feb 18, 2013 9:36 pm

chaiwutk/สมาชิกสมาคม/1 ที่นั่ง/1,170.5/Kbank/18-02-2556/21:35


PAT.PI
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 80
Joined: Wed Jul 11, 2012 4:49 pm

Re: ประกาศชื่อผู้ที่จองได้และมีสิทธิ์โอนเงิน สังสรรค์ VI Q4/

Posts by PAT.PI » Mon Feb 18, 2013 9:47 pm

PAT.PI/สมาชิกสมาคม/1 ที่นั่ง/1,170.09/Kbank/18-02-2556/20:11


แม่แฝด3
Verified User
Posts: 195
Joined: Fri Aug 17, 2007 1:07 pm

Re: ประกาศชื่อผู้ที่จองได้และมีสิทธิ์โอนเงิน สังสรรค์ VI Q4/

Posts by แม่แฝด3 » Mon Feb 18, 2013 9:59 pm

แม่แฝด3/สมาชิกสมาคม 1 ที่/ 1170.97 kbank 21.58


Noinar
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 122
Joined: Sat Dec 04, 2010 10:48 am

Re: ประกาศชื่อผู้ที่จองได้และมีสิทธิ์โอนเงิน สังสรรค์ VI Q4/

Posts by Noinar » Mon Feb 18, 2013 10:00 pm

Noinar/บุคคลทั่วไป/1 ที่นั่ง/1,300.27/Kbank/18/02/2013/21.58

ขอบคุณครับ

" Risk comes from not knowing what you’re doing " Warrent Buffett

susit
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 53
Joined: Mon Mar 17, 2008 4:08 pm

Re: ประกาศชื่อผู้ที่จองได้และมีสิทธิ์โอนเงิน สังสรรค์ VI Q4/

Posts by susit » Mon Feb 18, 2013 10:06 pm

susit/สมาชิกสมาคม/1 ที่นั่ง/1,170.07/Kbank/18-02-2556/23:05


User avatar
nasesus
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1273
Joined: Tue Apr 24, 2007 3:23 pm

Re: ประกาศชื่อผู้ที่จองได้และมีสิทธิ์โอนเงิน สังสรรค์ VI Q4/

Posts by nasesus » Mon Feb 18, 2013 10:21 pm

nasesus1 / สมาชิกสมาคม / nasesus2 / บุคคลธรรมดา / 2 ที่นั่ง / 2,470.58 บาท / kbank / 18-02-2555/ 19:56

ทางที่ไม่มีไฟ ใช่ว่าไม่มีทาง เพียงแค่การก้าวไปข้างหน้าต้องใช้มากกว่าการหวังพึ่งแค่ดวงตา

User avatar
boong24
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 326
Joined: Sun Feb 05, 2006 10:18 pm

Re: ประกาศชื่อผู้ที่จองได้และมีสิทธิ์โอนเงิน สังสรรค์ VI Q4/

Posts by boong24 » Mon Feb 18, 2013 10:28 pm

boong24 / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,170.03 บาท / Kbank / 18-02-2556 / 22.26 น.

เมื่อเราวิ่งรอกไปมาท่ามกลางสิ่งต่างๆที่อาจจะมีความสำคัญ
เรากลับลืมทุ่มเทให้กับสิ่งที่สำคัญจริงๆ

IamYou
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 153
Joined: Mon Jul 23, 2012 2:40 pm

Re: ประกาศชื่อผู้ที่จองได้และมีสิทธิ์โอนเงิน สังสรรค์ VI Q4/

Posts by IamYou » Mon Feb 18, 2013 10:52 pm

IamYou / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,170.88 บาท / Kbank / 18-02-2556 /22.52


WingZerog
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 104
Joined: Wed Jul 18, 2012 3:07 pm

Re: ประกาศชื่อผู้ที่จองได้และมีสิทธิ์โอนเงิน สังสรรค์ VI Q4/

Posts by WingZerog » Mon Feb 18, 2013 10:57 pm

WingZerog / สมาชิกสมาคม / 1ที่นั่ง / 1,170.09 บาท / KTB / 18-02-2556 /22:55:32


roadtobillion
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 34
Joined: Mon Jul 18, 2011 10:40 pm

Re: ประกาศชื่อผู้ที่จองได้และมีสิทธิ์โอนเงิน สังสรรค์ VI Q4/

Posts by roadtobillion » Mon Feb 18, 2013 11:32 pm

roadtobillion / สมาชิกสมาคม / roadtobillion / บุคคลทั่วไป / 2 ที่นั่ง / 2,470.88 บาท / scb / 18-02-2555/ 23:33

ขอบคุณมากครับ ^_^

Road to Billion (เส้นทางสู่ความมั่งคั่ง)
http://www.facebook.com/roadtobillion

Locked