การลงทุนกับ storagecity plateform

การลงทุนอื่นๆนอกจากหุ้น กองทุนรวมชนิดต่างๆ RMF LTFตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ อนุพันธ์ และเกษตรล่วงหน้า
Post Reply
roong
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 138
Joined: Tue Jul 05, 2005 4:55 pm

การลงทุนกับ storagecity plateform

Posts by roong » Fri Oct 02, 2020 7:21 pm

รบกวนนลท.ที่มีข้อมูลด้านลึกของบริษัทฯนี้
เพราะสนใจจะลงทุน แต่เป็นบริษัทนอกตลาดและเพิ่งจัดตั้งไม่นาน
จึงหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตไม่ค่อยได้Post Reply