10 เรื่องที่ต้องรู้กับกองทุน KF-GTECH ลงทุนในเทคโนโลยี

การลงทุนอื่นๆนอกจากหุ้น กองทุนรวมชนิดต่างๆ RMF LTFตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ อนุพันธ์ และเกษตรล่วงหน้า
Post Reply
User avatar
noonnsn
สมาชิกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า
Posts: 435
Joined: Mon Apr 26, 2010 4:27 pm

10 เรื่องที่ต้องรู้กับกองทุน KF-GTECH ลงทุนในเทคโนโลยี

Posts by noonnsn » Tue Sep 29, 2020 6:12 am

10 เรื่องที่ต้องรู้กับกองทุน KF-GTECH ลงทุนในเทคโนโลยี
by buffettcode
https://www.buffettcode.com/kf-gtech-fund-2020/Post Reply