สรุปรายชื่อสมาชิกที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมงาน Money Talk @ SET

ถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเว็บ thaivi.org และข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นต่อเว็บบอร์ด
thanonchaiv
Verified User
Posts: 28
Joined: Sun Mar 12, 2006 8:21 pm

Re: เปิดจองงาน Money Talk @ SET 20/10/55 สำหรับสมาชิกสมาคม 5

Posts by thanonchaiv » Thu Oct 04, 2012 9:34 am

จอง 1 ที่ครับ


cracyray
Verified User
Posts: 47
Joined: Thu Apr 29, 2010 1:50 pm

Re: เปิดจองงาน Money Talk @ SET 20/10/55 สำหรับสมาชิกสมาคม 5

Posts by cracyray » Thu Oct 04, 2012 9:48 am

จองสัมมนาครับ


User avatar
Outliers
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 527
Joined: Sat Jan 02, 2010 9:20 am

Re: เปิดจองงาน Money Talk @ SET 20/10/55 สำหรับสมาชิกสมาคม 5

Posts by Outliers » Thu Oct 04, 2012 9:50 am

จอง 1 ที่ครับ


ratchawan
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 52
Joined: Mon Jul 12, 2010 3:52 pm

Re: เปิดจองงาน Money Talk @ SET 20/10/55 สำหรับสมาชิกสมาคม 5

Posts by ratchawan » Thu Oct 04, 2012 10:06 am

จอง 1 ที่ค่ะ ขอบคุณค่ะ


User avatar
Yod
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 167
Joined: Mon Jul 16, 2007 3:30 pm

Re: เปิดจองงาน Money Talk @ SET 20/10/55 สำหรับสมาชิกสมาคม 5

Posts by Yod » Thu Oct 04, 2012 10:06 am

จอง 1 ที่ครับ


silomlaw
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 98
Joined: Wed Jul 18, 2012 2:42 pm

Re: เปิดจองงาน Money Talk @ SET 20/10/55 สำหรับสมาชิกสมาคม 5

Posts by silomlaw » Thu Oct 04, 2012 10:23 am

จองด้วยคน 1 ที่ครับ


PongJayChou
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 41
Joined: Mon Aug 13, 2012 12:29 pm

Re: เปิดจองงาน Money Talk @ SET 20/10/55 สำหรับสมาชิกสมาคม 5

Posts by PongJayChou » Thu Oct 04, 2012 10:52 am

จอง1ที่ครับ ขอบคุณครับ


REALYOU
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 154
Joined: Fri Sep 28, 2012 8:43 am

Re: เปิดจองงาน Money Talk @ SET 20/10/55 สำหรับสมาชิกสมาคม 5

Posts by REALYOU » Thu Oct 04, 2012 11:26 am

จอง 1 ที่ครับ


marine
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 38
Joined: Sun Jul 18, 2010 10:13 pm

Re: เปิดจองงาน Money Talk @ SET 20/10/55 สำหรับสมาชิกสมาคม 5

Posts by marine » Thu Oct 04, 2012 11:31 am

ขอจองสัมมนา 1 ที่ค่ะ


H888
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 34
Joined: Mon Jan 17, 2011 10:56 pm

Re: เปิดจองงาน Money Talk @ SET 20/10/55 สำหรับสมาชิกสมาคม 5

Posts by H888 » Thu Oct 04, 2012 11:33 am

จอง 1 ที่ ครับ


ALOKAYA
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 68
Joined: Sat Sep 12, 2009 9:40 am

Re: เปิดจองงาน Money Talk @ SET 20/10/55 สำหรับสมาชิกสมาคม 5

Posts by ALOKAYA » Thu Oct 04, 2012 12:00 pm

อาจารย์นิเวศน์ ไม่มาเหรอค่ะ


AAA
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 106
Joined: Fri Sep 07, 2012 11:29 pm

Re: เปิดจองงาน Money Talk @ SET 20/10/55 สำหรับสมาชิกสมาคม 5

Posts by AAA » Thu Oct 04, 2012 12:58 pm

จอง1 ที่ครับ


boydvalue
Verified User
Posts: 5
Joined: Fri Jul 13, 2012 6:54 pm

Re: เปิดจองงาน Money Talk @ SET 20/10/55 สำหรับสมาชิกสมาคม 5

Posts by boydvalue » Thu Oct 04, 2012 1:14 pm

จอง 1 ที่ขอรับ


mobiusfe11
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 27
Joined: Fri Jul 13, 2012 5:35 pm

Re: เปิดจองงาน Money Talk @ SET 20/10/55 สำหรับสมาชิกสมาคม 5

Posts by mobiusfe11 » Thu Oct 04, 2012 2:31 pm

จองสัมมนา 1 ที่ครับ ขอบคุณครับ


User avatar
SawScofield
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 174
Joined: Mon Dec 20, 2010 11:26 am

Re: เปิดจองงาน Money Talk @ SET 20/10/55 สำหรับสมาชิกสมาคม 5

Posts by SawScofield » Thu Oct 04, 2012 2:51 pm

จอง 1 ที่ครับ ขอบคุณครับ

Respect, Persistence then Deserve

korawilai
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 29
Joined: Tue Jun 30, 2009 3:21 pm

Re: เปิดจองงาน Money Talk @ SET 20/10/55 สำหรับสมาชิกสมาคม 5

Posts by korawilai » Thu Oct 04, 2012 3:19 pm

ขอจอง 1 ที่ ขอบคุณค่ะ


kriangkrai.th
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 71
Joined: Mon Feb 11, 2008 11:26 am

Re: เปิดจองงาน Money Talk @ SET 20/10/55 สำหรับสมาชิกสมาคม 5

Posts by kriangkrai.th » Thu Oct 04, 2012 4:41 pm

จอง 1 ที่ครับ

The Stock Investment With The Happiness

Josure
Verified User
Posts: 3
Joined: Thu Sep 06, 2012 4:48 pm

Re: เปิดจองงาน Money Talk @ SET 20/10/55 สำหรับสมาชิกสมาคม 5

Posts by Josure » Thu Oct 04, 2012 4:43 pm

จอง 1 ที่คะ แล้วต้องทำอย่างไรบ้างคะ แจ้งชื่อหน้างานหรืออย่างไร


Khaninpat
Verified User
Posts: 17
Joined: Wed Sep 05, 2012 3:43 pm

Re: เปิดจองงาน Money Talk @ SET 20/10/55 สำหรับสมาชิกสมาคม 5

Posts by Khaninpat » Thu Oct 04, 2012 6:52 pm

จอง 1 ที่คับ


aewnarak
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 10
Joined: Sat Jul 16, 2011 8:18 am

Re: เปิดจองงาน Money Talk @ SET 20/10/55 สำหรับสมาชิกสมาคม 5

Posts by aewnarak » Thu Oct 04, 2012 6:56 pm

จอง 1 ที่ ค่ะ


dorotee
Verified User
Posts: 53
Joined: Wed Nov 28, 2007 7:12 am

Re: เปิดจองงาน Money Talk @ SET 20/10/55 สำหรับสมาชิกสมาคม 5

Posts by dorotee » Thu Oct 04, 2012 7:08 pm

จอง 1 ที่ครับ

รู้ตัวว่าทำอะไร รู้ตัวว่าลงทุนอะไร

relax168
Verified User
Posts: 25
Joined: Fri Aug 12, 2011 11:32 am

Re: เปิดจองงาน Money Talk @ SET 20/10/55 สำหรับสมาชิกสมาคม 5

Posts by relax168 » Thu Oct 04, 2012 7:42 pm

จอง 1 ที่ ครับ


Kaiser
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 1160
Joined: Tue May 16, 2006 7:08 pm

Re: เปิดจองงาน Money Talk @ SET 20/10/55 สำหรับสมาชิกสมาคม 5

Posts by Kaiser » Thu Oct 04, 2012 11:18 pm

จองสัมมนาครับ


Michiko
Verified User
Posts: 1
Joined: Mon Sep 24, 2012 4:38 pm

Re: เปิดจองงาน Money Talk @ SET 20/10/55 สำหรับสมาชิกสมาคม 5

Posts by Michiko » Thu Oct 04, 2012 11:26 pm

จอง 1 ที่คะ


wuti
Verified User
Posts: 27
Joined: Sat May 29, 2010 1:48 am

Re: เปิดจองงาน Money Talk @ SET 20/10/55 สำหรับสมาชิกสมาคม 5

Posts by wuti » Fri Oct 05, 2012 8:09 am

จอง 1 ที่คับ


Pum Peerapol
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 10
Joined: Wed Oct 03, 2012 2:29 pm

Re: เปิดจองงาน Money Talk @ SET 20/10/55 สำหรับสมาชิกสมาคม 5

Posts by Pum Peerapol » Fri Oct 05, 2012 9:01 am

ท่าทางจะเต็มแล้ว ถ้ายังทันขอ 1 ที่ครับ


quhung
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 7
Joined: Sat Jan 29, 2011 8:39 pm

Re: เปิดจองงาน Money Talk @ SET 20/10/55 สำหรับสมาชิกสมาคม 5

Posts by quhung » Fri Oct 05, 2012 5:15 pm

จอง 1 ที่ด้วยคนค่ะ


User avatar
JUMP
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 167
Joined: Thu Oct 14, 2010 10:29 am

Re: เปิดจองงาน Money Talk @ SET 20/10/55 สำหรับสมาชิกสมาคม 5

Posts by JUMP » Fri Oct 05, 2012 9:31 pm

ไม่ทราบเต็มหรือยัง แต่ขอจอง 1 ที่ครับ

สติ รู้ตัว, ปัญญา รู้คิด.

meisala
Verified User
Posts: 1
Joined: Wed Mar 23, 2011 1:24 pm

Re: เปิดจองงาน Money Talk @ SET 20/10/55 สำหรับสมาชิกสมาคม 5

Posts by meisala » Sat Oct 06, 2012 1:08 am

ขอจองสองที่ค่ะ


kamol8888
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 59
Joined: Wed May 25, 2011 11:21 am

Re: เปิดจองงาน Money Talk @ SET 20/10/55 สำหรับสมาชิกสมาคม 5

Posts by kamol8888 » Sat Oct 06, 2012 4:07 am

จอง 1 ที่ครับ


Post Reply